“Na drie minuten zagen we dat zij de persoonlijkheid heeft die we nodig hebben”

Blijf op de hoogte

HOME > ACTUEEL > INTERVIEWS
“Na drie minuten zagen we dat zij de persoonlijkheid heeft die we nodig hebben”
8 juni 2021
Opdrachtgever aan het woord: Henk Moonen-Wolters (Novo College; Stichting LVO)

Als team binnen één dag bepalen wie je nieuwe collega wordt en dat zonder vooraf ook maar één motivatiebrief of cv te hebben gezien? Bij K+V noemen we dit selectieproces: Speed, Slow, Go.

Vooraf vonden enkele teamleden van het Novo College (onderdeel Stichting LVO) het spannend om deze methode in te zetten in de zoektocht naar een nieuwe teamleider. Toch durfden ze het aan en ze hebben er geen seconde spijt van. “Iedereen koos onbewust voor hetzelfde type manager, dat was bijzonder om te zien”, blikt Henk Moonen-Wolters (Sectordirecteur ISK) tevreden terug.

Achtergrond van de opdracht

Zelf omschrijft Moonen-Wolters het afgesproken werving- en selectietraject met K+V als een procedure met een pressure cooker. Duidelijk is dat voor de start van de werving al de timer is aangezet. “We willen binnen vier weken een teamleider die voldoet aan onze opdracht”, spreekt Moonen-Wolters af met K+V.

Een opdracht die getekend wordt door een behoorlijke organisatorische verandercomponent. Net als andere scholen van Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) krijgt het Novo College te maken met een verandering op het gebied van aansturing. Iedere school, dus ook het Novo College, wordt na invoering van deze wijziging aangestuurd door een eigen teamleider.

Complicatiefactor in de zoektocht naar de juiste teamleider is dat het Novo College niet een doorsnee onderwijsinstelling is. Het Novo College biedt onderwijs aan niet-Nederlands sprekende jongeren tussen de 11,5 en 18 jaar oud; een zogeheten internationale schakelklas. Op dit moment ontvangen leerlingen met 33 verschillende nationaliteiten onderwijs bij het Novo College. Het grootste gedeelte van de leerlingen zijn asielzoekers en kinderen van expats of arbeidsmigranten.

De passende teamleider voor het Novo College begrijpt onder meer hoe de diverse groep leerlingen het best begeleid kan worden. Daarnaast is het zaak dat hij/zij kan omgaan met schommelingen in het leerlingenaantal, snapt wat voor invloed dit heeft op het personeelsbestand en wat dit betekent voor het al dan niet in gebruik nemen van (nieuwe) lesruimten.

Speed, Slow, Go: samen beslissen, binnen één dag

Na zelf een poging te hebben ondernomen, besluit Stichting LVO om K+V te benaderen voor de werving en selectie van de nieuwe teamleider. “We hebben een pittige veranderopdracht neergelegd bij K+V en uitgelegd dat snelheid in de procedure noodzakelijk is”, zegt Moonen-Wolters. “Gelijktijdig moet de procedure integer zijn en in uitvoering oprecht blijven.”

Na een inventarisatie stelt onderwijsadviseur Tamara Wijnja van K+V voor om gebruik te maken van onze selectiemethode Speed, Slow, Go. Medewerkers vanuit diverse lagen van de organisatie gaan tijdens de Speed-ronde in gesprek met potentieel interessante kandidaten. Vooraf ziet de sollicitatiecommissie geen motivatiebrief, zelfs geen cv. Aan het einde van deze gespreksronde kiezen ze: wie vind je interessant genoeg om voor het tweede gesprek uit te nodigen? En dat tweede gesprek, de Slow, vindt dezelfde dag nog plaats. Pas op dat moment wordt het cv een onderwerp van gesprek.

Volgens Moonen-Wolters leeft er vooraf binnen het team nog wel enige vorm van twijfel en bedenking over de methodiek. “Het voelt wat ongemakkelijk wanneer je vooraf geen cv’s en motivatiebrieven te zien krijgt. Het team wil zich graag voorbereiden op het gesprek en weten wie ze binnenhalen.” Achteraf is er volgens hem weinig meer over van deze bedenkingen. “Na de Speed-ronde was iedereen om. Een van mijn collega’s zei tegen mij dat ze een goed gevoel had over de gemaakte keuzes, ook zonder het lezen van het cv.”

Zelf merkt Moonen-Wolters al vrij snel dat nagenoeg iedereen naar hetzelfde type manager neigt. “De kandidaat die we hebben benoemd was gevoelsmatig voor mij direct al de top-kandidaat. Na drie minuten in gesprek te zijn geweest, zagen we dat zij de persoonlijkheid heeft die we nodig hebben.”

Moonen-Wolters blijkt niet de enige te zijn geweest die er zo over dacht. Het management en het team kiezen unaniem voor dezelfde kandidaat en kiezen daarmee hun nieuwe teamleider. “Dat was een heel mooi samenspel om op die manier gedragenheid te creëren.”

Op 1 april dit jaar is het moment daar: de nieuwe teamleider van het Novo College gaat van start. Volgens sectordirecteur Moonen-Wolters is zij met open armen ontvangen. “We zijn tevreden over de start. Ze neemt voortvarend het voortouw om zaken richting het personeel toe op te pikken en te bespreken. Dat is hetgeen wat we graag willen.”

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.