STERKE MATCHES

HOME > ARCHIEF

Archief

Beweging 3.0

Teammanager Wijkverpleging

Een ervaren en kundige manager die goed is in het verbinden van een gezonde bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN

Een voorzitter die graag meedenkt en een belangrijke 'linking pin' is.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Interimmanager facilitair

Facilitair manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare

Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging

Een Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging die zorgt dat niemand binnen de organisaties meer om informatiebeveiliging en privacy heen kan.
Bekijk vacature >>

welzijnsinstelling

Controller a.i.

Controller welzijnsinstelling
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Teamleider Vastgoedbeheer

Een aansprekende baan met veel verantwoordelijkheid
Bekijk vacature >>

ActiVite

Manager HR-services

Enthousiaste manager die leidinggeeft aan de ondersteunende HR-processen en -systemen. Voorbeeld in de ontwikkeling van de gewenste competenties van de medewerkers.
Bekijk vacature >>

Een grote huisartsenorganisatie

Manager Triage

Continuïteit en verbinding
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Senior Adviseur Financiën

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de Slachtofferhulp Nederland.
Bekijk vacature >>

zorgorganisatie

Strategisch manager a.i.

Inspirerende en slagvaardige leider
Bekijk vacature >>

Kind & Jeugdinstelling

Manager Bedrijfsvoering/Regiomanager A.I.

Bedrijfsvoerder met balans tussen direct en betrokken
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

Manager Finance a.i.

Verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Ouderadviseur Passend Onderwijs

Passend Onderwijs Rijnstreek voor het Primair Onderwijs heeft als missie voor ieder kind een passende plek te vinden binnen het basisonderwijs. Samen met de ouders en de basisschool werken wij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerling. Leerlingen in de Rijnstreek kunnen zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Manager Facilitair a.i.

Facilitair Manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Beleidsmedewerker Passend Onderwijs

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker Passend Onderwijs. Dit is een nieuwe functie binnen ons team, dus nog niet alles staat vast. Onlangs is het Ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld, dit vormt een stevige basis voor de komende beleidsperiode. De nieuwe beleidsmedewerker mag werken/bouwen/bewegen aan de uitvoering van dit plan. Daar hebben we jou voor nodig!
Bekijk vacature >>

Grote landelijke zorginstelling

Senior Manager Strategie en Projecten a.i.

Bewaken en managen van projecten
Bekijk vacature >>

De Beer Group

Algemeen Directeur

Een extern gerichte directeur, commercieel die samen met het MT autonome groei gaat realiseren op basis van een professionele organisatie vol dynamiek en transitie.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Voorzitter

Een voorzitter voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op verbinding, organisatie ontwikkeling, governance en goed werkgeverschap van directeur en bureau.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Penningmeester

Een penningmeester voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op autonomie, analyse en governance die samen met het bestuur de goede dingen doet.
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Huisartsenposten

Ervaren leidinggevende HAP, eerstelijnszorg en acute zorg
Bekijk vacature >>

Directeur Sociaal Ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

Directeur

Maatschappelijk ondernemer, die de visie uitdraagt en vertaalt naar dienstverlening
Bekijk vacature >>

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs

College van Bestuur

Verbindend leider en een inspirerende onderwijsondernemer
Bekijk vacature >>

De Bibliotheek Lek & IJssel

Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we je uit te reageren. We zoeken naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.
Bekijk vacature >>

Team Sportservice Haarlem

Manager Marketing en Communicatie

een rol voor een echt fris en innovatief vakmens, gericht op alle facetten van marketing communicatie om het merk en de dienstverlening van Team Sportservice te laden in samenwerking met de vestigingen en de communicatie professionals ter plekke.
Bekijk vacature >>

Humankind

Regiodirecteur Humankind

Een regiodirecteur die als een maatschappelijke ondernemer opereert.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Directeur Bestuurder

Boegbeeld van de vereniging, aansturing van de werkorganisatie, linking pin naar Raad van Toezicht en Ledenraad, gericht op topsport, breedtesport en de academy. Stategisch sterk, thuis in een vereniging.
Bekijk vacature >>

Publieke organisatie in Gelderland-Zuid

Afdelingsmanager/MT-lid

Ervaren integraal verantwoordelijke voor de verschillende afdelingen.
Bekijk vacature >>

Directeur van De Connectie

Directeur

Gericht op de verdere professionalisering van het MT en het stimuleren van de interne samenwerking door zelforganisatie binnen teams, klant- en/of productketens.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Algemeen Bestuurslid

Een onafhankelijk bestuurslid, ervaren met een vereniging in transitie die de verbinding houdt en organiseert met de bestuurlijke achterban en positief kritisch en diplomatiek opereert.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Belangenbehartiger

Een rol waarin je de belangen van sportvissers combineert met de belangen van diverse andere partijen als overheden, water- en natuurorganisaties en de maatschappij op drie niveaus: lokaal, regionaal en landelijk.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Toegankelijk, verbindend en natuurlijk leider met een warme persoonlijkheid en een scherp zakelijk inzicht
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmamanager Zorg VB

Programma manager die vastgoed verbind met de zorgbeleving.
Bekijk vacature >>

Koning Willem II College

Rector Koning Willem II College

Inspirerend, communicatieve leider. Onderwijskundig verbinder.
Bekijk vacature >>

MFC Doelum

Algemeen Manager

MFC Doelum is een prachtig multifunctioneel centrum waar 30 organisaties samen voor inwoners van Renkum een breed scala aan sport en cultuur bieden. Als algemeen manager ben je hier de spil tussen bestuur, huurders en verenigingen, gemeente en de operatie.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmaleider NAH

Programmaleider die inhoudelijk het boegbeeld wil zijn.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Drie managers behandelaren

Relatiegerichte, resultaatgerichte, verbindende managers
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Service Center a.i.

Manager van alle ondersteunende onderdelen voor het primair proces
Bekijk vacature >>

Stadsbank Oost Nederland

Manager Bedrijfsvoering & Control

Een prachtige functie bij een organisatie die ertoe doet. Een organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in de samenleving, waar je vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage levert door het primair proces professioneel te faciliteren.
Bekijk vacature >>

Aeres Hogeschool

Faculteitsdirecteur Almere

Als faculteitsdirecteur val je rechtstreeks onder de instellingsdirecteur, geef je leiding aan de medewerkers en het managementteam van de faculteit en ben je lid van het directieteam van de hogeschool.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie

Interim Teamleider MBO

Iemand die goed kan verbinden en communiceren.
Bekijk vacature >>

Stichting Jongeren Die het Kunnen

Zakelijk leider

Mooie ondernemende omgeving voor iemand die een passionele en creatief leider wil ondersteunen met zijn/haar zakelijke inbreng.
Bekijk vacature >>

UWV Arnhem

Manager Uitkeren

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Adviseur Strategie & Beleid

Jij en je directe 5 collega’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de strategische beleidskaders.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.
Bekijk vacature >>

Onderwijs/zorgorganisatie

Teamleider a.i.

Je houdt de menskant van je teamleden goed in het oog.
Bekijk vacature >>

Stichting MosaLira

Collega van Bestuur

“De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer".
Bekijk vacature >>

Regionale VO Stichting

Interim HR Manager

Onderwijs en HR hebben geen geheimen voor jou.
Bekijk vacature >>

VMBO-school

Directeur a.i.

Instappen, doorgaan en de operationele gang van zaken goed doorzetten!
Bekijk vacature >>

VO-school

Rector a.i.

Je bent een echte kwartiermaker en laat de school lekker doordraaien!
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)

Finance Manager

Een prachtige rol in het hart van de wielersport, manager en MT lid, bij een organisatie in transitie waarin je vooral vooruitkijkt en het financiële en fiscale beleid verder ontwikkelt en meewerkt aan groei.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Teamleider Klant & Service

Je geeft energie, met humor en relativeringsvermogen trek je samen op. Je bent een ster in het coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers in een prettige en constructieve werksfeer.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Facilitair Manager a.i.

Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Verenigingsondersteuner

Servicegerichte ondersteuner die planmatig met verenigingen aan het werk gaat en verenigingen helpt te vitaliseren en verbinden. Iemand die verbindt, initieert en de tools geeft en bedenkt, maar niet overneemt.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Coördinator behandeldienst

Je geeft leiding aan het behandelteam en team intensieve zorg (circa 20 fte (para)medici en verpleegkundig specialisten) op basis van integraal management en resultaatgericht & creatief leidinggeven.
Bekijk vacature >>

Sportservice De Vallei

Directeur-Bestuurder

Een directeur -bestuurder van een ondernemend en dynamisch sportbedrijf met een heldere interne en externe focus die met bestuur, medewerkers en samenwerkingspartners professioneel de volgende fase vormgeeft in de regio.
Bekijk vacature >>

Liliane Fonds

Controller

Proactieve financial en stevige sparringpartner voor het MT, die uitdaging ziet in het verder professionaliseren. Veelzijdige leidinggevende functie in een missiegedreven en mensgerichte organisatie.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Goede Woning

Financieel controller

Je bent een pragmatisch en resultaatgerichte financiële professional die vanuit de PDCA cyclus bijdraagt aan de begroting en voortgang en de verantwoording in de vorm van de jaarrekening. Cijfers zitten in je genen.
Bekijk vacature >>

Groninger Museum

Hoofd Participatie & Educatie

Een hedendaagse leider op het gebied van educatie en overdracht in het Groninger Museum die samen met het team, andere afdelingen en publiek integraal en professioneel aan de slag gaat.
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Zinvol werk binnen een maatschappelijke organisatie om samen doelstellingen, vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.
Bekijk vacature >>

Landstede Groep

Directeur Bestuursdienst/Bestuurssecretaris

De kern waar Landstede Groep naar toe wil; eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor iedereen in de organisatie, gelijkwaardig, aansprekend, professioneel.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Manager Wonen, Zorg en Behandeling

Resultaatgerichte manager met visie op wonen, zorg en welzijn en gevoel voor bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Gemeente Venray

Teammanager Werk en Inkomen

Met jouw enthousiasme en energie breng je je team in beweging en ga je samen mooie doelen realiseren.
Bekijk vacature >>

Kleine zelfstandige VVT organisatie

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Inrichting nieuwe bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek

Directeur

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is groot. De directeur stimuleert de samenwerking en houdt de partijen bij elkaar, de scholen zullen het gaan realiseren, de docenten gaan het doen en de leerlingen zullen de vruchten ervan plukken.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Manager beleid maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk voor uitvoeringstaken
Bekijk vacature >>

Gewoon Speciaal Onderwijs

Lid Raad van Bestuur

In de cultuur van GSO past een lenige leider. Bereikbaar, aanspreekbaar, energiek. Een leider die ruimte geeft en creëert en die vertrouwen geeft en stimuleert.
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

HR-adviseur a.i.

Generalist HR-adviseur Zorg.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager laboratorium

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het lab.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Bedrijfskundig adviseur

Een ervaren professional
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager Kliniek

In de rol van Teammanager ben jij de betrokken, doortastende en verbindende manager die kansen ziet en gericht is op samenwerking.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Optimistisch, op samenwerking gericht en communicatief vaardig.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Interim Zorgteammanager

Een betrokken Zorgteammanager met durf.
Bekijk vacature >>

Grote VVT-instelling

Locatiemanager a.i. VVT

Wij zijn op zoek naar een ervaren locatiemanager, met hart voor ouderenzorg, en vertrouwd met uitdagingen op het gebied van doelrealisatie, kwaliteit & veiligheid van zorg, en teamontwikkeling.
Bekijk vacature >>

ROC van Amsterdam

Opleidingsmanager Entree

De functie van opleidingsmanager is een veelzijdige en uitdagende functie, waarin het van belang is prioriteiten te kunnen stellen en focus aan te brengen. Je valt direct onder een directielid, maakt deel uit van het managementteam en werkt actief mee aan de koers van het MBO College West.
Bekijk vacature >>

Kleinschalige VVT instelling met meerdere locaties

Locatiemanager a.i. (fase opdracht)

Intramurale setting aansturen van één van de locaties.
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Regiomanager a.i.

Integraal manager voor een huisartsenorganisatie.
Bekijk vacature >>

Siza

Programmamanager Zorg

Een manager die stuurt op het behalen van de afgesproken resultaten binnen Tilburg.
Bekijk vacature >>

Siza

Teamleider Wonen

Een daadkrachtige, verbindende leider die helder is in de communicatie.
Bekijk vacature >>

Grote VVT organisatie

HR Directeur

Je bent goed in inspireren, veranderen, verbeteren en vernieuwen.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Specialist Zorgadministratie

Iemand die ervaren, deskundig en daadkrachtig is in zorgadministratie.
Bekijk vacature >>

SRO

Projectleider Buitensport

Een zelfstandige rol waarin je projecten leidt, samen met de assistent bedrijfsleider stuurt op uitvoer en werkt aan tactiek en strategie met betrekking tot plannen en toekomst, mensen en middelen.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Manager Technische Dienst a.i.

Een Manager Technische Dienst met ervaring in de zorg
Bekijk vacature >>

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

Directeur

Een gedreven interim rol voor een man of vrouw met verenigingservaring en bedrijfskundige bagage die verbetert, versterkt en verwerpt. En het pad effent voor een structurele invulling.
Bekijk vacature >>

M-Mediagebouw

Controller

Een zelfstandige en verantwoordelijke parttime baan als controller in het midden van de media. Willen weten en verbeteren daar ga je voor ism de managing director en de eigenaren!
Bekijk vacature >>

Vereniging ZijActief

Penningmeester Provinciaal Bestuur

Het bestuur van ZijActief Limburg houdt zich bezig met het besturen van de vereniging, het bewaken van de doelstellingen en het toezicht houden op de uitvoering.
Bekijk vacature >>

's Heeren Loo Zeeland

Manager zorg

Een dynamische en verantwoordelijke rol met oog én tijd voor je medewerkers.
Bekijk vacature >>

BreedSaam

Operationeel Directeur

Als nieuwe operationeel directeur zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor huisvesting van scholen in Breda.
Bekijk vacature >>

Netwerkbedrijf voor energie

Interim Organisatie Adviseur

Verantwoordelijk bent voor het begeleiden van de transitie en het realiseren van de doelstellingen.
Bekijk vacature >>

Huisartsen

Interim Controller

Financiële sparringpartner voor het management van Huisartsenorganisatie.
Bekijk vacature >>

Siriz

Manager zorg en kwaliteit

Cultuursensitief en weet van ontwikkelingen in het sociaal domein.
Bekijk vacature >>

Huisartsenpost

Teammanager Triage

Aantoonbare werkervaring in de werkomgeving: HAP, gezondheidscentrum, ambulancedienst of spoedeisende hulp
Bekijk vacature >>

Zorginstelling Boba groep

Financial Controller

Verantwoordelijk voor de financiële administratie, de salarisadministratie, (maand/kwartaal) rapportages, de jaarrekening en treasury. Zorgt voor de juiste basis om de organisatie te kunnen beheersen en aan te sturen.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO De Meierij

Onafhankelijk Voorzitter

Van de directeur van het samenwerkingsverband wordt faciliterend leiderschap met aandacht voor het primaire proces, de ontwikkeling van personeel en passie voor leerlingen met een ondersteuningsvraag verwacht. Iemand die weet wat er speelt op alle niveaus en dit vanuit een sterk ontwikkeld analytisch conceptueel vermogen kan vertalen naar een strategisch niveau. Dat ook praktisch kan maken in het handelen van iedere dag.
Bekijk vacature >>

Stichting Trinamiek

Coördinator Financiële Administratie

Een coördinator met een een warme en verbindende stijl van werken.
Bekijk vacature >>

MBO Amersfoort

Lid Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van MBO Amersfoort jou uit te reageren.
Bekijk vacature >>

GGZ-

Teammanager a.i.

Start zo snel als mogelijk!
Bekijk vacature >>

Stichting COG

MBO adviseur

Je bent de adviseur die binnenkomt met frisse energie. Je ziet kansen en mogelijkheden. Collega's zien jou als een pro actieve collega. Je bent inventief en innovatief en dat steekt aan. Je weet collega’s in de organisatie mee te nemen in een veranderprocessen stimuleert om samen op een creatieve manier verder te komen. Je gelooft echt dat samen beter is dan alleen.
Bekijk vacature >>

Argos Zorggroep

Manager wonen en Zorg

Leidinggevende in de zorg die denkt in oplossingen.
Bekijk vacature >>

Stichting KijkopWelzijn Barendrecht en Welzijn Albrandswaard

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindend en inspirerend én kent de politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio
Bekijk vacature >>

Waterschap Limburg

Programmamanager Waterpanel Noord

Een verbinder die de samenwerking van gemeenten en diverse waterpartijen op een hoger niveau brengt en als programmamanager slagvaardig kan opereren in een politiek bestuurlijke context!
Bekijk vacature >>

Stichting Alterius

Directeur Onderwijs

Bij Alterius werken is teamwerk. Je staat er voor het kind en voor elkaar.Bij Alterius werken echte professionals in onderwijs en zorg. Jij bent dat ook.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager Polikliniek

In de rol van Teammanager ben jij de betrokken, doortastende en verbindende manager die kansen ziet en gericht is op samenwerking.
Bekijk vacature >>

NKC

Manager Finance & Business Control

Een financial die inzicht en effectiviteit van de organisatie vergroot en met een groeiende afdeling toegevoegde waarde levert in een fijne informele vereniging waar veel innovatie en ondernemerschap is.
Bekijk vacature >>

Bink Kinderopvang

Manager Pedagogische Kwaliteit

Als Manager Pedagogische Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van het team pedagogiek. Het team bestaat uit veertien medewerkers met de functies pedagogisch coach, pedagogisch beleidsmedewerker, manager sport en bewegen en kwaliteitsmedewerker. In deze spilfunctie is het jouw verantwoordelijkheid de missie, visie, kernwaarden en strategie te vertalen naar concrete jaarplannen, rekening houdend met wetgeving.
Bekijk vacature >>

Nierpatiënten Vereniging Nederland

Interim Projectleider 'behoefteonderzoek'

We zoeken een persoon die overzicht biedt in wat er wanneer kan worden ingezet om de actuele behoefte voor patiënten te duiden en hierop acties te ondernemen. Een kennismanager die met gevoel voor patiënten een structuur opzet waardoor inzichtelijk wordt welke zaken spelen bij patiënten, donoren en naasten waarop de NVN kan inspelen.
Bekijk vacature >>

Livio

Leidinggevende Zorg

Daadkrachtige en enthousiaste Coach Coördinator die leiding geeft aan zorgteams.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Adviseur Cultuurbeleid

Een schitterende rol voor een strategisch adviseur in het publieke domein die de maatschappelijke issues en kunst & cultuur verbindt in een duurzame, integrale, regionale aanpak.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Goede Woning

Financieel professional

Een betekenisvolle baan met fijne collega’s. Je bent een pragmatisch en resultaatgerichte verbinder, die een eigen mening vormt op basis van waarneming en analyse.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Senior Adviseur Educatie

Een mooie inhoudelijke rol in het hart van de praktijkopleiding van de accountants. De NBA is een ambitieuze organisatie en zet continu stappen om de kwaliteit verder te verhogen. Jouw ideeën en initiatieven zijn hierin onmisbaar.
Bekijk vacature >>

Andi Smart Solutions Group BV

Commercieel Directeur

Je bent van nature een teamplayer en leider met lef en je kiest bewust voor deze organisatie in een fase van strategische heroriëntatie en ambitieuze groei. Je hebt ervaring opgedaan in de maakindustrie, MedTec of Healthcare, Lifesience of Logistics en je hebt sterke affiniteit met IT oplossingen in de keten.
Bekijk vacature >>

Stichting Swalm & Roer

Directeur OBS de Stapsteen

Een leider die er is, de ander ziet, aandacht heeft en de goede vraag.
Bekijk vacature >>

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Manager Stafbureau

Praktisch ingestelde organisator, die zorgt dat de collega’s zich goed kunnen concentreren op hun kerntaken. Zorgt voor soepele implementatie van wet- en regelgeving en is contactpersoon voor de vele stakeholders.
Bekijk vacature >>

Montessori College Arnhem

Directeur Montessori College (VO)

Je geeft integraal sturing, begeleidt, creëert professionele ruimte en zorgt voor realisatie. Er wordt een heldere visie die uitgaat van de ideeën van Montessori op onderwijs verwacht, focus op en de verdieping van het gekozen beleid.
Bekijk vacature >>

Zorgverzekeraar

Twee verpleegkundige machtigingen

Ter overbrugging naar de vaste collega's
Bekijk vacature >>

Amaris Zorggroep

Directeur Bedrijfsvoering

Je hebt affiniteit mét en een warm hart vóór de zorg
Bekijk vacature >>

Kleine bevlogen en goed lopende VVT instelling

interim Bestuurder

Kleine VVT instelling met de blik vooruit
Bekijk vacature >>

Argos Zorggroep

Manager Zorgbemiddeling

Inhoudelijk en commercieel gedreven manager die samen met een professioneel team de interne Zorgclientlogistiek processen verder weet te optimaliseren en ervoor zorgt dat wat begroot is ook financieel gerealiseerd is.
Bekijk vacature >>

Argos Zorggroep

Manager Zorgbemiddeling

Inhoudelijk en commercieel gedreven manager die samen met een professioneel team de interne Zorgclientlogistiek processen verder weet te optimaliseren en ervoor zorgt dat wat begroot is ook financieel gerealiseerd is.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Manager Bedrijfsvoering

Manager die een innovatieve en verbindende professional is.
Bekijk vacature >>

GGD Flevoland

Adjunct-directeur GGD GHOR

Een aantrekkelijke functie bij een complexe maatschappelijk relevante organisatie in Flevoland die het verschil maakt.
Bekijk vacature >>

Stadsbank Oost Nederland

Directeur

Een prachtige eindverantwoordelijke functie bij een organisatie die ertoe doet. Je komt op voor de kwetsbare mensen in de samenleving, je vertegenwoordigt een organisatie met trotse werknemers.
Bekijk vacature >>

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein

Clinical Director

Een bedrijfskundige, enthousiaste, verbindende en stevige Clinical Director.
Bekijk vacature >>

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory

Een inhoudelijke rol in het hart van venture capital en private equity. Hoe help je de branche op inhoudelijke thema’s met beleid, hulpmiddelen en educatie in samenwerking met Den Haag en Brussel en juridische topfirma’s.
Bekijk vacature >>

Bio-Innovations

Algemeen directeur

Een onderneming die zich in de scale-upfase bevindt met drie locaties waar een directeur rust en overzicht gaat brengen en zich actief bezig houdt met bedrijfskundige en bedrijfsvoeringszaken waaronder HR.
Bekijk vacature >>

Gemiva

Manager HRM

Een daadkrachtige manager HRM, die nieuwe ondernemende impulsen geeft aan de dienst en de functies die deze binnen en ook buiten Gemiva vervult.
Bekijk vacature >>

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

Coördinator Opleidingen

Een multitalent die kan organiseren, administreren, ontwikkelen en regelen. Professioneel en servicegericht, thuis in de wereld van opleiden, natuur, fauna en jacht!
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director voor het landbouw cluster Noord

Een prachtige zelfstandige en veelzijdige functie met veel vrijheid in een bevlogen team van gedreven mensen in een ondernemende en sterk groeiende organisatie waar jij het verschil kunt maken.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director Paard

Een optimistische, enthousiaste, verbindende en energieke Cluster Clinical Director! Dat is wie wij zoeken!
Bekijk vacature >>

Gemeente Horst aan de Maas

Teammanager Omgeving

Jij hebt humor en een frisse blik. Je bent in staat om je snel op hoofdlijnen onderwerpen eigen te maken en snel te kunnen schakelen tussen beleid en de operationele wereld.
Bekijk vacature >>

Een zorginstelling

Teamleider

De nieuw gevormde teams in hun kracht zetten op het gebied van veiligheid, kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Thuiszorgorganisatie

Interim Teammanager Wijkverpleging

Je bent per half juli beschikbaar voor een periode tot uiterlijk 3 januari 2023 en 28/32 uur per week inzetbaar.
Bekijk vacature >>

Speciaal Onderwijs

Locatieleider Speciaal Onderwijs

Aanwezige, professionele verbinder en bruggenbouwer
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Senior Financieel Adviseur

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de organisatie.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Strategisch Manager

Inspirerende manager die de afdeling verder professionaliseert en een gewaardeerd businesspartner laat zijn.
Bekijk vacature >>

Kinderopvang organisatie

Clustermanager Kinderopvang

Consequent, communicatief en toekomstgericht.
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Hoofd Bestuursbureau

In deze functie geef je leiding aan het team van hoogopgeleide professionals. Je werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en je vervangt hem bij zijn afwezigheid.
Bekijk vacature >>

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede

Bestuurder

Bestuurder die een strategische leider en nieuwsgierige samenwerker is.
Bekijk vacature >>

GGD Amsterdam

Afdelingshoofd

Gedreven en stevige manager die doelgericht en overtuigend is. Een inspirerende verbinder gericht op samenwerking.
Bekijk vacature >>

SCIO Groep

HR Manager

De HR Manager die verbindt en zorgt voor geharmoniseerd beleid.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Specialist Ouderengeneeskunde

Een Specialist Ouderengeneeskunde met BIG-registratie.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Verpleegkundig Specialist

Enthousiaste collega met interesse voor het werken met psychogeriatrische/somatische cultuurspecifieke populatie in een betrokken team.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Senior Projectleider a.i.

ICT HRM Project IAM (Identity Acces Management)
Bekijk vacature >>

Pax Christi College

Locatiedirecteur Pax VMBO en Pax Junior

Je bent de leider die snapt hoe pittig het werk op het vmbo kan zijn. Je hebt een duidelijke visie, maar staat altijd open voor andere ideeën. In het onderwijs ligt je hart en in het vmbo helemaal. Je brengt ervaring mee in verbeterprocessen in het onderwijs.
Bekijk vacature >>

Kindante

Directeur Speciaal Onderwijs

Daadkrachtige leider die het stuur vast durft te pakken. Bruggenbouwer die echt nieuwsgierig is.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Ledenservice /-binding

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Handhaving

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Belangenbehartiging

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met de zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Icare

Teammanager

Stevige, daadkrachtige, betrokken en ervaren Teammanager voor rayon Veluwe-Zuid
Bekijk vacature >>

Woonzorgcentrum Vredenoord

Controller

Stevige en autonome financial, een bouwer, die regie neemt in de planning- en controlcyclus van een eigenzinnige organisatie. Ondersteunend en dienstverlenend naar het MT en het primaire proces.
Bekijk vacature >>

Lumens

Manager Bedrijfsvoering

Manager die faciliteert dat de serviceorganisatie zelforganiserend werkt
Bekijk vacature >>

een welzijnsinstelling

(Contract) Manager

Schakel tussen de teams, medewerkers en de bestuurder.
Bekijk vacature >>

RSG Pantarijn

Directeur-Bestuurder

Samen met de locatiedirecteuren richting geven aan een nieuwe koers voor Pantarijn waarbij onderwijs, kwaliteit, innovatie en samenwerking de kern zijn. Als directeur-bestuurder word je naast de locatiedirecteuren, bijgestaan door een kleine effectieve staf vanuit de afdelingen: ICT, Facilitair, HR, Bestuurssecretariaat, communicatie en kwaliteit.
Bekijk vacature >>

Gemeente Horst aan de Maas

Teammanager Samenleving

Jij hebt lef, een frisse blik en bent een echt mensenmens. We verwachten niet dat je zelf inhoudelijk overal van op de hoogte bent, maar je bent wel in staat om snel op hoofdlijnen onderwerpen eigen te maken.
Bekijk vacature >>

IJsselgroep

Twee leden Raad van Toezicht

Betrokken en realistische raadgever
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor de geboden onderwijsondersteuning. De nieuwe directeur-bestuurder zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personele beleid.
Bekijk vacature >>

Schaakbond (KNSB)

Coördinator opleidingen

Een coördinator die met opleidingen en scholing zorgt voor genoeg kader (trainers en arbiters) voor de clubs, de scholen en evenementen. Bij het pakket hoort ook schoolschaak en Veilig sport klimaat.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Projectleider verkeer en mobiliteit

Gemeente Deurne zoekt een adviseur die vanuit lange termijn beleid werkt aan integrale opgaven rondom mobiliteit en verkeer met veel externe partijen. Een open en strategisch persoon die gaat voor het grote geheel en de toekomst.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Young professional verkeer en mobiliteit

Gemeente Deurne zoekt een adviseur die vanuit lange termijn beleid werkt aan integrale opgaven rondom mobiliteit en verkeer met veel externe partijen. Een open en strategisch persoon die gaat voor het grote geheel en de toekomst.
Bekijk vacature >>

Q-Consult Zorg

Capaciteitsmanager

K+V zoekt voor Q-Consult Zorg een dynamische en analytische samenwerker met schakelkracht.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Afdelingshoofd Polikliniek Urologie a.i.

Stevige interim poli manager ziekenhuis
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Directeur-Bestuurder voor Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Een Directeur-Bestuurder die het grote geheel integraal in de gaten houdt en het gezamenlijke perspectief bewaakt.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Algemeen Directeur

Directeur van Sportvisserij Nederland, een spilfunctie in een van de grootste sportbonden van ons land waarbij het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvisser in een maatschappelijk veranderend veld.
Bekijk vacature >>

Esther Vergeer Foundation

Relatiemanager Kind & Sport

Een bemiddelaar tussen ouders en kind, zorg en vereniging om kinderen lekker te laten sporten en bewegen, een rol voor een professionele passievolle verbinder die gaat voor resultaat.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Projectleider a.i.

Een projectleider met ruime ervaring in het publieke domein.
Bekijk vacature >>

Beroepsorganisatie in de zakelijke dienstverlening

Senior Adviseur Educatie

Voor een beroepsorganisatie in de zakelijke dienstverlening zijn wij op zoek naar een stevige en gedreven Senior Adviseur Educatie, die in samenwerking met alle stakeholders de beroepsopleiding vormgeeft.
Bekijk vacature >>

Gehandicaptenorganisatie

Clustermanager a.i.

Het faciliteren van de teams om de kwaliteit en continuïteit van zorg te realiseren
Bekijk vacature >>

Vereniging Gelders Genootschap

Voorzitter

Je bent het boegbeeld van de vereniging Gelders Genootschap, communiceert met externe relaties en onderhoudt het netwerk van belangrijke stakeholders.
Bekijk vacature >>

GBTwente

Directeur

Je bent integraal eindverantwoordelijk voor deze mooie, betekenisvolle organisatie en je treedt op als boegbeeld. Met jouw drive, passie en inlevingsvermogen breng je de organisatie, de opdrachtgevers (de gemeenten) en de medewerkers verder.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie VO

Directeur VO

Het relatief jonge management team verdient een prettige aanvoerder. Een tijdelijke leider die samen met het team de lopende projecten aandacht geeft en waar nodig versnelt en verdiept. Een prettig ervaren leider die weinig ruimte in neemt én er wel is.
Bekijk vacature >>

Van Neynsel Groep

Onafhankelijke Voorzitter CCR

Ben jij de onafhankelijke leider die vanuit deze uitdagende schakelfunctie zorgdraagt voor een optimaal samenspel tussen de medezeggenschap en zeggenschap van Van Neynsel?
Bekijk vacature >>

K+V

Management Assistent

Vlotte, ondernemende en proactieve Management Assistent gezocht. We zoeken een collega die intrinsiek gemotiveerd is elkaar verder te brengen: een organisator die vooruit kijkt en enthousiast is.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Twee Teamleiders Wijkteams

Een teamleider die mensgericht ingesteld is en de verantwoordelijkheid meer in de teams gaat beleggen
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Consultant Business Intelligence/Bedrijfsinformatisering

Brede functie met volop ruimte voor ontwikkeling!
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Businesscontroller a.i.

Dynamiek tussen de zorg en de ondersteunende diensten doorgronden en hierop proactief anticiperen.
Bekijk vacature >>

(langdurige) zorgorganisatie

Manager Zorg a.i.

Samen met het team realiseren van de harmonisering en optimalisering van zorg, behandeling en begeleiding van cliënten binnen de sector.
Bekijk vacature >>

Ontwikkelgemeente

Interim Adviseur Gemeentesecretaris

Je vindt het leuk om in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Je weet wat er speelt in de samenleving en begrijpt waar politieke risico’s zitten.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Interim Programmamanager

Je bent op korte termijn (per direct of medio april) beschikbaar tot het einde van 2022.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie VO

Interim Directeur Montessori College (VO)

Iemand die lijnen en kaders uitzet zonder dat de ander vrijheid verliest.
Bekijk vacature >>

Siloah

Manager Zorg met portefeuille bedrijfsvoering

Bijdragen aan identiteitsgebonden en lokaal verankerde zorg
Bekijk vacature >>

SCIO Groep

HR Manager

De HR Manager die verbindt en zorgt voor geharmoniseerd beleid.
Bekijk vacature >>

Gehandicaptenorganisatie

Manager Zorg a.i.

Ondernemende en conceptuele interim manager Zorg
Bekijk vacature >>

Stichting BIM Loket en het DSGO-programma

Manager Standaarden

De manager Standaarden beweegt zich in een breed netwerk en werkveld van inhoudelijk deskundigen uit verschillende disciplines.
Bekijk vacature >>

Middelgrote zorginstelling

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Interim manager bedrijfsvoering zorg, (financiële) processen
Bekijk vacature >>

Ketenstandaard Bouw & Techniek

Manager PR & Community

De PR & Community Manager wordt het gezicht naar de branchepartners en je bezoekt regelmatig netwerkbijeenkomsten (landelijk). Je vindt het leuk om aan tafel te zitten en te sparren hoe de markt nog beter kan worden geïnformeerd.
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Expert voor de Verenigingsraad

VVN wil de huidige vrijwilligers binden en boeien en heeft als ambitie om ook andere doelgroepen als vrijwilliger aan zich te verbinden. Op dit moment is de groep vrijwilligers relatief homogeen, dus een meer heterogene groep, met jongeren, andersdenkenden en meer divers samengesteld is een doel op zich.
Bekijk vacature >>

Quadraam

Lid Raad van Toezicht (auditcommissie)

Iemand die mensen bij elkaar houdt, zorgt voor een goede sfeer en energiek aanwezig is.
Bekijk vacature >>

Een ouderenzorgorganisatie

Directeur Herstel & Revalidatie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de locatie en stuur je ook de Behandeldienst aan, die organisatiebreed werkt.
Bekijk vacature >>

Huisartsen netwerkorganisatie

Financieel Manager a.i.

Stevig financieel manager met ervaring in huisartsenfinanciering
Bekijk vacature >>

Ons Middelbaar Onderwijs

Directeur Bureau

Jouw hoofdopdracht ligt inhoudelijk op het sturing geven aan de toekomstgerichte inrichting van het bureau en aan de samenwerking met de scholen daarin. Jij moedigt samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid aan. Je stuurt consequent en eenduidig het personeel van het bureau aan. Je verantwoordt je over en bewaakt continu de kwaliteit van de dienstverlening.
Bekijk vacature >>

Landelijke beroepsvereniging voor de zorg

Directeur a.i.

Stevige veranderkundige interim directeur met focus op HR
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Projectmanager voor de bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Kinderopvang Dronten

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en het gezicht naar buiten. In de regio Dronten is de organisatie de grootste speler op dit moment. Als directeur-bestuurder zie je dit als een groot goed en koester je dit. De organisatie heeft een goede basis van betrokken, professionele medewerkers met een groot hart voor het vak. De vervolgstap is professionaliseren op verschillende fronten.
Bekijk vacature >>

Zorggroep Almere

Teammanager Business Control / Concern Control

Ben jij de teammanager met een goed overzicht over de hele organisatie en ben je niet bang om diep de details in te duiken? Dan ben jij de teammanager waar zowel de manager Finance/Control, BI, vastgoed als de controllers mee sparren!
Bekijk vacature >>

Zorginstelling Boba Groep

Directeur Bedrijfsvoering

Financieel leider, die verantwoordelijkheid neemt voor de ondersteunende processen en systemen. Neemt iedereen mee, bevordert en deelt deskundigheid en communiceert dit helder op alle niveaus.
Bekijk vacature >>

Coloriet

Concerncontroller

Sparring-partner voor Bestuurder en directie met een belangrijke bijdrage aan de besturing en beheersing van de organisatie. Onafhankelijke positie voor een financiële expert en ervaren adviseur.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

interim Manager Dialyse-afdeling

Menselijk procesmanager.
Bekijk vacature >>

Farent

Manager Bedrijfsvoering

Draagt specifieke verantwoordelijkheid op het gebied van financial-control naar de bestuurder en de Raad van Toezicht
Bekijk vacature >>

Sportbedrijf Deventer

Manager Accommodaties

De Manager Accommodaties is verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer van de sportaccommodaties, waaronder de ijsbaan en het facilitair bedrijf: je zorgt ervoor dat de accommodaties en technische installaties in optimale staat zijn en blijven.
Bekijk vacature >>

COG

Directeur Technova College

Als directeur val je direct onder het College van Bestuur, stuur je de zes teams aan die Technova College heeft en ben je samen met de drie collega MBO-directeuren integraal verantwoordelijk voor het COG-MBO. Daar hoort bij dat de directeuren naast hun verantwoordelijkheid voor hun eigen locatie ook bijdragen aan de strategische thema’s binnen COG in de vorm van het beheren van één of meerdere strategische portefeuille(s). Daarnaast ben je het gezicht in de regio en bewaak je het merk ‘Technova College’ door te investeren in de relatie met het bedrijfsleven, scholen en andere stakeholders.
Bekijk vacature >>

Lerarenacademie

Coördinator Lerarenacademie

Je vervangt de coördinator in een lange verlof periode. De lerarenacademie zit in een transitie en je mag meewerken aan die opgave. Dat vergt naast de al gevraagde vaardigheden ook verandervaardigheden, rust en richting.
Bekijk vacature >>

Zozijn

Directeur Zorg voor Zozijn voor de regio Oost-Veluwe

Deze directeur geeft - oprecht betrokken - integraal leiding aan een resultaatverantwoordelijk onderdeel van de organisatie en operationaliseert de missie en visie van Zozijn binnen de regio Oost-Veluwe.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Teamleider HR

Procesmatige en pragmatische manager die samen met de medewerkers de effectiviteit van de afdeling verbeterd.
Bekijk vacature >>

Publieke uitvoeringsorganisatie

Interim Kwartiermaker Bedrijfsvoering

Operationeel manager met brede kijk op bedrijfsvoering. Deze kwartiermaker positie is een nieuwe MT functie.
Bekijk vacature >>

Publieke uitvoeringsorganisatie

Interim Kwartiermaker/Bestuurssecretaris

Maakt kwartier voor de inrichting van de nieuwe rol, waaronder een advies over de definitieve invulling (omvang) van deze rol.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Voorzitter

Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur impact kunt maken in de sportwereld en bij kunt dragen aan een vitale zwembond en een vitaal Nederland.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Algemeen Bestuurslid

Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur impact kunt maken in de sportwereld en bij kunt dragen aan een vitale zwembond en een vitaal Nederland.
Bekijk vacature >>

Zorgcentrum St. Franciscus

Zorgmanager

Zorgmanager die resultaten weet te boeken.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Directeur

Interim rol voor 4 – 6 maanden, 32 uur per week waarin je leiding geeft aan het bureau van tien mensen en de dagelijkse operatie en de adviseur van het bestuur bent in een fase van transitie.
Bekijk vacature >>

Nationale Bond EHBO

Voorzitter van het bestuur

Een bestuurlijke en rustige leider, sparringpartner en belangenbehartiger gericht op het creëren van dialoog. Stemt continu af en weet afstand en dichtbij soepel te laten plaatsvinden. Niet dominant maar toch aanwezig.
Bekijk vacature >>

Thebe

Concern Controller

Zeer stevig vakspecialist die met visie de grote lijnen overziet met tegelijk oog voor detail.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Manager zorg

Stevig manager in de zorg.
Bekijk vacature >>

ROC van Amsterdam (MBO West)

Opleidingsmanager Zorg en Welzijn

Als opleidingsmanager ga je leidinggeven aan het team DHZW. Dit team verzorgt opleidingen op niveau 2, zowel BOL als BBL, en bestaat bestaat uit ongeveer 35 betrokken medewerkers. Binnen het team is de passie voor zorg voelbaar.
Bekijk vacature >>

Cultuur oost

Voorzitter Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder die de hamer graag hanteert, met hart voor cultuur in Gelderland die zorgt voor scherpte, teamgeest, sparringskracht en expertise in politiek bestuurlijke context met aandacht voor de directeur bestuurder en de zachte en harde kant van Cultuur Oost.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Lid Raad van Toezicht

Een prachtige rol waarin de kracht van kunst centraal staat in een dynamische omgeving in Gelderland. Cultuur Oost wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen.
Bekijk vacature >>

Badminton Nederland

Penningmeester

Een prominente rol in de Nederlandse sport.
Bekijk vacature >>

Lievegoed

Teamleider

Ondernemend, betrokken, daadkrachtig, vernieuwend, netwerker, verbinder en relativeringsvermogen.
Bekijk vacature >>

DO IT ORGANIC

Project en ICT manager

Een uitdagende strategische functie bij een purpose-driven internationale organisatie met een heldere duurzame missie.
Bekijk vacature >>

Avoord

Manager Vastgoed & Facilitair

Expertrol in vastgoedbeheer en ontwikkeling alsmede -projecten en eigentijdse huisvesting. Leidinggevende van enthousiaste teams. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vastgoed en de facilitaire dienstverlening.
Bekijk vacature >>

SOMT University of Physiotherapy

Hoofd Bedrijfsvoering

We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan. Iemand die proactief en ondernemend is, zelf verantwoordelijkheid draagt en anderen hierop durft aan te spreken. Iemand die in staat is en het leuk vindt om de organisatie verder te professionaliseren, anderen hierin meekrijgt en enthousiasmeert.
Bekijk vacature >>

Fith

Operationeel Manager

De organisatie zit vol ambitie en groei en zoekt naar een bepaalde mate van rust en structuur voor de langere termijn. Op authentieke wijze geef je hier invulling aan. gewoon omdat je zo bent.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Teammanager Financiële administratie en Zorgadministratie

Bevlogen leider die de afdeling Financiële- en Zorgadministratie en Zorgcontractering naar een hoger plan tilt
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Interim Afdelingshoofd Poliklinieken

Polikliniek manager met veranderkundige en logistieke kennis en ervaring.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Interim Afdelingshoofd Geboorte Kind Centrum

Je bent als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de ontwikkeling en goede kwaliteit van dienstverlening.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuisgroep Twente

Manager Vastgoed

Stevige en gedreven strateeg die met passie en toewijding het vastgoed van het ziekenhuis toekomstbestendig doorontwikkelt
Bekijk vacature >>

1801 Jeugd & Onderwijsadvies

Manager Advies PO en Manager Advies VO

Een lichtvoetige ondernemende leider met lef om kansen te verzilveren.
Bekijk vacature >>

Lumens

MT-lid

Met elkaar bouwen aan een sociaal veerkrachtige samenleving.
Bekijk vacature >>

INNOVO Onderwijs Op Maat

Voorzitter College van Bestuur

Een collegiale manier van werken, authentiek, verbindend en met visie. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, collega’s en jouw stakeholders. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe uitdagingen. Je kunt bogen op een ervaring als prettige leidinggevende in het hart van onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. Jouw passie voor kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar, je bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en hebt een academisch werk- en denkniveau.  In ieder geval durf en wil jij de eindverantwoordelijkheid dragen.
Bekijk vacature >>

Stichting BIM Loket

Directeur

Inspirator met de missie om samen, slimmer en sneller te werken in de Ontwerp-, Bouw- en Techniekketen.
Bekijk vacature >>

Grote zorginstelling

ICT Manager

Tijdelijke ICT manager voor een ICT afdeling van een grote zorginstelling.
Bekijk vacature >>

De Nederlandse Airsoft Sportbond

Directeur

K+V zoekt voor de Nederlandse Airsport Sportbond een Directeur! Lees snel verder!
Bekijk vacature >>

Grote in- en extramurale zorginstelling

Kwartiermaker / projectleider

Inventariseren, bepalen en vaststellen. Poli sturing.
Bekijk vacature >>

de Wijnberg

Gedragswetenschapper

Als (GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist) beweeg je in een dynamische en uitdagende  omgeving op verschillende locaties. Werk je samen met verschillende samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Je hebt te maken met veranderingen in het zorglandschap. Dit geeft jou energie!
Bekijk vacature >>

Grote VVT instelling

Senior HR-adviseur

Je bent de stevige HR-adviseur met uitstekende adviesvaardigheden.
Bekijk vacature >>

De Wijnberg en de Mutsaersstichting

Business Controller Zorg en Onderwijs

Als Business Controller kom je terecht in een dynamische omgeving die steeds weer in beweging is op verschillende terreinen. In de rol van Business Controller ben je tevens een sparringpartner voor het managementteam en medewerkers bedrijfsbureau.
Bekijk vacature >>

SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

Hoofd Finance & Control

Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende positie bij een maatschappelijke organisatie met betrokken medewerkers, een echt ‘A-merk’.
Bekijk vacature >>

Een zorginstelling in Flevoland

Strategisch verandermanager

Daadkrachtige veranderkundige leider die actiegericht de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur verder in gang zet
Bekijk vacature >>

VO School

Interim onderwijsdirecteur VO

We zijn op zoek naar een manager die anderen vindt en inspireert op de inhoud. Een autoriteit als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen en hoe je hier onderwijs op inricht. Je hebt uitgebreide ervaring op het gebied van ontwikkeling en borging van kwaliteit en innovatie. Je bent conceptueel sterk, je bent gewend grote lijnen uit te zetten en te vertalen naar de werkvloer zodat het ook gebeurt.
Bekijk vacature >>

Carinova

Transformatiemanager Sociaal Domein

Een nieuwe functie waarmee Carinova zich toekomstbestendig wil verbinden aan het sociaal domein.
Bekijk vacature >>

VO school

Kwaliteitszorg functionaris VO

Als kwaliteitszorgfunctionaris draag je bij aan de inhoudelijke implementatie en borging van onderdelen van het kwaliteitszorgplan en evalueert de mate waarin kwaliteitszorg binnen de verschillende lagen juist en duurzaam is belegd.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Voorzitter

Een voorzitter voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij Zuidwest-Nederland met focus op organisatie ontwikkeling, governance en goed werkgeverschap van directeur en bureau.
Bekijk vacature >>

Grote zorginstelling

interim Adviseur vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer organisatie in- en extern beter inrichten .
Bekijk vacature >>

Beweging 3.0

Teammanager

Bevlogen en betrokken Teammanager gezocht voor prachtige VVT organisatie.
Bekijk vacature >>

Beweging 3.0

Teammanager Extramuraal

Een resultaatgerichte teammanager die op coachende manier leiding geeft.
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Expertlid vereniging en vrijwilligerswerk

VVN wil de huidige vrijwilligers binden en boeien en heeft als ambitie om ook andere doelgroepen als vrijwilliger aan zich te verbinden. Op dit moment is de groep vrijwilligers relatief homogeen, dus een meer heterogene groep, met jongeren, andersdenkenden en meer divers samengesteld is een doel op zich.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Directeur Sociaal Domein

Het implementeren van de transitie van het sociaal domein door verdere detaillering aan te brengen. Eén van de doelen van de transitie is het realiseren van de bezuinigingsopgave. De directeur monitort de transitie en rapporteert hierover.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Natuur en Water

We zoeken een bestuurslid met kennis van water en visstandbeheer en een netwerk in deze wereld om inhoudelijk bij te dragen aan de doelen van Sportvisserij Nederland.
Bekijk vacature >>

SRO

Manager Buitensportaccommodaties

Een rol met verantwoordelijkheid en vrijheid met een zelfstandig team van professionals waar hard gewerkt wordt en waar je inhoudelijk, procesmatig, tactisch en in relationeel opzicht toevoegt in de wereld van sport en vastgoed.
Bekijk vacature >>

Een scholengroep in Zuid-Holland

Hoofd Huisvesting Onderwijs

Als hoofd van dienst huisvesting adviseer en ondersteun je de directie en het College van Bestuur (CvB) op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud en geef je leiding aan de afdeling. Je valt direct onder het CvB.
Bekijk vacature >>

Stichting Kindercentra Gorichem

Directeur-Bestuurder

Als creatieve strateeg durf je anders te kijken, te stimuleren en goede ideeën te omarmen. Als strategisch leider ben je organisatie- en politiek sensitief, sta je boven en toch tussen de partijen. Je bent transparant en benaderbaar. Mensen voelen zich veilig bij jou en kloppen graag bij jou aan. Op eigen wijze en authentiek durf jij jouw rol in te vullen en geloof je in ontwikkeling voor iedereen.
Bekijk vacature >>

OFN

Operationeel Directeur

Je bent van nature een teamspeler die past in dit ambitieuze familiebedrijf.
Bekijk vacature >>

OnderwijsAdvies en Marant

Manager Jeugd

Een lichtvoetige ondernemende leider met lef om kansen te verzilveren.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB)

Directeur

Een prachtige baan in de sport voor een plezierige en stevige directeur die de komende jaren met focus gaat verbinden en realiseren.
Bekijk vacature >>

BplusC, Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur

Afdelingshoofd Lessen en Cursussen

Een uitdagende en afwisselende verantwoordelijke functie in een ambitieuze organisatie, die met hart ziel voor een open, democratische en inclusieve samenleving staat.
Bekijk vacature >>

Stichting Humanitas

Locatiemanager Akropolis

Op inspirerende wijze stimuleer je het zelfoplossend vermogen van de medewerkers.
Bekijk vacature >>

Stichting Auro

Directeur OBS de Pijlstaart

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, geeft leiding aan het team en is het gezicht naar buiten voor De Pijlstaart. Ook stuurt de directeur de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied aan.
Bekijk vacature >>

SWV VO Maastricht Heuvelland en Parkstad

Directeur SWV VO

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten.
Bekijk vacature >>

Stichting Uniek

Bestuurder

Jij bent een leider waar je op kan bouwen. Bij jou voelen mensen zich op hun gemak. Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Je bent benaderbaar. Als bestuurder zorg je voor de juiste balans tussen een duidelijke visie, kaders meegeven en duidelijke verwachtingen scheppen. Op een prettige manier ben je doorlopend kritisch.
Bekijk vacature >>

Landstede Groep

Directeur Techniek

Je bent een enthousiaste, open en eerlijke leider. Je bent gecommitteerd, afspraak is afspraak. Dat maakt je zowel intern als extern een betrouwbare partner. Als onderwijs ondernemer zoek je met elkaar een pakkende koers, een visie die klopt. Sluit je aan bij het DNA van MBO Harderwijk.
Bekijk vacature >>

ROC A12

Ervaren Beleidsadviseurs

Je bent de adviseur die binnenkomt met frisse energie. Je ziet kansen en mogelijkheden. Collega's zien jou als een pro actieve collega. Je bent inventief en innovatief en dat steekt aan. Je weet collega’s in de organisatie mee te nemen in een veranderprocessen stimuleert om samen op een creatieve manier verder te komen. Je gelooft echt dat samen beter is dan alleen.
Bekijk vacature >>

Stichting in het midden van het land

Interim HR/Beleidsadviseur

Als HR/Beleidsadviseur ben je een echte senior in je vak.
Bekijk vacature >>

Nuffic

Teamleider Programme Support

Een complexe en internationale rol in een ideële uitvoeringsorganisatie vanuit Den Haag op het gebied van onderwijs. Leidinggevend aan Finance & Control, ICT en risico-vraagstukken. Informele en deskundige professional.
Bekijk vacature >>

Kabelnoord

Directeur

Een leider met gevoel voor mens en techniek met focus op kwaliteit en betrouwbaarheid. Helicopterview, grote lijn, lange termijn. Strateeg met gevoel voor maatschappij en ondernemen, goed in stakeholdersmanagement.
Bekijk vacature >>

Middelgrote brede zorginstelling

Teammanager Business Control

Een natuurlijk en toegankelijk leider die zijn/haar team laat excelleren in hun professie!
Bekijk vacature >>

Kleine VVT zorginstelling

Manager Services a.i.

Verantwoordelijk voor alle serviceonderdelen van de VVT zorginstelling, een echte Manager Services!
Bekijk vacature >>

Boer & Zorg

Regiomanager

Eerste aanspreekpunt voor gemeenten en voor leden in jouw regio.
Bekijk vacature >>

Korein

Regiomanagers

Binnen Korein wordt een heel nieuw MT samengesteld. Dit betekent ruimte voor meerdere regiomanagers om te bouwen aan een nieuw team waarbij men aanvullend is op elkaar, waarbij het team meer is dan de som der delen.
Bekijk vacature >>

Van Hall Larenstein

Directeur Onderzoek

Dit is een functie met veel mogelijkheden en groei maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen en door speelruimte te scheppen voor de inhoudelijke expert. In verbinding met het netwerk en met elkaar, pro-actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder.
Bekijk vacature >>

Reinigingsdienst

interim Afdelingsmanager Finance en Informatiemanagement

Ervaren interim manager met affiniteit met overheidsfinanciën, met het schrijven van projectplannen en beleidsvoorstellen.
Bekijk vacature >>

Gemeente Bronckhorst

Senior Beleidsadviseur

Een strategische en verbindende senior beleidsadviseur die de verbinding maakt in een grote plattelandsgemeente tussen de maatschappij en de bestuurlijke besluitvorming op het sociaal domein.
Bekijk vacature >>

VO school

Teamleider

Deze fase vraagt om een onderwijskundig leider die zorgt voor stabiliteit en rust in de organisatie. Iemand die ervoor kan zorgen dat het onderwijs op een goede manier operationeel door kan gaan en tegelijkertijd resultaatgericht en doelgericht de organisatie weet te bewegen.
Bekijk vacature >>

Kleine VVT-instelling

Manager Wonen, Zorg en Behandeling a.i.

Prachtige interim opdracht in een bijzondere VVT-instelling
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk)

Ben jij een mensgerichte, zorginhoudelijke Bestuurder met hart voor de medewerker én de cliënt?
Bekijk vacature >>

Basisschool de Lemborgh

Directeur Basisschool de Lemborgh

Je bent de directeur die gelooft dat niemand het alleen kan of moet doen. Vol energie en met een vleugje humor zoek je steeds de samenwerking op, intern en extern en stimuleer je anderen om dit ook te doen. Samen met het team ontwikkel je een sterke onderwijskundige visie voor de komende jaren.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

KAM-functionaris

Naast de dagelijkse ondersteuning op kwaliteits- en veiligheidsgebied ontwikkel je campagnes, bijvoorbeeld gericht op veiligheidscommunicatie en veiligheidsbewustzijn.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Manager Vastgoed

Een manager die op basis van coachend leiderschap leiding geeft.
Bekijk vacature >>

Icare

Teammanager

Een Teammanager als verbindende factor voor de (wijk)teams. Integraal verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van zelforganiserende teams.
Bekijk vacature >>

Kleine welzijnsorganisatie

Manager Stafbureau a.i.

Voor een kleine welzijnsorganisatie in het Oosten van het land zoeken wij een Manager Stafbureau; affiniteit met HR en ICT.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO 30 06

Directeur Samenwerkingsverband VO 30 06

Je bent de directeur die van idee naar opbrengsten kan sturen. Je stuurt daarbij op de eigen regie van medewerkers en stakeholders en legt verantwoordelijkheden waar ze horen. Je bent resultaatgericht en stelt heldere doelen. Jij zorgt dat beslissingen op de juiste manier op de schoolvloer merkbaar zijn.
Bekijk vacature >>

Kingspan

Interim Strategisch Inkoper

Strategisch inkoper die van uitdagingen houdt.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director regio Amsterdam

Een optimistische, enthousiaste, verbindende en energieke Cluster Clinical Director! Dat is wie wij zoeken.
Bekijk vacature >>

Avoord

Manager ICT

Reisleider van de verbinding tussen het zorgproces en de techniek. ICT van ondersteunend naar enabler. Trekker en adviseur van anders en slimmer zorgen en het verzilveren van de voordelen.
Bekijk vacature >>

VVT-instelling in het oosten van het land met zowel intra- als extramurale zorg

Interim Manager verpleeghuis

Stevige interim manager die ervaren en geoefend is.
Bekijk vacature >>

VVT instelling in Brabant en Zuid-Holland

Interim Manager Wijkverpleging

Stevige manager die initiatiefrijk en faciliterend is.
Bekijk vacature >>

Accolade Zorg

Teamleider HR

Beleidsmaker, adviseur in de top van de organisatie en leidinggevende van het team HR, vakman/vrouw, inhoud en leidinggeven, ontwikkelen en implementeren.
Bekijk vacature >>

MosaLira

Interim ondersteuner directeur (SO en VSO)

Iemand die sensitief, mensgericht, doelgericht is en graag anderen ondersteunt.
Bekijk vacature >>

Trinamiek

Adviseur Ontwikkelen en Opleiden

Iemand die op een bescheiden manier impact heeft.
Bekijk vacature >>

Coloriet

Directeur Bedrijfsvoering

Ervaren manager met een allround profiel, die ruimte maakt voor de experts. Neemt iedereen mee in de processen, bevordert en deelt deskundigheid en communiceert dit helder op alle niveaus.
Bekijk vacature >>

Coloriet

Concerncontroller

Sparring-partner voor Bestuurder en directie met een belangrijke bijdrage aan de besturing en beheersing van de organisatie. Onafhankelijke positie voor een financiële expert en ervaren adviseur.
Bekijk vacature >>

Gehandicaptenorganisatie in oosten van het land

Interim Manager Zorg

Manager zorg
Bekijk vacature >>

Sportbedrijf Lelystad

Directeur-bestuurder

Een uitdagende en eindverantwoordelijke positie als statutair bestuurder in een organisatie met ambitie, die met hart en ziel voor Flevoland en Lelystad staat en gaat.
Bekijk vacature >>

Gemeente

interim manager Groen & Schoon

Je bent direct beschikbaar voor gemiddeld vier dagen per week. De opdracht is in eerste instantie voor zes maanden.
Bekijk vacature >>

Vivium Zorggroep

Manager Klantgroep

Een manager die denkt en handelt vanuit de belangen van bewoners en de familie, met een scherp oog voor het welzijn van de medewerkers die dat mogelijk maken.
Bekijk vacature >>

INNOVO - onderwijs op maat

Voorzitter en Lid RvT

Toezichthouder die rolmodel durft te zijn.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1 

Interim Bestuurssecretaris

Een mooie rol voor de professionele bestuurssecretaris in een omgeving waar energiek gewerkt wordt met oog voor mens, taak en toekomst, allemaal in het belang van de huurder.
Bekijk vacature >>

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg

Nieuwe Raad van Toezicht

Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT binnen dit Samenwerkingsverband. Je bent een energieke, enthousiaste toezichthouder met passie voor het kind. Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander, nieuwsgierig te zijn en je open en toegankelijk op te stellen worden je vragen beantwoord.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Strategisch Adviseur

Een schitterende rol voor een strategisch adviseur in het publieke domein die de maatschappelijke issues en kunst & cultuur verbindt in een duurzame, integrale, regionale aanpak.
Bekijk vacature >>

Mondriaan Fonds

interim HR-Manager

Een veelzijdige HR-rol voor 24-32 uur in Amsterdam in een uitermate professionele omgeving met HR-advies, -beleid en -uitvoer, rapporterend aan de directeur-bestuurder.
Bekijk vacature >>

Sportbedrijf Raalte

Voorzitter Raad van Commissarissen

Een modern leider, een visionair en inspirator, een sparringpartner en een sociaal ondernemer, met Sallandse affiniteit en zin om samen stappen te zetten in de verdere ontwikkeling.
Bekijk vacature >>

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg

Directeur-Bestuurder

De nieuwe Directeur-Bestuurder ziet de toegevoegde waarde van het Samenwerkingsverband en is een "liefhebber" van bijeenkomsten. Onvermoeibaar mensen ontmoeten hoort bij de functie. Je bent gericht op de verbinding en het samen verder komen. Je zorgt voor input vanuit de schooldirecteuren. Zoekt naar manieren waarop de schooldirecteuren elkaar kunnen ontmoeten op inhoud. Je stimuleert om bij andere Samenwerkingsverbanden te kijken en daarvan te leren.
Bekijk vacature >>

Welzijnsorganisatie

Interim Manager Bedrijfsvoering

Je bent direct beschikbaar voor gemiddeld drie dagen per week. De opdracht is in eerste instantie voor drie tot vier maanden.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Manager Strategieontwikkeling en Beleid

Authentieke en nuchtere leider die actiegericht de strategieontwikkeling verder vormgeeft en de organisatie verder brengt.
Bekijk vacature >>

De Rozelaar

Teamleider Zorg

Leidinggevende die de zorgteams meeneemt richting zelforganisatie en die een ambitieuze en maatschappelijk betrokken werkomgeving zoekt om zijn of haar talenten in te zetten.
Bekijk vacature >>

Gelre Ziekenhuizen

Afdelingsmanager Radiologie voor Gelre ziekenhuizen

In de rol van Afdelingsmanager Radiologie ben jij de inspirerende en betrokken leidinggevende die procesmatig sterk, doortastend en persoonlijk is
Bekijk vacature >>

Mensontwikkelbedrijf

interim Teamleider FA/SA

Schakelt tussen strategie, tactiek en operationele zaken binnen de administratie en de businessunits.
Bekijk vacature >>

Gewoon Speciaal Onderwijs

Twee leden Raad van Toezicht

Toezichthouder die mensen bij elkaar houdt, ruimte geeft en scherp is op de inhoud.
Bekijk vacature >>

Lievegoed

Teamleider Kindercentrum

Ondernemende, vernieuwende, betrokken netwerker met humor en relativeringsvermogen
Bekijk vacature >>

Kinderopvangorganisatie in het midden en zuiden van het land

Interim Regiomanager Kinderopvang

Integraal manager die stuurt, ondersteunt en begeleidt.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Teammanager HR

Algemeen is de opdracht voor de interim manager om de afdeling te stabiliseren en daarbij ook een betere en efficiënte ondersteuning te gaan ontwikkelen door inzet van operational excellence alsmede het doorvoeren van een gedragsverandering gericht op helderheid in afspraken, gedrag, communicatie en registratie, feedback, zelfreflectie en focus.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Manager Audit, Control en Advies

Daadkrachtige veranderkundige leider die actiegericht de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur verder in gang zet.
Bekijk vacature >>

Regionale Mobiliteitsteams

Operationeel coördinator Mobiliteitsteam

Hands-on waar het moet, strategisch waar het kan.
Bekijk vacature >>

PlatOO

2 Leden Raad van Toezicht

Oprecht geïnteresseerde toezichthouder die de ander aan het denken zet zonder te oordelen.
Bekijk vacature >>

MFC Doelum

Interim Manager

MFC Doelum is een prachtig multi functioneel centrum waar 30 organisaties samen onder een dak zitten om voor inwoners van Renkum een breed scala aan onder andere sport en cultuur te bieden. Als manager MFC ben je hier de spil en spelverdeler.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Divisiedirecteur Verzorgd Wonen

In persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu.
Bekijk vacature >>

K+V

Management Assistent

Je vindt het heerlijk om in chaos orde te scheppen en vele ballen tegelijk in de lucht te houden. Een fijne samenwerking is voor jou belangrijk!
Bekijk vacature >>

Judo Bond Nederland

Directeur Topsport

Denkt en werkt onafhankelijk en professioneel, is analytisch sterk en beschikt over overzicht.
Bekijk vacature >>

University of Twente

Manager HR faculteit TNW

Als HR manager ga je met een enthousiast en leuk team van 4 HR-adviseurs en 4 HR-assistenten belangrijke onderwerpen aanpakken. Van HR-dienstverlening tot HR-analytics en van organisatieontwikkeling tot strategische personeelsplanning.
Bekijk vacature >>

University of Twente

Manager HR

Wij zoeken een proactieve verbinder voor een enthousiaste, innovatieve en kleurrijke omgeving.
Bekijk vacature >>

ViVa! Zorggroep

Senior Projectmanager

In de rol van Senior Projectmanager ben jij de procesbewaker die zakelijk, oplossingsgericht, analytisch, nuchter en pragmatisch zaken met elkaar verbindt
Bekijk vacature >>

Stichting Welzijn Lochem

Directeur/beoogd Bestuurder

Ben jij een slimme spelverdeler en wil jij werken in het mooie Lochem? Dit is je kans!
Bekijk vacature >>

kleine zorginstelling in Zeeland

interim Leidinggevende somatische zorg

Ben jij die geoefende interim manager in de intramurale zorg?
Bekijk vacature >>

Samenwerking Huisartsen Spoedeisende hulp SEH ziekenhuis

Projectleider Acute Zorg

Iteratieve aanpak, agile, project voor betere en meer bereikbare acute zorg.
Bekijk vacature >>

Stichting de Maasveren

Lid Raad van Toezicht voor Stichting de Maasveren

Een mooie RvT-lidfunctie met HR en juridische portefeuille bij Stichting de Maasveren
Bekijk vacature >>

Kingspan Light + Air NL BV

Manager Customer Support

Vanwege de groei en transitie zoeken we een nieuwe speler als spil en spelverdeler bij de Customer Support, de klantenservice Hub in Uden. Alle orders van interne en externe klanten uit de hele wereld komen hier binnen. Dit team zorgt voor een optimale klantbeleving. Orderinvoer, project engineering, producen, productie planning, transport & logistiek en klachtenafhandeling.
Bekijk vacature >>

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

Bestuurslid

Een bestuurlijke en rustige leider/adviseur, sparringpartner en belangenbehartiger gericht op het creëren van dialoog. Stemt continue af en weet afstand en dichtbij soepel te laten plaatsvinden. Niet dominant maar toch aanwezig.
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Manager Vastgoed en Faciliteiten

Wij zoeken een tactvolle, ondernemende, proactieve, resultaat- en servicegerichte manager V&F met sterke strategische en adviserende kwaliteiten.
Bekijk vacature >>

Stichting Uniek

Leden Raad van Toezicht

De aanstelling van leden van de RvT is voor drie keer drie jaar. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Stichting Uniek zoekt twee generalisten met accent op primair onderwijs en/of financiën.
Bekijk vacature >>

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Bestuurder voor St. Pieters en Bloklands

Voor deze positie zoeken wij een ambitieuze, innovatieve en enthousiaste bestuurder met het liefst ervaring in de zorgsector.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

Hoofd Bedrijfsbureau Buitenruimte

Een uitdagende en afwisselende functie in een ambitieuze organisatie, met hart voor mens en milieu.
Bekijk vacature >>

Kinderopvangorganisatie in het midden van het land

Interim Regiomanager Kinderopvang

Je geeft samen met andere Regiomanagers (en rechtstreeks onder de directeur) leiding aan locatiemanagers die verantwoordelijk zijn voor 1 of meerdere vestigingen. Je helpt de locatiemanagers hun werk goed te doen en zoekt pro-actief de verbinding.
Bekijk vacature >>

Amfors Groep

Concerncontroller

Een veelzijdige parttime functie met zelfstandigheid en volop ruimte voor het nemen van initiatieven.
Bekijk vacature >>

SIRA Consulting

Senior consultant in het publieke domein

Wil jij maatschappelijk van betekenis zijn met jouw onderzoek en advies, vaardigheden en creativiteit? Zoek je eigen verantwoordelijkheid en werk je graag op vernieuwende wijze samen met diverse opdrachtgevers?
Bekijk vacature >>

Icare

interim Teammanager Huishoudelijke Dienst

Naast dat je leiding geeft aan de teams in Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen (in totaal gaat dit om ongeveer 100 medewerkers), word je verantwoordelijk voor het volgende project, te weten de implementatie van routes door niveau 2 medewerkers vanuit de visie dat hierdoor de niveau 3 (verzorgenden en VIG) meer passende routes gaan krijgen.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Regiomanager Reguliere Zorg

Je straalt rust, vertrouwen en overzicht uit en bent in staat afstand en nabijheid op de juiste wijze in te zetten.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Afdelingsmanager Financiën en Control

Je bent manager van de groep van 15 enthousiaste professionals en coach van de wenselijke cultuur van elkaar aanspreken.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Regiomanager Intensieve Zorg

Een uitdagende functie voor een crisis bestendige teammanager.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

Hoofd Bureau Logistiek Grondstoffen

Een leider die goed kan plannen en organiseren, die het formuleren van doelstellingen en stellen van prioriteiten als tweede natuur heeft. Mooie balans tussen sociaal vaardig en analytisch.
Bekijk vacature >>

Kinderopvang organisatie Brabant/Noord Limburg

Interim Regiomanager Kinderopvang

Bekijk vacature >>

Basisschool en IKC

Directeur Basisschool en IKC

Verbinder, gericht op de toekomst. Schakelen en realiseren.
Bekijk vacature >>

Kinderopvangorganisatie

Interim Manager Planning en Advies

De organisatie is onderdeel van een groep. Van deze interim manager wordt verwacht dat zij/hij het aanspreekpunt kan zijn voor inhoudelijke vragen met betrekking tot jouw verantwoordelijkheidsgebied, over de eigen afdeling heen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, informatie en ondersteuning omtrent het gevoerde beleid en/of projecten binnen de organisatie en de verantwoording daarover.
Bekijk vacature >>

Gemeente in Noord-Brabant

Interim Concerncontroller

Sparringpartner voor de leidinggeven van de Financiële Keten, de financieel adviseurs en collega’s.
Bekijk vacature >>

PlatOO

Bestuurder PlatOO

De komende jaren liggen er, naast de reguliere bestuurstaken, twee belangrijke opdrachten. De eerste opdracht is gericht op de verdere doorontwikkeling en borging van de ingezette organisatieontwikkeling. De scholen zijn autonoom en de directeuren vragen verantwoordelijkheid en willen doorgroeien in hun rol van integraal leider. Doel hierbij is het verstevigen van de verantwoordelijkheden van de directeuren en het versterken van de leercultuur door de onderlinge verbinding in scholen- en expertteams.
Bekijk vacature >>

Stichting Humanitas

Locatiemanager De Leeuwenhoek

Stevige manager van een grote locatie. Bedrijfsmatig, kwaliteit van zorg, veiligheid en vooral het faciliteren van je medewerkers.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Interim Manager Kliniek

Manager met bij voorkeur ervaring met beschouwende specialismen.
Bekijk vacature >>

interim Teamleider

Dynamische 24-uurs omgeving
Bekijk vacature >>

interim Projectmanager

Projectleider GGZ Hulpverlening
Bekijk vacature >>

SKBNM

Manager HR

De functie van Manager HR is er een van tactisch operationeel karakter, waarbij de groei naar een strategisch niveau mogelijk is. De processen voor een volwaardige actuele dienstverlening van HR zijn ingezet en moeten nog verder worden uitgewerkt, geprofessionaliseerd en uitgevoerd.
Bekijk vacature >>

Boer & Zorg

Regiomanager

Eerste aanspreekpunt voor gemeenten en voor leden in jouw regio
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Teamleider Ruimte Ontwikkeling

Voor de gemeente Deurne zoeken wij een Teamleider Ruimte Ontwikkeling. Een coachende en verbindende manager. Lees snel verder en reageer snel!
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Vastgoed Regisseur

Een vastgoed regisseur die structuur brengt en in goede samenwerking het Vastgoed intern en extern inzet om bij te dragen aan de vele opgaven in de gemeente Deurne. Letterlijk en figuurlijk een rol met veel ruimte.
Bekijk vacature >>

Kinderopvang Huizen

Directeur-Bestuurder

Het dagelijks bestuur en de eindverantwoordelijkheid is in handen van de Directeur-Bestuurder die direct leiding geeft aan de Team- en Unitmanagers. Gezamenlijk vormen de Team- en unitmanagers het managersoverleg, waar de koers wordt bepaald. Daarnaast overlegt de Directeur-Bestuurder regelmatig met de Raad van Toezicht aan wie zij/hij verantwoording aflegt.
Bekijk vacature >>

De Rozelaar

Manager Zorg

Inspirerende manager, die leiding geeft aan vier teamleiders en de behandeldienst. Vormt met de Bestuurder en de Manager Bedrijfsvoering het MT in een kleine maar snel groeiende organisatie.
Bekijk vacature >>

Amsta

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Bent u die onafhankelijk leider die vanuit deze uitdagende schakelfunctie zorgdraagt voor een optimaal samenspel tussen de medezeggenschap en zeggenschap van Amsta?
Bekijk vacature >>

Bink Kinderopvang

Manager Marketing, Communicatie, Klant en Planning

De manager marketing, communicatie, klant en planning ontwikkelt en voert het strategisch beleid uit op het gebied van marketing, communicatie, klantadvies en kindplanning. De manager geeft daarbij leiding aan de betreffende afdelingen, betrekt hen bij de totstandkoming van de plannen en zorgt er voor dat alle processen die te maken hebben met marktpositionering, reputatie, in- en externe communicatie, klantcontacten en klantlogistiek op een samenhangende manier worden uitgevoerd met een kwalitatief hoog (service)niveau. Ondersteunend aan de organisatie, het bestuur en de vestigingen en sturend op eigen vakmanschap.
Bekijk vacature >>

Interim Teammanager Huishoudelijke Dienst

Naast dat je leiding geeft aan de teams in Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen (in totaal gaat dit om ongeveer 100 medewerkers), word je verantwoordelijk voor het volgende project, te weten de implementatie van routes door niveau 2 medewerkers vanuit de visie dat hierdoor de niveau 3 (verzorgenden en VIG) meer passende routes gaan krijgen.
Bekijk vacature >>

Nova College

Directeur HR

De afdeling HR zet zich ervoor in dat alle medewerkers met plezier en samen werken aan excellent onderwijs voor de studenten van het NOVA College. De opdracht voor de directeur HR is de regie nemen in de vernieuwing van de organisatie. Nova College zet samenwerken en ont-schotten centraal. Een echt cultuurtraject waarin HR een sleutelpositie inneemt.
Bekijk vacature >>

UW

Bedrijfsleider Diensten

Gedrevenheid, enthousiasme èn ervaring met werken in een maatschappelijk betrokken organisatie!
Bekijk vacature >>

Blinkers

Senior HR-adviseur

In de rol van HR-adviseur ben jij op veel fronten de spin in het web en weet jij, door jouw doortastendheid en ervaring, snel tot de kern te komen en zaken te doorgronden, jij kunt in deze rol het verschil maken.
Bekijk vacature >>

Lievegoed

Teamleider

Ondernemend, betrokken, daadkrachtig, vernieuwend, netwerker, verbinder en relativeringsvermogen.
Bekijk vacature >>

Alrijne Zorggroep

Bestuurssecretaris

Politiek sensitief verbinder van dwarsverbanden en ‘getting things done’.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Interim Zorgmanager Medisch Ondersteunende Diensten

Zorgmanager ziekenhuis, doorzetter, humor en relativeringsvermogen.
Bekijk vacature >>

Tergooi

Manager Zorg & Bedrijfsvoering

‘Once in a lifetime’ kans om leiding te geven aan de acute as in de fase van nieuwbouw. Senior manager, die overstijgend kan werken. Teamspeler in het algemene belang van het ziekenhuis.
Bekijk vacature >>

Thuiszorgorganisatie in het midden van het land

Recruiter

Optimaliseren processen, werven thuiszorgmedewerkers, zowel in loondienst als in ZZP verband.
Bekijk vacature >>

Muzelinck

Directeur-Bestuurder

De basis is meer dan op orde, met een nieuwe koers aan de slag, op zoek naar een passende huisvesting en positionering met een sterk team.
Bekijk vacature >>

GGZ instelling in het midden van het land

Teammanager GGZ ouderenzorg

Interim teammanager ggz ouderenzorg bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Zideris

Basisarts die zich verder wil ontwikkelen tot AVG

Als toekomstig AVG inzetten in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk vacature >>

Zideris

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Als AVG inzetten in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk vacature >>

SIRA

Senior Consultant / Onderzoeker Publieke Domein

Wil jij maatschappelijk van betekenis zijn en gebruik jij cijfers als boventoon en purpose als ondertoon?
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Interim Facilitair Manager

Mooie opdracht voor iemand die heel graag een mooie warme werkomgeving wil helpen en inzichten weet te geven.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

KAM-functionaris

Naast de dagelijkse ondersteuning op kwaliteits- en veiligheidsgebied ontwikkel je campagnes, bijvoorbeeld gericht op veiligheidscommunicatie en veiligheidsbewustzijn.
Bekijk vacature >>

Quadraam

Directeur Bedrijfsvoering

Je wilt iedereen meenemen in de processen, de deskundigheid delen en dit helder communiceren op alle niveaus.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Directeur HR

Inspirerende directeur die de HR-afdeling kan upgraden en de organisatie kan laten ontwikkelen; een echte businesspartner!
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Directeur HR

Inspirerende directeur die de HR-afdeling kan upgraden en de organisatie kan laten ontwikkelen; een echte businesspartner!
Bekijk vacature >>

Icare

Teammanager Specialisten rayon Veluwe Zuid

In de rol van Teammanager Specialisten ben jij de natuurlijke autoriteit die communicatief sterk is en makkelijk verbinding maakt.
Bekijk vacature >>

Team Sportservice

Manager Sportkader Nederland

Autonome rol in de wereld van sportverenigingen waar met een goede strategie en uitvoer groei gerealiseerd moet worden in verloning van sportkader in Zuid en Noord Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

Adviseur/relatiebeheerder Gemeenten

K+V zoekt voor Circulus-Berkel Adviseurs Gemeenten. Zoek je een leuke nieuwe uitdaging, lees snel verder en reageer!
Bekijk vacature >>

K+V

Interim Manager Onderwijs

We hebben een uitgebreid netwerk van interim managers maar willen ook zelf altijd nieuwsgierig blijven naar nieuwe mensen en perspectieven. Daarom komen we graag in contact met interim managers die binnen het onderwijs werken of managers die binnen het onderwijs al flink wat meters hebben gemaakt en het interim vak overwegen.
Bekijk vacature >>

Stichting Nuwelijn en Muzerij

Hoofd HR

Het bestuurskantoor is verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige ondersteuning en sturing van Nuwelijn en Muzerij. Binnen het bestuurskantoor werken professionals op het gebied van financiën, HR en facilitaire zaken. De medewerkers hebben hoge betrokkenheid en verwachtingen bij de organisatie. Dienend aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. De lijnen zijn kort.
Bekijk vacature >>

GGZ instelling

Interim Manager Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GGZ, Duaal, DBC, WLZ, veranderproces
Bekijk vacature >>

Manager HR Servicecentrum

(HR) veranderopdracht waarbij je een advies gaat opstellen over de plaatsing van de personeels-en salarisadministratie binnen het HR Servicecentrum, de werkprocessen en de teamontwikkeling.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Interim Bestuursadviseur

Als interim bestuursadviseur volg jij de ontwikkelingen op het gebied van zorg, behandeling en kwaliteit op de voet.
Bekijk vacature >>

Opella

Onafhankelijke Voorzitter Cliëntenraad

Opella is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die de huidige voorzitter gaat opvolgen. Deze functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 3 à 4 dagen per maand.
Bekijk vacature >>

Veiling Zaltbommel

Directeur

Je bent een coöperatief ondernemer met veel gevoel voor leveranciers/telers en klant en beschikt over handelsgeest. Lees snel verder en reageer!
Bekijk vacature >>

Stichting de Maasveren

Directeur Bestuurder

K+V zoekt voor Stichting de Maasveren een Directeur Bestuurder. Ben jij de ondernemende eerste stuurman die eilanden kan verbinden?
Bekijk vacature >>

Stichting Cosis

Functioneel Applicatie Beheerder

Betrokken en communicatief vaardige applicatiebeheerder
Bekijk vacature >>

Gemeente Horst aan de Maas

Teamhoofd Openbare Werken

K+V zoekt voor Gemeente Horst aan de Maas een Teamhoofd Openbare Werken. Lees snel verder, we zien jouw reactie graag!
Bekijk vacature >>

Badminton Nederland

Voorzitter

Badminton Nederland zoekt een voorzitter van het bestuur. Een verbindend boegbeeld met hart voor sport en besturen die leiding geeft aan het bestuur en voorwaarden schept voor bureau en verenigingen.
Bekijk vacature >>

Algemeen Directeur (interim)

K+V zoekt een Interim Algemeen Directeur voor een Bedrijfsvoeringsorganisatie in Oost-Nederland. Een directeur die de organisatie voorbereidt op de heroriëntatie en zorgt dat stabiele organisatie klaar staat voor de doorontwikkeling.
Bekijk vacature >>

Interim Manager Diensten

K+V zoekt een Interim Manager Diensten voor een Participatiebedrijf centraal in Nederland. Mooie opdracht voor 4 of 5 dagen per week. Reageer uiterlijk dinsdag 6 juli.
Bekijk vacature >>

Tergooi

Secretaresse Raad van Bestuur

Wil jij onderdeel uitmaken van het hart van de zorg en bijdragen aan de toekomst van Tergooi?
Bekijk vacature >>

VVT instelling in provincie Utrecht

Regiomanager a.i.

Stevige interim regiomanager verpleging, verzorging, thuiszorg VVT met zorginhoudelijke achtergrond
Bekijk vacature >>

ROC Ter AA

Teamleider Techniek en Technologie

Als teamleider zorg je er samen met de kerndocenten voor dat de onderwijsprocessen goed verlopen, de opleidingen slim georganiseerd zijn, zodat de medewerkers in het college optimaal hun werk kunnen doen. Je benut de kwaliteiten van de medewerkers mede door verantwoordelijkheden te delen. Een belangrijke pijler is de samenwerking met verschillende partners.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Communicatie en Marketing

Toezichthouder met stevige marcom ervaring voor een in transitie verkerende landelijke impactvolle sportkoepel gericht op de hengelsport in relatie tot leden, natuur, recreatie, openbare ruimte en dieren.
Bekijk vacature >>

Driezorg

Teammanager Financiële Administratie

De teammanager financiën maakt deel uit van de afdeling Control. Je werkt in dit team intensief samen met de medewerker interne controle, de business controller en de assistent controller. Je geeft leiding aan medewerkers van de financiële en -salarisadministratie en coördineert de werkzaamheden. De afdeling control wordt aangestuurd door de concern controller.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Projectleider / Adviseur Fysieke leefomgeving

Als adviseur Ruimtelijke Ordening ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van en inhoudelijke/juridische advisering op bestemmingsplanprocedures (actualisaties/herzieningen) en andere beleidsmatige vraagstukken op het terrein van ruimtelijke ordening.
Bekijk vacature >>

RINO amsterdam

Financial Controller

Als Financial Controller ben je teamlid van de afdeling Financiën en rapporteer je aan de manager Finance en Control. Je bent aanspreekbaar op het slim, efficiënt en transparant uitvoeren van je taken. Daarbij ben je resultaatgericht en zorg je dat de basis op orde blijft. Je hebt een positief-kritische houding naar de informatie en processen waar je mee werkt en je zal proactief adviseren en handelen naar de verbetering die je ziet. Daarnaast werk je nauw samen met collega's van de afdeling Financiën.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband de Eem

Directeur-Bestuurder

Het samenwerkingsverband heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht als het gaat om passend onderwijs en kansengelijkheid voor ieder kind. En dat in een onrustig speelveld dat constant in ontwikkeling is. Als directeur-bestuurder geef je hier sturing aan, begeleid je, bied je ruimte en zorg je voor realisatie. Samen met de schoolbesturen, onderwijsprofessionals, ketenpartners en natuurlijk jouw team.
Bekijk vacature >>

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Manager NVP Academy

Manager NVP Academy die zelfstandig werkt aan het aanbod en de uitvoer van de Academy van en voor de leden en initieert, regisseert en realiseert vanuit de verbinding. Een rol met ruimte.
Bekijk vacature >>

Manager Thuiszorg

Aansturen van een aantal thuiszorgteams, samen met andere manager thuiszorg, circa 200 medewerkers.
Bekijk vacature >>

Avoord

Concerncontroller

Sparring-partner voor bestuurder en MT met een belangrijke bijdrage aan de besturing en beheersing van de organisatie. Onafhankelijke financial die zorgt voor de ontwikkeling van een robuuste en eigentijdse financiële functie.
Bekijk vacature >>

't Atrium

Rector 't Atrium

De rectoren/directeuren zijn op schoolniveau integraal eindverantwoordelijk, geven leiding en sturing aan het onderwijs en de onderwijsondersteunende en bedrijfsmatige processen en leggen verantwoording af aan het tweehoofdig College van Bestuur.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Interim Senior Functioneel Applicatiebeheerder

Als functioneel applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit, het optimaal functioneren en het ontwikkelen van informatiesystemen. Je richt je op het HR en Financiële systeem AFAS.
Bekijk vacature >>

Johan de Witt-gymnasium

Conrector

Werken als conrector bij het Johan de Witt-gymnasium is dynamisch. Je zet je elke dag enthousiast in voor de leerlingen en je collega’s. Je bent als conrector natuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Je werkt nauw samen met de andere conrector en de rector-bestuurder van de school. Je bent een coach en sparringpartner voor twee teamcoördinatoren.
Bekijk vacature >>

De Nederlandse Airsoft Sportbond (NABV)

Interim Directeur

K+V zoekt voor de Nederlandse Airsport Sportbond een interim Directeur! Uitdagende gave opdracht voor drie tot zes maanden. Lees snel verder!
Bekijk vacature >>

Opella

Leidinggevende Behandel & Expertisecentrum

Ervaren manager die leiding geeft aan de transitie naar interdisciplinair en themagericht werken. Verantwoordelijk voor de inzet van de behandelaars in de zorglocaties en de complete keten.
Bekijk vacature >>

Isendoorn College

Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van het Isendoorn College, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De algemene dagelijkse leiding van het Isendoorn College is in handen van de rector-bestuurder.
Bekijk vacature >>

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Concerncontroller / Manager Bedrijfsvoering

Een uitdagende financiële positie bij een regionaal samenwerkingsverband, dat staat voor de volgende fase van professionalisering, met name de professionalisering van de bedrijfsvoering.
Bekijk vacature >>

Gemeente Bronckhorst

Programmaregisseur Wonen

Wil jij de fysieke leefomgeving van Bronckhorst verbeteren en nog mooier maken? Dan ben jij misschien de Programmaregisseur Wonen die de gemeente Bronckhorst zoekt!
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Interim Corporate Recruiter

In samenwerking met de andere collega’s krijg je als interim corporate recruiter alle ruimte om jouw bijdrage te leveren aan de al ingezette professionalisering van de afdeling verder vorm te geven.
Bekijk vacature >>

Profila Zorggroep

Lid Raad van Toezicht (startend)

Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken.
Bekijk vacature >>

Profila Zorg

Lid Raad van Toezicht

K+V zoekt voor Profila Zorg een ervaren en geoefend toezichthouder, een evenwichtig en dialooggericht Lid Raad van Toezicht.
Bekijk vacature >>

Onderwijsgroep Amersfoort

HR Manager

In deze nieuwe rol adviseer je het College van Bestuur, de Directieraad en portefeuillehouders HRM over strategische organisatie- en ontwikkelvraagstukken. Je vertaalt, in verbinding met stakeholders, strategie en ambities naar een strategische HR-agenda en zorgt voor verdere professionalisering van HR-beleid en HR-dienstverlening. Je bent een kritische sparringpartner en klankbord voor het College van Bestuur, de Directieraad en portefeuillehouders HRM op het gebied van ontwikkeling van HRM.
Bekijk vacature >>

MBO Amersfoort

Directeur Techniek

Als Directeur Techniek ben je verantwoordelijk voor de school en leg je verantwoording af aan het College van Bestuur van MBO Amersfoort. Je maakt deel uit van het directieoverleg en het managementteam van MBO Amersfoort. Daarnaast geef je direct leiding aan 3 teamleiders en enkele onderwijsondersteuners.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Zorgmanager Divisie Revalidatie & Herstel

In persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier.
Bekijk vacature >>

Pleyade

Leden (3) Raad van Toezicht

Maatschappelijk betrokken leden Raad van Toezicht met visie en evenwicht.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Bestuurssecretaris

Een bestuurssecretaris die zich graag beweegt tussen de linies, acteert op het snijvlak van inhoud en proces, en continu schakelt tussen strategie en uitvoering.
Bekijk vacature >>

Kindcentrum Aelse

Directeur Kindcentrum Aelse

Als directeur ben je de verbinder die de regie voert over de uitvoering van tal van taken waarvan traditioneel een aantal bij de schoolleider lagen, maar die met de inzet van de Leraar (LB/LC) anders worden belegd. Het directeurschap is echt een vak. Je krijgt de gelegenheid om je vak uit te oefenen en te onderhouden als leider en als manager.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverbanden PO Zuid-Limburg

Onafhankelijk Voorzitter

De samenwerkingsverbanden zoeken een onafhankelijk voorzitter die de beoogde kanteling naar de besturen aanzet en samenwerking en eigenaarschap richting inclusief onderwijs bij de besturen en scholen stimuleert. Dit doe je door de bestuursvergaderingen goed voor te bereiden, te leiden en aan te sturen. Mochten daarnaast nog andere activiteiten nodig zijn om de beoogde kanteling en koers te realiseren dan is dit mogelijk en wordt zelfs verwacht dat de onafhankelijke voorzitter hier een proactieve rol in speelt.
Bekijk vacature >>

Teammanager Veluwe Zuid

Teammanager Veluwe Zuid

Daadkrachtige, betrokken en ervaren Teammanager die de christelijke identiteit een warm hart toedraagt.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie in het westen van het land

Sectormanager Thuiszorg

Mooie verbeter opdracht in combinatie met strategische, tactische en operationele vraagstukken
Bekijk vacature >>

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

We zoeken een bevlogen en energieke gemeentesecretaris, die zich met passie inzet om de nieuwe bestuurs- en organisatiecultuur verder te brengen en uit te dragen.
Bekijk vacature >>

FARENT SOCIAAL WERK

Manager, met aandachtsgebied maatschappelijk werk

Als manager ben je verantwoordelijk voor accountmanagement voor functionele, en/of hiërarchische aansturing van medewerkers/teams en voor de kwaliteit en inhoudelijke doorontwikkeling van de dienstverlening van Farent.
Bekijk vacature >>

Stichting Humanitas Onder Dak

Lid Raad van Toezicht

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met één van de aandachtsgebieden van de stichting.
Bekijk vacature >>

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Interne Auditor

Expert in audit, compliance en risicomanagement, die onafhankelijk rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Levert zowel assurance als adviezen om processen te verbeteren.
Bekijk vacature >>

Aquon

Manager bedrijfsvoering

Je behoort tot het hart van de organisatie en je staat ervoor de organisatie in control te houden en naar het hogere plan te brengen, door de informatievoorziening goed te decentraliseren. We zien jouw reactie graag tegemoet!
Bekijk vacature >>

Dijklander Ziekenhuis

Afdelingshoofd OK Chirurgie

Koersvaste, daadkrachtige, verbindende, gedreven en betrokken teambuilder met leidinggevende ervaring in de zorg
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Zorgmanager Divisie Revalidatie & Herstel

Een betrokken Zorgmanager met meerjarige ervaring in een managementfunctie in de zorg en met ruime ervaring met hoogwaardige zorg.
Bekijk vacature >>

Carinova

Regiomanager

De regiomanager is een verbindende schakel tussen directie en de zorgteams. Je geeft richting, sturing en ondersteuning aan circa 20 teams in één van de drie thuiszorgregio’s.
Bekijk vacature >>

JP van den Bent Stichting

Bestuurder

Inspirerende, ervaren, open bestuurder die betrokken is bij de mensen die ondersteuning krijgen. En brengt ontspanning door flair en humor. Heeft overzicht en maakt zaken simpel.
Bekijk vacature >>

Octant

Directeur-Bestuurder

Als bestuurder ben je zelfbewust. Je bent zichtbaar en toegankelijk. Op de scholen en op het stafbureau. Je communicatiestijl is open en transparant. Je zorgt ervoor dat medewerkers aanhaken. Met gepaste trots en als de situatie erom vraagt, sta je op het podium. Nog liever geef je je medewerkers eigenaarschap. Je geeft vrijheid om ideeën uit te werken. Op het juiste moment geef je een zetje. Je zorgt voor een goede sfeer waardoor een prettige werkomgeving ontstaat.
Bekijk vacature >>

Carinova

Locatiemanager (regio Deventer)

Verbindende manager die balans aanbrengt tussen zakelijke bedrijfsvoering, professionaliteit en liefdevolle warme zorg.
Bekijk vacature >>

Carinova

Locatiemanager (regio Olst)

Verbindende manager die balans aanbrengt tussen zakelijke bedrijfsvoering, professionaliteit en liefdevolle warme zorg.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Interim directeur

Krachtig interim manager publiek en zorg domein.
Bekijk vacature >>

Gemeente in het oosten van het land

Interim Senior Beleidsmedewerker onderwijs, sport en cultuur

Een senior in beleidsadvisering voor het bestuur en een sparringpartner en aanspreekpunt voor collega’s.
Bekijk vacature >>

K+V

Management Assistent

Je vindt het heerlijk om in chaos orde te scheppen en vele ballen tegelijk in de lucht te houden. Een fijne samenwerking is voor jou belangrijk!
Bekijk vacature >>

InnoSportLab Sport & Beweeg

Leden Raad van Toezicht

Leden voor een nieuwe RvT met specifiek financiële ervaring en met innovatie / start up ervaring die bij willen dragen aan de wereld van sport en bewegen om impact te genereren.
Bekijk vacature >>

InnoSportLab Sport & Beweeg

Beoogd Voorzitter

De beoogd voorzitter beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, een consensusgerichte instelling, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, mede in de publieke context waarin InnoSportLab functioneert
Bekijk vacature >>

PC V(SO) Kampen

Bestuurder

Je bent een ondernemende bestuurder. Je zoekt altijd naar de juiste verbindingen, intern en extern. Je hebt hart voor het speciaal onderwijs en bekijkt het onderwijs ook zakelijk. Je bent ambitieus en geeft perspectief. Je weet dat dit essentieel is voor een gezonde toekomstige organisatie. Je ziet de stichting als jouw organisatie, voelt je verantwoordelijk en je voelt je ondernemer.
Bekijk vacature >>

PC V(SO) Kampen

Lid Raad van Toezicht

We zoeken een toezichthouder met besturingservaring, een vanzelfsprekende autoriteit met wijsheid. Je hebt visie op en kennis van het onderwijslandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen. Jouw affiniteit met de doelgroepen en leerlingen van PC (V)SO Kampen is zichtbaar. Je onderschrijft de doelstellingen en de grondslag van protestants christelijk onderwijs.
Bekijk vacature >>

Prinsenstichting

Directieadviseur

Voor Prinsenstichting zoeken wij een Directieadviseur, een verbinder met groot schakelvermogen in woord en daad. Reageer snel!
Bekijk vacature >>

Stichting AKN

Hoofd Gebouwbeheer

Wij zoeken een Hoofd Gebouwbeheer. In de dynamische omgeving van de media! Ben jij de samenwerkende en sturende techneut die Stichting AKN zoekt?
Bekijk vacature >>

Programmamanager

Voor een mbo afdeling zijn wij per direct op zoek naar een ervaren programmamanager voor de beroepshavo. Heb je kennis van het beroepsonderwijs, ervaring met gepersonaliseerd leren en ben je op de hoogte van de innovatieve ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van flexibel onderwijs en de gevolgen daarvan voor de onderwijslogistiek? Dan is dit de functie waarin je deze kennis kunt combineren en toepassen.
Bekijk vacature >>

Innovo - Onderwijs op Maat

Twee leden Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact?
Bekijk vacature >>

Manager Klant & Wonen

We zoeken een interim manager Klant en Wonen voor een woningcorporatie in het noorden van Nederland. Reageer snel!
Bekijk vacature >>

Zorgverzekeraar in de randstad

Verpleegkundig Adviseur a.i.

Zorginhoudelijk en beleidsmatig advies, gebaseerd op je kennis van zorgprotocollen en -richtlijnen, jouw praktijkervaring en jouw verpleegkundige kennis.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Projectleider energie/duurzaamheid

Een projectleider die wijken en bedrijventerreinen duurzaam gaat maken in nauwe samenwerking met de inwoners en de bedrijven. Een authentiek mens die gelooft in duurzaamheid.
Bekijk vacature >>

Gemeente Alkmaar

Strategisch Planeconoom

Ben jij de Planeconoom die actief mee wil bouwen aan de toekomst van Alkmaar? Reageer snel!
Bekijk vacature >>

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Hoofd Facilitair & Inkoop

Een interessante functie vol met uitdagingen op facilitair en inkoop gebied in een dynamische omgeving met een prettige en open werksfeer.
Bekijk vacature >>

Directieadviseur / Bestuurssecretaris

Meedenken over strategische beleidsontwikkeling, evaluatie en borging en verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de directeur en managers bij het vormgeven van externe contacten, productontwikkeling en ontwikkeling van ketensamenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Bekijk vacature >>

Erasmus College

Roostermaker

Je bent als roostermaker verantwoordelijk voor onder andere het jaarrooster, de toetsroosters en de vergaderroosters die in Zermelo worden gemaakt. Het dagrooster wordt door een collega gemaakt. Samen met deze collega ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het roosterbureau. Uiteraard ben je in staat om indien nodig de werkzaamheden van de dagroostermaker over te nemen (het dagrooster wordt gemaakt in Magister).
Bekijk vacature >>

Liliane Fonds

Coördinator Financiën

Verantwoordelijke functie in een organisatie, die het verschil maakt voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Leidinggevende in een klein team van professionals. Analytisch en communicatief sterk.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

Lid Raad van Commissarissen

Lokaal en maatschappelijk betrokken leider. Het nieuwe lid draagt met een duidelijk maatschappelijk betrokken profiel bij aan de diversiteit en inclusiviteit van de RvC en Circulus-Berkel.
Bekijk vacature >>

Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Manager Bedrijfsvoering

Nieuwe functie in de topstructuur van een organisatie, teamspeler in het MT en in de aansturing, allround (verander) manager van de ondersteunende functies, zakelijk geweten.
Bekijk vacature >>

Stichting Penta

Schoolleider basisschool de Rank

Je zet het onderwijsbeleid en de tradities van de Rank voort en in samenspraak met het team voer je verbeteringen en vernieuwingen door. Voor collega-schoolleiders ben je een betrokken gesprekspartner die ruimte geeft aan de eigen regie en aan de professionaliteit van collega's in de organisatie.
Bekijk vacature >>

Humankind

Manager Pedagogiek en Kwaliteit

Humankind staat voor "Groei en bloei voor elk kind" en dat vraagt om een leider die voorop gaat in ontwikkelingen en durft te pionieren. Jouw enthousiasme en passie voor kindontwikkeling drijft je daarin. Als pedagogische smaakmaker wil jij het verschil maken en een voorbeeld zijn. Daardoor blijft Humankind toonaangevend in kinderopvang- en ontwikkeling.
Bekijk vacature >>

BrabantZorg

Manager Financiën / Ondersteuning & Advies

Ontwikkelopdracht voor ervaren bedrijfskundige, die denkt in processen en handelt vanuit organisatiebelang. Zakelijk geweten in een complexe organisatie. Moderne en creatieve professional.
Bekijk vacature >>

Stichting Sportservice De Vallei

Financial Controller

Ben jij de communicatieve en toekomstgerichte Financial Controller die Sportservice De Vallei zoekt? #sport #controller Reageer dan snel!
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een Lid Raad van Toezicht met zorginhoudelijk profiel en accent op zorginnovatie en ICT voor Gemiva - SVG groep. We kijken uit naar uw reactie!
Bekijk vacature >>

CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen)

Onafhankelijk Voorzitter CWO

Onafhankelijk voorzitter van commissie watersport opleidingen die de brug slaat tussen de verenigingen en commerciële aanbieders met een breed opleidingen pakket gericht op kwaliteit en eigentijdsheid voor veiligheid van iedereen op en rond het water.
Bekijk vacature >>

Stichting Uniek

Leden Raad van Toezicht

De aanstelling van leden van de RvT is voor 3 keer 3 jaar. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Stichting Uniek zoekt twee generalisten met accent op primair onderwijs en/of financiën.
Bekijk vacature >>

Jeugdbescherming west

Voorzitter Raad van Toezicht

Toezichthouder met natuurlijk gezag. In staat om gezamenlijke dynamiek vorm te geven in modern toezichthouderschap.
Bekijk vacature >>

Vivium Zorggroep

Lid Raad van Toezicht

Lid van de commissie kwaliteit en veiligheid, met een bijdrage vanuit het perspectief van de cliënten. Inhoudelijke achtergrond in de zorg met antenne voor actuele ontwikkelingen en technologie.
Bekijk vacature >>

Vivium Zorggroep

Voorzitter Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder met natuurlijk gezag, die de Raad van Toezicht (vijf leden) als een team laat fungeren. Soepele en doelgerichte strateeg, die denkt en handelt vanuit gezamenlijke belangen.
Bekijk vacature >>

Beweging 3.0

Teammanager

Bevlogen en betrokken Teammanager gezocht voor prachtige VVT organisatie.
Bekijk vacature >>

Icare

Rayonmanager Veluwe Zuid

Je bent waarde gedreven en hebt een intrinsieke bevlogenheid voor de zorg en de cliënten en weet wat belangrijk is.
Bekijk vacature >>

Kwartiermaker Zorgcontractering / Zorgverkoop a.i.

Interim professional zorginkoop & -verkoop binnen de (WMO) Thuiszorg, en ZVW.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Clinical Director regio Eindhoven

Voor Evidensia zijn wij in de regio Eindhoven op zoek naar een Clinical Director. Een prachtige zelfstandige en veelzijdige functie met veel vrijheid in een bevlogen team van gedreven mensen in een ondernemende en sterk groeiende organisatie waar jij het verschil kunt maken.
Bekijk vacature >>

Novo College

Teamleider Novo College

Werken als teamleider binnen het Novo College is veelzijdig. Veelzijdig door het soort onderwijs, het steeds op- en afschalen van het leerlingenaantal en de bijbehorende onderwijscapaciteitsvraagstukken. Ook veelzijdig door de internationale achtergrond van de leerlingen. Elke dag is anders voor jou en voor je team. Dat vraagt veel van je leiderschap en daar krijg je ook veel voor terug. Als teamleider draag je de verantwoordelijkheid voor het eigen gebouw, de financiën en de personeelsbezetting. Daarnaast zet je je in voor de positie van het Novo College binnen de regio. Samen met je team onderzoeken wat elke jongere op school nodig heeft om alles te geven en alle talenten er uit te halen.
Bekijk vacature >>

Teamleider / Transitieleider a.i.

Samen met de teamleiders de nieuwgevormde teams in hun kracht zetten op het gebied van veiligheid, kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering.
Bekijk vacature >>

Manager ICT & Facilities

Voor deze gecombineerde managementfunctie ligt de nadruk op ICT en daarnaast op Facilities, inclusief huisvesting. De verhouding van de werkzaamheden zijn ongeveer 3 dagen ICT en 1,5 dag Facilities.
Bekijk vacature >>

Kwartiermaker a.i.

Een uitdagende veranderopdracht met impact!
Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het zuiden van het land

Vastgoed Adviseur

Vastgoed adviseur / assetmanager transformatie vastgoed, business cases, opstellen huisvestingsplannen.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Adviseur Beeldende Kunst

Strategisch en gedreven adviseur die kunstenaars, culturele instellingen, scholen, het verenigingsleven en gemeenten verbindt over kunst in de vrije tijd, in de openbare ruimte en op het podium.
Bekijk vacature >>

AM match

Manager Bedrijfsvoering

De manager bedrijfsvoering herken je net zoals alle andere medewerkers van AM match aan zijn doen en laten; “hij werkt met je samen, hij neemt initiatief, is creatief, heeft een enorme drive en realiseert afgesproken resultaten.”
Bekijk vacature >>

Bazalt Groep

Manager klant en markt

Als Manager klant en markt geef je mede richting aan het succes van het ondernemerschap van de Bazalt Groep. Jij adviseert proactief de bestuurder en het management op het gebied van marketingstrategie, communicatie- en verkoopbeleid. Dit met als doel om de organisatie optimaal te richten in haar ambities op het gebied van klantgerichtheid, marktpositie, profilering, communicatie. Om zo uiteindelijk de scholen optimaal te kunnen ondersteunen.
Bekijk vacature >>

Laurentius Ziekenhuis Roermond

Manager Financiën & Control

Manager van een enthousiast team van financiële professionals. Vormgever van modern financieel beleid in het kader van de nieuwe strategie. Strategisch adviseur voor Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Integreert financiën op een toegankelijke wijze in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Projectleider ICT/Facilitair/Vastgoed

Waar worden de activiteiten belegd en werk dat uit in een proces
Bekijk vacature >>

Zideris

Clustermanager

Verbindende manager die balans aanbrengt tussen zakelijke bedrijfsvoering, professionaliteit en liefdevolle warme zorg. Dit doe je samen met gedragswetenschappers, team – en vakcoaches, de medische dienst en andere disciplines. Samen komen we verder!
Bekijk vacature >>

Gemeente Bronckhorst

Senior Beleidsmedewerker onderwijs, sport en cultuur

Een strategische en verbindende beleidsmedewerker die de verbinding maakt in een grote plattelandsgemeente tussen de maatschappij en de bestuurlijke besluitvorming op de terreinen onderwijs, sport en cultuur.
Bekijk vacature >>

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Metropool

Directeur

Een directeur die in een complex veld leiding geeft aan een kleine organisatie die door samenwerking met gemeenten, bonden, NOC*NSF en anderen, topsport en talenten faciliteert, 24/7.
Bekijk vacature >>

MOvactor

Directeur

Als directeur draag je zorg voor de dagelijkse leiding van de organisatie, onder eindverantwoordelijkheid van een toezichthoudend bestuur dat een groot deel van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden heeft gedelegeerd aan de directeur.
Bekijk vacature >>

Zideris

Manager Financiële Administraties en Informatievoorziening

In deze functie word jij de manager van een drietal afdelingen: 1. Financiële administratie (6 fte), 2. Clientadministratie (4 fte) en 3. een nieuw – gedeeltelijk nog samen te stellen – team informatievoorziening (business intelligence).
Bekijk vacature >>

PrivaZorg

Manager Services

Verantwoordelijk voor de serviceorganisatie die het primair proces ondersteunt.
Bekijk vacature >>

Gemeente Bronckhorst

Managers/OT-Leden

We zoeken voor gemeente Bronckhorst Enthousiaste Managers; het goede koesteren en het nieuwe ontwikkelen! Voor de clusters Omgeving, I&A, Communicatie, Zorg en Leren, JZ, Buiten, beleid en uitvoering.
Bekijk vacature >>

Bink Kinderopvang

Manager pedagogische kwaliteit en innovatie

Als Manager Pedagogische kwaliteit en innovatie ben je verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van het team pedagogiek. Het team bestaat uit 14 medewerkers met de functies pedagogisch coach, pedagogisch beleidsmedewerker/ coach, sport coördinator, kwaliteitsadviseur en kwaliteitsmedewerker. Als manager in deze spilfunctie is het jouw verantwoordelijkheid de missie, visie, kernwaarden en strategie te vertalen naar concrete jaarplannen, rekening houdend met wetgeving.
Bekijk vacature >>

RINO amsterdam

Financial Controller

Als Financial Controller ben je teamlid van de afdeling Financiën en rapporteer je aan het hoofd Financiën. Je bent aanspreekbaar op het slim, efficiënt en transparant uitvoeren van de dienstverlening. Daarbij ben je resultaatgericht en zorg je dat de basis op orde komt. De Financial Controller ziet toe op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten, voert uit en adviseert de organisatie.
Bekijk vacature >>

Gemeente Reusel-De Mierden

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd die de leiding heeft over 45 mensen en vanuit het MT werkt aan visie, strategie en regionale samenwerking. Een leider die zakelijkheid en processen optimaliseert binnen de gehele organisatie.
Bekijk vacature >>

Bink Kinderopvang

Manager Opvang

Als Manager Opvang Soest ben je verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de (8) vestigingsmanagers en de resultaten van de vestigingen van Bink in Soest e.o. op het gebied van kwaliteit, personeel en bedrijfsvoering. Een integrale rol waar inhoud, leiderschap, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid sterk samenkomen.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis in Gelderland

interim projectleider zorgprestatiemodel

Voor een ziekenhuis in Gelderland zijn wij op zoek naar een interim projectleider voor de implementatie van het nieuwe zorgprestatiemodel. Inzet 24 uur per week voor de duur van minimaal zes maanden.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling op Veluwe

Teammanager Wijkverpleging a.i.

Voor een zorginstelling op de Veluwe zijn wij op zoek naar een Teammanager Wijkverpleging voor 24 uur per week voor een duur van 6 maanden.
Bekijk vacature >>

FARENT SOCIAAL WERK

Manager P&O

De manager P&O valt onder de hiërarchische aansturing van de bestuurder en is lid van het managementteam. Geeft leiding aan de vijf medewerkers van de afdeling P&O, heeft functioneel afstemming met collega-managers en werkt daar nauw mee samen.
Bekijk vacature >>

Gemeente Oirschot

Bestuursadviseur

De strategische verbinder tussen Oirschot en de omgeving én binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Een communicator pur sang die in de politiek bestuurlijke wereld authentiek koers houdt.
Bekijk vacature >>

Estea Zorg

Directeur Zorg

Ondernemende zorgdirecteur, resultaatgericht en inspirerend, hands-on met bestuurlijk vermogen.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Lid Raad van Toezicht

Ervaren toezichthouder met cultureel profiel die zorgt voor scherpte en sparringskracht en expertise in publiek private samenwerkingen en toezicht houdt op de zachte en harde kant van Cultuur Oost.
Bekijk vacature >>

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Business controller

Een onafhankelijke kritische geest die er voor zorgt dat wat gedaan moet worden gedaan wordt. Tegenkracht en structuur organiseren in een parate organisatie. Communicatief vaardig, helder en duidelijk.
Bekijk vacature >>

NSG Groenewoud

Rector

Je bent een rector die in de visie van de school gelooft en dit uitdraagt. Respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn waarden die je onderschrijft. Je bent maatschappelijk betrokken en weet ontwikkelingen vanuit de maatschappij de school in te brengen.
Bekijk vacature >>

Stichting AURO

Directeur OBS de Zuidooster

De directeur is eindverantwoordelijk, geeft leiding aan het team en is het gezicht naar buiten. Ook stuurt de directeur de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied aan. Als directeur sta je bij stichting AURO niet alleen, er is een goed collegiaal directie-/intervisieteam en ondersteuning van het bestuursbureau. Dat betekent overigens ook dat iedere directeur bovenschoolse taken heeft en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van stichting AURO als geheel. Stichting AURO biedt ook coaching en interne scholing aan.
Bekijk vacature >>

Instituut Fysieke Veiligheid IFV

Hoofd Finance & Control

Ben jij een daadkrachtige en stevige manager, weet jij goed de balans tussen business en finance te houden? Het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt een Manager Finance & Control.
Bekijk vacature >>

Landelijk bestuur Veilig Verkeer Nederland

Secretaris Landelijk Bestuur

‘linking pin’ tussen Landelijk Bestuur, Bureau en Verenigingsraad en zorgt zo dat de processen goed verlopen
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Bestuurder Landelijk Bestuur, district West

Ben jij een inspirerende bruggenbouwer, een verbinder en op zoek naar een bestuursfunctie? Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar een Bestuurder voor het Landelijk bestuur, district West.
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Manager Vrijwilligers

Ben jij een manager met een frisse blik en humor, empathie en daadkracht? Dan zoeken we jou als Manager Vrijwilligers bij De Zonnebloem!
Bekijk vacature >>

Evidensia

Clinical Director Venlo

Clinical Director voor de regio Venlo en Horst
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Manager Facilitair en Inkoop

Ben jij een onderhandelingsvaardige, coachende leider? Misschien zoekt De Zonnebloem jou dan als Manager Facilitair en Inkoop. Lees hier verder, we zien jouw reactie graag tegemoet!
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Manager Producten en Diensten

Ben jij een teamspeler met visie? Lees dan snel verder voor de functie van Manager Producten en Diensten bij De Zonnebloem.
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Manager Marketing en Fondsenwerving

Ben jij de Manager Marketing en Fondsenwerving die De Zonnebloem zoekt? Lees snel verder en reageer!
Bekijk vacature >>

Oosterpoort

Teamleider Diensten

Voor de teamleider diensten ligt er een prachtige uitdaging. De IT-ontwikkelingen en de digitalisering zorgen voor ongekende mogelijkheden in de inzet en effectiviteit van onze diensten en de efficiency van onze bedrijfsvoering. Je bent als teamleider verantwoordelijk voor de teams  HR, IT, Communicatie, Kwaliteitsverbetering en het zelfsturende secretariaat.
Bekijk vacature >>

SDW

Hoofd Financiële Administratie

Financiële processen efficiënt en effectief, jaarrekening, salarisadministratie en verslaglegging
Bekijk vacature >>

Service Organisatie Nederland Sport

Accountmanager Service Organisatie

Service Organisatie Nederland Sport biedt een uitdagende en ondernemende rol in een organisatie in opbouw. Samen keuzes maken en realiseren.
Bekijk vacature >>

Caparis

Manager HRM

Echte HRM professional met passie voor het vak, die inspirerend leidinggeeft aan een afdeling in opbouw. Vormt in persoonlijkheid en verbindend gedrag het cement van de organisatie. Passie voor talentontwikkeling en een inclusieve samenleving.
Bekijk vacature >>

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is een verbinder pur sang, die strategisch en communicatief samenwerkt. Een generalist met affiniteit en ervaring met maatschappelijke dienstverlening in brede zin.
Bekijk vacature >>

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Teamleider Vastgoed, Services en Projecten

Wil je ook samen werken aan veiligheid? Lees snel verder of jij de Teamleider Vastgoed, Services en Projecten bent die de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bent!
Bekijk vacature >>

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

Manager Venture Capital NVP

Je zet je actief in voor het behartigen van de belangen van venture capital firma’s  en laat hen voelen dat jij de persoon bent die ze vertegenwoordigd bij alle stakeholders betrokken bij beleid en uitvoering van participaties en firma’s. Door naar buiten te treden verhoog je de bekendheid van de NVP en de VC-sector en daarmee de bekendheid van investeren in startups en scale-ups in Nederland. Je slaat de brug tussen beleid, ondernemen en VC en hebt daarbij alle vrijheid om zelf initiatieven te ontwikkelen.
Bekijk vacature >>

Gemeente Delft

Opdrachtgever Jeugd en Onderwijs

Delft zoekt een zelfbewuste en autonome opdrachtgever, een professionele tegenspreker, die rolvast is en tegelijkertijd verbindend is en executiekracht heeft. Met grote affiniteit met (en interesse in) het Sociale domein (Jeugd en Onderwijs).
Bekijk vacature >>

Gemeente Delft

Opdrachtgever Maatschappelijke Voorzieningen

Een zelfbewuste en autonome opdrachtgever, een professionele tegenspreker, die rolvast is en tegelijkertijd verbindend is en executiekracht heeft. Met grote affiniteit met (en interesse in) het Fysieke en Sociale domein (de Maatschappelijke Voorzieningen).
Bekijk vacature >>

Stichting Trinamiek

College van Bestuur

Wij zoeken een Rijnlander. De bestuurder die rolmodel durft te zijn. Moedig en dienstbaar de ander sterker kan maken. De ander helpt te sturen en keuzes te maken en het niet zelf gaat overnemen. Iemand die de organisatie verder brengt met het Rijnlandse denken en werken zodat mensen elkaar weten te vinden, focus aanbrengen en weten hoe ze het met elkaar gaan doen. De bestuurder die helpt het ook echt te realiseren.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Operationeel Manager

Inspirerend en verbindende operationeel manager, een natuurlijk leider met verstand van financiën
Bekijk vacature >>

MBO Amersfoort

Twee leden Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van MBO Amersfoort jou uit te reageren.
Bekijk vacature >>

Afdelingsmanager Publiekszaken

Wij zoeken een manager die dichtbij de mensen staat, ondanks Covid, en met name de speciale veiligheid in de organisatie verbeterd. Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor doelen, middelen, personele capaciteit en het functioneren van de afdeling en geeft daarbij leiding aan twee unithoofden. Stimuleert professionele ontwikkeling en persoonlijk leiderschap van de unithoofden en medewerkers.
Bekijk vacature >>

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Voorzitter BMK

Boegbeeld van de organisatie. Betrokken, professioneel en resultaatgericht.
Bekijk vacature >>

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

Hoofd Haags Veegbedrijf (HVB)

Hoofd Haags Veegbedrijf: leiding geven aan het schoon, heel en veilig houden van de 3e stad van Nederland! Grote operationele organisatie; innovatief, resultaat- en mensgericht in een politiek gestuurde omgeving.
Bekijk vacature >>

een producent van kippenstallen

Commerciële en Ondernemende Entrepreneur

We zoeken een kandidaat met wortels en ervaring in de agri business, denk aan een opleiding bij Universiteit Wageningen of landbouw hogeschool. Commerciële ervaring in de verkoop van geavanceerde stallen voor bij voorkeur kippen, runderen en varkens is een absolute must. Zo ook internationale verkoopervaring, u bent gewend 1 à 2 weken per maand op stap te gaan.
Bekijk vacature >>

Viva! Zorggroep

Manager Informatievoorziening & ICT

Toevoegen van conceptueel vermogen en focus. Signaleren van kansen en gericht op ontwikkeling. Verbinding tussen het zorgproces en de techniek. IT van ondersteunend naar enabler.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis in het midden van het land

Programmamanager NEN7510 ISO7001 a.i.

Voor een ziekenhuis in het midden van het land zoekt K+V een interim Programmamanager NEN7510. Reageren kan tot dinsdag 13 oktober.
Bekijk vacature >>

Careyn

Districtsdirecteur Utrecht Stad

Voor Careyn is K+V op zoek naar een daadkrachtige districtsdirecteur met balans tussen kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Reageren kan tot en met 10 november aanstaande.
Bekijk vacature >>

Stichting IJssellandschap

Algemeen Directeur

Een verbindend leider met gevoel voor groen voor een unieke organisatie met mooie en complexe uitdagingen, intern en extern leidend en inspirerend, beheer en ontwikkeling van groen en rood.
Bekijk vacature >>

Careyn

Districtsdirecteur Utrecht West

Voor Careyn in Utrecht is K+V op zoek naar een stevige toekomstgerichte districtsdirecteur met aandacht voor kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Klik hier voor meer informatie.
Bekijk vacature >>

De Rozelaar

Manager Bedrijfsvoering

MT-functie in kleinschalige organisatie met korte lijnen. Uitdagende rol in het maken en implementeren van beleid. Drive om continu te blijven verbeteren in het ondersteunen en ontzorgen van het primair proces.
Bekijk vacature >>

Talent Kinderopvang en Onderwijs

Voorzitter Raad van Toezicht

Ben jij de toezichthouder die dit avontuur in de nieuwe constellatie met elkaar wil aangaan? Ben jij nuchter en heb je voldoende tijd en energie om onderdeel te zijn van deze fusie? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. Het gaat om een inzet waarbij je maandelijks contact onderhoud met het CvB. Daarnaast gaat het om het voorzitten van RvT vergaderingen.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO De Meierij

Directeur Samenwerkingsverband VO

Van de directeur van het samenwerkingsverband wordt faciliterend leiderschap met aandacht voor het primaire proces, de ontwikkeling van personeel en passie voor leerlingen met een ondersteuningsvraag verwacht. Iemand die weet wat er speelt op alle niveaus en dit vanuit een sterk ontwikkeld analytisch conceptueel vermogen kan vertalen naar een strategisch niveau. Dat ook praktisch kan maken in het handelen van iedere dag.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Divisiemanager Intensieve Zorg

Managementfunctie met een afwisselend karakter. Divisiemanager met zorginhoudelijke kennis, veranderkundige ervaring en verbindende vaardigheden.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Divisiedirecteur Revalidatie & Herstel

Van jou als nieuwe divisiedirecteur Revalidatie & Herstel wordt een stuwende rol verwacht in de strategische positionering van deze divisie en in het verbreden en verrijken van de transmurale partnerschappen.
Bekijk vacature >>

Laurens

Teamleider Behandeldienst

Resultaatgerichte leider met een scherpe visie. Heldere visie op zorg en diverstiteitsvraagstukken. Muticultureel sensitief. Koers uitzetten en ook realiseren.
Bekijk vacature >>

Accolade Zorg

Strategisch HR-adviseur

Programmamanager, adviseur in de top van de organisatie en coachend leidinggevende
Bekijk vacature >>

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Manager Primair Proces

Heb jij zin om met SKBNM verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie? Waarbij jij jouw expertise kan gaan inzetten om te stroomlijnen, helderheid te brengen maar ook ruimte is om ontwikkeling te stimuleren?
Bekijk vacature >>

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Manager Primair Proces

Heb jij zin om met SKBNM verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie? Waarbij jij jouw expertise kan gaan inzetten om te stroomlijnen, helderheid te brengen maar ook ruimte is om rust te brengen en ontwikkeling te stimuleren?
Bekijk vacature >>

Vivium Zorggroep

Manager Huisvesting

Expertrol vanuit domeinen vastgoedbeheer, verhuur en eigentijdse huisvesting. Ervaren leidinggevende van een enthousiast team. Adviseur voor directie.
Bekijk vacature >>

Humanitas Onder Dak Twente

Lid Raad van Toezicht

Stichting Humanitas Onder Dak Twente is op zoek naar een nieuw Lid voor de Raad van Toezicht met de portefeuille Strategie en Financiën. Geïnteresseerd? Reageer dan voor 23 oktober!
Bekijk vacature >>

Interim Medewerker Interne Controle

Mooie interim opdracht voor een registeraccountant met ervaring met audits. We zoeken iemand met sterk analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Bekijk vacature >>

Zorggroep Sirjon

Manager Diensten Centrum

Ondersteund door het “continue verbeteren” de slagvaardigheid van het diensten centrum en de organisatie. Klik hier voor meer informatie over deze positie bij Zorggroep Sirjon.
Bekijk vacature >>

Gemeente Oirschot

Bestuursadviseur

De strategische verbinder tussen Oirschot en de omgeving én binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Een communicator pur sang die in de politiek bestuurlijke wereld authentiek koers houdt.
Bekijk vacature >>

Pro Senectute

Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Zorg)

Voor de Raad van Toezicht van Pro Senectute zoekt K+V een toezichthouder voor de portefeuille kwaliteit van zorg, tevens lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Bekijk vacature >>

Gemeente Oirschot

Business Controller

Een impactvolle en rolvaste business controller die breed georiënteerd is en vanuit een onafhankelijke positie denkt en handelt en met lef en durf, zorgt voor een heldere planning en control cyclus in een ambitieuze gemeente.
Bekijk vacature >>

Gemeente Oirschot

Medewerker Interne Controle

De motor achter de interne controle! Samen met de business controller werken aan heldere processen, steekproeven en monitoring en het nut van kwalitatieve en professionele controle om ambities te verwezenlijken.
Bekijk vacature >>

Veiling Zaltbommel

Commercieel Manager

Commercieel manager die groei in relaties en sales realiseert met een team in een veranderende markt met een nieuwe strategie
Bekijk vacature >>

SOMO

Executive Director

This is a rare and exciting opportunity to lead a dynamic, cutting-edge research centre with real impact. Now more than ever, the world needs evidence-based research and advocacy to challenge the power and role of multinational corporations in societies around the globe.
Bekijk vacature >>

De Blije Borgh

Bestuurder

Laagdrempelig, open en betrokken zorgmens met visie op (VVT-)zorg.
Bekijk vacature >>

Driezorg

Manager Wonen, Welzijn en Zorg

Veranderaar, verbinder en teamspeler met kennis van lean werken voor een organisatie met ambitie
Bekijk vacature >>

interim Operationeel Directeur

Voor een klein maar ambitieus onderhoudsbedrijf, nauw gelieerd aan de bouwwereld zijn wij op zoek naar een interim Operationeel Directeur. De organisatie is gevestigd in het midden van het land en heeft een uitstekende naam in de markt. De orderportefeuille is goed gevuld, commercieel loopt het op rolletjes maar de procesmatige kant van de zaak behoeft aandacht. De huidige operationeel directeur is door langdurige ziekte helaas uitgevallen. De organisatie is groeiend, heeft een trouw personeelsbestand en huurt relatief veel mensen in.
Bekijk vacature >>

Driezorg

Manager Wijkverpleging

Creatief conceptueel denken, verbinder en teamspeler met kennis van lean voor een organisatie met ambitie.
Bekijk vacature >>

Zorggroep Charim

Twee Leden Raad van Toezicht

Zorggroep Charim is op zoek naar Twee Leden voor de Raad van Toezicht. Twee posities bij een grote zorgorganisatie in de omgeving van Veenendaal en Zeist. Je kunt reageren tot en met 4 oktober 2020.
Bekijk vacature >>

Gemeente Den Haag

Productgroepmanager Sportvoorzieningen

Een uitdagende rol als hoofd van alle sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag waarin je werkt aan de vitaliteit van de organisatie (mens en proces) en de vitaliteit van de inwoners van de stad.
Bekijk vacature >>

Circulus-Berkel

Lid Raad van Commissarissen

Lokaal en maatschappelijk betrokken leider. Het nieuwe lid draagt met een duidelijk maatschappelijk betrokken profiel bij aan de diversiteit en inclusiviteit van de RvC en Circulus-Berkel.
Bekijk vacature >>

MOvactor Zorg & Welzijn

Directeur

Je bent een maatschappelijk ondernemer met lef. Binnen de gestelde kaders ben je gericht op het zien en benutten van kansen in de markt voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde dienstverlening.
Bekijk vacature >>

GGD Haaglanden

Afdelingsmanager Algemene Infectieziektebestrijding (AIB)

Je bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de twee teams van ieder 20-25 inhoudelijk gedreven professionals. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan deze twee teams, die elk met een teamcoördinator in hoge mate zelfstandig opereren.
Bekijk vacature >>

Proctos Kliniek

Kliniek Manager

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de kliniek. In dit ‘doctor managed center’ ben jij de sterke manager, maar ook de meewerkend voorman. Je kan een team motiveren en het beste uit de mensen halen. Je stuurt het team direct aan.
Bekijk vacature >>

AxionContinu

Divisiedirecteur Thuis

Als nieuwe divisiedirecteur word je medeverantwoordelijk voor een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide zijn volop in ontwikkeling en uitvloeisel van een recentelijk gestarte herijking.
Bekijk vacature >>

K+V

Partner / Adviseur Publiek Domein

K+V is op zoek naar een Partner Publiek Domein voor de eigen organisatie. Een mooie rol met uitzicht op toetreding als Partner van K+V. Wil je meer weten? Lees vooral verder!
Bekijk vacature >>

Careyn

Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Ben jij de onafhankelijke leider die vanuit deze uitdagende schakelfunctie zorgdraagt voor een optimaal samenspel tussen de medezeggenschap en zeggenschap van Careyn?
Bekijk vacature >>

Nieuw Unicum

Strategisch Adviseur

Strategische onderwerpen met financiële invalshoek over begroting, ontwikkeling expertisecentrum, vastgoed en nieuwe concepten, zoals voeding.
Bekijk vacature >>

OFN

Young en eager (wo)man die zich wil ontwikkelen tot projectmanager

Als projectmanager in opleiding ben je eindverantwoordelijk voor alle processen (van inkoop tot oplevering) binnen jouw project. Hierdoor is je takenpakket zeer uitgebreid en de functie afwisselend en uitdagend.
Bekijk vacature >>

Accolade Zorg

Bestuurssecretaris

Adviseur, Regisseur, Communicator en netwerker met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Bekijk vacature >>

AQUON

Bestuurssecretaris / eerste adviseur

Een aantrekkelijke functie met veel verantwoording bij een kennisorganisatie met een maatschappelijk karakter. AQUON doet ertoe, jij doet ertoe, maakt het verschil.
Bekijk vacature >>

MOvactor

Voorzitter en twee leden Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend bestuur (verder bestuur) is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Een groot deel van de bestuurlijke taken is vervolgens gedelegeerd aan een directeur. Het bestuur vervult de werkgeversrol naar de directeur en heeft tevens een adviserende rol naar deze.
Bekijk vacature >>

Stichting kom Leren

Directeur IKC ZIEZO!

Durf je te koersen met de krachten om je heen? Steeds weer levelen met de diverse disciplines. Intern en extern met stakeholders. Je bent een leider die de missie en visie van ZIEZO! volledig onderschrijft en gedreven is om deze verder te ontwikkelen.
Bekijk vacature >>

VO Scholengroep in Oost Nederland

Manager Onderwijsorganisatie

Reageer uiterlijk woensdag 8 juli. De opdrachtgever is een kleine Scholengroep in Oost Nederland. De interim manager stuurt en organiseert twee onderdelen van het bedrijfsbureau aan: kwaliteit en communicatie
Bekijk vacature >>

Prinsenstichting

Manager expertisecentrum Zodiak

Zodiak is het (regionale) expertisecentrum van Prinsenstichting en bestaat uit begeleidende en behandelende functies zoals (ortho)pedagogiek en psychologie (gedragsdeskundigen), geneeskundige zorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en ergotherapie.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Regiomanager Intensieve Zorg Noordoostpolder

Voor de Divisie Intensieve Zorg van Triade Vitree is K+V op zoek naar een stevige Regiomanager met zorginhoudelijke kennis en verbindende vaardigheden. Je geeft leiding aan ongeveer 40 medewerkers verdeeld over twee woonlocaties en een dagbestedingslocaties in de Noordoostpolder.
Bekijk vacature >>

SDW

Adviseur Vastgoed

SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in West-Brabant en Zeeland. Vanuit je rol als adviseur vastgoed, ben jij de deskundige op het gebied van vastgoed en aanspreekpunt voor adviesvragen.
Bekijk vacature >>

Delft voor Elkaar

Manager Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar organiseert de basis (welzijns)voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Delft. De opdracht die de Manager meekrijgt, is om te zorgen voor strategische, tactische en operationele verbinding tussen de gemeente Delft en de vier partners die samenwerken in DvE.
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Lid Raad van Toezicht

Zorginstelling Gemiva-SVG helpt mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. De RvT bestaat uit 6 leden en is een betrokken en multidisciplinair team en houdt toezicht vanuit brede ervaring en achtergrond om zo de bestuurders optimaal te begeleiden.
Bekijk vacature >>

ONS welzijn

Voorzitter Raad van Toezicht

Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dát wil ONS welzijn bereiken. De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het toekomstbestendig maken van de organisatie in de veranderende tijd.
Bekijk vacature >>

Viva! Zorggroep

Hoofd Recruitment en Ontwikkeling

Woensdag 8 juli is de laatste dag dat je kan reageren. Reageer daarom snel op deze mooie leidinggevende positie bij Viva! Zorggroep!
Bekijk vacature >>

Opella

Manager HR

Opella is een toonaangevende zorgorganisatie op de zuidelijke Veluwe. Voor Opella zijn wij op zoek naar mensen die richtinggevend, dienstverlenend en resultaatgericht zijn. Reageren kan tot en met donderdag 9 juli.
Bekijk vacature >>

HilverZorg

Kwaliteitsadviseur

Passie én vakmanschap, dat zijn de kernwaarden van HilverZorg. Met haar nieuwe kwaliteitsadviseur gaat HilverZorg ervoor om de kwaliteit van de ouderenzorg naar het hoogst mogelijke niveau te tillen. Ben jij de bevlogen adviseur die gaat helpen bij deze missie?
Bekijk vacature >>

K+V

Doorgroeien naar onderwijsleider

Onderwijs is de sleutel voor de toekomst. Kinderen zijn de toekomt van onze maatschappij. We zoeken professionals die werken in het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs en in staat zijn zich te ontwikkelen tot ‘leaders of education.’
Bekijk vacature >>

VVT organisatie in het midden van het land

Kwaliteitsadviseur a.i.

Bekijk vacature >>

Ziekenhuis in het midden van het land

Programmamanager NEN7510 a.i.

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het midden van het land

Projectmanager ICT a.i.

Bekijk vacature >>

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Directeur

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het westen van het land

Manager GRZ

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het westen van het land

Manager Inrichten JGGZ

Bekijk vacature >>

Welzijnsorganisatie in de regio Noord-Brabant

Bestuurder a.i.

Bekijk vacature >>

VVT-instelling in de omgeving van Arnhem

interim Teamleider intramuraal

Bekijk vacature >>

Sportbedrijf Purmerend (SPURD)

Bestuurslid

Bekijk vacature >>

Coöperatie ParkeerService U.A.

Lid Raad van Commissarissen

Bekijk vacature >>

School in west Nederland

Schooldirecteur

Bekijk vacature >>

V&V instelling in Midden-Nederland

HR-adviseur

Bekijk vacature >>

Kleine gemeente in Noord-Nederland

Interim Operationeel Manager

Bekijk vacature >>

VVT-zorginstelling in de regio Deventer

Verpleegkundig Hoofd

Bekijk vacature >>

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Manager Bedrijfsvoering

Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie in het midden van land

Interim Projectleider Onderwijshuisvesting

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het westen van het land

Manager Diensten Centrum

Bekijk vacature >>

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Lid College van Bestuur

Bekijk vacature >>

Kleine gemeente, centraal in Nederland

Interim Gemeentesecretaris

Bekijk vacature >>

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Hoofd Planning en Control

Bekijk vacature >>

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Manager Servicebureau (fase)

Bekijk vacature >>

VVT instelling in Noord-Holland

Wijkmanager

Bekijk vacature >>

Een zorginstelling in Brabant/Limburg

ICT Projectmanager / consultant

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in Brabant/Limburg

Service & Contractmanager

Bekijk vacature >>

Stichting Grote Kerk Naarden

Secretaris

Bekijk vacature >>

Kleine NGO in Amsterdam

Directeur

Bekijk vacature >>

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Teamleider HRM

Bekijk vacature >>

SWV VO Maastricht Heuvelland en Parkstad

Directeur

Bekijk vacature >>

VVT instelling in Noord-Holland

Locatiemanager

Bekijk vacature >>

Geriatrische revalidatiezorg

Interim Teamleider

Bekijk vacature >>

Rezulto Onderwijsadvies

Directeur

Bekijk vacature >>

VVT zorginstelling in Amsterdam

Bestuurssecretaris

Bekijk vacature >>

Ambtelijke werkorganisatie in het oosten van het land

Manager Financieel Beheer

Bekijk vacature >>

Riwis Zorg & Welzijn

Bestuurder

Bekijk vacature >>

VMBO en MBO onderwijsinstelling in Gelderland en Noord-Brabant

Kwartiermaker Leven Lang ontwikkelen

Bekijk vacature >>

Koninklijke Kentalis

Unitmanager

Bekijk vacature >>

NOPPES Kringloopwinkel

Directeur

Bekijk vacature >>

Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

Voorzitter NJBB

Bekijk vacature >>

Wooncorporatie De Goede Woning en Woonbedrijf ieder1

Concern Controller

Bekijk vacature >>

Gemeente Den Haag, Stadsbeheer

Directeur Stadsbeheer

Bekijk vacature >>

Specialistisch revalidatiecentrum

Teamleider V&V Kind & Jeugd

Bekijk vacature >>

Middelgrote zorginstelling in Brabant

Incident & Problem

Bekijk vacature >>

Thuiszorginstelling in Den Haag

Manager Thuiszorg

Bekijk vacature >>

Rezulto Onderwijsadvies

Directeur

Bekijk vacature >>

Stichting De Rozelaar

Manager Zorg

Bekijk vacature >>

Zorginstelling in het zuiden van het land

Projectleider 'Nieuwe Werkplek'

Bekijk vacature >>

Scholengemeenschap (VO) in Gelderland

Directeur Bedrijfsvoering

Bekijk vacature >>

Stichting Kinderopvang de Harlekijn

Manager

Bekijk vacature >>

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Manager HR en Academie

Bekijk vacature >>

Een verstandelijk gehandicapten organisatie in Brabant

ICT Servicemanager

Bekijk vacature >>

Maatschappelijke organisatie (Welzijn)

Interim Directeur

Bekijk vacature >>

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Voorzitter College van Bestuur

Bekijk vacature >>

Gemeente Gorinchem

Directeur

Bekijk vacature >>

Vrijwilligersorganisatie in het zuiden van het land

Manager Marketing, Fondsenwerving en Communicatie

Bekijk vacature >>

Wiertz Company

CFO

Bekijk vacature >>

Een welzijnsorganisatie in Brabant

Interim Directeur

Bekijk vacature >>

Talant Zorg en Ondersteuning

3 leidinggevende toppers

Bekijk vacature >>

Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)

Medisch Directeur / Bestuurder

Bekijk vacature >>

Kleine maatschappelijk organisatie

Administrateur/ controller

Bekijk vacature >>

Een school in het midden van het land

Locatieleider VSO (bovenbouw)

Bekijk vacature >>