PASSIE VOOR DE MENS

HOMEDIENSTEN Executive Next Step

K+V Executive Next Step Basis

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Voor senior-managers die toe zijn aan een volgende stap, bieden we een maatwerk programma. We maken een uitgebreide analyse en een profielmeting en brengen drijfveren, ambities en kwaliteiten in kaart. We bespreken hoe die benut kunnen worden in verschillende branches.

Met de maximale focus op de toekomst, kies je voor een basis- of een uitgebreid programma en je krijgt een vast aanspreekpunt. Je kunt eventueel zelfs ervaring opdoen in een andere sector, het gaat tenslotte om een belangrijke stap in je carrière.

Bij het uitgebreide programma is ook een deel persoonlijke ontwikkeling opgenomen. Jouw K+V-partner begeleidt je gedurende het gehele traject, tot een jaar na de start in je nieuwe positie. Kansen ontdekken, maar ook genereren! Onze partners beschikken over een groot netwerk van werkgevers.

K+V Executive Next Step Basis

focus op de toekomst op basis van gedegen analyse

  • Sollicitatie & presentatie
  • Job hunting
  • Netwerk introducties
  • Individuele begeleiding
  • Intervisie
  • Coaching, sparren

Uit te breiden met

  • Personal Development Seminar
  • Financieel advies
  • Werkopdracht in andere branche

Oriëntatie en kennismaking

(vóór aanvang)

Voordat wij met elkaar van start gaan, is het van belang om elkaar te leren kennen. Wij nodigen u daarom uit voor een nadere kennismaking bij K+V. Tijdens deze kennismaking, informeren wij u over de inhoud van het programma en staan alvast stil bij uw competenties. We gebruiken daarvoor de ODC-profielmeting. Daarmee krijgen wij een beeld van uw drijfveren, ambities en kwaliteiten. We bespreken in grote lijnen hoe uw ervaring, kwaliteiten en potentiële mogelijkheden daadwerkelijk benut kunnen worden in verschillende branches. Als u voor Executive Next Step kiest, zal dit de basis vormen voor de inrichting van uw individuele programma: basis of uitgebreid. Uiteraard maakt u ook kennis met verschillende adviseurs van K+V en bespreken wij welke partner uw vaste aanspreekpunt wordt.

Basis

Analyse en plan van aanpak

(start programma)
Nadat u voor onze aanpak gekozen heeft, gaan we snel aan de slag. Om u optimaal te begeleiden, moeten zowel u als wij een goed beeld hebben van uw kwaliteiten en mogelijkheden. Wij brengen dit op basis van de profielmeting diepgaander in kaart en zetten eventueel een aanvullend assessment in. Op basis van uw persoonlijkheid, drijfveren en vooral uw potentieel en interesse komen we gestructureerd tot een helder beeld van de loopbaanmogelijkheden in combinatie met uw kwaliteiten. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk een persoonlijk actieplan op met daarin uw loopbaandoel.

Sollicitatie & presentatie

Voor een succesvolle transfer, al dan niet naar een andere sector, moeten anderen/werkgevers de kwaliteiten en mogelijkheden zien en waarderen. Dat vraagt om een persoonlijke focus; wie brengt de kandidaat naar de Eiffeltoren?  Hoe je dat doet en wat daarin effectief is, komt aan de orde in de Training Persoonlijk Profiel. Het resultaat van de training zijn concrete profielteksten, met een professionele focus, waardoor zichtbaarheid en herkenbaarheid worden vergroot, toepasbaar in de sociale media. Een doorleefde professionele inhoud.

Job hunting en introducties

Uiteraard bent u zelf actief op de arbeidsmarkt. Daarnaast helpen uw partners bij K+V u actief zoeken naar relevante formele en informele vacatures. Wij zetten ons netwerk actief in om u ‘warm’ te introduceren bij werkgevers binnen en buiten ons netwerk. Ook wordt u gecoacht bij het actief inzetten van sociale media.

Individuele begeleiding en intervisie

Uw partners bij K+V begeleiden u gedurende de gehele periode (advies, coaching en onbeperkt e-coaching). Ook na de start in uw nieuwe positie (ondernemer of baan) begeleiden wij u gedurende het eerste jaar. Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, waaraan ook andere managers, interim managers en topspecialisten deelnemen.

Uitgebreid

Personal Development Seminar

Afhankelijk van uw loopbaandoel en uw specifieke situatie neemt u deel aan  het Personal Development Seminar (PDS). Deze training bestaat uit vier aaneengesloten dagen in een conferentieoord, waarbij u aan het einde van het programma nog meer bewust bent van uw eigen mogelijkheden en potentieel. Het resultaat is dat u met veel energie gericht aan de slag gaat om nieuwe loopbaandoelstellingen vast te stellen en te realiseren.

Financieel advies/plan

Indien gewenst, kunnen we zorgen voor een adequaat financieel advies ten aanzien van de nieuwe situatie. Ook als u een eigen onderneming zou willen starten. K+V werkt dagelijks met zelfstandige professionals en kent de weg naar expertise over het zelfstandig ondernemerschap.

Carrière switch?

Waar deuren sluiten, openen zich als vanzelf andere. Gaat u een eigen bedrijf beginnen of wilt u in een andere sector aan de slag? K+V helpt u om ervaring in een andere sector op te doen. Binnen ons uitgebreide relatienetwerk van werkgevers in verschillende sectoren en branches organiseren wij betekenisvolle advies- of projectopdrachten voor u gedurende 2 tot 6 maanden. Gedurende de uitvoering van zo’n opdracht biedt K+V u intensieve begeleiding en coaching. Zo’n project leidt tot een nieuw netwerk en (niet zelden!) tot een concrete baan die aansluit bij uw loopbaanwensen.