HOME > OVER K+V > REFERENTIES&BRANCHES

Referenties & Branches

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Vanaf de start van K+V in 1983 hebben wij organisaties mee kunnen helpen om meer omgeving- en klantbewust te zijn (van product of dienst, gericht naar klant en marktgericht). Daarvoor waren en zijn nieuwe mensen nodig met andere competenties en dat was en is nog steeds ons werkterrein. Dat startte in de jaren tachtig met gemeenten en provincies, in samenwerkingen met bedrijfsleven. Maar ook het Openbaar Vervoer, de energiesector, de gemeentelijke afvalbedrijven, etc. In de jaren 1990 en 2000 is daar heel logisch de zorg en het onderwijs bijgekomen. Tegelijkertijd zijn wij door ons goede relatienetwerk van 35 jaar, thuis in veel gelieerde branches zoals de volkshuisvesting, kinderopvang, kunst en cultuur, verenigingen en niet te vergeten de sport. Door onze focus op leiderschap van organisaties in een veranderende en veel eisende open omgeving, zien en leren wij dagelijks wat werkt en niet werkt. Dat geeft ons onze waarde als intermediair in uw branche. In ons referentieoverzicht en archief vindt u veel voorbeelden van succesvolle plaatsingen.

Archief

Gerealiseerd

Beweging 3.0

Teammanager Wijkverpleging

Een ervaren en kundige manager die goed is in het verbinden van een gezonde bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN

Een voorzitter die graag meedenkt en een belangrijke ‘linking pin’ is.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Interimmanager facilitair

Facilitair manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare

Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging

Een Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging die zorgt dat niemand binnen de organisaties meer om informatiebeveiliging en privacy heen kan.
Bekijk vacature >>

welzijnsinstelling

Controller a.i.

Controller welzijnsinstelling
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Teamleider Vastgoedbeheer

Een aansprekende baan met veel verantwoordelijkheid
Bekijk vacature >>

ActiVite

Manager HR-services

Enthousiaste manager die leidinggeeft aan de ondersteunende HR-processen en -systemen. Voorbeeld in de ontwikkeling van de gewenste competenties van de medewerkers.
Bekijk vacature >>

Een grote huisartsenorganisatie

Manager Triage

Continuïteit en verbinding
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Senior Adviseur Financiën

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de Slachtofferhulp Nederland.
Bekijk vacature >>

zorgorganisatie

Strategisch manager a.i.

Inspirerende en slagvaardige leider
Bekijk vacature >>

Kind & Jeugdinstelling

Manager Bedrijfsvoering/Regiomanager A.I.

Bedrijfsvoerder met balans tussen direct en betrokken
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

Manager Finance a.i.

Verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Ouderadviseur Passend Onderwijs

Passend Onderwijs Rijnstreek voor het Primair Onderwijs heeft als missie voor ieder kind een passende plek te vinden binnen het basisonderwijs. Samen met de ouders en de basisschool werken wij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerling. Leerlingen in de Rijnstreek kunnen zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Manager Facilitair a.i.

Facilitair Manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Beleidsmedewerker Passend Onderwijs

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker Passend Onderwijs. Dit is een nieuwe functie binnen ons team, dus nog niet alles staat vast. Onlangs is het Ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld, dit vormt een stevige basis voor de komende beleidsperiode. De nieuwe beleidsmedewerker mag werken/bouwen/bewegen aan de uitvoering van dit plan. Daar hebben we jou voor nodig!
Bekijk vacature >>

Grote landelijke zorginstelling

Senior Manager Strategie en Projecten a.i.

Bewaken en managen van projecten
Bekijk vacature >>

De Beer Group

Algemeen Directeur

Een extern gerichte directeur, commercieel die samen met het MT autonome groei gaat realiseren op basis van een professionele organisatie vol dynamiek en transitie.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Voorzitter

Een voorzitter voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op verbinding, organisatie ontwikkeling, governance en goed werkgeverschap van directeur en bureau.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Penningmeester

Een penningmeester voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op autonomie, analyse en governance die samen met het bestuur de goede dingen doet.
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Huisartsenposten

Ervaren leidinggevende HAP, eerstelijnszorg en acute zorg
Bekijk vacature >>

Directeur Sociaal Ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

Directeur

Maatschappelijk ondernemer, die de visie uitdraagt en vertaalt naar dienstverlening
Bekijk vacature >>

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs

College van Bestuur

Verbindend leider en een inspirerende onderwijsondernemer
Bekijk vacature >>

De Bibliotheek Lek & IJssel

Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we je uit te reageren. We zoeken naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.
Bekijk vacature >>

Team Sportservice Haarlem

Manager Marketing en Communicatie

een rol voor een echt fris en innovatief vakmens, gericht op alle facetten van marketing communicatie om het merk en de dienstverlening van Team Sportservice te laden in samenwerking met de vestigingen en de communicatie professionals ter plekke.
Bekijk vacature >>

Humankind

Regiodirecteur Humankind

Een regiodirecteur die als een maatschappelijke ondernemer opereert.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Directeur Bestuurder

Boegbeeld van de vereniging, aansturing van de werkorganisatie, linking pin naar Raad van Toezicht en Ledenraad, gericht op topsport, breedtesport en de academy. Stategisch sterk, thuis in een vereniging.
Bekijk vacature >>

Publieke organisatie in Gelderland-Zuid

Afdelingsmanager/MT-lid

Ervaren integraal verantwoordelijke voor de verschillende afdelingen.
Bekijk vacature >>

Directeur van De Connectie

Directeur

Gericht op de verdere professionalisering van het MT en het stimuleren van de interne samenwerking door zelforganisatie binnen teams, klant- en/of productketens.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Algemeen Bestuurslid

Een onafhankelijk bestuurslid, ervaren met een vereniging in transitie die de verbinding houdt en organiseert met de bestuurlijke achterban en positief kritisch en diplomatiek opereert.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Belangenbehartiger

Een rol waarin je de belangen van sportvissers combineert met de belangen van diverse andere partijen als overheden, water- en natuurorganisaties en de maatschappij op drie niveaus: lokaal, regionaal en landelijk.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Toegankelijk, verbindend en natuurlijk leider met een warme persoonlijkheid en een scherp zakelijk inzicht
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmamanager Zorg VB

Programma manager die vastgoed verbind met de zorgbeleving.
Bekijk vacature >>

Koning Willem II College

Rector Koning Willem II College

Inspirerend, communicatieve leider. Onderwijskundig verbinder.
Bekijk vacature >>

MFC Doelum

Algemeen Manager

MFC Doelum is een prachtig multifunctioneel centrum waar 30 organisaties samen voor inwoners van Renkum een breed scala aan sport en cultuur bieden. Als algemeen manager ben je hier de spil tussen bestuur, huurders en verenigingen, gemeente en de operatie.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmaleider NAH

Programmaleider die inhoudelijk het boegbeeld wil zijn.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Drie managers behandelaren

Relatiegerichte, resultaatgerichte, verbindende managers
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Service Center a.i.

Manager van alle ondersteunende onderdelen voor het primair proces
Bekijk vacature >>

Stadsbank Oost Nederland

Manager Bedrijfsvoering & Control

Een prachtige functie bij een organisatie die ertoe doet. Een organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in de samenleving, waar je vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage levert door het primair proces professioneel te faciliteren.
Bekijk vacature >>

Aeres Hogeschool

Faculteitsdirecteur Almere

Als faculteitsdirecteur val je rechtstreeks onder de instellingsdirecteur, geef je leiding aan de medewerkers en het managementteam van de faculteit en ben je lid van het directieteam van de hogeschool.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie

Interim Teamleider MBO

Iemand die goed kan verbinden en communiceren.
Bekijk vacature >>

Stichting Jongeren Die het Kunnen

Zakelijk leider

Mooie ondernemende omgeving voor iemand die een passionele en creatief leider wil ondersteunen met zijn/haar zakelijke inbreng.
Bekijk vacature >>

UWV Arnhem

Manager Uitkeren

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Adviseur Strategie & Beleid

Jij en je directe 5 collega’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de strategische beleidskaders.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.
Bekijk vacature >>

Onderwijs/zorgorganisatie

Teamleider a.i.

Je houdt de menskant van je teamleden goed in het oog.
Bekijk vacature >>

Stichting MosaLira

Collega van Bestuur

“De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer”.
Bekijk vacature >>

Regionale VO Stichting

Interim HR Manager

Onderwijs en HR hebben geen geheimen voor jou.
Bekijk vacature >>

VMBO-school

Directeur a.i.

Instappen, doorgaan en de operationele gang van zaken goed doorzetten!
Bekijk vacature >>

VO-school

Rector a.i.

Je bent een echte kwartiermaker en laat de school lekker doordraaien!
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)

Finance Manager

Een prachtige rol in het hart van de wielersport, manager en MT lid, bij een organisatie in transitie waarin je vooral vooruitkijkt en het financiële en fiscale beleid verder ontwikkelt en meewerkt aan groei.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Teamleider Klant & Service

Je geeft energie, met humor en relativeringsvermogen trek je samen op. Je bent een ster in het coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers in een prettige en constructieve werksfeer.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Facilitair Manager a.i.

Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Verenigingsondersteuner

Servicegerichte ondersteuner die planmatig met verenigingen aan het werk gaat en verenigingen helpt te vitaliseren en verbinden. Iemand die verbindt, initieert en de tools geeft en bedenkt, maar niet overneemt.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Coördinator behandeldienst

Je geeft leiding aan het behandelteam en team intensieve zorg (circa 20 fte (para)medici en verpleegkundig specialisten) op basis van integraal management en resultaatgericht & creatief leidinggeven.
Bekijk vacature >>

Sportservice De Vallei

Directeur-Bestuurder

Een directeur -bestuurder van een ondernemend en dynamisch sportbedrijf met een heldere interne en externe focus die met bestuur, medewerkers en samenwerkingspartners professioneel de volgende fase vormgeeft in de regio.
Bekijk vacature >>

Liliane Fonds

Controller

Proactieve financial en stevige sparringpartner voor het MT, die uitdaging ziet in het verder professionaliseren. Veelzijdige leidinggevende functie in een missiegedreven en mensgerichte organisatie.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Goede Woning

Financieel controller

Je bent een pragmatisch en resultaatgerichte financiële professional die vanuit de PDCA cyclus bijdraagt aan de begroting en voortgang en de verantwoording in de vorm van de jaarrekening. Cijfers zitten in je genen.
Bekijk vacature >>

Groninger Museum

Hoofd Participatie & Educatie

Een hedendaagse leider op het gebied van educatie en overdracht in het Groninger Museum die samen met het team, andere afdelingen en publiek integraal en professioneel aan de slag gaat.
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Zinvol werk binnen een maatschappelijke organisatie om samen doelstellingen, vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.
Bekijk vacature >>

Landstede Groep

Directeur Bestuursdienst/Bestuurssecretaris

De kern waar Landstede Groep naar toe wil; eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor iedereen in de organisatie, gelijkwaardig, aansprekend, professioneel.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Manager Wonen, Zorg en Behandeling

Resultaatgerichte manager met visie op wonen, zorg en welzijn en gevoel voor bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Gemeente Venray

Teammanager Werk en Inkomen

Met jouw enthousiasme en energie breng je je team in beweging en ga je samen mooie doelen realiseren.
Bekijk vacature >>

Kleine zelfstandige VVT organisatie

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Inrichting nieuwe bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek

Directeur

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is groot. De directeur stimuleert de samenwerking en houdt de partijen bij elkaar, de scholen zullen het gaan realiseren, de docenten gaan het doen en de leerlingen zullen de vruchten ervan plukken.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Manager beleid maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk voor uitvoeringstaken
Bekijk vacature >>

Gewoon Speciaal Onderwijs

Lid Raad van Bestuur

In de cultuur van GSO past een lenige leider. Bereikbaar, aanspreekbaar, energiek. Een leider die ruimte geeft en creëert en die vertrouwen geeft en stimuleert.
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

HR-adviseur a.i.

Generalist HR-adviseur Zorg.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager laboratorium

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het lab.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Bedrijfskundig adviseur

Een ervaren professional
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager Kliniek

In de rol van Teammanager ben jij de betrokken, doortastende en verbindende manager die kansen ziet en gericht is op samenwerking.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Optimistisch, op samenwerking gericht en communicatief vaardig.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Interim Zorgteammanager

Een betrokken Zorgteammanager met durf.
Bekijk vacature >>

Grote VVT-instelling

Locatiemanager a.i. VVT

Wij zijn op zoek naar een ervaren locatiemanager, met hart voor ouderenzorg, en vertrouwd met uitdagingen op het gebied van doelrealisatie, kwaliteit & veiligheid van zorg, en teamontwikkeling.
Bekijk vacature >>

ROC van Amsterdam

Opleidingsmanager Entree

De functie van opleidingsmanager is een veelzijdige en uitdagende functie, waarin het van belang is prioriteiten te kunnen stellen en focus aan te brengen. Je valt direct onder een directielid, maakt deel uit van het managementteam en werkt actief mee aan de koers van het MBO College West.
Bekijk vacature >>

Kleinschalige VVT instelling met meerdere locaties

Locatiemanager a.i. (fase opdracht)

Intramurale setting aansturen van één van de locaties.
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Regiomanager a.i.

Integraal manager voor een huisartsenorganisatie.
Bekijk vacature >>

Siza

Programmamanager Zorg

Een manager die stuurt op het behalen van de afgesproken resultaten binnen Tilburg.
Bekijk vacature >>

Siza

Teamleider Wonen

Een daadkrachtige, verbindende leider die helder is in de communicatie.
Bekijk vacature >>

Grote VVT organisatie

HR Directeur

Je bent goed in inspireren, veranderen, verbeteren en vernieuwen.
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Specialist Zorgadministratie

Iemand die ervaren, deskundig en daadkrachtig is in zorgadministratie.
Bekijk vacature >>

SRO

Projectleider Buitensport

Een zelfstandige rol waarin je projecten leidt, samen met de assistent bedrijfsleider stuurt op uitvoer en werkt aan tactiek en strategie met betrekking tot plannen en toekomst, mensen en middelen.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Manager Technische Dienst a.i.

Een Manager Technische Dienst met ervaring in de zorg
Bekijk vacature >>

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

Directeur

Een gedreven interim rol voor een man of vrouw met verenigingservaring en bedrijfskundige bagage die verbetert, versterkt en verwerpt. En het pad effent voor een structurele invulling.
Bekijk vacature >>

M-Mediagebouw

Controller

Een zelfstandige en verantwoordelijke parttime baan als controller in het midden van de media. Willen weten en verbeteren daar ga je voor ism de managing director en de eigenaren!
Bekijk vacature >>

Vereniging ZijActief

Penningmeester Provinciaal Bestuur

Het bestuur van ZijActief Limburg houdt zich bezig met het besturen van de vereniging, het bewaken van de doelstellingen en het toezicht houden op de uitvoering.
Bekijk vacature >>

’s Heeren Loo Zeeland

Manager zorg

Een dynamische en verantwoordelijke rol met oog én tijd voor je medewerkers.
Bekijk vacature >>

BreedSaam

Operationeel Directeur

Als nieuwe operationeel directeur zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor huisvesting van scholen in Breda.
Bekijk vacature >>

Netwerkbedrijf voor energie

Interim Organisatie Adviseur

Verantwoordelijk bent voor het begeleiden van de transitie en het realiseren van de doelstellingen.
Bekijk vacature >>

Huisartsen

Interim Controller

Financiële sparringpartner voor het management van Huisartsenorganisatie.
Bekijk vacature >>

Siriz

Manager zorg en kwaliteit

Cultuursensitief en weet van ontwikkelingen in het sociaal domein.
Bekijk vacature >>

Huisartsenpost

Teammanager Triage

Aantoonbare werkervaring in de werkomgeving: HAP, gezondheidscentrum, ambulancedienst of spoedeisende hulp
Bekijk vacature >>

Zorginstelling Boba groep

Financial Controller

Verantwoordelijk voor de financiële administratie, de salarisadministratie, (maand/kwartaal) rapportages, de jaarrekening en treasury. Zorgt voor de juiste basis om de organisatie te kunnen beheersen en aan te sturen.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO De Meierij

Onafhankelijk Voorzitter

Van de directeur van het samenwerkingsverband wordt faciliterend leiderschap met aandacht voor het primaire proces, de ontwikkeling van personeel en passie voor leerlingen met een ondersteuningsvraag verwacht. Iemand die weet wat er speelt op alle niveaus en dit vanuit een sterk ontwikkeld analytisch conceptueel vermogen kan vertalen naar een strategisch niveau. Dat ook praktisch kan maken in het handelen van iedere dag.
Bekijk vacature >>

Stichting Trinamiek

Coördinator Financiële Administratie

Een coördinator met een een warme en verbindende stijl van werken.
Bekijk vacature >>

MBO Amersfoort

Lid Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van MBO Amersfoort jou uit te reageren.
Bekijk vacature >>

GGZ-

Teammanager a.i.

Start zo snel als mogelijk!
Bekijk vacature >>

Stichting COG

MBO adviseur

Je bent de adviseur die binnenkomt met frisse energie. Je ziet kansen en mogelijkheden. Collega’s zien jou als een pro actieve collega. Je bent inventief en innovatief en dat steekt aan. Je weet collega’s in de organisatie mee te nemen in een veranderprocessen stimuleert om samen op een creatieve manier verder te komen. Je gelooft echt dat samen beter is dan alleen.
Bekijk vacature >>

Een selectie van onze Opdrachtgevers