Sterker word je samen

HOME > OVER K+V > REFERENTIES&BRANCHES

Referenties & Branches

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Vanaf de start van K+V in 1983 hebben wij organisaties mee kunnen helpen om meer omgeving- en klantbewust te zijn (van product of dienst, gericht naar klant en marktgericht). Daarvoor waren en zijn nieuwe mensen nodig met andere competenties en dat was en is nog steeds ons werkterrein. Dat startte in de jaren tachtig met gemeenten en provincies, in samenwerkingen met bedrijfsleven. Maar ook het Openbaar Vervoer, de energiesector, de gemeentelijke afvalbedrijven, etc. In de jaren 1990 en 2000 is daar heel logisch de zorg en het onderwijs bijgekomen. Tegelijkertijd zijn wij door ons goede relatienetwerk van 35 jaar, thuis in veel gelieerde branches zoals de volkshuisvesting, kinderopvang, kunst en cultuur, verenigingen en niet te vergeten de sport. Door onze focus op leiderschap van organisaties in een veranderende en veel eisende open omgeving, zien en leren wij dagelijks wat werkt en niet werkt. Dat geeft ons onze waarde als intermediair in uw branche. In ons referentieoverzicht en archief vindt u veel voorbeelden van succesvolle plaatsingen.

Archief

Gerealiseerd

Montessori College Arnhem

Directeur Montessori College (VO)

Je geeft integraal sturing, begeleidt, creëert professionele ruimte en zorgt voor realisatie. Er wordt een heldere visie die uitgaat van de ideeën van Montessori op onderwijs verwacht, focus op en de verdieping van het gekozen beleid.
Bekijk vacature >>

Zorgverzekeraar

Twee verpleegkundige machtigingen

Ter overbrugging naar de vaste collega’s
Bekijk vacature >>

Amaris Zorggroep

Directeur Bedrijfsvoering

Je hebt affiniteit mét en een warm hart vóór de zorg
Bekijk vacature >>

Kleine bevlogen en goed lopende VVT instelling

interim Bestuurder

Kleine VVT instelling met de blik vooruit
Bekijk vacature >>

Stichting KijkopWelzijn Barendrecht en Welzijn Albrandswaard

Voorzitter Raad van Toezicht

Verbindend en inspirerend én kent de politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Zinvol werk binnen een maatschappelijke organisatie om samen doelstellingen, vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.
Bekijk vacature >>

Huisartsenpost

Teammanager Triage

Aantoonbare werkervaring in de werkomgeving: HAP, gezondheidscentrum, ambulancedienst of spoedeisende hulp
Bekijk vacature >>

Argos Zorggroep

Manager Zorgbemiddeling

Inhoudelijk en commercieel gedreven manager die samen met een professioneel team de interne Zorgclientlogistiek processen verder weet te optimaliseren en ervoor zorgt dat wat begroot is ook financieel gerealiseerd is.
Bekijk vacature >>

Argos Zorggroep

Manager Zorgbemiddeling

Inhoudelijk en commercieel gedreven manager die samen met een professioneel team de interne Zorgclientlogistiek processen verder weet te optimaliseren en ervoor zorgt dat wat begroot is ook financieel gerealiseerd is.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Manager Bedrijfsvoering

Manager die een innovatieve en verbindende professional is.
Bekijk vacature >>

GGD Flevoland

Adjunct-directeur GGD GHOR

Een aantrekkelijke functie bij een complexe maatschappelijk relevante organisatie in Flevoland die het verschil maakt.
Bekijk vacature >>

BreedSaam

Operationeel Directeur

Als nieuwe operationeel directeur zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor huisvesting van scholen in Breda.
Bekijk vacature >>

Stadsbank Oost Nederland

Directeur

Een prachtige eindverantwoordelijke functie bij een organisatie die ertoe doet. Je komt op voor de kwetsbare mensen in de samenleving, je vertegenwoordigt een organisatie met trotse werknemers.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Manager Wonen, Zorg en Behandeling

Resultaatgerichte manager met visie op wonen, zorg en welzijn en gevoel voor bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein

Clinical Director

Een bedrijfskundige, enthousiaste, verbindende en stevige Clinical Director.
Bekijk vacature >>

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

(Senior) Beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory

Een inhoudelijke rol in het hart van venture capital en private equity. Hoe help je de branche op inhoudelijke thema’s met beleid, hulpmiddelen en educatie in samenwerking met Den Haag en Brussel en juridische topfirma’s.
Bekijk vacature >>

Bio-Innovations

Algemeen directeur

Een onderneming die zich in de scale-upfase bevindt met drie locaties waar een directeur rust en overzicht gaat brengen en zich actief bezig houdt met bedrijfskundige en bedrijfsvoeringszaken waaronder HR.
Bekijk vacature >>

Gemiva

Manager HRM

Een daadkrachtige manager HRM, die nieuwe ondernemende impulsen geeft aan de dienst en de functies die deze binnen en ook buiten Gemiva vervult.
Bekijk vacature >>

‘s Heeren Loo Zeeland

Manager zorg

Een dynamische en verantwoordelijke rol met oog én tijd voor je medewerkers.
Bekijk vacature >>

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

Coördinator Opleidingen

Een multitalent die kan organiseren, administreren, ontwikkelen en regelen. Professioneel en servicegericht, thuis in de wereld van opleiden, natuur, fauna en jacht!
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director voor het landbouw cluster Noord

Een prachtige zelfstandige en veelzijdige functie met veel vrijheid in een bevlogen team van gedreven mensen in een ondernemende en sterk groeiende organisatie waar jij het verschil kunt maken.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director Paard

Een optimistische, enthousiaste, verbindende en energieke Cluster Clinical Director! Dat is wie wij zoeken!
Bekijk vacature >>

Gemeente Horst aan de Maas

Teammanager Omgeving

Jij hebt humor en een frisse blik. Je bent in staat om je snel op hoofdlijnen onderwerpen eigen te maken en snel te kunnen schakelen tussen beleid en de operationele wereld.
Bekijk vacature >>

Een zorginstelling

Teamleider

De nieuw gevormde teams in hun kracht zetten op het gebied van veiligheid, kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Thuiszorgorganisatie

Interim Teammanager Wijkverpleging

Je bent per half juli beschikbaar voor een periode tot uiterlijk 3 januari 2023 en 28/32 uur per week inzetbaar.
Bekijk vacature >>

Speciaal Onderwijs

Locatieleider Speciaal Onderwijs

Aanwezige, professionele verbinder en bruggenbouwer
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Senior Financieel Adviseur

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de organisatie.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Strategisch Manager

Inspirerende manager die de afdeling verder professionaliseert en een gewaardeerd businesspartner laat zijn.
Bekijk vacature >>

Kinderopvang organisatie

Clustermanager Kinderopvang

Consequent, communicatief en toekomstgericht.
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Hoofd Bestuursbureau

In deze functie geef je leiding aan het team van hoogopgeleide professionals. Je werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en je vervangt hem bij zijn afwezigheid.
Bekijk vacature >>

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede

Bestuurder

Bestuurder die een strategische leider en nieuwsgierige samenwerker is.
Bekijk vacature >>

GGD Amsterdam

Afdelingshoofd

Gedreven en stevige manager die doelgericht en overtuigend is. Een inspirerende verbinder gericht op samenwerking.
Bekijk vacature >>

SCIO Groep

HR Manager

De HR Manager die verbindt en zorgt voor geharmoniseerd beleid.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Specialist Ouderengeneeskunde

Een Specialist Ouderengeneeskunde met BIG-registratie.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Verpleegkundig Specialist

Enthousiaste collega met interesse voor het werken met psychogeriatrische/somatische cultuurspecifieke populatie in een betrokken team.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Senior Projectleider a.i.

ICT HRM Project IAM (Identity Acces Management)
Bekijk vacature >>

Pax Christi College

Locatiedirecteur Pax VMBO en Pax Junior

Je bent de leider die snapt hoe pittig het werk op het vmbo kan zijn. Je hebt een duidelijke visie, maar staat altijd open voor andere ideeën. In het onderwijs ligt je hart en in het vmbo helemaal. Je brengt ervaring mee in verbeterprocessen in het onderwijs.
Bekijk vacature >>

Kindante

Directeur Speciaal Onderwijs

Daadkrachtige leider die het stuur vast durft te pakken. Bruggenbouwer die echt nieuwsgierig is.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Ledenservice /-binding

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Handhaving

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Bestuurslid Belangenbehartiging

Een onafhankelijk bestuurslid met expertise, ervaring en netwerk om samen met de zes andere bestuurders Sportvisserij Nederland te besturen en op een duurzame manier groei realiserend op vele fronten.
Bekijk vacature >>

Icare

Teammanager

Stevige, daadkrachtige, betrokken en ervaren Teammanager voor rayon Veluwe-Zuid
Bekijk vacature >>

Woonzorgcentrum Vredenoord

Controller

Stevige en autonome financial, een bouwer, die regie neemt in de planning- en controlcyclus van een eigenzinnige organisatie. Ondersteunend en dienstverlenend naar het MT en het primaire proces.
Bekijk vacature >>

Lumens

Manager Bedrijfsvoering

Manager die faciliteert dat de serviceorganisatie zelforganiserend werkt
Bekijk vacature >>

een welzijnsinstelling

(Contract) Manager

Schakel tussen de teams, medewerkers en de bestuurder.
Bekijk vacature >>

RSG Pantarijn

Directeur-Bestuurder

Samen met de locatiedirecteuren richting geven aan een nieuwe koers voor Pantarijn waarbij onderwijs, kwaliteit, innovatie en samenwerking de kern zijn. Als directeur-bestuurder word je naast de locatiedirecteuren, bijgestaan door een kleine effectieve staf vanuit de afdelingen: ICT, Facilitair, HR, Bestuurssecretariaat, communicatie en kwaliteit.
Bekijk vacature >>

Gemeente Horst aan de Maas

Teammanager Samenleving

Jij hebt lef, een frisse blik en bent een echt mensenmens. We verwachten niet dat je zelf inhoudelijk overal van op de hoogte bent, maar je bent wel in staat om snel op hoofdlijnen onderwerpen eigen te maken.
Bekijk vacature >>

IJsselgroep

Twee leden Raad van Toezicht

Betrokken en realistische raadgever
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor de geboden onderwijsondersteuning. De nieuwe directeur-bestuurder zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personele beleid.
Bekijk vacature >>

Schaakbond (KNSB)

Coördinator opleidingen

Een coördinator die met opleidingen en scholing zorgt voor genoeg kader (trainers en arbiters) voor de clubs, de scholen en evenementen. Bij het pakket hoort ook schoolschaak en Veilig sport klimaat.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Projectleider verkeer en mobiliteit

Gemeente Deurne zoekt een adviseur die vanuit lange termijn beleid werkt aan integrale opgaven rondom mobiliteit en verkeer met veel externe partijen. Een open en strategisch persoon die gaat voor het grote geheel en de toekomst.
Bekijk vacature >>

Gemeente Deurne

Young professional verkeer en mobiliteit

Gemeente Deurne zoekt een adviseur die vanuit lange termijn beleid werkt aan integrale opgaven rondom mobiliteit en verkeer met veel externe partijen. Een open en strategisch persoon die gaat voor het grote geheel en de toekomst.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Afdelingshoofd Polikliniek Urologie a.i.

Stevige interim poli manager ziekenhuis
Bekijk vacature >>

NKC

Manager Finance & Business Control

Een financial die inzicht en effectiviteit van de organisatie vergroot en met een groeiende afdeling toegevoegde waarde levert in een fijne informele vereniging waar veel innovatie en ondernemerschap is.
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Directeur-Bestuurder voor Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Een Directeur-Bestuurder die het grote geheel integraal in de gaten houdt en het gezamenlijke perspectief bewaakt.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Algemeen Directeur

Directeur van Sportvisserij Nederland, een spilfunctie in een van de grootste sportbonden van ons land waarbij het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvisser in een maatschappelijk veranderend veld.
Bekijk vacature >>

Esther Vergeer Foundation

Relatiemanager Kind & Sport

Een bemiddelaar tussen ouders en kind, zorg en vereniging om kinderen lekker te laten sporten en bewegen, een rol voor een professionele passievolle verbinder die gaat voor resultaat.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Projectleider a.i.

Een projectleider met ruime ervaring in het publieke domein.
Bekijk vacature >>

Beroepsorganisatie in de zakelijke dienstverlening

Senior Adviseur Educatie

Voor een beroepsorganisatie in de zakelijke dienstverlening zijn wij op zoek naar een stevige en gedreven Senior Adviseur Educatie, die in samenwerking met alle stakeholders de beroepsopleiding vormgeeft.
Bekijk vacature >>

Gehandicaptenorganisatie

Clustermanager a.i.

Het faciliteren van de teams om de kwaliteit en continuïteit van zorg te realiseren
Bekijk vacature >>

Vereniging Gelders Genootschap

Voorzitter

Je bent het boegbeeld van de vereniging Gelders Genootschap, communiceert met externe relaties en onderhoudt het netwerk van belangrijke stakeholders.
Bekijk vacature >>

GBTwente

Directeur

Je bent integraal eindverantwoordelijk voor deze mooie, betekenisvolle organisatie en je treedt op als boegbeeld. Met jouw drive, passie en inlevingsvermogen breng je de organisatie, de opdrachtgevers (de gemeenten) en de medewerkers verder.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie VO

Directeur VO

Het relatief jonge management team verdient een prettige aanvoerder. Een tijdelijke leider die samen met het team de lopende projecten aandacht geeft en waar nodig versnelt en verdiept. Een prettig ervaren leider die weinig ruimte in neemt én er wel is.
Bekijk vacature >>

Van Neynsel Groep

Onafhankelijke Voorzitter CCR

Ben jij de onafhankelijke leider die vanuit deze uitdagende schakelfunctie zorgdraagt voor een optimaal samenspel tussen de medezeggenschap en zeggenschap van Van Neynsel?
Bekijk vacature >>

K+V

Management Assistent

Vlotte, ondernemende en proactieve Management Assistent gezocht. We zoeken een collega die intrinsiek gemotiveerd is elkaar verder te brengen: een organisator die vooruit kijkt en enthousiast is.
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Twee Teamleiders Wijkteams

Een teamleider die mensgericht ingesteld is en de verantwoordelijkheid meer in de teams gaat beleggen
Bekijk vacature >>

Gemiva-SVG Groep

Consultant Business Intelligence/Bedrijfsinformatisering

Brede functie met volop ruimte voor ontwikkeling!
Bekijk vacature >>

Zorgorganisatie

Businesscontroller a.i.

Dynamiek tussen de zorg en de ondersteunende diensten doorgronden en hierop proactief anticiperen.
Bekijk vacature >>

(langdurige) zorgorganisatie

Manager Zorg a.i.

Samen met het team realiseren van de harmonisering en optimalisering van zorg, behandeling en begeleiding van cliënten binnen de sector.
Bekijk vacature >>

Ontwikkelgemeente

Interim Adviseur Gemeentesecretaris

Je vindt het leuk om in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Je weet wat er speelt in de samenleving en begrijpt waar politieke risico’s zitten.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Interim Programmamanager

Je bent op korte termijn (per direct of medio april) beschikbaar tot het einde van 2022.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie VO

Interim Directeur Montessori College (VO)

Iemand die lijnen en kaders uitzet zonder dat de ander vrijheid verliest.
Bekijk vacature >>

Siloah

Manager Zorg met portefeuille bedrijfsvoering

Bijdragen aan identiteitsgebonden en lokaal verankerde zorg
Bekijk vacature >>

SCIO Groep

HR Manager

De HR Manager die verbindt en zorgt voor geharmoniseerd beleid.
Bekijk vacature >>

Gehandicaptenorganisatie

Manager Zorg a.i.

Ondernemende en conceptuele interim manager Zorg
Bekijk vacature >>

Stichting BIM Loket en het DSGO-programma

Manager Standaarden

De manager Standaarden beweegt zich in een breed netwerk en werkveld van inhoudelijk deskundigen uit verschillende disciplines.
Bekijk vacature >>

Middelgrote zorginstelling

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Interim manager bedrijfsvoering zorg, (financiële) processen
Bekijk vacature >>

Ketenstandaard Bouw & Techniek

Manager PR & Community

De PR & Community Manager wordt het gezicht naar de branchepartners en je bezoekt regelmatig netwerkbijeenkomsten (landelijk). Je vindt het leuk om aan tafel te zitten en te sparren hoe de markt nog beter kan worden geïnformeerd.
Bekijk vacature >>

Veilig Verkeer Nederland

Expert voor de Verenigingsraad

VVN wil de huidige vrijwilligers binden en boeien en heeft als ambitie om ook andere doelgroepen als vrijwilliger aan zich te verbinden. Op dit moment is de groep vrijwilligers relatief homogeen, dus een meer heterogene groep, met jongeren, andersdenkenden en meer divers samengesteld is een doel op zich.
Bekijk vacature >>

Quadraam

Lid Raad van Toezicht (auditcommissie)

Iemand die mensen bij elkaar houdt, zorgt voor een goede sfeer en energiek aanwezig is.
Bekijk vacature >>

Een ouderenzorgorganisatie

Directeur Herstel & Revalidatie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de locatie en stuur je ook de Behandeldienst aan, die organisatiebreed werkt.
Bekijk vacature >>

Huisartsen netwerkorganisatie

Financieel Manager a.i.

Stevig financieel manager met ervaring in huisartsenfinanciering
Bekijk vacature >>

Ons Middelbaar Onderwijs

Directeur Bureau

Jouw hoofdopdracht ligt inhoudelijk op het sturing geven aan de toekomstgerichte inrichting van het bureau en aan de samenwerking met de scholen daarin. Jij moedigt samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid aan. Je stuurt consequent en eenduidig het personeel van het bureau aan. Je verantwoordt je over en bewaakt continu de kwaliteit van de dienstverlening.
Bekijk vacature >>

Landelijke beroepsvereniging voor de zorg

Directeur a.i.

Stevige veranderkundige interim directeur met focus op HR
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Projectmanager voor de bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Kinderopvang Dronten

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en het gezicht naar buiten. In de regio Dronten is de organisatie de grootste speler op dit moment. Als directeur-bestuurder zie je dit als een groot goed en koester je dit. De organisatie heeft een goede basis van betrokken, professionele medewerkers met een groot hart voor het vak. De vervolgstap is professionaliseren op verschillende fronten.
Bekijk vacature >>

Zorggroep Almere

Teammanager Business Control / Concern Control

Ben jij de teammanager met een goed overzicht over de hele organisatie en ben je niet bang om diep de details in te duiken? Dan ben jij de teammanager waar zowel de manager Finance/Control, BI, vastgoed als de controllers mee sparren!
Bekijk vacature >>

Zorginstelling Boba Groep

Directeur Bedrijfsvoering

Financieel leider, die verantwoordelijkheid neemt voor de ondersteunende processen en systemen. Neemt iedereen mee, bevordert en deelt deskundigheid en communiceert dit helder op alle niveaus.
Bekijk vacature >>

Coloriet

Concerncontroller

Sparring-partner voor Bestuurder en directie met een belangrijke bijdrage aan de besturing en beheersing van de organisatie. Onafhankelijke positie voor een financiële expert en ervaren adviseur.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

interim Manager Dialyse-afdeling

Menselijk procesmanager.
Bekijk vacature >>

Farent

Manager Bedrijfsvoering

Draagt specifieke verantwoordelijkheid op het gebied van financial-control naar de bestuurder en de Raad van Toezicht
Bekijk vacature >>

Sportbedrijf Deventer

Manager Accommodaties

De Manager Accommodaties is verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer van de sportaccommodaties, waaronder de ijsbaan en het facilitair bedrijf: je zorgt ervoor dat de accommodaties en technische installaties in optimale staat zijn en blijven.
Bekijk vacature >>

COG

Directeur Technova College

Als directeur val je direct onder het College van Bestuur, stuur je de zes teams aan die Technova College heeft en ben je samen met de drie collega MBO-directeuren integraal verantwoordelijk voor het COG-MBO. Daar hoort bij dat de directeuren naast hun verantwoordelijkheid voor hun eigen locatie ook bijdragen aan de strategische thema’s binnen COG in de vorm van het beheren van één of meerdere strategische portefeuille(s). Daarnaast ben je het gezicht in de regio en bewaak je het merk ‘Technova College’ door te investeren in de relatie met het bedrijfsleven, scholen en andere stakeholders.
Bekijk vacature >>

Lerarenacademie

Coördinator Lerarenacademie

Je vervangt de coördinator in een lange verlof periode. De lerarenacademie zit in een transitie en je mag meewerken aan die opgave. Dat vergt naast de al gevraagde vaardigheden ook verandervaardigheden, rust en richting.
Bekijk vacature >>

Zozijn

Directeur Zorg voor Zozijn voor de regio Oost-Veluwe

Deze directeur geeft – oprecht betrokken – integraal leiding aan een resultaatverantwoordelijk onderdeel van de organisatie en operationaliseert de missie en visie van Zozijn binnen de regio Oost-Veluwe.
Bekijk vacature >>

Triade Vitree

Teamleider HR

Procesmatige en pragmatische manager die samen met de medewerkers de effectiviteit van de afdeling verbeterd.
Bekijk vacature >>

Publieke uitvoeringsorganisatie

Interim Kwartiermaker Bedrijfsvoering

Operationeel manager met brede kijk op bedrijfsvoering. Deze kwartiermaker positie is een nieuwe MT functie.
Bekijk vacature >>

Publieke uitvoeringsorganisatie

Interim Kwartiermaker/Bestuurssecretaris

Maakt kwartier voor de inrichting van de nieuwe rol, waaronder een advies over de definitieve invulling (omvang) van deze rol.
Bekijk vacature >>

Een selectie van onze Opdrachtgevers