K+V hecht waarde aan jouw privacy

Privacy policy

K+V hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit document geven wij u belangrijke informatie over hoe wij met deze gegevens omgaan. In dit verband is het belangrijk om te weten dat wij:

 • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze doelen.
 • Zoveel mogelijk de verwerking en opslag van gegevens beperken tot datgene wat wij echt nodig hebben om te kunnen werken.
 • Bij ieder nieuwe stap waarbij wij uw gegevens nodig hebben, zullen wij om uw toestemming vragen.
 • Voortdurend in de gaten blijven houden of onze technische en organisatorische maatregelen passend om ervoor te zorgen dat gegevens goed beschermd zijn en blijven.
 • Geen gegevens verstrekken aan derden zonder dat daar een legitieme reden voor is zoals het uitvoeren van onze, met u afgesproken, werkzaamheden of het naleven van een wettelijke eis.
 • Uw rechten kennen en respecteren en dat wij ook in dit verband met enige regelmaat onze processen en werkwijze tegen het licht houden en met u in gesprek blijven over hoe het gaat en wat we kunnen verbeteren.

K+V interimmanagement bv en K+V management search bv, gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bezoekadres
Vendelier 61
3905 PD Veenendaal

Postadres
Postbus 655
3900 AR Veenendaal

Contactgegevens
0318-555388
kv@kv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
K+V verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ervaring en arbeidsverleden (cv’s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
K+V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • K+V bemiddelt voor u in arbeidsrelaties, om dit te kunnen doen moet u uitdrukkelijk instemmen dat wij met u en met potentiële opdrachtgevers in contact staan. U levert zelf hiervoor alle gegevens aan, zoals uw CV en referenties, en u kunt deze zelf aanpassen en/of verwijderen.
 • K+V biedt u de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van onze diensten en nieuws (nieuwsbrief en blogs). Tenzij u al reeds hiervoor bent aangemeld dient u vanaf heden zich zelf hiervoor aan te melden.
 • Bij onze dienstverlening wordt soms een beroep gedaan op externe specialisten. Wij hebben met al onze partners strenge afspraken gemaakt waardoor uw gegevens worden beschermd. Om van deze diensten te kunnen genieten, moet u uitdrukkelijk toestemming geven dat wij hiervoor gegevens uitwisselen met deze partijen, de aard en bewaartermijnen worden hierbij met u overlegd.

Geautomatiseerde besluitvorming
K+V maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle verwerkingen van door u aangeleverde gegevens worden door onze professionals zorgvuldig uitgevoerd. Al onze professionals zijn gehouden aan geheimhouding van uw gegevens en wij werken volgens de gedragsnormen en codes van onze branchevereniging RIM.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
K+V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens   >   18 maanden
Personalia (NAW)   >   18 maanden
Email   >   18 maanden
Arbeidsgerelateerd (CV’s, Brieven )   >   18 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
K+V zal nooit uw gegevens verkopen! Wij nemen uw privacy heel serieus. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving bij onze leverancier EZ2XS, in Nederland met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Bij opdrachten waar wij expertise inkopen bij specialisten hebben wij overeenkomsten en blijven wij verantwoordelijk voor uw gegevens. In die gevallen worden uw gegevens beveiligd en in sommige gevallen ge-pseudonymiseerd waardoor u nooit te herleiden bent aan de data.

Alleen in gevallen waar de wet ons daartoe verplicht zullen wij gehoor geven aan gegevensverzoeken van overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

(Pas hier uw cookie instellingen/voorkeuren aan)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij gebruiken deze dienst om de zichtbaarheid, relevantie en functionaliteit van de website te garanderen. Onze webserver maakt tevens analyse van bezoeker statistieken waarbij het IP adres van uw bezoek opgeslagen wordt in een analyse bestand. Deze zogenaamde Logfiles worden na de analyse niet bewaard en dienen uitsluitend om het functioneren van de website te garanderen.

Wanneer u inlogt op het gebruikersgedeelte zal de website hiervoor een cookie plaatsen tijdens uw sessie. Dit is nodig om de integriteit van de verbinding te garanderen. U kunt deze cookie naderhand verwijderen of uw browser zo instellen dat deze automatisch wordt verwijderd. Raadpleeg hiervoor de actuele gebruiksaanwijzing voor uw browser bij uw leverancier. Let op: het is in uw eigen belang om altijd een up to date browser te gebruiken en deze zorgvuldig in te stellen. Wij doen er alles aan om de website verbinding met u up to date te houden. Wij voeren beveiliging uit met o.a. https encryptie en onze webhoster heeft zich verplicht om ten allen tijde op de server voor updates en beveiliging te zorgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K+V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar PRIVACY@KV.NL. Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een redelijke termijn te helpen met uw verzoek. Bijvoorbeeld indien u geen berichten via de mail wil hebben dan moeten wij uw emailadres opnemen in een uitsluitingslijst.

Ter bescherming van uw privacy en uw gegevens zullen wij bij een verzoek van u verlangen, dat u bereid bent om uzelf te legitimeren. Dit om te voorkomen, dat iemand anders zich als u kan voordoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij doen er alles aan om onze systemen en werkprocessen zo veilig mogelijk te houden. Het is voor ons heel belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn en blijven tegen onrechtmatige verwerking of misbruik! Wij hebben dan ook een aantal maatregelen genomen:

 • Eenieder die namens K+V met uw gegevens omgaat is gehouden aan geheimhouding
 • Al onze systemen zijn beveiligd met persoonlijke gebruikers wachtwoorden en namen.
 • Op al onze IT infrastructuur worden de updates tijdig uitgevoerd.
 • Onze systemen zijn voorzien van een backupstrategie en deze backupbestanden zijn beveiligd.
 • Wij blijven op de hoogte van beveiligingstechnieken en testen met enige regelmaat onze maatregelen.
 • Iedereen bij K+V en haar partners is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Met periodieke informatierondes en communicatie blijven we op de hoogte en bespreken we ook met elkaar wat de stand van zaken is en hoe wij er mee om gaan.

K+V neemt de bescherming van uw gegevens serieus! Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons. Dat kan via email: PRIVACY@KV.NL of in dringende gevallen met ons te bellen.

U heeft ten allen tijde recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

mei 2018