Koersvaste, nieuwsgierige verbinder met hart voor speciaal onderwijs

Regio Sittard-Geleen
Organisatie |

Stichting Kindante

Het cluster (V)SO/SBO (cluster MaatKRACHT) bestaat uit drie SBO scholen en twee (V)SO scholen in Sittard, Geleen, Echt en in Limbricht. Op de scholen binnen het cluster gaan kinderen naar school met speciale behoeften van didactische en/of pedagogische aard. Voor ons is het aansluiten bij de leerlingkenmerken en de behoeften van kinderen het centrale uitgangspunt. Het zijn vijf verschillende scholen met elk eigen expertise, cultuur en fase van ontwikkeling. Juist de verschillen zorgen voor een stimulerend klimaat waarin kinderen en teamleden kunnen groeien en waarin we gebruik maken van hun talenten. Respect voor ieders eigenheid staat centraal. De medewerkers binnen het cluster willen graag samenwerken. Samenwerken onderling, met de verschillende scholen binnen het cluster en met verschillende stakeholders buiten het cluster. Om dit te bereiken moeten er samen nog mooie stappen gezet worden.

Kindante

Cluster MaatKRACHT is een van de clusters van Kindante. Een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. De kern van de missie van Kindante is: Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen we bij Kindante door het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten. Wij hanteren daarbij het uitgangspunt: Wij geven richting en bieden ruimte op maat. Ons Kindante DNA: mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei vormt een inspiratie voor je dagelijks werk. Werken voor Kindante is kiezen voor een werkgever die oog heeft voor de ontwikkeling van kinderen én van medewerkers. Bij Kindante staan eigenaarschap, initiatief en eigen verantwoording centraal,bij kinderen en bij medewerkers.

Functie | 2 Bovenschoolse Directeuren

Cluster MaatKRACHT staat aan de start van een mooie veranderperiode. Een eerste doel is toewerken naar meer gezamenlijkheid, samenwerken, expertise delen, naar één cluster met 5 verschillende kleuren. Iedere school heeft daarin zijn eigen kleur en samen kunnen ze elkaar verrijken en versterken. De vakkundige expert voor het kind én voor Kindante. De school is van ons allemaal en het cluster is van ons allemaal. Een organisatie die in beweging is, neemt ook onrust met zich mee. Dat is niet vreemd, maar wel aanwezig. Als bovenschoolse directeur kun je weerstand zien als verbondenheid en betrokkenheid. Met respect voor de geschiedenis houd je verbondenheid vast en zet je dit om in de kracht van verbinding, professionele expertises die samen het totaal sterker maken. Binnensluiten, verantwoordelijkheid vergroten en eigenaarschap brengen.

Samen met de nog te benoemen locatiedirecteuren en de 2e bovenschoolse directeur vorm je als MT een stevig team en maak je je sterk om de krachten van de diverse scholen met elkaar te verbinden. De komende jaren ligt er een grote veranderopdracht klaar. Daarnaast staat de vertegenwoordiging en de samenwerkingen van het cluster naar buiten toe centraal. Je beweegt je tussen de verschillende samenwerkingspartners en zorgt ervoor dat het cluster een duidelijke plek vasthoudt in dit geheel. De samenwerking is noodzakelijk met onderwijscollega’s, maar ook met gemeenten, zorginstellingen, het reguliere basisonderwijs, inspectie en het ministerie. Altijd voor ogen houden dat kinderen op de juiste plek terecht komen. Je wil graag iets betekenen voor het speciaal onderwijs en breekt een lans voor de kinderen, de ouders en je cluster binnen de samenwerkingsverbanden.

We zijn op zoek naar 2 bovenschoolse directeuren die vanaf de start samen optrekken en complementair zijn aan elkaar. Beide directeuren moeten echt iets willen betekenen voor het cluster en moeten kunnen zien hoe kwetsbaar, sterk én speciaal de doelgroep is. Essentieel is dat een van de bovenschoolse directeuren ervaring heeft met veranderprocessen, organisatiekunde en het in beweging krijgen van een organisatie. Deze ervaring hoeft niet direct gezocht te worden binnen het onderwijs maar je snapt het onderwijs wel. Prettig is wanneer één van de nieuwe bovenschoolse directeuren deze (speciaal) onderwijs ervaring wel heeft, kennis van de essentie van de verschillende samenwerkingen heeft en daardoor dit goed kan inzetten in deze nieuwe functie.

Oplossingsgericht Verbindend Toegankelijk Energiek Koersvast Analytisch Transparant Betrokken Verbonden binnensluiten Nieuwsgierig

Profiel

Nieuwsgierig en koersvast
Als directeur ben je zelfbewust. Je denkt out of the box waardoor je als echte pionier altijd de juiste weg kan vinden. Je bedenkt altijd creatieve oplossingen voor de vele uitdagingen die er in dit veranderprogramma de revue passeren. Je bent zichtbaar en toegankelijk en altijd nieuwsgierig. Op de scholen en voor de grote reeks aan stakeholders waar je mee samen gaat werken. Je staat graag met je voeten in de klei en kan adequaat inspelen op acute situaties. Je communicatiestijl is open en transparant. Je bent kwetsbaar en snapt dat je niet alles hoeft te kunnen. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Goed voorbeeld doet volgen. Wat je zegt, draag je uit. Je hebt een duidelijke visie en bent daarbij koersvast. Je analyseert, brengt samenhang en ziet snel de essentie. Altijd met het oog op de koers gericht. Je weet hoe je beweging moet creëren en je verleidt de medewerkers om aan te haken. Je zorgt voor een goede sfeer waardoor een prettige werkomgeving ontstaat en medewerkers elkaar graag opzoeken. Expertise delen, hun verbondenheid met het kind doorzetten in professionele verbondenheid met elkaar. Elkaar de hulpvraag stellen, uitgaan van de kunde van elkaar.

Verbindende netwerker
De nieuwe bovenschoolse directeuren zijn essentieel voor de verbindingen en samenwerkingen tussen de diverse scholen binnen het cluster. Gebruik maken van elkaars expertise, durven delen en durven loslaten. Samenwerken en netwerken intern en extern zie je als een groot goed. Je toont hierbij lef en denkt altijd in oplossingen. De samenwerkingen zoek je actief op, omdat je gelooft dat je samen verder kan komen. Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kan daardoor richting geven en mensen meenemen in een heldere visie. Draagvlak creëren is belangrijk voor jou. Intern zorg je dat je altijd in verbinding staat met de kinderen, de ouders, directeuren,het CvB, de medewerkers op de verschillende scholen, de MR en het stafbureau van Kindante. Je bent een positief kritische sparringspartner. Onderling blijf je de verbinding versterken en stimuleer je anderen de samenwerking op te blijven zoeken. Zelf durf je hulp te vragen bij het CvB en bij je collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen te kunnen behalen.

Aanbod | Wil jij bijdragen aan het speciaal onderwijs van dit mooie cluster?

Wil je graag onderdeel worden van deze mooie stichting en samen met een andere bovenschoolse directeur deze klus oppakken? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor onderwijs in de regio!

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 21 september, waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op donderdag 7 oktober, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op woensdag 13 oktober, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 13 september jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speed) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

2 Bovenschoolse Directeuren
Vast
WTF 0.8

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.