Gemeente Deurne Adviseur verkeer en mobiliteit

Strategisch en inventief

Deurne
Functie | Adviseur Verkeer en Mobiliteit

We zoeken een beleidsadviseur die verschillende thema’s binnen het beleidsveld van Verkeer en Mobiliteit kan verbinden en laten landen. Denk hierbij aan het in beeld brengen van verkeersstromen door de komst van een nieuwe woonwijk of het door vertalen van beleid rond parkeren van auto’s en fietsen. De uitdaging is om mobiliteit actief in te brengen en tegelijkertijd een goede balans te vinden met andere leefomgevingsaspecten, zoals economie en landschap. Breng hierin rust en kijk verder dan morgen. Je takenpakket is divers:

Als beleidsadviseur werk je aan vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit met collega’s en externe partijen; zoals de provincie en andere gemeentes waarmee de gemeente Deurne samenwerkt. Je maakt het verkeersbeleid. Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Daarnaast leidt je verkeerskundige projecten binnen de fysieke leefomgeving en werk je actief mee aan de oplossing van de mobiliteitsvraagstukken binnen de regio. Je gaat actief de gemeente in, zodat je weet wat er leeft. Jouw adviezen weet je duidelijk over te brengen aan college, gemeenteraad, inwoners, ontwikkelaars en collega’s.

In deze brede functie heb je veel vrijheid en ga je zelfstandig aan de slag. Je bent een stevige persoonlijkheid en je aanpak is integraal en pragmatisch. Je neemt voldoende energie en enthousiasme mee om aan de slag te gaan met complexe regionale initiatieven, stakeholders en ketenpartners.

Profiel | Waar ga jij je in deze rol mee bezighouden?

Waar ga jij je in deze rol mee bezighouden?

 • Het verbinden van mobiliteit en verkeer met ruimtelijk beleid, groen en economie.
 • Strategische advisering op (regionale) ontwikkeling van maatschappelijke en/of politiek gevoelige plannen (in- en extern).
 • Het tijdig signaleren van ontwikkelingen, trends en innovaties op het gebied van verkeer en mobiliteit en advisering hierover.
 • Je bent verantwoordelijk voor het initiëren van nieuw beleid, het maken van analyses over de te verwachten effecten van nieuw beleid en het evalueren en monitoren van de beleidseffecten op het gebied van onder andere (regionale) bereikbaarheid, fietsen, parkeren en verkeersveiligheid.
 • Opstellen van de mobiliteitsvisie.
 • De organisatie vertegenwoordigen bij onder andere de regio gemeentes, Pro Rail en de provincie en daarbij de stem van de gemeente laten horen.
 • Fungeren als adviseur voor de projectleiders bij verkeers- of mobiliteitsvraagstukken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van meerjarige verkeersplannen c.q. mobiliteitsplannen.
 • Als beleidsadviseur Mobiliteit en Verkeer ontwikkel je beleid in dit vakgebied en zet je beleidslijnen uit. Je hebt hierover structureel overleg met de wethouder.
 • Je coördineert en werkt aan projecten uit het uitvoeringsprogramma, waarin uit beleid voortgekomen projecten zijn opgenomen.
 • Je bent sterk in het organiseren en plannen van je werkzaamheden. Je bent op de hoogte van de voortgang van het veelomvattende takenpakket en bent in staat om hierover te communiceren als aanspreekpunt voor het management, het college van B & W en de gemeenteraad.
 • Als budgetbeheerder ben je medeverantwoordelijk voor de begroting, rekening en rapportages daarover (planning en control cyclus).
 • Je adviseert bij interne en externe projecten, die raakvlak hebben met jouw beleidsveld. Je werkt samen met gemeentelijke collega’s en partners, waaronder het Waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en de politie. In deze samenwerking draag je zorg voor het samenbrengen van de verschillende belangen van de partijen. Het onderhouden van een goede relatie met deze partners is zeer belangrijk.
 • Je ontwikkelt beleid op het gebied van verkeer en vervoer (onder andere duurzaam mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid).
 • Je bent projectleider van diverse verkeers-gerelateerde projecten.
 • Je levert inbreng bij integrale ruimtelijke projecten en ontwikkelingen.
 • Je zit in interne en externe project- en overleggroepen voor de discipline verkeer.
 • Je ontwikkelt en actualiseert jaarlijks onze risicogestuurde verkeersveiligheidsanalyse.
 • Je initieert, stimuleert en coördineert op basis daarvan het mensgericht en infrastructureel verkeersveiligheidsprogramma.
 • Je adviseert aan het college en de gemeenteraad over verkeerskundige zaken.

Wie ben je?

 • Je hebt een WO of HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt durf, bent wendbaar, positief-kritisch en hebt een frisse blik.
 • Je denkt in mogelijkheden, durft de dingen anders te doen en staat voor wat je vindt.
 • Je kunt schakelen van strategie naar praktijk, neemt daarbij op een natuurlijke manier het initiatief en de regie.
 • Integrale afwegingen zijn voor jou vanzelfsprekend en met je natuurlijk positieve houding en uitstraling (ver)bind je mensen en werkzaamheden.
 • We houden niet vast aan een specifieke opleidingsrichting. Wel zien we raakvlakken bij opleidingen als verkeerskunde, beleidswetenschappen, geografie en planologie.
 • Je houdt ervan om projectmatig te werken en zelf projecten te trekken.
 • Je bent en blijft graag op de hoogte van de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor dit aandachtsveld.

Strateeg Beleid Ambitie Inventief Samenwerken Visie Analyse Rust Verder-dan-morgen

Organisatie |

Gemeente Deurne

In het hart van De Peel ligt de gemeente Deurne. Deurne is een bruisende gemeente met een sterke centrale kern, goede ‘stadse’ voorzieningen en verbindingen. Ze is gelegen in een gevarieerd landelijk gebied met veel natuur, landbouw en veeteelt. De levendige kerkdorpen hebben een rijk verenigingsleven en een sterke gemeenschapszin. Bij Deurne past het “tuinpad van mijn vader” en tegelijkertijd het onderdeel zijn van Brainport Eindhoven en Greenport.

De gemeente Deurne kent een aantal grote opgaven en ontwikkelingen op duurzaamheid, de transitie van het buitengebied inclusief Natura 2000 gebieden èn stedelijke versterking en innovatie. De Peel heeft een status aparte gekregen in de Nationale Omgevingsvisie en is daarom gericht op samenwerken met het Rijk, provincie, buurgemeenten, waterschappen en andere partijen. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de mobiliteit. Deurne heeft een intercity station en deze heeft een zeer belangrijke rol in de regio. Via deze verbinding ben je snel in hartje Düsseldorf of Den Haag. Pro Rail is een belangrijke partner. Momenteel wordt gewerkt aan een spoortunnel om de doorstroming te verbeteren. In de regio worden vele woningen gebouwd, wat zijn de gevolgen voor de mobiliteit en het verkeer? Hoe wordt de oostkant ontsloten? Een fascinerend gebied om nu in te werken, alles komt hier samen.

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. De gemeente staat midden in de samenleving en wil in samenwerking met ondernemers en inwoners bouwen en werken aan een mooie gemeente.

De medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Deurne zoekt een nieuwe collega die werkt volgens de eigen BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.

Logo gemeente Deurne
Aanbod | Samenwerken aan een betere leefomgeving
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie met flexibele werktijden.
 • Mogelijkheden om jezelf op zowel professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen.
 • Salaris tussen de € 3.277,– en € 4.831,– bruto per maand (bij fulltime dienstverband) (schaal 10A CAO gemeenten, HR21- medewerker ontwikkeling II)
 • Individueel keuzebudget bestaand uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05% en een tegemoetkoming ziektekosten.
 • Een team waar met veel plezier en de nodige humor hard wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.
Procedure | Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever in twee rondes (dinsdag 11 mei en vrijdag 21 mei) en een afrondend gesprek. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Breng je rust en kijk je verder dan morgen?

Wil jij bijdragen aan en in het mooie Deurne? Breng je rust en kijk je verder dan morgen? We ontmoeten je dan graag! We vragen je zo snel als mogelijk te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op zondag 18 april aanstaande. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Adviseur Verkeer en Mobiliteit
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.