Algemeen Bestuurslid voor Sportvisserij Nederland

Professioneel en verbindend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelvereniging, waarbij zeven regionale federaties, drie specialisten-organisaties, 750 hengelsportverenigingen en bijna 700.000 sportvissers zijn aangesloten. Gericht op de mogelijkheden voor sportvissers en de visstand in Nederland te behouden en te verbeteren. Sportvisserij Nederland is – als tweede sportbond in grootte – aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF, bij de European Anglers Alliance en bij de wereld viswedstrijdorganisatie CIPS.  De werkorganisatie – ruim 60 medewerkers – is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De werkorganisatie bestaat uit de afdelingen Belangenbehartiging, Onderzoek & Advisering, Communicatie & Educatie, VISdocumenten, Wedstrijden en Bedrijfsvoering. Sportvisserij Nederland heeft in maart 2022 het besluit genomen te werken met een onafhankelijke bestuursstructuur. Voor het hoofdbestuur zoeken we een algemeen bestuurslid die specifiek gericht is op de verbinding met de federaties in het land.  Het bestuur kent momenteel een voorzitter, penningmeester en vier leden met een specifiek aandachtsgebied (natuur & water, communicatie, belangenbehartiging en ledenservice). Vanwege de transitie binnen de sportvisserij zoeken we specifiek naar de verbinding met de regionaal opererende federaties.

Functie

Algemeen Bestuurslid

Het bestuurslid dat we zoeken heeft ervaring met een grote landelijke vereniging. Bij voorkeur met een landelijke, regionale en lokale vorm van organiseren. Vanuit deze ervaring kan bijgedragen worden aan de transitie die nu gaande is. Het bestuurslid dat we zoeken is communicatief sterk, kan goed luisteren en kan goed doorvragen. Daarnaast ben je sensitief, zowel op de persoon als op de omgeving. Je bent analytisch en strategisch en gericht op de toekomst met respect voor het verleden. Je bent zakelijk en duidelijk. Het is prettig als je bekend bent met sportvissen, water en (lokale) overheden en de wereld van natuur en buiten zijn waardeert.

Binnen het bestuur zijn de volgende competenties van belang:

  • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten.
  • Het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s.
  • Gevoel voor het maatschappelijk, economisch en ecologische belang van de branche en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de directeur in zijn / haar opereren binnen het publieke krachtenveld.
  • Een ‘governance-geweten’, het bewust zijn van de beperkingen die het bestuursmodel oplegt en deze in overleg in kunnen brengen.
  • Het kunnen omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot operationele zaken maar ook visie, waarden en normen.
  • Ervaring met en plezier in het functioneren in een koepelorganisatie met vele belangen en mensen, waarbij de besluitvorming van Sportvisserij Nederland niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke partners en leden.

Het bestuur vergadert circa tienmaal per jaar in Bilthoven en is interactief bezig met verschillende scenario’s om de hengelsportorganisatie toekomstbestendig, slagvaardig, daadkrachtig en efficiënt vorm te geven. De organisatie is in transitie. Hieraan ga je sterk bijdragen, met name vanuit de verbinding met de zeven federaties in het land. Je vertegenwoordigt niet een specifieke federatie maar zorgt voor een goede verbinding met hen en hun hengelsportverenigingen.

Communicatief Servicegericht Professioneel Strategisch Sensitief Zakelijk Commitment Sturen Analyse Procesgericht Relaties opbouwen

Profiel

De organisatie is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Er is heel veel gedaan, het fundament is meer dan uitstekend. De hele keten, van sportvisserij Nederland, via de federatie en de hengelsportvereniging, alles is gericht om iedereen, die wil, mee te laten doen en te laten genieten van het sportvissen. En dat met goede viswateren, een goede visstand en optimale visserijmogelijkheden voor iedereen in Nederland. Hiervoor wordt veel samengewerkt met andere organisaties waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs en commerciële partijen binnen en buiten de hengelsport. Het is een dynamische wereld waarin het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvissers en aan de samenleving.

De opgaven voor de komende jaren zijn gericht op:

  • Organisatie ontwikkeling van Sportvisserij Nederland, bestuurlijk en professioneel.
  • Interne organisatie en cultuur aanpassingen volgend aan deze transitie.
  • Positionering, met name op de toegevoegde waarde voor de sportvisser en de samenleving, en vitaliseren verbinding hengelsportverenigingen.

Als bestuurslid van Sportvisserij Nederland heb je bestuurlijke ervaring bij een (landelijke) vereniging, ben je integer en een onafhankelijk denker. Sta je actief in het dagelijks leven en midden in de samenleving. Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau, neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in je eigen informatiebehoefte en bent in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie. Je beschikt over goede vergader- en gesprekstechnieken. Je beweegt je gemakkelijk in elk soort gezelschap, je bent representatief.

Aanbod

Een prachtige rol waarin het gaat om meer dan een miljoen sportvissers in een maatschappelijke, economische en ecologische setting. We hopen dat een ieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert. De rol is bezoldigd, bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding per jaar. Daarnaast worden reis- en verblijfkosten vergoed. Uiteraard wordt voldaan aan de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V.  Een specifieke selectiecommissie van drie mensen beoordeeld de binnengekomen reacties en voert de gesprekken met de kandidaten. Vanuit deze commissie wordt een voordracht gedaan aan het bestuur van Sportvisserij Nederland. De ALV benoemt na de voordracht.

Sportvisserij Nederland werkt actief aan het thema diversiteit en inclusie en we roepen dan ook iedereen op te reageren vanuit welke achtergrond dan ook. Haak aan bij ons, iedereen is welkom.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.