K+V werving selectie interim management

Een communicatief en verbindend leider

Eindhoven
Organisatie |

InnoSportLab Sport & Beweeg

De Stichting InnoSportLab Sport & Beweeg realiseert sportief, maatschappelijk en economisch rendement door middel van innovaties in de sportpraktijk. InnoSportLab Sport & Beweeg is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. Ze innoveert om sport, spel en bewegen vanzelfsprekend te maken voor iedereen en streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke én economische impact. Het is een nationaal Sportinnovator centrum en actief partner in het Brainport innovatiecluster ‘Sports & Technology’.
Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoSportLab Sport & Beweeg nieuwe producten, diensten en methodes die bijdragen aan effectieve sport- en beweegstimulering. De organisatie is groeiend en staat aan het begin van een landelijke uitrol van haar rollen als onafhankelijk onderzoeker, aandachtig adviseur, realistisch regisseur en ondernemende ontwikkelaar. De organisatie is onlangs overgegaan tot een nieuwe governance structuur met een directeur- bestuurder en een Raad van Toezicht.

Functie | Beoogd Voorzitter

De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad fungeert als een collegiale Raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij het ingaan van de nieuwe situatie (maart 2021) zijn twee leden vanuit het huidige bestuur hun nieuwe rol gaan vervullen. De huidige voorzitter en een lid zijn benoemd zodat kennis en ervaring geborgd zijn voor de komende tijd. Op termijn zal de huidige voorzitter de hamer doorgeven.

De leden hebben gezamenlijk de volgende achtergrond:

a) Toezichthoudende ervaring in een publiek maatschappelijke context.
b) Specifieke kennis en ervaring met organisatiekunde, financiën,HRM,  innovatie, sport en bewegen, publiek domein, bedrijfsleven en kenniscentra.
c) Breed netwerk, in relatie tot de doelen van de stichting.
d) Betrokkenheid en affiniteit met sport, bewegen en gezondheid.

Samenwerken Verbindend Sensitief Communiceren Strategie Relaties opbouwen Sturen Commitment

Profiel

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de Raad. Daarnaast is de voorzitter belast met het voorzitten van de vergaderingen, draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad en de communicatie van de Raad met de bestuurder.
De voorzitter is aanspreekpunt voor de andere leden van de Raad en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt tenminste éénmaal per maand contact met de bestuurder en houdt de Raad op de hoogte. De voorzitter van de Raad en de bestuurder bereiden gezamenlijk de agenda van de vergaderingen voor.
De voorzitter heeft ten opzichte van de andere leden van de Raad taken met betrekking tot het initiëren van de voordracht procedure tot het doen benoemen en herbenoemen van leden van de Raad en het in samenspraak met de bestuurder evalueren van het eigen functioneren van de Raad.

Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis

Uiteraard beschikt de beoogd voorzitter over uitstekende communicatieve vaardigheden, een consensusgerichte instelling, een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, mede in de publieke context waarin InnoSportLab functioneert. Daarnaast een persoon met tact en souplesse, voorbeeldgedrag, ‘natuurlijk overwicht’ en de vaardigheid een team te bouwen. Het is belangrijk dat de beoogd voorzitter toezichthoudende ervaring heeft en de Raad en de bestuurder meeneemt en helpt in deze fase. Op papier zijn rollen en verantwoordelijkheden helder, in de praktische uitvoering is de transitie in maart 2021 ingegaan. Het is essentieel hier begrip voor te hebben en samen te groeien en de stappen te zetten. De komende tijd moet tevens benut worden voor het door ontwikkelen van de organisatie en het daarmee gereed maken voor de komende jaren.

Aanbod

Een vitale organisatie vraagt om vitaal toezicht. Als beoogd voorzitter van de Raad heb je invloed en impact op de wereld van innovatie in het domein van sport & bewegen. Een prachtige rol waar je samen met de Raad en bestuurder een groei door gaat maken: huis in meerdere opzichten op orde brengen en samen verder bouwen, ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid.
De Raad vergadert vier tot vijf keer per jaar.
De leden van de Raad ontvangen de eerste jaren geen honorering voor hun werkzaamheden, het is een onbezoldigde functie met onkosten- en kilometervergoeding. Indien de gewenste groei gerealiseerd wordt is een beperkte honorering de intentie. De benoeming is voor een periode van drie jaar en kan tweemaal verlengd worden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal of digitaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee rondes met gesprekken. De eerste ronde is een speeddate en de tweede een afrondend gesprek. Je kunt via K+V reageren tot en met 18 mei aanstaande.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde toezichthoudende functie dan vragen wij je uiterlijk 18 mei aanstaande te reageren. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Roel Roelfzema (06 43 87 33 26); je kunt contact met hem opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Beoogd Voorzitter
Toezicht
2-4 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.