Inspirerende, ervaren, open, bestuurder, bedrijfsvoering, humor en relativeringsvermogen

Deventer
Organisatie |

JP van den Bent Stichting

Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen zijn. Ondersteuning is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek.

JP van den Bent biedt de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen – waar haalbaar – te vervullen. Dit doen we  door mensen te zien. En door oprechte belangstelling en interesse te tonen. Wie ben je? Wat heb je nodig? En wat staat ons te doen? Samen kijken we  welke ondersteuning nodig is.

Medewerkers krijgen dan ook alle verantwoordelijkheid en ruimte om de ondersteuning naar eigen inzicht in te richten. Voor deze werkwijze is vertrouwen en openheid nodig. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We luisteren naar vragen, vangen signalen op en bewegen mee met iedere situatie. De JP biedt ruimte aan de professional en biedt maatwerk voor de cliënt, vanuit de vraag van de cliënt. Zelfs als daar oplossingen voor nodig zijn, die nog niet eerder zijn ingezet. Dat maakt dat  we werken volgens het principe ‘wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.’

Functie | Bestuurder

De JP van den Bent stichting is een waarden georiënteerde organisatie. Deze waarden zijn: aanspreekbaarheid, eigenaarschap, leervermogen, professionaliteit, transparantie en vertrouwen. Cultuur en waarden vormen de kern. Ze bepalen wie we zijn, hoe we ons gedragen, hoe we samenwerken en wat daarin nodig is. Je neemt de verantwoordelijkheid om, samen met je collega bestuurder Tanja Scholten, vanuit de visie en de waarden de JP te besturen. Het is een collegiaal bestuur, je werkt samen op basis van wederkerigheid. Beide leden van de raad van bestuur verenigen zich – zowel individueel als collectief – met deze waarden.

De waarden zijn stabiel, maar krijgen pas hun echte betekenis in de specifieke en veranderende omstandigheden van de JP. Je bent in staat het grotere geheel en de gezamenlijke opgaven te zien, zonder dit als universele waarheid te claimen. Je bent drager van de waarden van de JP, zowel binnen als buiten de organisatie. Je creëert de randvoorwaarden voor de JP en neemt in de buitenwereld een stevige positie in. Ontmoeting en verbinding staan centraal, met alle betrokkenen van de JP. Je hebt interesse in de dienstverlening, in de verhalen van mensen die ondersteuning krijgen en hun verwanten, én in die van de medewerkers van de JP.

Open Betrouwbaar Betrokken Analytisch Persoonlijk Inspirerend Ervaren Relativeringsvermogen Ontspanning brengen door flair en Humor Groot denken klein doen

Profiel

We zoeken een bestuurder met een onafhankelijke geest, met aandacht voor bedrijfsvoering, met ruime bestuurlijke ervaring en bij voorkeur vanuit een maatschappelijke organisatie. Een bestuurder die zich betrokken weet bij de organisatie en die in de ontmoeting een waardevolle manier van besturen ziet.

Een bestuurder die nieuwsgierig is, zich kan verwonderen en wil leren. Iemand die bij de eenvoud durft te blijven en, zowel in- als extern, in dialoog gaat over de kaders. Je weet daarbij de juiste vragen te stellen en durft keuzes te maken. Hierbij straal je (bestuurlijke) rust uit.

De raad van bestuur begrijpt zijn praktijk als het voeren van een goed gesprek over dilemma’s, waarnemingen en spanningen met de besturing. Je hebt overzicht en kunt op het juiste moment tot actie over gaan. De leden van het bestuur zijn in staat vanuit hun gezonde verstand te reflecteren. Een goed gesprek kan pas ontstaan als er sprake is van wederzijds vertrouwen, in de dialoog vinden we elkaar. Dat vraagt van de deelnemers dat ze zich laten zien, zowel in persoonlijke als professionele zin. Bij de JP vormt de mens het uitgangspunt en dat geldt dus ook voor de leden van de raad van bestuur.

Binnen de JP wordt er uitgegaan van gelijkwaardigheid, ondanks – of juist dankzij – de hiërarchische verschillen. Dit geldt van medewerkers, raad van bestuur tot aan de raad van toezicht. We verwachten dat je op die manier wilt en kunt werken, je kan verbinden en je open staat voor feedback door andere leden uit de organisatie, er is dus sprake van wederkerigheid. Je kan ruimte en vertrouwen geven en je weet anderen te enthousiasmeren. Eenvoud en bij de bedoeling blijven zijn hierbij essentieel.

Aanbod

1 oktober 2021 gaat de JP over van een eenhoofdige naar een tweehoofdige raad van bestuur, samengesteld uit een interne en een externe kandidaat. In deze procedure zijn wij op zoek naar de externe kandidaat.

De aanstelling is voor onbepaalde tijd en de bestuurder ontvangt een salaris conform de WNT klasse 4. Het nieuwe besturingsmodel wordt periodiek geëvalueerd, te beginnen na 1 jaar.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand juni 2021 af te ronden, met een start in oktober 2021. Het wervingstraject zal bestaan uit een viertal onderdelen, waarbij je verschillende medewerkers, verwanten en cliënten zult ontmoeten.

  • SPEED-ronde op donderdag 3 juni (live op locatie in Deventer), waarin je langs vier tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW-ronde op woensdag 9 juni (live op locatie in Deventer), dit is een gesprek met een selectiecommissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Een nadere kennismaking met Tanja Scholten en de organisatie d.m.v. een persoonlijke ontmoeting in week 24.
  • SHOW-ronde op vrijdag 18 juni (live op locatie in Deventer), een presentatie waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het toetsen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure. Een online persoonlijkheidstest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk maandag 24 mei aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Maartje Peters (06- 1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.