Ondernemend evenwichtig pragmatisch en inspirerend

Kampen
Organisatie |

PC V(SO) Kampen

Kansrijk onderwijs voor ieder kind!

De Stichting Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar. Onder de verantwoordelijkheid van deze stichting vallen de scholen Prisma, voor gespecialiseerd primair onderwijs en de Spanker, voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs. De stichting is een stichting die ruimte geeft, flexibel en continu in ontwikkeling is. Een stichting met lef waarbij autonomie belangrijk is voor iedereen, leerling en medewerkers, en dus verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staan.

Op beide scholen geven wij eigentijds onderwijs, waarbij we uitgaan van de specifieke behoefte van de leerling. Binnen de scholen is er de afgelopen jaren een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds een goede sfeer en anderzijds heel professioneel werken. Er is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers, innovatie en vernieuwing binnen de school. Dit heeft geresulteerd in een goede naam van de stichting in de regio waar mensen graag werken en komen werken. Het draait op onze scholen om talenten en mogelijkheden. Omdat iedere leerling en iedere medewerker waardevol is.

Functie | Bestuurder

De komende jaren ligt er, naast de reguliere taken van een bestuurder, een belangrijke opdracht als het gaat om de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. Je pioniert tussen de verschillende samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat de stichting een duidelijke plek vasthoudt in dit geheel. De samenwerking is noodzakelijk met onderwijs collega’s, maar ook gemeenten, inspectie, ministerie. Samenwerken als gelijken met een gezamenlijk doel, onderwijs voor iedereen. Intern zal met name onderwijskwaliteit,  eigenaarschap,  huisvesting en het financieel gezond houden van de stichting centraal staan. Je opereert op strategisch en tactisch niveau. Schakelkracht tussen de diverse rollen is noodzakelijk in je rol als bestuurder. Je bezit een duidelijke visie op en hebt affiniteit met het speciaal onderwijs en de positie van de diverse scholen in onze regio.
Wij zien identiteit als een onderdeel van kwaliteit. We zoeken iemand die als boegbeeld en leider christelijk onderwijs een warm hart toedraagt en dit kan vertalen in de dagelijkse praktijk en daar een voorbeeld in is.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Vastberaden Professioneel Betrokken Ondernemend Extern Gericht

Profiel

Betrokken en Vastberaden

Je bent een betrokken, coachende bestuurder en een prettige gesprekspartner. Je bent toegankelijk en integer. Je faciliteert en ondersteunt de directie, zodat zij hun vak goed kunnen uitoefenen. In de organisatie zet je onderwijsinhoud centraal. Je geeft vertrouwen en verlaat op het juiste moment het podium, zodat medewerkers voorop komen te staan. Je waakt over het behoud van de ontwikkelde, professionele cultuur. Je hebt gevoel voor de doelgroep en bent het luisterend oor van de organisatie. Je zorgt voor een goed evenwicht tussen compassie en je rol als bestuurder. Je zorgt dat er ruimte is voor vernieuwingen en innovatie. Je hebt een duidelijke onderwijskundige visie en onderschrijft de strategische visie van de stichting. Je geeft daarbij richting en bent daarin ook vastberaden.

Extern gericht en ondernemend

Je bent een ondernemende bestuurder. Je zoekt altijd naar de juiste verbindingen, intern en extern. Je hebt hart voor het speciaal onderwijs en bekijkt het onderwijs ook zakelijk. Je bent ambitieus en geeft perspectief. Je weet dat dit essentieel is voor een gezonde toekomstige organisatie. Je ziet de stichting als jouw organisatie, voelt je verantwoordelijk en je voelt je ondernemer. Je bewaakt het onderwijsproces, creëert ruimte voor ontwikkeling, stimuleert nieuwe initiatieven en hebt oog voor de profilering van de stichting. Je bouwt graag netwerken op en onderhoudt makkelijk relaties zodat je weet wat er echt speelt. Je vindt het belangrijk de ontwikkelingen en innovaties in de onderwijssector en in de omgeving te volgen en deze mee te nemen in de besluitvorming. Als bestuurder geloof je in zoveel mogelijk inclusief onderwijs.

We zoeken een bestuurder met kennis van het onderwijslandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen. Iemand die de bestuurlijke uitdagingen snapt. Jouw affiniteit met de doelgroepen en leerlingen van PC (V)SO Kampen is zichtbaar.

Aanbod | Wil jij bestuurder worden van deze mooie stichting?

Wil je graag onderdeel worden van deze mooie onderwijsorganisatie? Dan is dit een unieke kans om voor 3 dagen per week gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil in deze regio voor onderwijs te maken! De beloning valt onder de CAO PO Bestuurder.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Kennismaken (Speed) op dinsdag 18 mei waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.
Selectie (Slow) op dinsdag 25 mei waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Presenteren (Show) op dinsdag 8 juni waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 9 mei jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speed) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.