Strategisch gesprekspartner met groot schakelvermogen

Westervoort
Organisatie |

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Centraal Gelderland is een regionaal samenwerkingsverband, dat staat voor een krachtige en samenhangende aanpak van lokaal en regionale opgaven binnen het sociaal domein.

De gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar werken in de regio Centraal Gelderland sinds 2017 samen in het sociale domein op het gebied van onderwijs, participatie en zorg. De gemeenten bepalen zelf op welke opgaven ze regionaal willen samenwerken.

In 2017 is gestart met de module inkoop. In 2018 zijn daar het Werkgeversservicepunt (WSP) en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) als modules bijgekomen. Vanaf 2019 vervult de MGR het werkgeverschap van de 2000 SW-medewerkers van Scalabor of die werkzaam zijn via Scalabor. Bij de MGR-organisatie werken circa 70 medewerkers verdeeld over verschillende modules en werklocaties in Westervoort, Arnhem-Zuid en het stadskantoor Arnhem.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het opbouwen van de nieuwe organisatie en het inrichten van een goed lopende P&C-cyclus. De organisatie heeft zich ontwikkeld na een pioniersfase naar een professionele organisatie, met aandacht voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Een organisatie, die robuust haar toekomst tegemoet treedt, zodat continuïteit geborgd is. In een omgeving, die heel dynamisch is, voorbereid op nieuwe opgaven. Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein zijn inspiratiebronnen.

Functie | Concerncontroller / Manager Bedrijfsvoering

De Concerncontroller / Manager Bedrijfsvoering is lid van het MT. Je hebt een strategische en zelfstandige functie in de organisatie, waarbij je vanuit verschillende perspectieven en rollen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, naar de thema’s kijkt. Je schakelt en werkt als adviseur, opsteller en uitvoerder van beleid en controle op de uitvoering van overeenkomsten. Je biedt toegevoegde waarde door breder te denken over samenhang en efficiency in het sociaal domein. Je hebt rechtstreekse lijnen met het bestuur, bereidt voor en neemt deel aan bestuurlijk overleg, adviseert en ondersteunt de managers/MT-leden bij hun bedrijfsvoering. Het MT bestaat uit zes leden; de directeur, controller en de vier managers van de modules. De beheerorganisatie bestaat uit vier medewerkers, die zich deels met de bedrijfsvoering bezighouden.

Je bent verantwoordelijk voor de P&C-cyclus en de administratieve processen alsook voor inrichting, aansturing en kwaliteitsbewaking van de financiële en salarisadministraties. Deze administraties worden door de externe partijen 1Stroom en Scalabor uitgevoerd. Je stelt de begroting op, de kwartaalrapportages en de jaarrekening. Je bent de gesprekspartner van de accountant voor de jaarlijkse controle en je zorgt voor de opvolging van de adviezen. Je zorgt ervoor dat directie, bestuur en managers ‘blind’ op de cijfers kunnen vertrouwen. Je houdt overzicht tussen de vier modules, brengt de verbinding aan en zorgt voor financiële scheiding. Je adviseert het bestuur, de directeur en managers. Je bent de strategische partner die meedenkt bij potentieel nieuwe taken en klantvragen.

Vanaf boekjaar 2021 is het dagelijks bestuur van de MGR verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets in de jaarrekening. Je zet hier een structuur op voor de MGR, stelt het controleplan op en voert controles uit waardoor het dagelijks bestuur ook bestuurlijk aan deze nieuwe eisen kan voldoen.

Je houdt je bezig met de risicobeheersing en rapporteert daarover aan directie en bestuur. Je zorgt ervoor dat wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals transparantie, AVG, governance en het juiste financieel beheer. Je adviseert aan directie en bestuur over wat de organisatie zelf doet en wat kan worden uitbesteed, zodat de kernopdrachten goed en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Daarmee draag je bij aan het borgen van de continuïteit.

Je stemt af over bijdragen en het onderhoud van lopende contracten, inkoop, aanbestedingen en het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten ten behoeve van bedrijfsvoering met derden. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van voorzieningen op het gebied van informatievoorziening, informatiebeheer, archief en de websites en rapporteert daarover aan MT, bestuur en de deelnemende gemeenten.

In het sociaal domein wordt het interpreteren van data steeds belangrijker en je adviseert over het gebruik van data en data-analyse. Een voorspeller voor de toekomst, zodat toegevoegde waarde gecreëerd wordt met onderbouwing van resultaten en doorkijkjes naar het verder integreren van regionale dienstverlening. Vanuit deze gedachten geef je gevraagd en ongevraagd advies, zoals de KPI’s van de modules in relatie tot de financiële kaders.

Structureren Samenwerken Communiceren Autonoom Inventief Onderzoekend Servicegericht Visie Omgevingssensitief Nieuwsgierig Initiatief Vertrouwenwekkend

Profiel

Een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde financiële of bedrijfskundige opleiding. Daarnaast breng je mee:

 • Ruime ervaring als controller en/of ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie met expertise in bedrijfsvoering of relevante onderdelen hiervan.
 • Je hebt kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken en processen op strategisch en tactisch niveau bij complexe projecten en programma’s.
 • Je bent ervaren in het ontwikkelen en onderhouden van een financiële administratie en in het vormgeven van de processen rondom de bedrijfsvoering in een organisatie in ontwikkeling.
 • Je hebt kennis en ervaring met overheidsfinanciën bij gemeenten of bij Gemeenschappelijke Regelingen.
 • Je hebt affiniteit met het sociaal domein. Ervaring met de sociale werkvoorziening is een pré.
 • Je bent hands-on ingesteld en je kunt goed overweg met ondersteunende programma’s.
 • Je kunt werken in een dynamische en veranderende omgeving.

Wat breng je nog meer mee:
Je bent nieuwsgierig en je vindt het leuk om allerlei zaken uit te zoeken, om te schakelen tussen strategische en tactische zaken, om te sparren met stakeholders binnen en buiten de organisatie. Het vraagt van jou kennis en inhoud, politieke sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen. Je kunt goed communiceren, je werkt graag samen en je bent een stevige persoonlijkheid.

Aanbod | Uitdagende opgave

MGR biedt een uitdagende opgave met bijbehorende arbeidsvoorwaarden in een dynamische en impactvolle organisatie en omgeving. Afhankelijk van je kennis en ervaring mag je een salaris verwachten van maximaal € 6.365,– (salarisschaal 13; CAO-SGO) op basis van 36 uur per week. Aangevuld met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in het kader van talent- en opgavegericht werken en een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%.

Procedure | Reageren uiterlijk maandag 21 juni
 • We nodigen je uit om je CV en je motivatie te sturen uiterlijk maandag 21 juni. Op woensdag 23 juni krijg je bericht van ons.
 • Op maandag 28 juni staan de gesprekken gepland in Westervoort.
 • Speeddates zijn in de ochtend waarbij je kennis maakt met verschillende stakeholders in twee commissies.
 • Een verdiepend gesprek vindt plaats in de middag.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek is gepland op dinsdag 29 juni van 15.30 tot 16.30 uur.
Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22698599) en Micha van Aart (06 4639 0312), zij begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller / Manager Bedrijfsvoering
vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.