Leider met een onderzoekende houding en innovatieve geest

Barneveld
Organisatie |

PCO Gelderse Vallei

“Ontwikkelen zonder onderbreking”

Dat is mogelijk binnen onze Protestants Christelijke Organisatie voor opvang en onderwijs in de Gelderse Vallei (PCOGV). We bieden opvang en onderwijs op 12 kindcentra in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Meer dan 300 professionals in het onderwijs en 80 in de kinderopvang werken samen om ruim 4.000 kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en ondersteunen. Doordat we in een stichting samenwerken hebben de afzonderlijke kindcentra de steun van onze stevige organisatie. Zo kunnen onze medewerkers qua kennis en de laatste ontwikkelingen steeds putten uit plg’s en binnen clusters en vindt er regelmatig collegiaal overleg plaats op diverse niveaus.

Het stichtingsbureau PCOGV faciliteert en ondersteunt de afzonderlijke kindcentra van de PCOGV vanuit een heldere visie en missie, en heldere waarden. Onze kindcentra bieden kinderen een vertrouwde, veilige en stimulerende plek waar ze kunnen ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen op weg naar hun volwassenheid.

Stichting PCOGV is een stichting met ambitie. Een leergierige organisatie. Er heerst een warme sfeer waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 8 jaar geleden hebben we ervoor gekozen om opvang bij het onderwijs toe te voegen. We zijn daarbij vooruitstrevend, zien kansen en zijn een stichting met lef.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

Het stichtingsbureau is een zelfstandig functionerend bureau dat op een gelijkwaardige manier optrekt met de partners binnen de organisatie. Altijd met het doel voor ogen om de beste opvang en het beste onderwijs te kunnen verzorgen voor de kinderen binnen de stichting.

De nieuwe functie heeft als doel om de doorontwikkeling tot professionele onderwijsorganisatie mogelijk te maken. Je werkt toe naar een aanspreekcultuur binnen de organisatie waar medewerkers positief kritisch kunnen zijn over elkaars handelen. Als echte kernspeler maak je het team sterker. De ingezette ontwikkeling versnel je.
Als directeur bedrijfsvoering stuur je direct de staf organisatie aan. Je zorgt voor de integratie van de processen en doorbreekt de schotten die er nu zijn tussen de verschillende afdelingen. Zo vallen onder andere de afdelingen financiën, klant- en personeelsplanning, facilitair en PR en communicatie onder deze functie. Er is behoefte bij de locatiedirecteuren en de medewerkers van het stichtingsbureau om elkaar makkelijk te vinden. Belangrijk is dat dit goed begeleid wordt door de nieuwe directeur bedrijfsvoering. De wens is dat door de komst van de directeur bedrijfsvoering de bestuurder meer ruimte zal krijgen om te focussen op de strategische doelen en de externe netwerken. De directeur bedrijfsvoering wordt de verbinder tussen de verschillende processen en heeft oog voor wat de mensen beweegt.

Sturen op het eigenaarschap van de processen

Dat is de opgave voor de nieuwe directeur bedrijfsvoering in samenwerking met de clusterdirecteuren, manager kinderopvang, strategisch beleidsadviseur en de bestuurder. Eigenaarschap van processen en welke rollen en verantwoordelijkheden horen daarbij. Vorig jaar is het stichtingskantoor PCOGV uitgebreid en zijn er clusterdirecteuren en locatiedirecteuren gekomen. Deze werken nu al op een constructieve manier met elkaar samen. De laatste twee functies zijn uitgewerkt maar nog niet in relatie met het stichtingskantoor. Zodra je als directeur bedrijfsvoering aan de slag gaat, komt hier voor jou de focus op te liggen. Je krijgt de opdracht om daar een belangrijke rol in te vervullen en dit proces aan te jagen en uit te werken. Uiteraard met input van de diverse functielagen. Te beginnen bij de belangrijkste processen die gezamenlijk worden gedefinieerd.

Prettig voor de functie is als je kennis hebt van verschillende systemen zoals Afas en Cogix. Voorwaardelijk voor de functie is dat je de waarden van de christelijke identiteit onderschrijft.

Koersvast Toegankelijk Besluitvaardig Omgevingssensitief Flexibel Kritisch Betrokken Onderzoekend

Profiel

Koersvast en flexibel

Je bent een leider die meebeweegt, maar niet meewaait. Je hebt een duidelijk doel voor ogen en bent koersvast. Je neemt standvastig een positie in en bent daarbij een verbindende factor ten dienste van de opdracht. Sturen doe je met een lach. Je maakt volop gebruik van je uithoudingsvermogen om zo elk vraagstuk als een positieve uitdaging te zien. Daarbij ben je sensitief voor de verschillende mensen en culturen binnen de organisatie. Je zorgt voor een veilige werksfeer door open en transparant te communiceren. Je maakt makkelijk de vertaalslag van de materie naar de praktijk. Je bent zichtbaar op de juiste momenten, zodat je als een echte steunpilaar fungeert voor de bestuurder.

Onderzoekend en kritisch

Je bent positief kritisch en altijd nieuwsgierig, naar de ander, naar medewerkers, naar samenwerkingspartners. Van nature heb je een onderzoekende houding. Je toont interesse, verzamelt informatie om zo de juiste keuzes te maken. Je hebt een innovatieve geest en stimuleert nieuwe ideeën, maar vertraagt ook waar nodig. Je bent vriendelijk zakelijk en scherp op financiën. Je begrijpt de verschillen tussen kinderopvang en onderwijs en zoekt altijd naar overeenkomsten. Je legt verbindingen tussen de twee sectoren, maar ook tussen het stichtingsbureau en de locaties. Je kan positieve scherpte aanbrengen en maakt hierdoor medewerkers zichtbaar. Je bent dynamisch én brengt rust.

Aanbod

Een uitdagende functie waar de werelden van kinderopvang en onderwijs bij elkaar komen. Waar je samenwerkt met collega’s met eigen vakspecialisme. Een warme organisatie waar veel ruimte is voor jouw eigen ontwikkeling en talenten. Een organisatie met veel ambitie waar nieuwe ideeën erg gewaardeerd worden. De functie valt onder schaal 13 volgens de CAO kinderopvang of onderwijs.  Je standplaats is het stichtingsbureau in Barneveld.

Procedure

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed: 10 september ochtend/middag, waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow: 13 september ochtend/middag, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show: 20 september middag/avond, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Sturen met een lach?

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 29 augustus 2021 tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie. In verband met vakanties is het handig om je vragen per e-mail te stellen.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speed) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.