Nieuwsgierig, dichtbij en communicatief

Duiven
Organisatie |

Quadraam

Quadraam is een Gelderse onderwijsorganisatie voor het voortgezet onderwijs en biedt met bijna 1.500 medewerkers aan ruim 12.500 leerlingen op 14 middelbare scholen onderwijs in de regio Arnhem, De Liemers en Overbetuwe. De scholen van de organisatie liggen dicht bij elkaar, zijn regionaal verbonden en hebben een stedelijk karakter. Quadraam stelt zichzelf de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen tot zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongeren die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Quadraam heeft voor het handelen richtinggevende kernwaarden vastgesteld: Samenwerkingsgericht, Omgevingsgericht en Ondernemend.

De organisatie biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Elke school van Quadraam heeft een eigen kleur en profiel. Van alfa tot bèta. Van (top)sport, kunst, cultuur en dans tot wetenschap, techniek, business, Internationaal en tweetalig onderwijs. Van de Internationale Schakelklas en het Montessorionderwijs tot een Technasium en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (OPUS). Leerlingen en hun ouders kunnen bij Quadraam kiezen voor een school die het beste bij hen past. Zo krijgen leerlingen alle kansen voor de wereld van morgen, met ruimte voor ieders talent om te ontwikkelen.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is onderdeel van het Centraal Bureau Quadraam (CBQ). Het CBQ is de ondersteunende organisatie die bestaat uit de afdelingen Communicatie, HR & Organisatieontwikkeling, Onderwijs & Onderzoek en Bedrijfsvoering. Zij dragen bij aan de continuïteit en kwaliteit van Quadraam en zijn scholen. De afdeling Bedrijfsvoering wordt gevormd door business control, een integrale backoffice (financiële- en salarisadministratie en IT), leermiddelenfonds, inkoop en aanbesteding, ICT en vastgoed. Een aantal van deze portefeuilles is in de aansturing belegd bij een ervaren afdelingsmanager. Op de afdeling Bedrijfsvoering werken 40 collega’s en als directeur stuur je deze afdeling aan. Je zorgt voor de verdere professionalisering en continuïteit en word je medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de strategische koers en resultaten uit de Quadraam waardenstrategie. Hierbij werk je vanuit de besturingsfilosofie Besturen als lerende opdracht”. 

De komende jaren is er zowel intern als extern een aantal ontwikkelingen dat de aandacht vraagt. Naast de verduurzaming van de gebouwen zal, onder invloed van de demografische krimp, de huisvesting een aandachtspunt zijn. Inhoudelijke ben je op financieel gebied de sparringpartner voor het CvB, scholen en de RvT. ICT op leerlingniveau, schoolniveau en bestuursniveau staat ook op de agenda. Quadraam werkt met expertgroepen (beleidsvoorbereidende teams bestaande uit schooldirecteuren en directeuren van het CBQ) die de beleidsontwikkelingen (mede) bepalen. Als directeur heb je de opdracht om van de afdeling een wendbare organisatie te maken met creatieve adviseurs die meedenken hoe de scholen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden en die buiten de lijntjes durven te kleuren.

Zorgvuldig Toegankelijk Vasthoudend deskundig Teamspeler Betrokken Integer Procesmatig

Profiel | Nieuwsgierige en communicatieve leider

De nieuwsgierige leider

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander, in de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt speelt en wat dit betekent voor het onderwijs en de organisatie. Je zoekt de verbinding op en reikt oplossingen aan. Door vragen te stellen en ruimte te geven voor reflectie. Met respect voor het fundament dat er nu ligt, werk je samen met het team en de directeuren aan verdere verdieping en professionalisering. Dat doe je door open te staan, te delen, los te laten, zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken. Je geeft sturing aan de strategische agenda, bent creatief en je stelt patronen op een prettige manier ter discussie. Je bent ook nieuwsgierig naar jezelf en je wilt jezelf graag blijven ontwikkelen.

Dichtbij en communicatief

Je bent transparant, benaderbaar en werkt samen. Je staat naast collega’s en dit straal je ook uit. Je wilt iedereen meenemen in de processen, de deskundigheid delen en dit helder communiceren op alle niveaus. Op deze manier wordt begrepen hoe en waarom, veranderingen worden doorgevoerd, en welke rol een ieder hierin te vervullen heeft. Je houdt de doelgerichtheid van de organisatie vast en schetst altijd het integrale perspectief, waarbij je hoofd- en bijzaken weet te ontrafelen. Collega’s kloppen graag bij jou aan en zien in jou de vanzelfsprekende sparringpartner. Andersom laat jij je ook adviseren en volg je alle ontwikkelingen die van belang zijn om kansen te zien en te benutten.

Wat breng je mee?

Financiën kent voor jou geen geheimen en je bent deskundig op het gebied van ICT en huisvesting. Je bent een energieke persoonlijkheid met een strategische blik en hebt ideeën voor innovatie en verduurzaming. Als manager heb je aantoonbaar stevige leidinggevende ervaring gericht op modern werkgeverschap, waarbij borging van kennis en het verhogen van het integrale serviceniveau centraal staan. Je werkt zorgvuldig, procesmatig en hebt een eigen stijl van werken: authentiek, verbindend en efficiënt. In ieder geval wil jij de verantwoordelijkheid graag dragen en delen.

Diversiteit
Bij Quadraam is men niet op zoek naar meer van hetzelfde maar naar eenheid in verscheidenheid. Naar een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen vanuit diverse perspectieven belicht kunnen worden.  De toevoeging van een nieuwe collega binnen het team en de complementariteit in ervaring, expertise, achtergrond en persoonlijkheid is leidend.

Aanbod | Positie met maatschappelijke impact

Durf je het aan los te laten en non-conformistische keuzes te maken als directeur Bedrijfsvoering? Dan hebben we een mooi aanbod voor je om in deze functie het verschil te maken en bij te dragen aan de ontwikkeling van Quadraam. We bieden een dienstverband voor één jaar met de intentie deze om te zetten naar een vast dienstverband. Quadraam volgt de CAO VO en deze functie kent een maximaal bruto jaarsalaris van 85.500 euro.

Je krijgt een vaste onkostenvergoeding van € 100,- per maand. Je hebt recht op 8% vakantietoeslag, een vaste eindejaarsuitkering van 8% en een aantrekkelijke pensioenregeling. Daarnaast zijn er nog extra’s in de vorm van een persoonlijk budget dat in te zetten is voor sporten, vrije dagen of inkopen bij bepaalde leveranciers.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

K+V zal de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uitvoeren. K+V gelooft in diversiteit. De procedure is zo vormgegeven dat breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander centraal staan. Er wordt eerst gestart met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie en daarna zal een diepgaand gesprek en een presentatie plaatsvinden.

Speed in week 36, waarin je in twee korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow in week 37, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show in week 37, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt en geeft.

Na elke ronde wordt een keuze gemaakt welke kandidaten verder gaan. Het streven is om de procedure voor 1 oktober 2021 af te ronden.

Geïnteresseerd | Deskundige samenwerker?

Ben jij deze directeur Bedrijfsvoering? Dan zien wij graag uiterlijk 31 augustus jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.
Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Martine en Gerard bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te maken. Een uitgebreid assessment behoort ook tot de mogelijkheden.

Directeur Bedrijfsvoering
1 fte
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.