Authentiek leider met lef en ambitie

Pijnacker-Nootdorp
Organisatie |

Octant

Samen bereik je meer

Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over tien locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag. Ons belangrijkste doel is om leerlingen en medewerkers tot hun recht laten komen. Ieder kind doet er toe. We leren kinderen om hun eigen keuzes te maken. Zo stomen we ze klaar voor de toekomst.

“Samen bereik je meer.” Op dit principe is onze visie gebaseerd. Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Het streven is om altijd het beste uit onze kinderen te halen. Binnen Octant zijn mooie ambities uitgeschreven. Wat goed is, wordt behouden. De kernwaarden van de stichting staan centraal. Ontdekkend leren, zelfbewustzijn en duurzaam samen worden breed gedragen binnen onze scholen.

Functie | Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder en het toezichthoudend bestuur vormen samen het bestuur van Octant en vormen naar buiten toe een bestuurlijke eenheid. De taken en bevoegdheden zijn verdeeld doordat het toezichthoudend bestuur toezicht houdt op de uitoefening van de taken die aan de directeur-bestuurder zijn toebedeeld.

De komende jaren ligt er, naast de reguliere taken van een bestuurder, een belangrijke opdracht als het gaat om de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. Je beweegt je tussen de verschillende samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat de stichting een duidelijke plek vasthoudt in dit geheel. De samenwerking is noodzakelijk met onderwijs collega’s, maar ook met gemeenten, inspectie en het ministerie. Je hebt affiniteit met het speciaal onderwijs en breekt een lans voor het sbo binnen de samenwerkingsverbanden.

Andere grotere onderwerpen zijn de doorontwikkeling van IKC’s en de actieve samenwerking daarin met Kinderopvang partners. Huisvesting (nieuwbouw en verbouw), waaronder de vorming van kindcentra. En natuurlijk het doorzetten van de sterke kanten van Octant; onderwijskwaliteit, merkactivatie en eigenaarschap. Octant is een onderwijsorganisatie met ambitie. Een voorbeeld van deze ambitie is Octantschool Schatkaart, van bijna opgeheven naar een voorbeeld school waarin gepersonaliseerd leren de motor is. Als bestuurder fungeer je als aanjager van deze ambities. Voor deze aanjaag rol heb je een duidelijke visie op het onderwijs en de mogelijkheden van de diverse scholen in onze regio.

Sensitief Authentiek Toegankelijk Betrouwbaar Netwerker Professioneel Transparant Betrokken Verbindend

Profiel

Authentiek en Toegankelijk
Als bestuurder ben je zelfbewust. Je bent zichtbaar en toegankelijk. Op de scholen en op het stafbureau. Je communicatiestijl is open en transparant. Je zorgt ervoor dat medewerkers aanhaken. Met gepaste trots en als de situatie erom vraagt, sta je op het podium. Nog liever geef je je medewerkers eigenaarschap. Je hebt een duidelijke visie. Blijven ontwikkelen is belangrijk voor jou. Je wil altijd een extra stap zetten en verwacht dit ook van je medewerkers. Je geeft vrijheid om ideeën uit te werken. Op het juiste moment geef je een zetje. Je zorgt voor een goede sfeer waardoor een prettige werkomgeving ontstaat.

Verbindende netwerker
De nieuwe bestuurder van Octant is een boegbeeld naar buiten toe. Samenwerkingsverbanden zie je als een groot goed. Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kan daardoor richting geven en mensen meenemen in een visie. Merkactivatie is een belangrijk aandachtsgebied. Een sterk merk naar buiten toe hoort daar vanzelfsprekend bij. Je hebt affiniteit en ervaring met het politieke spanningsveld waarin je je als bestuurder in beweegt. Intern zorg je dat je altijd in verbinding staat met de directeuren en het stafbureau en onderling blijf je de verbinding versterken. Samen leren van en met elkaar. Samen bereik je meer.

Aanbod | Wil jij het boegbeeld worden van deze mooie stichting?

Wil je graag onderdeel worden van deze top onderwijsorganisatie? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor onderwijs in onze regio! De beloning valt onder de CAO PO Bestuurder.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Korte ontmoetingen:

We starten met de de korte ontmoetingen plaats waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Klassieke ontmoetingen:

In de tweede ronde vinden de ontmoetingen plaats waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Presentatie:

In de laatste ronde is er ruimte voor een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur-Bestuurder
Vast
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.