Nieuwsgierige regisseur, gericht op co-creatie

Regio Amersfoort
Organisatie |

Samenwerkingsverband de Eem

SWV de Eem is een vereniging van 25 samenwerkende schoolbesturen met ruim 128 schoollocaties en speciale (basis)scholen in regio de Eem. Het samenwerkingsverband omvat de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Het team van SWV de Eem bestaat uit 22 medewerkers, 15 onderwijsondersteuners , 2 beleidsmedewerkers, 2 mensen op het IPPOO, 3 verzorgen het secretariaat en natuurlijk de directeur-bestuurder. Een team dat vol passie het verschil wil maken voor elk kind.

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan binnen SWV de Eem. De ALV wordt gevormd door alle deelnemende schoolbesturen en is belast met het vaststellen van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. De ALV heeft een Commissie van Toezicht (CvT) benoemd. De CvT opereert onafhankelijk en bestaat naast drie schoolbestuurders uit een extern onafhankelijk lid op voordracht van de OPR.

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het samenwerkingsverband wil scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school en in de wijk. De onderwijsondersteuners spelen hierbij een centrale rol en helpen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren. Zij helpen ook bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs is. SWV de Eem gaat voor het leerrecht van alle kinderen waarbij “ieder kind zijn eigen weg” centraal staat.

Functie | Directeur-Bestuurder

Het samenwerkingsverband heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht als het gaat om passend onderwijs en kansengelijkheid voor ieder kind. En dat in een onrustig speelveld dat constant in ontwikkeling is. Als directeur-bestuurder geef je hier sturing aan, begeleid je, bied je ruimte en zorg je voor realisatie. Samen met de schoolbesturen, onderwijsprofessionals, ketenpartners en natuurlijk jouw team.

Extern zijn onder andere de volgende uitdagingen en ontwikkelingen van belang:

 • Zichtbaar voorop blijven lopen, in aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen.
 • Participatie van ouders en leerlingen, niet alleen informeren maar meedoen.
 • Samenwerking en afstemming met scholen (schoolbesturen) blijven verstevigen.
 • Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen met keten- en onderwijspartners in de regio en in de wijk.
 • Inclusiever onderwijs en kansengelijkheid.
 • Diversiteit binnen een regio en tussen de scholen.
 • Betrokkenheid leden vergroten waarbij oog is voor de verschillen.
 • Continue spanningsveld tussen beleid, urgentie en uitvoerbaarheid.

Intern speelt onder andere het volgende een rol:

 • Voortgang ondersteuningsplan 2019-2023, ook na corona.
 • Doorontwikkeling aanbod SWV de Eem gericht op inclusiever onderwijs.
 • Werken vanuit visie dat leidt tot eenduidig handelen en differentiatie op basis van ondersteuningsbehoefte van de scholen.
 • Eigenaarschap binnen de organisatie verder ontwikkelen, ruimte geven hieraan.
 • Prettig en efficiënt werken gericht op expertise delen en elkaar aanvullen.
 • Verdere professionalisering van het team en de organisatie, met respect voor wat is opgebouwd  en de geschiedenis.

Van de directeur-bestuurder wordt een heldere visie op (passend) onderwijs verwacht, maar vooral ook creativiteit in beleid en oplossingen zodat elke leerling er echt toe doet.

Sensitief Verbinder Samenwerker Onderzoeker Daadkrachtig Communicatief Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Nieuwsgierige regisseur, gericht op co-creatie

Nieuwsgierige regisseur

Als regisseur houd je altijd het grote geheel integraal in de gaten en bewaak je het gezamenlijke perspectief van het samenwerkingsverband. Samen met je collega’s, de scholen en de (regionale) ketenpartners. Je wakkert aan, geeft aanwijzingen en biedt ruimte, maar houdt vervolgens ook vast door het belang van het SWV de Eem te blijven behartigen. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Hierdoor word je niet verrast en kan je met overtuiging overbrengen wat goed is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom, naar je gehele omgeving. Dat daarbij niet altijd wordt gedaan wat jij voor ogen had laat jou niet uit het veld slaan. Je kent immers ieders belang en bezit een goede dosis incasseringsvermogen.

Je probeert andere mensen echt te begrijpen, te zien. Hun belangen en zorgen. Je kan dit ook helder terugkoppelen, vanuit een open houding, zonder oordeel. Je blijft onderzoekend en gaat niet direct invullen. Elke situatie is voor jou anders. Meegaan met veranderende omstandigheden gaat jou goed af en je weet dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo. Hierdoor is het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar en zichtbaar.

Gericht op co-creatie

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk en jouw collega’s, proactief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Communicatief ben je transparant en eerlijk. Zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en creëer je mogelijkheden, reële mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met het belang van het kind voorop. Je luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Je houdt van jouw eigen autonomie en vindt het niet erg om leiderschap of positie te delen. Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en word je gezien als de natuurlijke autoriteit en vanzelfsprekende gesprekspartner. Hierdoor geef je jezelf, het samenwerkingsverband en de ander een onderscheidend vermogen.

Wat breng je mee?

Een eigen manier van werken, authentiek, verbindend en efficiënt, heb jij inmiddels ontwikkeld. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, collega’s en jouw stakeholders. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe ervaringen zonder dat dit jouw autonomie aantast. Je kunt bogen op een ervaring als prettige leidinggevende in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. Jouw passie voor kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar en je bezit bestuurlijke kwaliteiten. Deze mogen ook nog verder te ontwikkelen zijn. In ieder geval durf en wil jij de eindverantwoordelijkheid dragen.

Aanbod | Passie voor ontwikkeling

Omarm jij de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil en maatschappelijke impact te kunnen maken. De functie is voor 36-40 uur (1 fte). SWV de Eem hanteert de bestuurders CAO Schaal B3.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal). Deze zullen plaatsvinden in week 34 en 35. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de benoemingsadviescommissie op 8 september en zal een tweede ronde plaatsvinden op 13 september. Het streven is de procedure voor laatste week september af te ronden met zorg, zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen. We stellen onze procedure flexibel op, live waar het kan en digitaal waar het moet, inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Nieuwe uitdaging?

Ben jij deze natuurlijke verbinder, geloof jij dat het altijd samen kan en moet en nieuwsgierig naar deze mooie functie? Dan zien wij graag uiterlijk 20 augustus jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Gerard en Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.