Interim Directeur voor branchevereniging ION

Verbindend, inspirerend en motiverend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Directeur

Organisatie

De vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION) is de brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie in Nederland, met als uitgangspunt: Samen voor een duurzame toekomst.

ION heeft drie sectoren; de metallieke deklagen, de organische deklagen en de toeleveranciers. Deze drie sectoren hebben een groot aantal overlappingen, en tegelijkertijd zijn er ook sectorspecifieke issues, die tegelijk de aandacht vragen.
Naast een brede belangenbehartiging voor en met haar leden, ontwikkelt en verzorgt ION scholing om verdere professionalisering van de medewerkers in de branche vorm te geven. Innovatie en ontwikkeling is belangrijk voor de branche. Innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd en ondersteund vanuit Innovat.ION. Deze stichting is nauw verbonden met ION. Daarnaast vindt ION samen met haar leden de kwaliteit van de geleverde producten belangrijk. Hierin werkt ION direct samen met Qual.ION. Dit is de licentiehouder, met een verenigingsstructuur, van de betreffende kwaliteitslabels in Nederland.

Het verenigingsbureau is bezet door vijf enthousiaste medewerkers. Het bestuur van ION is betrokken en wil actief ‘aan de voorkant’ (strategisch) meedenken in de ontwikkelingen, om de juiste beslissen te kunnen nemen en hiermee ION ‘op koers’ te houden, samen met de directeur en het bureau en de leden.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur zijn wij op zoek naar een interim directeur voor de periode van zes maanden.

Opdracht

In deze zes maanden is de opdracht gericht op de volgende vier aandachtsvelden:
– Missie/visie en strategie vastleggen in een strategisch (jaar)plan in overleg met het bestuur.
– (Her)structureert het verenigingsbureau met daarbij al haar activiteiten.
– Is verantwoordelijk voor de contacten met samenwerkingspartners, breidt indien mogelijk deze uit.
– Stelt samen met het bestuur een profiel op voor een nieuwe directeur van ION en is betrokken bij het selectieproces.

Daarnaast zorgt hij / zij voor:
– Aansturing van de bureaumedewerkers met vertrouwen in de autonomie van de medewerkers.
– Voor inhoudelijke afstemming en het stroomlijnen van de verschillende aandachtsgebieden en weet deze te verbinden.
– Optimalisatie werkprocessen en zorgt daarbij voor verdere professionalisering van de organisatie.
– Informatie en advies richting het bestuur aangaande ontwikkelingen met betrekking tot de oppervlaktebehandelende industrie, bereidt besluitvorming van het bestuur inhoudelijk voor.
– Verbinding en contacten met externe samenwerkingspartijen/stakeholders.

Profiel

Wij zoeken een stevige leidinggevende met meters op de teller en:
– aantoonbare ervaring met het werken in verenigingsverband;
– kennis van financiën en maakt de begroting;
– ervaring in of met de maakindustrie;
– aantoonbare leidinggevende ervaring;
– ervaring met strategiebepaling zowel op beleidsmatig niveau als op operationeel niveau en vertaalt dit in uitvoerbare plannen binnen de kaders die gesteld zijn door het bestuur;
– heeft een sterke affiniteit met duurzaam ondernemen;
– kan dossiers op het gebied van wet en regelgeving beoordelen (in overleg) en daar waar nodig en/of wordt gevraagd daarin te participeren.

Als persoon ben je:
– een verbinder en weet je op inspirerende en motiverende wijze leiding te geven aan de bureaumedewerkers. Jij laat zien dat je samenwerken belangrijk vindt en weet dit over te brengen aan de medewerkers. Hierbij is jouw helicopterview een pré, zodat je de taken van de verschillende aandachtsgebieden, met de bijbehorende projecten, inhoudelijk kan afstemmen en stroomlijnen;
– sensitief en zijn diversiteit en inclusie voor jou een gegeven in de benadering en omgang met de lid-bedrijven;
– communicatief sterk en luistert goed!
– een strateeg en breng je de organisatiestructuur snel in beeld en past deze aan waar nodig;
– cijfermatig sterk, analytisch en bent ervaren met veranderingstrajecten;
– in staat hoofd en bijzaken goed te scheiden in de rapportage, zowel mondeling als schriftelijk, richting het bestuur waardoor, er in combinatie met jouw adviserende rol, het bestuur in korte tijd besluiten kan nemen die door de directeur/medewerkers vertaald worden in acties;
– een generalist met politieke en strategische competenties en participeert en adviseert in werkgroepen en weet vandaaruit bruggen te slaan met stakeholders, beleidsmakers en andere organisaties;
– actief op het gebied van duurzaamheid en speel je een belangrijke realistische rol en je onderkent de problematiek van de branche t.a.v. duurzaamheidsdoelstellingen;
– transparant in je communicatie en de werkzaamheden.

Strateeg Omgevingssensitief Samenwerken Communiceren Verantwoordelijk Sturen Relaties opbouwen Zakelijk Servicegericht

Voorwaarden

Je bent per 1 juli beschikbaar voor 3 dagen per week voor de periode van een half jaar.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief. Bij voldoende reacties kunnen wij de vacature eerder sluiten. Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.