Directeur voor De Connectie

Verbinder, die de regionale visie vertaalt naar uitvoering en dienstverlening
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Directeur van De Connectie

Inmiddels bestaat De Connectie vijf jaar. Op 1 juli 2017 hebben de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden hun krachten gebundeld op het gebied van bedrijfsvoering. Vanaf dat moment zijn zij eigenaar en opdrachtgever van De Connectie. De Connectie is dé organisatie, die producten en diensten levert voor deze drie gemeenten en nog vijftien andere organisaties, in totaal 3.000 eindgebruikers.

Ruim 400 vakinhoudelijke professionals werken in verschillende afdelingen. Ze kennen de gemeenten goed en weten wat hun behoeften zijn. Daarnaast zijn ze servicegericht, zelfstandig en resultaatgericht. Samen leveren zij producten en diensten op het gebied van basisregistraties, belastingen, documentaire informatievoorziening, facilitaire zaken, financiële administratie, ICT, inkoop, aanbesteden, management support en personeels- en salarisadministratie. Iedere afdeling heeft een afdelingsmanager met teamleiders die het vak goed kennen. De afdelingsmanagers, concerncontroller, strategisch adviseur/woordvoerder, strategisch HR-adviseur en de directeur vormen gezamenlijk het MT.

De organisatiedoelstellingen van De Connectie zijn vanaf het begin geformuleerd op basis van vijf uitgangspunten: de 5K’s: klant, kwaliteit, kwetsbaar, kosten en kansen. Daarnaast heeft De Connectie twee kerncompetenties, namelijk kwaliteitsgericht en klantgericht.

Heroriëntatie

De governance is complex. Er zijn eigenaren, opdrachtgevers en klanten. Het bestuur zijn de eigenaren, tegelijkertijd de aandeelhouders en deze worden vertegenwoordigd door een wethouder uit elk van de drie gemeenten. Vier jaar na oprichting van De Connectie heeft het bestuur besloten de samenwerking met de drie gemeenten te evalueren en tot een heroriëntatie te komen op basis van drie pijlers: governance, groeiambitie en financieel perspectief.

Deze heroriëntatie heeft onder andere opgeleverd dat de gemeentesecretarissen verantwoordelijk zijn voor regionale visievorming en koersbepaling op belangrijke en technologische beleids-ontwikkelingen, met name als het gaat om informatiemanagement. De groeiambitie om meer klanten te verwerven is in de ijskast gezet. Om de opdrachtgevende rol door de gemeenten goed in te vullen, stellen zij -op basis van de gezamenlijk geformuleerde opdracht- vanuit hun meerjarenbegrotingen financiële middelen ter beschikking. De Connectie draagt bij met haar expertise en is daarin opdrachtnemer en uitvoerder. De Connectie wil een servicegerichte organisatie zijn c.q. worden. Dat betekent dat De Connectie de regionale visie van de drie gemeenten vertaalt naar succesvolle producten, diensten en dienstverlening.

De heroriëntatie heeft dus al behoorlijk richting gekregen, maar is nog niet afgerond. Als directeur van De Connectie beschik je over het verandervermogen om de heroriëntatie af te ronden en te implementeren.

Functie

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de inhoudelijke opdrachten van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Als directeur weet je als geen ander dat je werkt voor de drie gemeenten/eigenaren.  Je overlegt met de opdrachtgevers/klanten via het Opdrachtgeversoverleg (OGO), waarin de directeuren bedrijfsvoering van de drie gemeenten vertegenwoordigd zijn. De Connectie is ook zelf in ontwikkeling. Je geeft leiding aan het MT en bent gericht op het vergroten van de verbinding in het MT en stimuleert de interne organisatie door zelforganisatie..

Gericht op de verdere professionalisering van het MT en het stimuleren van de interne samenwerking door zelforganisatie binnen teams, klant- en/of productketens.

De belangrijkste opgaven voor de directeur zijn:

 • In relatie tot de heroriëntatie:
  • het implementeren van de gezamenlijke opdracht om de samenwerkingsrelatie te herijken met een eenduidig opdrachtgeverschap bij en van de drie gemeenten;
  • het vertalen van de resultaten van het (nog uit te voeren) externe onderzoek inzake de informatiemanagement- en ICT-vraagstukken naar de organisatie. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het ‘wat’ (de gemeenten) en het ‘hoe’ een  professionele uitvoeringsorganisatie, die bepaalt ‘hoe’ (De Connectie) zodat de ICT-dienstverlening professioneler kan;
  • het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening (in het ‘hoe’).
 • het managen van verwachtingen van de dienstverlening aan de voorkant, keuzes maken en besluiten uitvoeren (voorbeeld van de werkplek; e-hrm).
 • het samen zorgen dat er bij de gemeenten en bij De Connectie draagvlak is voor De Connectie.
 • De vertaling naar de organisatie:
  • het bouwen aan een stevig MT, dat een team vormt en één gezamenlijke koers uitdraagt;
  • het geven van een stevige impuls aan de eigen bedrijfsvoeringstaken (beter procesmanagement, basis op orde en prioriteiten stellen)
  • het verbinden van management en medewerkers met de organisatie van De Connectie,
   • door zelforganisatie en vertrouwen op de inhoudelijk kwaliteiten van de medewerkers;
   • door teamleider een faciliterende en coachende rol te geven met aandacht aan de voorkant voor kaders en control;
   • door duidelijke keuzes te maken, om de hoge werkdruk te verlagen en meer plezier in het werk te bieden.

Als directeur begrijp je goed wat doorontwikkeling in kwaliteit en efficiëntie betekent voor de organisatie, voor medewerkers en voor de deelnemende gemeenten. Je vervult een voorbeeldfunctie in het vormgeven en uitdragen van de organisatiecultuur. De Connectie is en gelooft in een inclusieve en diverse organisatie. Iedereen telt mee en iedereen krijgt vanuit eigen kracht en talent een kans. Als directeur sta je hier volledig achter. Je bent een sparringpartner voor de afdelingsmanagers, die je ruggensteun biedt. Als directeur van De Connectie heb je een open instelling, je bent nieuwsgierig en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een koersvaste leider met visie en daadkracht die -ook intern- gericht is op synergie en samenwerking. Jij weet als geen ander de medewerkers te faciliteren, zodat zij zich als professionals iedere dag met plezier en vol overgave inzetten voor De Connectie en haar klanten. Je hecht grote waarde aan goed werkgeverschap, met aandacht voor werkdruk, vertrouwen en plezier

Je werkt op een doelmatige en efficiënte wijze en legt hierover verantwoording af aan het bestuur, dit zijn de drie wethouders. Je overlegt met de opdrachtgevers/klanten via het Opdrachtgevers-overleg (OGO), waarin de directeuren bedrijfsvoering van de drie gemeenten vertegenwoordigd zijn. Je bent je daarbij bewust van de gemeentelijke belangen en je verbindt deze belangen aan de doelstellingen van De Connectie. Deze gemeentelijke opgaven vertaal je in de uitvoering  binnen De Connectie. Daarnaast signaleer je kansen om de dienstverlening gezamenlijk met de drie gemeenten te verbeteren door innovatiever, beter, sneller en meer digitaal te werken.

De functie kent een duidelijke interne kant (bouwen aan één team/organisatie met één koers) en een externe kant om samen met de drie gemeenten de nieuwe samenwerkingsrelatie succesvol te bestendigen.

verbinder inspirator omgevingssensitief mensgericht communicator creatief coach en facilitator samenwerker zichtbaar koersvast en netwerker

Profiel

Reisleider

 • Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Ruime en relevante ervaring in een strategische en/of eindverantwoordelijke positie binnen een gemeente en bij voorkeur bij een intergemeentelijke samenwerking.
 • Ervaring met serviceorganisaties in een publieke context.
 • Aantoonbare affiniteit met dienstverlenende processen, zoals bedrijfsvoering (financiële administratie, facilitair, personeels- en salarisadministratie), basisregistraties, belastingen, documentaire informatievoorziening, digitalisering/ICT.
 • Ruime ervaring in het leiden van ontwikkel- en /of veranderprocessen.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met medezeggenschap.

Daarnaast:

 • Ben je een gezaghebbend leider, die (sociale) structuren en verbanden (uit)bouwt tussen bestuur, organisatie en omgeving, rolvast en vertrouwenwekkend.
 • Heb je een eigen toekomstbeeld, met ideeën, die organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, prikkelend en inspirerend (creatief).
 • Ben je bestuurlijk sensitief, stem je je eigen activiteiten af op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Ben je een inspirerende voorzitter van het MT.
 • Ben je eager en actief om concrete resultaten en/of doelstellingen te bereiken.
 • Ben je een verbinder en een teamplayer, die gemeenschappelijke doelen (her)kent en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijkt.
 • Handel je besluitvaardig en bedrijfsmatig: pragmatisch en daadkrachtig.
 • Draag je bij aan het zijn van een inclusieve en diverse organisatie.
 • Ben je transparant en vind je gemakkelijk aansluiting bij collega’s, klanten en partners van De Connectie. Dit is voor jou geen probleem omdat je empathisch bent en kansen ziet voor anderen.

Aanbod

Past deze uitdaging bij je?

De Connectie biedt een dynamische en zeer uitdagende functie bij een organisatie met een stevige ambitie en met gedreven vakinhoudelijke professionals. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en de mogelijkheid van hybride werken.  Met goede faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling en bijpassende beloning (s15 CAO SGO). De aanstelling is fulltime (36 uur).

Procedure

Gesprekken in oktober

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en heb je je gesprekspartners nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in twee verschillende rondes bij de opdrachtgever op vrijdag 14 oktober (tussen 09.00 – 12.00 uur) met de selectiecommissie en op maandag 17 oktober (tussen 09.00 – 12.00 uur)  met de adviescommissie. Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie.

Geïntereseerd

Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk -uiterlijk woensdag 28 september – tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure (op dinsdag 18 of woensdag 19 oktober).

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.