Inspirerende leider en businesspartner; ontwikkelt vanuit overzicht en evenwicht

Utrecht
Organisatie |

AxionContinu

Gepassioneerd werken aan het bieden van waardevolle zorg door te denken in kansen en mogelijkheden. Dat kenmerkt hoe we bij AxionContinu kijken naar werk, de organisatie en naar de zorg als geheel. Daarbij is het glas altijd halfvol, ook in situaties waarin het perspectief beperkt is. Niet voor niets is het motto: AxionContinu. Optimisten in de zorg.

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis of in een van de veertien locaties in Utrecht en omgeving. We hanteren daarbij drie kernwaarden; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Als echte vakmensen zijn we trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen. We willen topzorg bieden en continu verbeteren, omwille van de cliënt. Zorg kan daarnaast niet zonder aandacht; voor de vraag wat mensen willen en wat ze fijn vinden. Wie met ons te maken heeft, merkt dat we ons werk ook leuk vinden. We hebben vooral plezier in wat we bereiken en in samen de verantwoordelijkheid nemen, intern én extern.

­­Visie en koers – AxionContinu verschuift het gangbare zorgvizier van ziekte naar gezondheid. De zorg moet mensen in staat stellen zo lang en goed mogelijk zelfstandig te functioneren. De sterke toename van zorgvragers en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals vereist ook anders organiseren. AxionContinu wil nieuwe, slimme technieken en methoden omarmen, gebruiken en aanleren, zowel technologische als sociale innovatie. Kennis(deling) en innovatie zijn tevens onmisbaar om de beoogde expertrol te vervullen, en ons werk iedere dag een beetje beter te doen. De samenwerking met keten- en netwerkpartners wordt geïntensiveerd om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren, waarbij de cliënt zich in een vloeiende klantreis door de hele zorgketen kan bewegen. Samengevat kiest AxionContinu als speerpunten ‘expert in de zorg’, dé werkgever en dé samenwerkingspartner.

Structuur en kengetallen – Op de afdeling HR werken circa 40 medewerkers (30fte). Naast HR- businesspartners, -adviseurs en personeelsassistenten, vallen ook de afdelingen opleiding, verzuim, recruitment, en arbo onder HR. De directeur HR rapporteert aan het lid Raad van Bestuur en vormt, samen met 3 divisiedirecteuren, en de directeuren van de stafeenheden F&C, I&A, Vastgoed en de bestuurssecretaris, het MT.

De zorguitvoering is geordend in drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel, en Thuis, en wordt ondersteund door de stafdiensten. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige RvB.

In 2020 hadden de divisies gezamenlijk ruim 4.500 cliënten in zorg, bedroeg de omzet € 133 mio. en telde AxionContinu 2.300 medewerkers (1.374 fte) en 1.000 vrijwilligers.

Meer informatie vind je op de website en in de publicaties.

Functie | Directeur HR

Context

Als nieuwe directeur HR word je medeverantwoordelijk voor een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide zijn volop in ontwikkeling en uitvloeisel van een recentelijk gestarte herijking, ingezet in 2020 door een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur. In de portefeuille van het lid RvB ligt de nadruk op hr, procesinnovatie, digitalisering en bedrijfsvoering. Deze focus geeft nieuwe voeding aan een breed organisatie ontwikkelprogramma, gericht op efficiënte werkprocessen, goede sturingsinformatie en leiderschapsontwikkeling. Met het aantreden van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur is ook de zorginhoudelijke agenda scherp gesteld en getoetst op ambitie en haalbaarheid. Vergezeld met de intrede van verschillende nieuwe stafmanagers en de benoeming van drie nieuwe divisiedirecteuren (tweede helft 2020), maakt het de context zowel uitdagend als kansrijk. Alles bij elkaar vraagt het een HR directeur met een sterke persoonlijkheid die rust, overzicht en slagkracht meeneemt.

Uitdaging en ambitie

De uitdaging voor de nieuwe directeur ligt in grote lijnen op het upgraden van de HR afdeling en academie, op het maken van belangrijke inhoudelijke slagen op strategische hr-dossiers en in het stuwen van de ingezette brede organisatieontwikkeling.

Upgrading HR – De ambitie is om HR tot een gewaardeerde interne businesspartner te ontwikkelen. Daartoe dient de afdeling uitgelijnd te worden op een hoger tactisch en strategisch niveau. Conditioneel daaraan is het sterk standaardiseren en digitaliseren van hr-processen, waarin hr de lead neemt.

Strategische HR dossiers – Om zich als expertorganisatie te kunnen positioneren en te fungeren heeft AxionContinu excellente medewerkers nodig die het verschil maken, vanuit de kernwaarden van de organisatie; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Vanuit dit perspectief zijn de belangrijkste thema’s waarop inzet en voortgang wordt gewenst; academie en lerend werkklimaat, leiderschap, strategische en meerjarige personeelsplanning, recruitment en onboarding, vitaliteit, binden en boeien, optimisten in de zorg en een goede samenwerking tussen lijn en staf. De krappe arbeidsmarkt daagt uit om intensief en samen met MBO- en HBO-instellingen en universiteiten naar verbeteringen en oplossingen te vinden.

Organisatieontwikkeling – Met een in afgelopen anderhalf jaar vrijwel volledig hernieuwde bemenste topstructuur bevindt de organisatie zich in een krachtige herijking en aanscherping van koers, doelen, en organisatorische kaders. Waardevolle zorg in veranderend zorglandschap, expertzorg, een vloeiende klantreis en doorgaande innovatie en ontwikkeling markeren de punten op de horizon.

Verbindende leider ambitie strategische businesspartner overzicht ontwikkelgericht sensitief kwaliteit samenwerkend evenwichtig relativerend relatiegericht humor & plezier

Profiel

Bovenstaande ambities geeft de directeur HR een grote uitdaging, temeer daar AxionContinu zich in een transitiefase bevindt. We zoeken daarom een directeur die gedijt bij veel dynamiek en graag richting, focus en evenwicht brengt. In de beoogde rol van strategische businesspartner en inspirerende leider ben jij vernieuwend, evenwichtig en een sterke persoonlijkheid.

Je bent een stimulerende HR-leidinggevende, die de afdeling en de organisatie verder helpt in haar ontwikkeling. Ervaring in de zorg is een pré, kennis van HR-thema’s een must. Je bent academisch opgeleid en schakelt gemakkelijk tussen operationeel en strategisch niveau.

Je hebt aantoonbare resultaten geboekt in transities als leidinggevende of programmamanager, en hebt een moderne visie op leiderschap en besturing. Vanuit de overtuiging dat het creëren van professioneel eigenaarschap en een continu lerende organisatie bijdragen aan het succes van de organisatie en goed werkgeverschap, breng je beweging tot stand. In dit proces ben je belangrijk als verbinder, aanjager, facilitator en sparringpartner voor bestuurders en MT.

Je hebt oog voor posities, behoeften en belangen en bent in staat medewerkers mee te nemen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Je confronteert als dat nodig is, kunt goed omgaan met het krachtenveld in een grote, complexe organisatie en blijft overeind bij tegendruk. Communicatief ben je vaardig. Enthousiasme, daadkracht, integriteit en oplossingsgerichtheid kenmerken jouw handelen.

Last but not least: in persoonlijkheid en gedrag ben je echt een boegbeeld van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier; je bent toegankelijk en mensgericht, opgewekt en positief ingesteld. Je denkt en handelt in wat wél mogelijk is; bij jou is het glas altijd half vol!

In het streven naar een inclusieve organisatie en een diverse samenstelling van personeelsbestand en MT, worden kandidaten die hier een bijdrage aan kunnen leveren in het bijzonder uitgenodigd te reageren.

Aanbod

Het betreft een fulltime functie in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; de functie is ingeschaald in FWG70-75.

Procedure

Het selectietraject begint (na 13 september) met een oriënterende ronde bij K+V, gevolgd door een eerste selectieronde bij AxionContinu waarin  je spreekt met de RvB. Kandidaten die doorgaan hebben daarna een bijeenkomst met een breed samengestelde adviescommissie, bestaande uit medewerkers/managers uit de werkorganisatie, MT en leden van Ondernemingsraad (OR) en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR). Eindkandidaten laten in deze ronde aan de hand van een presentatie zien en ervaren wie ze zijn en hoe ze werken. Na deze ronde besluit de Raad van Bestuur. De procedure is ingericht op afronding op uiterlijk 30 september 2021.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je uiterlijk 12 september aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.Inhoudelijke vragen kun je bij voorkeur in je reactie opnemen of buiten vakanties stellen aan: tot 4 augustus: Chris Boven (adviseur K+V; 06-1074 3267); vanaf 9 augustus: Marie-Claire van Hek (Raad van Bestuur, via bestuurssecretariaat 030-2822 204). 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

 

 

 

Directeur HR
Vast
fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.