Ideeënmaker die deelt en versterkt

Elsloo
Organisatie |

Kindcentrum Aelse

Groeien met hart en hoofd

Kindcentrum Aelse is gevestigd in het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. KC Aelse werkt vanuit twee locaties (onderbouw en bovenbouw), met ruim 500 kinderen, 40 enthousiaste medewerkers en een sterke samenwerkingspartner MIK/PIW met nog eens 19 medewerkers. Openheid en bereidheid tot samenwerken staat centraal. De school vormt het hart van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en bloeien. Zij werken met het onderwijsmodel waarin wordt uitgegaan van individuele kinderen, hun behoeftes en talenten. Kinderen met eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing die hun eigen gedrag kunnen evalueren en bijstellen vanuit gezamenlijke principes en waarden. KC Aelse zorgt voor een veilige omgeving, met een ‘durf te vragen’ cultuur en ze bieden kinderen aan wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Een school waar onderzoek en leren centraal staat en waar er zorg is voor ieder kind. Meer hierover kunt je lezen in de schoolgids.

Indruk nieuwe leerkracht van Kindcentrum Aelse

Luca Boonen, leerkracht: “Ik voel me hier in Aelse als een vis in het water. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Aelse past echt bij mij. Ik kan me helemaal vinden in de methode 4xwijzer, een thematische methode die inspeelt op de talenten van kinderen. Met deze methode wordt het eigenaarschap van kinderen, hun zelfstandigheid en samenwerken gestimuleerd. Ze mogen zelf hun opdracht kiezen, doen onderzoek en verzinnen ideeën. Hun nieuwsgierigheid wordt op verschillende manieren geprikkeld. Het leerproces is veel hoger. De iPads worden hierbij gebruikt ter ondersteuning, bijvoorbeeld om een presentatie te maken of dingen op te zoeken. Werken met de iPad is dus niet het doel, maar een middel. En daar sta ik ook helemaal achter.”

Kindante

KC Aelse is een van de kindcentra van Kindante. Een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. De kern van de missie van Kindante is: Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen ze bij Kindante door het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten. Zij hanteren daarbij het aandachtspunt: Wij geven richting en bieden ruimte op maat. Ons Kindante DNA: mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei vormt een inspiratie voor je dagelijks werk. Werken voor Kindante is kiezen voor een werkgever die oog heeft voor de ontwikkeling van kinderen én van medewerkers. Bij Kindante staan eigenaarschap, initiatief en eigen verantwoording centraal; bij kinderen en bij medewerkers.

Functie | Directeur Kindcentrum Aelse

Als directeur ben je de verbinder die de regie voert over de uitvoering van tal van taken waarvan traditioneel een aantal bij de schoolleider lagen, maar die met de inzet van de Leraar (LB/LC) anders worden belegd. Het directeurschap is echt een vak. Je krijgt de gelegenheid om je vak uit te oefenen en te onderhouden als leider en als manager. Je geeft integraal leiding aan de school in een complexe omgeving. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het operationele management , de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid, de onderwijsprogrammering én het dagelijks leidinggeven. Samen met de kindpartner zorg je voor het optimaal bloeien van het al benoemde ecosysteem. Bij KC Aelse wordt er in een warme sfeer gewerkt en de onderlinge betrokkenheid tussen de collega’s is groot, zonder de professionaliteit uit het oog te verliezen. Als directeur is het prettig dat je deze wisselwerking ondersteunt.

KC Aelse valt binnen het cluster Stein van Stichting Kindante. Binnen het cluster zijn de scholen resultaatverantwoordelijke eenheden die worden aangestuurd op basis van een jaarplan. Het jaarplan richt zich op de inhoud van het onderwijs, de te behalen resultaten en de ontwikkeling van onderwijs en personeel. In het jaarplan staat de invulling van het onderwijskundig leiderschap centraal. Binnen het cluster werk je als directeuren samen en trek je samen op.

Open Professioneel Samenwerken Positief Nieuwsgierig Kwetsbaar Schakelkracht Bevlogen

Profiel | Ideëen maken, samen werken, creëren, delen en versterken

Ideeën maken

Je hebt inhoudelijke ambities, straalt dit uit en biedt perspectief. Je hebt visie op de ontwikkeling van het kind in de maatschappij en het onderwijs dat daarbij hoort. Dat sluit aan op waar KC Aelse inmiddels staat. Daarbij heb je lef, stimuleer je nieuwsgierigheid én ben je op een prettige manier duidelijk en vasthoudend. Mensen zien in jou een inspirerende gesprekspartner die uitnodigt om denken om te zetten in werk. Altijd met de bedoeling om het belang van het kind voorop te zetten, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Samen werken en creëren

KC Aelse is fris, jong en nog altijd volop in beweging. KC Aelse is in augustus 2017 ontstaan na een fusie tussen vier basisscholen in Elsloo. In de afgelopen 7 jaren is er eerst toegewerkt naar en daarna gewerkt aan de fusie en nu staat er een prachtig Kindcentrum. Samenwerken aan vernieuwend onderwijs, samen creëren. Groeien met hart en hoofd geldt voor alle medewerkers en ook voor de nieuwe directeur. Ruimte en tijd maken voor innovatie is ook tijd blijven maken voor de medewerker en voor het kind. Aandacht geven en blijven groeien. Sturen op evenwicht tussen structuur en cultuur. Je geeft daarbij vertrouwen. Met jouw positieve karakter en open communicatie ben jij de leider met oog voor talenten. Door je schakelkracht beweeg je je gemakkelijk tussen school en de samenwerkingspartners, in het cluster maar ook binnen en buiten Kindante.

Samen delen en versterken

KC Aelse is nog niet klaar. “Er staat al heel veel in de grondverf, maar deze is nog niet droog. We werken nog aan een mooie laklaag.” Een bestendig team behouden met ruimte en tijd om te versterken. Soms de innovatie even parkeren om de laatste stap van wat al is nog af te maken. Soms even vertragen en dan weer versnellen. Samen vasthouden wat zo aantrekkelijk succesvol is, samen creatief blijven ontdekken. Ruimte voor ideeën en ook ruimte voor autonomie.

De leiderschapsstijl die we zoeken is; “lichte duwtjes in de juiste richting en dan weer loslaten”. Coachen, er zijn, niet alles weten, maar wel de goede gesprekspartner zijn. Je hebt en brengt zelfvertrouwen en bent kwetsbaar. Je passie voor het kind, de ouder en het onderwijs is in alles wat je doet zichtbaar. Je stimuleert het ontdekken en het doen. Daarbij stimuleer je speelruimte. Je kunt ook zakelijk zijn in het resultaat en in de verantwoording. “Groeien met hart en hoofd” is niet vrijblijvend. Uiteindelijk moet het ook tastbaar zijn voor het kind, de ouder en de maatschappij.

Wat heb je al in huis

Je hebt visie op het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Je weet goed te organiseren, hebt een HBO+/academisch werk- en denkniveau en je bent gewend grote onderwijslijnen uit te zetten en te vertalen naar praktisch beleid en werkwijze. Goede bedrijfsvoering heeft voor jou geen geheimen. Je zet jouw relevante netwerk in en breidt het uit.

Aanbod | Ben jij de nieuwe, verfrissende leider voor dit mooie Kindcentrum?

Wil je graag onderdeel worden van deze mooie stichting? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor onderwijs in de regio!

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Korte ontmoetingen:

Op woensdag 23 juni vanaf 15.30 uur, waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Klassieke ontmoetingen:

Op dinsdag 29 juni vanaf 17.00 uur, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Presentatie:

Op dinsdag 6 juli vanaf 15.30 uur, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd en gekwalificeerd ( HBO of Universitair geschoold ) voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 17 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Kindcentrum Aelse
Vast
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.