Directeur

Maatschappelijk ondernemer
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Directeur Sociaal Ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

‘Iedereen doet mee’ is een belangrijk motto voor Kansis. De gemeente Stichtse Vecht heeft recent een visie neergelegd om te investeren in de doorontwikkeling van Kansis en Kansis Groen onder andere door het uitbreiden van de opdracht en het verder verzelfstandigen van de stichting. De ambitie is om van Kansis en Kansis Groen een nog steviger en meer divers bedrijf te maken voor de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen door de doelgroep te verbreden en diverser te maken.

De directeur geeft leiding aan twee stichtingen (Kansis en Kansis Groen), waarbij de dienstverlening van Kansis Groen ook voor de gemeente De Ronde Venen wordt uitgevoerd. De stichtingen kennen beide een Raad van Commissarissen uit de gemeenten met één extern lid. Beide Raden van Commissarissen komen bijeen in één vergadering met een separate agenda. De wethouder financiën van Stichtse Vecht is voorzitter van beide Raden van Commissarissen. Van beide gemeenten is een ambtelijk vertegenwoordiger lid. De inhoudelijke opdrachtgever van Kansis is de wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Stichtse Vecht. Bij Kansis Groen zijn wethouders van beide gemeenten lid; bij de stichting Kansis formeel alleen de wethouders van de gemeente Stichtse Vecht. Recent zijn er ontwikkelingen waarbij de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen mogelijk hun wettelijke taken (van Wsw en Participatiewet) op meer vergelijkbare wijze bij Kansis beleggen, waarbij gedacht wordt om één Kansis op te gaan zetten als opvolging van Kansis en Kansis Groen.

De uitvoerende werkgeverstaken van het Wsw-personeel (HR en salarisbetaling) worden vanaf 1 januari 2023 overgedragen aan Kansis. De stafleden van Kansis (ambtelijk personeel): directeur en MT, circa 14 personen) zijn in dienst van de gemeente Stichtse Vecht. Twee stichtingen en toch één organisatie. De organisatie van Kansis en Kansis Groen bestaat uit de afdelingen Groen, Verpakken, Kühne en Nagel (groepsdetachering) en Magazijn/ Bedrijfsbureau. Bij Kansis en Kansis Groen werken 117 mensen en bij Nieuw Beschut 24 mensen, daarnaast enkele medewerkers met een tijdelijk contract onder de Banenafspraak. De afdelingen worden geleid door een unitleider en een assistent. Daarnaast is er een secretariaat, financiële administratie en een accountmanager. Een kleine compacte organisatie waar het management een breed takenpakket heeft.

Functie

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de inhoudelijke opdrachten van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Als directeur weet je als geen ander dat je werkt voor gemeenten in een politiek-bestuurlijke context. Je overlegt en hebt contact met de opdrachtgevers/klanten, collega-organisaties en ondernemersverenigingen. Met grote regelmaat heb je afspraken en overleg op de gemeentekantoren. Daarnaast ben je zichtbaar en toegankelijk voor de medewerkers in je organisatie, laagdrempelig met behoud van je professionele distantie.

De belangrijkste opgaven voor de directeur zijn:

 • Het samen met de gemeenten en bedrijven organiseren van (nieuwe) instroom om de ambities van Kansis en de gemeenten waar te maken en te verstevigen:
  • Met een bredere opdracht van de gemeenten.
  • Door bredere doelgroepen in te laten stromen en passende werksoorten aan te bieden.
  • Door de acquisitiekracht en de relaties met de bedrijven te versterken en nieuwe bedrijven/ ‘opdrachtgevers’ te contracteren.
  • Door aan te haken op Zorg, omdat werk de basis is voor een goede gezondheid. Door te bouwen aan een netwerk van maatschappelijke partners om kansen te creëren buiten de beschutte Sw-omgeving.
 • Het samen met de RvC komen tot een eenvoudiger sturingsmodel met één stichting waarin de twee gemeenten gelijkwaardig participeren:
  • De huidige infrastructuur te behouden om een goede balans te hebben tussen opdrachten van gemeenten en de ontwikkeling van de medewerkers.
  • De organisatie toekomstbestendiger te houden en uit te bouwen door o.m. strategisch personeelsbeleid.
  • Het resultaat van het onderzoek naar de positionering van het ambtelijk personeel te implementeren met een bijpassend mandaat voor de directeur.
  • Samen met gemeenten op logische momenten generieke bedrijfsvoeringstaken van gemeenten en Kansis te onderzoeken en keuzes te maken.

Als directeur begrijp je goed wat doorontwikkeling van de organisatie betekent, voor medewerkers, management en voor de deelnemende gemeenten. Je bent de sparringpartner voor de unitleiders. Als directeur van Kansis heb je een open instelling, je bent nieuwsgierig en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een inspirerende leider die de visie uitdraagt en gericht is op samenwerking en de implementatie van de visie. Jij weet als geen ander management en medewerkers te coachen, hen de verantwoordelijkheid te geven, zodat zij zich iedere dag met plezier en vol overgave inzetten.

Je werkt op een doelmatige en efficiënte wijze en legt hierover verantwoording af aan De Raden van Commissarissen. Zij hebben oog voor de bedrijfsvoering, maar bovenal willen zij zorgdragen, dat het potentieel van inwoners uit onder andere de bijstand zoveel mogelijk begeleid wordt naar werk bij Kansis en Kansis Groen. Je overlegt met de opdrachtgever in de directie van de gemeente Stichtse Vecht en de wethouder Werk en Inkomen over de inhoud. Je bent je daarbij bewust van de gemeentelijke belangen en je verbindt deze belangen aan de doelstellingen van Kansis, ook als deze soms op gespannen voet met elkaar lijken te staan.

De functie kent een duidelijke interne kant en een externe kant om samen met de gemeenten te komen tot een uitbreiding  van Kansis en Kansis Groen. Een sociaal ontwikkelbedrijf dat structureel financieel gezond is en dè plek is voor passend en duurzaam werk in de Vechtstreek en waar medewerkers de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen, met een blijvend financieel haalbaar resultaat waar iedereen uit de aangesloten gemeenten mee kan doen.

verbinder hands on omgevingssensitief mensgericht communicator creatief ondernemer samenwerker zichtbaar netwerker resultaatgericht

Profiel

Boegbeeld

 • HBO+-/WO- werk- en denkniveau, bijvoorbeeld met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Ruime en relevante ervaring in politiek-bestuurlijke context positie binnen een gemeente.
 • Aantoonbare affiniteit met de brede doelgroep van Wsw en Participatiewet.
 • Ruime ervaring in het leiden van ontwikkel- en /of veranderprocessen.
 • Relevante commerciële ervaring.
 • Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met medezeggenschap.
 • Bekendheid met de regio en/of het sociaal domein is een belangrijke pré.

Daarnaast:

 • Ben je een gezaghebbend leider, die (sociale) structuren en verbanden (uit)bouwt tussen RvC, organisatie en bedrijven, waarbij je gemakkelijk schakelt tussen de verschillende stakeholders.
 • Heb je een eigen toekomstbeeld, met ideeën, die organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen en inspireren (creatief).
 • Ben je bestuurlijk sensitief, stem je je eigen activiteiten af op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Ben je een inspirerende voorzitter van het MT.
 • Ben je doelgericht en actief om resultaten en/of doelstellingen te bereiken.
 • Ben je een verbinder en een teamspeler, die gemeenschappelijke doelen (her)kent en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijkt.
 • Handel je besluitvaardig en bedrijfsmatig: pragmatisch en daadkrachtig.

Aanbod

Past deze uitdaging bij je?

Kansis biedt een dynamische en zeer uitdagende functie bij een organisatie met een stevige ambitie. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en de mogelijkheid van hybride werken. Met een bijpassende beloning (s14 (nader te waarderen) CAO gemeenten). De aanstelling is fulltime (36 uur).

Procedure

Gesprekken in oktober

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en heb je je gesprekspartners nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in twee verschillende rondes bij de opdrachtgever in week 17 – 21 oktober 2022. Kennismakings- en arbeidsvoorwaardengesprek in de week erna. Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie. De werving vindt gelijktijdig in- en extern plaats. De procedure is erop gericht dat de nieuwe directeur kan starten op 1 januari 2023.

 

Geïntereseerd

Wanneer deze positie je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk – uiterlijk 4 oktober – tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.