Directeur voor Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek

Verbindende versneller
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek

Samen van woord naar daad

Dat is de leidende ambitie van onze samenwerking van besturen en dus van het Samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan is leidend. Het belangrijkste speerpunt is dat iedere leerling die in staat is een diploma te halen, het onderwijs volgt in het regulier vo en daar zijn/haar diploma haalt. Dit vraagt aanpassing van het ondersteuningsaanbod in het regulier VO, maar ook aanpassing van de huidige werkwijze, structuren, organisatie en tot slot nauwe samenwerking tussen VO en VSO. Daarnaast is inzet van specifieke expertise noodzakelijk om de leerlingen met een extra en/of complexe ondersteuningsbehoefte in staat te stellen in het regulier onderwijs zijn/haar diploma te behalen. De eerste stappen zijn nu gezet. De samenwerking binnen het onderwijs, maar ook met alle netwerkpartners, is daarom bepalend voor het succesvol realiseren van de doelen voor álle leerlingen. Het richten van alle capaciteit, onze professionaliteit en de bestuurlijke kracht om dit te realiseren, is het doel van het samenwerkingsverband.

Dat kan door de professionele docent mee te nemen in de gezamenlijke verantwoordelijkheid, bruggen te bouwen tussen verschillen en het intensiveren van samenwerking. Zichtbaar het verschil maken voor de leerling en voor de samenleving in Zuid-Limburg. Het wordt de komende vier jaar de uitdaging om deze missie en visie in gezamenlijkheid uit te dragen en herkenbaar te laten zijn in het handelen van alle betrokkenen.

 

Functie

Directeur

Van woord naar daad

Voor de nieuwe directeur ligt een duidelijke opdracht klaar. Samen van woord naar daad is het ondersteuningsplan 2022-2026 en dat vraagt uitvoering. Dat start al met de invoering van de diplomaroute in 2023.

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is groot. De directeur stimuleert de samenwerking en houdt de partijen bij elkaar, de scholen zullen het gaan realiseren, de docenten gaan het doen en de leerlingen zullen de vruchten ervan plukken.

Context

De huidige directeur heeft een nieuwe functie aanvaard. De directeur opereert in een complex en uitdagend netwerk en rapporteert aan het bestuur met de onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er het directieoverleg met de schooldirecties (de Beleidsgroep) en de OPR (de Ondersteuningsplanraad, ouders en medewerkers). Dan is er directe invloed via diverse netwerkoverleggen (bijvoorbeeld het netwerk zorgcoördinatoren). De contacten met de gemeenten, beleidsambtenaren en wethouders geven ruimte voor initiatief dat school- of bestuuroverstijgend is of zou kunnen zijn. Er is veel invloed, maar dat zal als vakman/-vrouw ook verdiend moeten worden. Het vereist samenwerking, sensitiviteit, charme en tact om in dit complexe netwerk de plannen te realiseren.

Van de directeur wordt passie voor (passend en inclusief) onderwijs verwacht, maar vooral ook verbindingskracht om samen de gestelde doelen te realiseren. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen en prettige scherpte om altijd partijen bij elkaar te krijgen voor het doel.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Doelgericht Professioneel Samen Betrokken Inspirerend Aansprekend Verbindend

Profiel

Verbindende versneller

Verbindend

Je bent een netwerker en samenwerker die mensen en netwerken aan elkaar kan knopen. Veel partners, veel nieuwe partners, zijn nodig om de plannen te realiseren. Dat vergt aandacht, elkaar zien en aanspreken en op een prettige manier op koers houden. Jij bent instaat om bruggen te slaan. Je bent als mens gecommitteerd aan de inclusieve opgave. Je kan dat inzetten voor de ander en plezier brengen om het vol te houden. Slim, strategisch en analytisch. Sparringpartner voor velen.

Versneller

Je hebt een gezond ongeduld om het ook echt te laten gebeuren. Durft elkaar aan te spreken en aan te duwen om het ook echt te doen. Je stapt in met de leerling voor ogen, de bedoeling. Je ziet ook mogelijkheden, jij speelt naar voren. Dat enthousiasme kun je overbrengen ook als het een keer tegen zit of zwaar is. Jouw energie werkt aanstekelijk om mee te doen. Dat kan jij op alle plekken, bestuur, directie, school, docent, leerling, ouder, wethouder, etc. Dat grote netwerk vermoeit jou niet. Jij snapt dat het verschillende snelheden zijn, maar wel snelheden naar voren.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, beschikt over goede analytische vaardigheden en schakelkracht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Kunt bogen op een stevige ervaring als leidinggevende (directie, bestuur of programma management) in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor leerling en jeugd duidelijk zichtbaar.

Aanbod

Als je je aangesproken voelt voor deze belangrijke positie in het onderwijs in Zuid-Limburg dan hebben wij een goed aanbod voor je klaar. Mooie arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 13 CAO VO.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en van de besturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

Speed op dinsdag 13 september, waarin je langs drie tafels kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en bestuur en organisatie kennismaakt met jou.
Slow op maandag 19 september, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show in week 38/39, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt in het realiseren van de ambitie.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïntereseerd

Voel jij je aangesproken en ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 7 september jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Deze vacature wordt begeleid door Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.