Onderwijskundig ondernemer

Amersfoort
Organisatie |

MBO Amersfoort

Lerend werken en werkend leren

MBO Amersfoort is een innovatieve onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort en omgeving. MBO Amersfoort onderscheidt zich doordat het onderwijs in de daadwerkelijke praktijk uitgeoefend wordt. Dit uit zich onder andere in het onderwijsconcept Onderwijs In Bedrijf. Dit onderwijsconcept heeft de afgelopen vier jaar aan de basis gestaan van een kwantitatieve en kwalitatieve groei van MBO Amersfoort. Door pionieren en lef te tonen, heeft MBO Amersfoort het onderwijs op unieke wijze een stap dichter bij de arbeidsmarkt gebracht. Ook voor de toekomst wil de organisatie in co-creatie tot nieuwe perspectieven komen en van elkaar en van andere branches dan onderwijs leren. MBO Amersfoort heeft nu 8.300 studenten en 730 medewerkers.

School voor Techniek

De School voor Techniek heeft een lange geschiedenis. Nu bestaat de School voor Techniek uit twee locaties in Amersfoort en drie onderwijsteams: Bouw en schilderen, Transport, Logistiek, Mobiliteit en voertuigen en Techniek en procesindustrie. Met ruim 1.590 studenten (90% BBL) en 55 medewerkers, wordt dagelijks gewerkt om deze studenten onze wereld echt tastbaar te laten maken. In uitstekende samenwerking met het bedrijfsleven als partners in opleiden of als partners letterlijk in huis.

Vaste partners voor Bouw en Schilderen zijn de opleidingsbedrijven Bouwmensen Amersfoort en Schildersvakopleiding Amersfoort. Voor Techniek en Procesindustrie is de vaste partner InstallatieWerk Midden. Onderwijsbedrijf De Garage is het garagebedrijf in de school. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken met diverse bedrijven.

Functie | Directeur Techniek

Als Directeur Techniek ben je verantwoordelijk voor de school en leg je verantwoording af aan het College van Bestuur van MBO Amersfoort. Je maakt deel uit van het directieoverleg en het managementteam van MBO Amersfoort. Daarnaast geef je direct leiding aan 3 teamleiders en enkele onderwijsondersteuners.

De School voor Techniek staat voor de uitdaging om de snelle ontwikkelingen buiten te vertalen naar binnen. Daarvoor is een super sterke basis vereist waarop goed kan worden doorgebouwd. Onderwijs stelt hoge eisen aan de docenten en aan het ondersteunende team. Er wordt hard gewerkt om aan alle verwachtingen te voldoen. Dat harde werken omzetten naar succes (top studenten, top onderwijs) is de belangrijkste opgave voor de nieuwe directeur. Samen met de samenwerkingspartners sterk techniek onderwijs realiseren in de regio, inclusief, dus voor elke student.

Een goede aansluiting voor de VMBO leerlingen en een mooie doorstroom naar het HBO zijn belangrijke pijlers naast de uitstekende aansluiting met het (toekomstige) bedrijfsleven dat graag participeert en ook hoge verwachtingen heeft.

De School voor Techniek heeft de laatste vier jaar wisselingen gehad in de directie. Er ligt een opgave om stabiliteit terug te brengen en richting en snelheid te creëren in het team. Extern is de opgave om met de samenwerkingspartners en je regionale onderwijsnetwerk het techniek onderwijs te versterken. Als onderwijskundig ondernemer creatief samen de kansen die er zijn te pakken en te realiseren. Niet naast elkaar maar met elkaar.

Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Teamspeler Betrokken Koersvast Transparant Ondernemend

Profiel | Vasthoudende ondernemer, gericht op samenwerking

Vasthoudend

Je bent vasthoudend in de relatie en op de koers. Je vindt het belangrijk om met iedereen om je heen in verbinding te staan, transparant en betrouwbaar. Dit doe je door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en dit te blijven, ook als het moeilijk wordt. Met passie en energie laat je jouw betrokkenheid zien aan de organisatie, de studenten en de medewerker. Je wilt vanzelfsprekend op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het MBO, zelf leren en het werkveld van de sectoren kennen.

Je zet lijnen en kaders uit, brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Je bezit implementatiekracht om de strategie vervolgens ook echt uit te voeren. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Daarbij ben je communicatief sterk. Je kan en blijft goed uitleggen waarom veranderingen worden doorgevoerd. Je kunt op een prettige manier duidelijk zijn en medewerkers, studenten en stakeholders meenemen in de keuzes die gemaakt moeten worden en de consequenties.

Ondernemer

Je vindt het leuk om het proces te sturen en schakelt graag op allerlei borden, van strategisch naar tactisch, van tactisch naar operationeel. De ene keer proactief en ondernemend, de andere keer meebewegend en servicegericht. Maar altijd doelbewust en betrouwbaar. Daarbij pak je vol zelfvertrouwen je eigen domein en je stelt je niet afhankelijk op bij het halen van de doelen en de integrale rol die van je verwacht wordt. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen gedeeld kunnen worden.

Gericht op samenwerking

Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking. Je voelt je betrokken bij de opgaves waar de School voor Techniek maar ook jouw maatschappelijke partners voor staan. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en het goede gesprek te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen te werken aan verdere verdieping. Het doel is niet naast elkaar te werken maar juist met elkaar, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe dingen en de innovatie die voor toekomstig (vak)onderwijs nodig is.

Wat heb je in huis?

We zijn op zoek naar een echte persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan. Een vakspecialist of autoriteit als het gaat om Techniek en/of (vak)onderwijs. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, bezit je de nodige sensitiviteit en ben je een goede netwerker (intern en extern). Je hebt leidinggevende ervaring in een eindverantwoordelijke functie en je hebt aantoonbaar teams naar een hoger plan gebracht.

Aanbod | Vakmanschap bevorderen

Heb jij de ambitie om techniek en vakmanschap te ontwikkelen en studenten en collega’s uit te dagen en te laten groeien tot sterke spelers in onze maatschappij? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De functie is fulltime en ingeschaald in schaal 14 volgens CAO MBO Onderwijs. De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Tevens zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals dertiende maand, sportabonnement, gratis reizen middels OV en tegemoetkoming voor zorgverzekering en persoonlijke ontwikkeling.

Procedure | Met zorg, flexibel en bijzonder

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op donderdag 8 juli waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de organisatie en de organisatie vooral kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 12 juli waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op donderdag 15 juli waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor de zomervakantie 2021 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Flexibel, digitaal waar het kan en live waar het moet. Inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Samenwerkende ondernemer?

Wil jij deze onderwijskundige ondernemer worden die sterke samenwerking en duidelijke focus brengt? Dan zien wij graag uiterlijk 30 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Johannes Arets (06-1026 0480) Natuurlijk zijn Martine en Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Techniek
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.