Vacature Directieadviseur Prinsenstichting

Verbinder met groot schakelvermogen in woord en daad

Purmerend
Organisatie |

Prinsenstichting

Prinsenstichting maakt deel uit van Stichting De Opbouw. De Opbouw bestaat uit verschillende zorgorganisaties gericht op verpleging en verzorging (inclusief thuiszorg en revalidatie) en verstandelijk gehandicaptenzorg. Prinsenstichting is binnen De Opbouw een van de zorgorganisaties die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting werkt vanuit de principes van Gentle Teaching aan de ondersteuning, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting is een focusorganisatie voor excellente en meest complexe zorg.

Het wonen, werken en de vrijetijdsbesteding voor cliënten wordt binnen Prinsenstichting vormgegeven in zelforganiserende teams verdeeld over zes regio’s. Iedere regio kent diverse woon- en dagopvang voorzieningen. Deze voorzieningen vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De teams worden (onder andere in de ontwikkeling naar effectieve zelforganisatie) ondersteund door teamcoaches. De zorgverantwoordelijkheid wordt gedragen door gedragsdeskundigen, die samenwerken met regiomanagers en teamcoaches, en die de teams ondersteunen in de omgang met cliënten. Prinsenstichting heeft onder andere locaties in Schagen, Zaandam en Purmerend en werkt intensief samen met deze gemeenten. De staf ondersteunt het regiomanagement en verbindt zo primair proces met de staftaken.

Zodiak is het (regionale) expertisecentrum van Prinsenstichting en bestaat uit begeleidende en behandelende functies zoals (ortho)pedagogiek en psychologie (gedragsdeskundigen), geneeskundige zorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Deze deskundigen verrichten hun werkzaamheden op basis van multidisciplinaire (poliklinische) advisering en begeleiding van zowel in- als externe zorgvragers.

Logo Prinsenstichting
Functie | Directieadviseur

Taken en verantwoordelijkheden
De Directieadviseur is de rechterhand van de directeur en regiomanagers. Hij/zij werkt vanuit de visie van Prinsenstichting, draagt deze uit en operationaliseert deze. Is daarbij in haar/zijn eigen gedrag en handelen een voorbeeld. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling, evaluatie en borging en is tevens verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de directeur en (regio)managers bij het vormgeven van externe contacten, productontwikkeling en ontwikkeling van ketensamenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij werkt zij/hij binnen de afgesproken productieresultaten, kaders, waarden en principes van de organisatie. De directieadviseur weet zich snel te verdiepen in de inhoudelijke vraagstukken en de uitdagingen waar Prinsenstichting en stichting De Opbouw mee te maken hebben. Op basis van een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in de relatie met onder andere gemeenten, (de zorgorganisaties van) De Opbouw en andere stakeholders, weet hij/zij interne en externe ontwikkelingen te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de producten. Hij/zij ondersteunt en stimuleert horizontale kennisuitwisseling en borging.

Hij/zij rapporteert aan de directie en neemt de directeur waar bij (kortdurende) afwezigheid onder andere als voorzitter van het Directie overleg, en bij calamiteiten. De Directieadviseur ondersteunt de directeur bij overleg met Medezeggenschap (cliëntenraad en ondernemingsraad). Hij/zij ondersteunt de directeur bij procedures bij externe klachtencommissies. Is voorzitter van de WZD commissie (en is daarmee ook inhoudsdeskundige WZD-coördinator). Geeft direct leiding aan de organisatiestaf en opleidingen, waarbij de positionering van de afdeling opleidingen onderzocht gaat worden.

Blijvende aandacht gaat uit naar de aansluiting tussen het primair proces en de staf, waarbij hij/zij zich weet te verplaatsen in het perspectief van het primair proces en zo de visie vertaalt en operationaliseert. Op een manier waarop hij/zij zorgt dat het geregeld wordt als aanspreekpunt voor de (regio)managers.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau, met ruime werkervaring bij voorkeur op bestuurlijk niveau. Bijvoorbeeld een bedrijfskundige achtergrond.
 • Visie op maatschappelijke  voorzieningen binnen de zorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten is een pré.
 • Visie en ervaring met zelforganiserende team.
 • Visie en ervaring met organisatieontwikkelingsprocessen.
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen weet deze te vertalen (zowel inhoudelijk en procesmatig).
 • Visie op en ervaring met medezeggenschap en governance.

Verbinder Overstijgend Communicatief Toegankelijk Professioneel Realisatiekracht Kritisch Schakelvermogen Humor

Profiel | Natuurlijke autoriteit
 • Natuurlijke autoriteit, sociaal vaardig, gewetensvol, met relativeringsvermogen.
 • Zet maatschappelijke ontwikkelingen om in strategische doelstellingen en vertaalt deze naar het primair proces.
 • Sparringpartner voor de directeur en voor de managers: structureert, maakt af en borgt.
 • Kan weerstanden in het contact met derden overwinnen, werkt goed samen en weet uitstekend in- en externe relatie te creëren en te onderhouden.
 • Is in staat meningsverschillen te overbruggen, schuwt de confrontatie niet met behoud van motivatie bij de ander.
 • Weet om te gaan met de balans, betrokkenheid waar nodig en afstand waar gevraagd. Houdt iedereen bij de les.
Aanbod | Een buitengewoon aantrekkelijke functie

Een buitengewoon aantrekkelijke functie in een uitdagende omgeving met een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden: functiegroep 70 conform FWG CAO-G, een 32-36-urige werkweek, waarbij de mogelijkheid tot een flexibele invulling van de werktijden groot is, en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure | Gesprekken in mei

De procedure is er op gericht om deze voor medio juni 2021 af te ronden. Gesprekken bij K+V vinden plaats in week 19 en 20. Gesprekken bij Prinsenstichting in Purmerend vinden plaats op vrijdag 28 mei en het tweede gesprek op woensdag 2 juni. Vrijdagmiddag 4 juni vindt het verdiepende assessment plaats.Het afrondende arbeidsvoorwaardegesprek vindt op donderdagochtend 10 juni plaats.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen / richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd | Ben jij de Directieadviseur die Prinsenstichting zoekt?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je via ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. De vacature staat vooralsnog open tot en met zondag 9 mei 2021. De werving en selectie vindt gelijktijdig in- en extern plaats. Deze vacature is in behandeling bij Helga Bijker (06 2269 8599), en Frank Wolff, (06 1595 4079). Uiteraard kun je Helga en Frank bellen voor vragen.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een verdiepend assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Directieadviseur
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.