Faculteitsdirecteur Almere voor Aeres Hogeschool

Groene strateeg die ruimte creëert
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Aeres Hogeschool

Talent voor groei, dat is waar Aeres Hogeschool voor staat. De hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Aeres richt zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo levert Aeres een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen. Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving die veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten zij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 4.000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus. Almere kent 10 opleidingen waar 750 studenten aan deelnemen en 110 medewerkers voor werken.

Aeres Hogeschool Almere: Samen laten wij de stad leven

Wanneer er steeds meer mensen in de stad wonen, ontstaan er meer vragen op het gebied van natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Er is kennis nodig om de groeiende steden wereldwijd leefbaar te houden. Daarom leidt Aeres Hogeschool Almere studenten op tot toekomstgerichte groene veranderaars binnen de thema’s Food, Nature & Urban Green. En verbinden zij zich als groene kennisinstelling met hun onderzoeksprogramma aan een duurzame, leefbare toekomst. Studenten én medewerkers worden gestimuleerd om weloverwogen keuzes te maken, met het wereldwijde toekomstperspectief voor ogen. Het nieuwe pand in Almere dat staat op de Floriade is bekroond met de Circulair Award 2022 en is de belichaming van het centrale thema van de Floriade: ‘Growing Green Cities’. Het is toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid.

Maak via deze video kennis met  Aeres Hogeschool Almere.

Functie

Faculteitsdirecteur Almere

Als faculteitsdirecteur val je rechtstreeks onder de instellingsdirecteur, geef je leiding aan de medewerkers en het managementteam van de faculteit en ben je lid van het directieteam van de hogeschool. Het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen, op basis van de richtinggevende strategische agenda, kaders en governance principes.

Als faculteitsdirecteur ben je boegbeeld van de faculteit en draag je integrale managementverantwoordelijkheid voor jouw eigen instelling. De faculteiten hebben ruimte om zelf invulling te geven aan primaire en ondersteunende processen op het gebied van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. De faculteiten hebben hun eigen slagkracht, maar steunen tegelijkertijd op de gemeenschappelijke kracht van Aeres Hogeschool als geheel.

De komende jaren sta je voor de volgende mooie interne en externe uitdagingen:

  • Verstevigen van de faculteit landelijk en in de regio door partnerschap met relevante partijen; relaties onderhouden en opbouwen, kansen zien in samenwerkingen waarbij maatschappelijke regionale duurzaamheid centraal staat en mogelijkheden om het werkveld van studenten binnen onderwijs en onderzoek te realiseren.
  • Interne organisatie verder professionaliseren en verbeteren; efficiënter inrichten van het primaire proces en hieraan vasthouden, begrenzen van ruimte om interne beheersbaarheid te bevorderen, onderwijs en onderzoek meer met elkaar verbinden en het aanbrengen van heldere communicatielijnen die transparant zijn.
  • Duidelijke positionering en vergroten bekendheid van de faculteit; in de regio, binnen stichting Aeres (VMBO/MBO en HBO) en in het landelijke HBO veld is duidelijk waar de faculteit voor staat en wordt de bekendheid vergroot, zodat meer aankomende studenten de faculteit weten te vinden en Aeres Hogeschool Almere een aantrekkelijke keuze vinden.
  • Binden en boeien van medewerkers; aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel gericht op diversiteit en de waardes waar Aeres Hogeschool Almere voor staat, aandacht geven aan de laagdrempeligheid die bij de relatief kleine faculteit hoort, elkaar kennen en zien.
  • Uitnutten van gebouw, faciliteiten en middelen; ontwikkelen van een campus, functionaliteiten binnen en buiten het gebouw voor studenten vergroten, verdere inzet van de technische middelen ten behoeve van werk – en onderwijsprocessen.
  • Verdere profilering en bouwen aan de identiteit; Samenwerken en verbinden van de faculteiten onderling, vindbaarheid en positie verstevigen internationaal & nationaal, de regionalisering van het HBO, route uitzetten die leidt naar een eenduidige visie en missie die past bij de kleinschaligheid van de faculteit.
  • Sturing en richting geven aan mensen en middelen; Het meer samenbrengen van onderzoek en onderwijs, realiseren van groeimogelijkheden bij toename studenten en toekomstige onderwijskundige vraagstukken.

Sensitief Besluitvaardig Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Passie Doelmatig

Profiel

Groene strateeg die ruimte creëert

Groene strateeg

Als strateeg houd je altijd het grote geheel integraal in de gaten en bewaak je het gezamenlijke perspectief. Dit doe je samen met je collega’s, de studenten en de (regionale) stakeholders.  Je daagt uit, haalt op, geeft richting en houdt vervolgens vast aan de keuzes die zijn gemaakt en de doelen waar je samen met de faculteit voor staat.  Je weet wat speelt en wat nodig is. Hierdoor word je niet verrast en kun je met overtuiging overbrengen wat goed en nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen moeten worden genomen en legt uit waarom. Je vindt het leuk om als regisseur de organisatie te sturen. De ene keer proactief en besluitvaardig, de andere keer meebewegend en servicegericht. Maar altijd doelbewust en betrouwbaar.

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander en graag dichtbij. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen met het team, de studenten en de (regionale) stakeholders te werken aan verdere groei en verdieping. Dat doe je onder meer door keuzes te maken, open te staan en te delen, door zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken.

Aeres Hogeschool Almere wil actief bijdragen aan een meer duurzame wereld. De thema’s Food, Nature & Urban Green staan centraal in onderwijs en onderzoek met onderwerpen als biologie, voedsel, gezondheid, duurzaamheid, klimaat en groene gebiedsinrichting. Dat vraagt van jou een duidelijke visie op groen waarbij je bewust leeft naar de maatschappelijke opgaves waar we voor staan als onderdeel van de natuur.

Ruimte creëren

Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest. Je brengt met humor en de nodige dosis relativeringsvermogen, samenhang, overzicht en focus. Je gaat op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Hierdoor creëer je rust en ruimte voor verdere ontwikkeling, professionalisering en groei. Je bent creatief in wat echt kan, durft anders te kijken en wilt goede ideeën omarmen. Je nodigt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten en tussen de spelers in de groene sector. Daarbij schets je nieuwe perspectieven en mogelijkheden, houdt deze vast en zorgt voor de uitvoering. Met een energieke houding bouw je aan een toekomstbestendige faculteit die verder kan groeien. Dit doe je niet alleen. Daarbij zoek jij hulp en verbinding bij anderen in de organisatie. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren.

Wat heb je in  huis? 

We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid met passie voor groen en duurzaamheid en die zich niet snel uit het veld laat slaan. Iemand die in staat is en het leuk vindt om de organisatie verder te professionaliseren, anderen hierin meekrijgt en enthousiasmeert. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, bezit je de nodige sensitiviteit en ben je een goede netwerker (intern en extern). Je hebt een academisch werk- en denkniveau, stevige integrale (eindverantwoordelijke) leidinggevende ervaring, kent het DNA van het (HBO) onderwijs en/of de groene sector of kan deze snel eigen maken.

Aanbod

toekomstgerichte groene veranderaar?

Dan hebben we een mooi aanbod voor je om in deze functie het verschil te maken en te werken aan de ontwikkeling van (jonge) mensen gericht op een duurzame en leefbare toekomst. Aeres biedt een dienstverband voor één jaar. Bevalt het van beide kanten goed? Dan wordt het contract na één jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Aeres volgt de CAO HBO en deze functie is ingeschaald in 14.

Procedure

ontmoeten en de dialoog

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op 22 augustus waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op 24 augustus waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op 29 augustus waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 september 2022 af te ronden met zorg, zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen. We stellen onze procedure flexibel op, live waar het moet en digitaal waar het kan, inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïntereseerd

werken op een unieke plek?

Reageren kan tot uiterlijk 17 augustus. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te maken. Een uitgebreid assessment behoort ook tot de mogelijkheden.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.