Koersvaste verbinder en servicegerichte leider

Gilze Rijen
Organisatie |

Stichting Nuwelijn en Muzerij

Stichting Nuwelijn is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs met zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. We willen het beste uit kinderen halen door een gevarieerd aanbod van hoge onderwijskwaliteit in een eigentijdse leeromgeving. We willen er zijn voor alle inwoners in onze regio die belang hebben bij goed onderwijs voor kinderen. We zorgen voor goede contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen, of het nu ouders, de gemeente, het bedrijfsleven, peuterspeelgroepen, jeugdzorg of scholen voor voortgezet onderwijs zijn. Stichting Nuwelijn is samengegaan met Stichting Muzerij, een kinderopvangorganisatie. Stichting Muzerij heeft zes locaties binnen de gemeente Gilze-Rijen, waarvan één locatie met dreumesclub, één locatie met kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang en 4 locaties met enkel peuterspeelgroepen. De 6 locaties zijn allen gehuisvest in scholen van Stichting Nuwelijn. Beide stichtingen zijn lokaal verankerd en bieden enkel opvang, begeleiding en onderwijs in de gemeente Gilze en Rijen. Bij Nuwelijn werken 140 medewerkers bij Muzerij 40 medewerkers.

De kracht van onze twee stichtingen zijn de enthousiaste medewerkers die het hart op de juiste plaats hebben voor kinderen. We zijn ambitieus, gedreven, enthousiast, betrokken en zorgen samen voor een warme sfeer. Er is een mooie balans van hard werken met elkaar en genoeg ruimte voor de persoonlijke kant en gezelligheid. We zijn ieder binnen onze eigen verantwoordelijkheid in staat kinderen maatwerk te bieden. Iedere locatie heeft zijn eigen sociale omgeving, waar kinderopvang en school op anticiperen door een divers aanbod, begeleiding op maat en door het feit dat in alle kernen van de gemeente Gilze en Rijen onze kinderopvang en scholen gezamenlijk gehuisvest zijn.

Functie | Hoofd HR

Het bestuurskantoor is verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige ondersteuning en sturing van Nuwelijn en Muzerij. Binnen het bestuurskantoor werken professionals op het gebied van financiën, HR en facilitaire zaken. De medewerkers hebben hoge betrokkenheid en verwachtingen bij de organisatie. Dienend aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. De lijnen zijn kort. De medewerkers zijn open en betrokken. Iedereen werkt hard op zijn vakgebied. Na een roerige periode kijken de medewerkers uit naar samen verder bouwen, meer samen te werken en samenhang te creëren binnen het bestuurskantoor.

Met het nieuwe Hoofd HR zal vorm en beeld worden gegeven aan wat tot nu toe is opgebouwd en dit uitbreiden naar hedendaags strategisch HR beleid. Je bent de spil die coördineert, organiseert, initieert en waar het kan samen op te trekken. Doel is om goed werkgeverschap uit te kunnen dragen. De belangrijkste focus zal liggen op:

• Stroomlijnen van de werkprocessen en de aansturing ervan.
• Duidelijke positionering en inrichting van het bestuurskantoor,zodat iedereen weet waar je terecht kan met je vragen. Een mooie balans tussen faciliterend en adviserend zichtbaar zijn en je professie uitdragen.
• Expertise van alle medewerkers doorontwikkelen en versterken.
• Vergroten van de bedrijfsmatige sturing en de kwaliteit van de managementrapportages. Door meer uniforme werkwijze en heldere informatievoorziening.

De opdracht zal eerst uitgevoerd gaan worden voor Nuwelijn en al snel zal Muzerij daaraan toegevoegd worden, zodat beide stichtingen optimaal ondersteund worden vanuit HR. Als Hoofd HR ben je functioneel leidinggevende en verantwoordelijk voor de kwaliteit van HR binnen Nuwelijn. Je vervult daarbij verschillende rollen:

* Met een warm hart en koel hoofd, zorg jij ervoor dat in synergie taken efficiënt worden opgepakt en uitgevoerd. Daarbij stimuleer je en spoor je anderen aan hun talenten optimaal te benutten.
* Daarnaast ben je adviseur op verschillende niveaus. Voor de bestuurder, de directeuren en de medewerkers. Als Hoofd HR spar je inhoudelijk met je collega’s en help je hen met de keuzes die zij moeten maken, in hun rol. Steeds kijkend naar de veranderende markt, personele vraagstukken en aankomende innovaties. Je vertraagt en versnelt waar nodig.
* Als facilitator zorg je dat het bestuurskantoor en de bijbehorende taken optimaal worden ingericht en vormgegeven zodat collega’s op de locaties hun werk met plezier en professioneel kunnen uitvoeren.
* Je bent een verbinder, zowel op het bestuurskantoor als met de scholen. Om de faciliterende en adviserende rol te kunnen waarmaken, ben of raak jij goed op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt en nodig is. Je zorgt ervoor dat je met elkaar de juiste dingen goed doet. Daarbij stimuleer je, inspireer je en spoor je de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten. Je weet wat er speelt en geeft de juiste aandacht aan de collega’s. Je hebt daarbij geen 9 tot 5 mentaliteit en vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn. Zo leer je de medewerkers goed kennen en kun je inspelen op de verschillende vraagstukken.
* Je bent verantwoordelijk voor het houden en realiseren van de koers van de organisatie, het ontwikkelen van strategisch beleid en het implementeren van dit beleid in de organisatie. Je levert een bijdrage aan de strategie en doelstellingen van Nuwelijn.

Tenslotte is ervaring met CAO PO en/of CAO Kinderopvang een pre of je bent bereid om je hierin te verdiepen.

Teamspeler Communicatief Toegankelijk Koersvast Energiek Professioneel Servicegericht Betrokken Creatief

Profiel | Creatieve strateeg die samen verder wil bouwen

Creatieve strateeg

Als strateeg ben je organisatie sensitief. Je zorgt dat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor welke taken en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je bent warm zakelijk, transparant, voert het eerlijke gesprek en maakt alles bespreekbaar. Als strateeg kijk je altijd integraal, voor het bestuurskantoor, voor de directeuren, voor de medewerkers en voor de leerlingen. Overzicht houden, koers vasthouden, maar ook goed weten wanneer je wel mee moet bewegen en flexibiliteit nodig is.
Daarnaast ben je creatief. Durf je anders te kijken, stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je nodigt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen bestuurskantoor en de scholen. Je zorgt dat processen slim georganiseerd en gestructureerd zijn en dat dit zichtbaar geborgd is in de hele organisatie. Daarbij ben je communicatief sterk. Je kan helder uitleggen welke veranderingen waarom worden doorgevoerd.

Samen bouwen

De twee stichtingen staan in de steigers. Door jouw ervaring binnen het HR vak ben je in staat de toekomst samen met je collega’s vorm te geven. Samen verder bouwen aan de veranderingen die vol enthousiasme in gang zijn gezet. Je brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Ook bouw je op het juiste tempo verder uit, je ontwikkelt en bevordert eigenaarschap en integraal leiderschap. Daarbij ben je realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Je kunt op een prettige manier vasthoudend en duidelijk zijn, medewerkers en directeuren meenemen in de keuzes en de consequenties. Je bent servicegericht. Begrijpt dat een snelle terugkoppeling belangrijk is. Je bent eenduidig in je communicatie en zorgt dat de kaders en verwachtingen duidelijk zijn. Zorgen voor je medewerkers zie je als een belangrijk goed. Vraagstukken wat betreft welzijn, scholing, ontwikkeling en coaching pak je vol enthousiasme op.

Bewegen als organisatie doe je samen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander, weet wat er speelt, over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Om het vervolgens met elkaar te gaan doen. Je bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter gaat dan alleen. Daarom zoek jij hulp en verbinding bij anderen in de organisatie, zowel op het bestuurskantoor als op de scholen. En stimuleer je ook de ander om het samen te willen doen. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren.

Aanbod | Vorm geven en bouwen

Een uitdagende functie bij een aantrekkelijke werkgever met een daarbij passend salaris binnen een professionele en ambitieuze organisatie. De functie is ingeschaald in salarisschaal 11 van de CAO-PO, maar met aantoonbare competenties op academisch niveau is schaal 12 bespreekbaar. Je ontvangt een jaarcontract en bij goed functioneren zetten we dit om in een vast contract. De CAO kent een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Je standplaats is Molenschot, maar we zien je ook graag terug binnen de verschillende scholen van Nuwelijn.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 27 augustus 2021. Het streven is de procedure voor 31 augustus, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden.

Geïnteresseerd | Servicegericht en in voor het maken van grote sprongen?

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 23 augustus 2021 tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.