Interim Manager zorg en kwaliteit voor Siriz

Ondernemend leider, mensgericht, inhoudelijk sterk en daadkrachtig
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Manager zorg en kwaliteit

Organisatie

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Siriz is opgericht in 2010. Siriz zoekt haar cliënten op en is vraaggericht. Hulpverlening bij Siriz heeft een duurzaam karakter; dat betekent dat de cliënt met en na de hulp van Siriz zelfstandig verder kan met haar/zijn leven. Daarnaast wil Siriz bijdragen aan de veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind en zo structureel bijdragen aan de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

Siriz werkt zowel landelijk als regionaal. Daarbij willen we onze impact vergroten. Daarbij maken we gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze cliënten. Bij Siriz werken 43 beroepskrachten en ongeveer 60 vrijwilligers. Siriz is een landelijk werkende organisatie, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Gouda.

In de ambulante- en online hulpverlening zijn  maatschappelijk werkers landelijk actief en op onze zorglocaties werken woonbegeleiders. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper, kwaliteitsmedewerker en de projectleider innovatie.

De overige staf die ondersteunend is aan de hulpverlening, zijn onder andere de financiële administratie, HR, communicatie en het secretariaat. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers werkzaam in de preventie, online hulp en op zorglocaties. Deze vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.

Opdracht

De manager zorg en kwaliteit werkt onder verantwoordelijkheid van de bestuurder in duaal leiderschap met de manager bedrijfsvoering. De manager richt zich op de koers, kwaliteit en financiering op de terreinen preventie, online hulp, keuzehulp, ambulante ondersteuning en zorg (zijnde beschut- en beschermd wonen).

Je zorgt ervoor dat de regioteams steeds meer zelfstandig uitvoering geven aan de hulpverlening en dat zij de gestelde doelen met de beschikbare middelen realiseren.

Je initieert kwaliteitsverbetering en methodiekontwikkeling. Je bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijke beleid en methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten en coacht hiertoe de medewerkers.

In het MT wordt van jou een heldere inbreng verwacht; geënt op een duidelijke visie op zorg en kwaliteit en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt en wat er onder medewerkers leeft. Visie en strategie vertaal je naar concrete doelen, waarbij je helpt de vereiste acties te organiseren. Je zorgt voor duidelijke kaders en keuzen en vormt wanneer nodig een hitteschild voor de teams, zodat zij zich kunnen focussen op hun opdracht.

Samen met je collega MT-leden en stafleden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie.

Je bent als manager zorg en kwaliteit zichtbaar en benaderbaar en ook duidelijk en daadkrachtig. Daarnaast beschik je over een hoge mate van implementatiekracht. Van de manager zorg en kwaliteit wordt verwacht dat deze zich intrinsiek en overtuigend verbonden voelt met de visie en missie van Siriz en dat je op inspirerende wijze onze kernwaarden, gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, uit kunt dragen. Je bent in staat deze visie te integreren in preventie, online hulp, keuzehulp, ambulante ondersteuning en zorg en te vertalen naar werkprocessen en werksuccessen.

Profiel

  • meerdere jaren ervaring binnen zorg en welzijn op het gebied van beleid, management en zorg
  • ervaring in een leidinggevende functie in zorg/welzijn
  • ervaring als hulpverlener en ervaring met zelforganiserende teams zijn een pré
  • verbindende en resultaatgerichte leidinggevende
  • sterk in de procesbegeleiding, stimuleert feedback geven
  • sensitief, ondernemend en daadkrachtig

Mensgerichtheid Proactief netwerker

Voorwaarden

Je bent snel (bij voorkeur 1 juli) beschikbaar voor 3 à 4 dagen per week, opdracht is in eerste aanvang voor een maand of 3 á 4. Nb. Na de zomer gaan we de vaste werving voor deze functie starten, dus ook kandidaten die geïnteresseerd zijn in een loondienstverband mogen reageren!

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.
Je kunt Frank Wolff (06-15954079) bellen voor vragen etc. of om even te sparren.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.