Een strategische en verbindende adviseur

Oosten van het land
Organisatie |

Gemeente in het oosten van het land

Een grote plattelandsgemeente met een hoge mate van participatie in de vele kernen waar met name op het domein sport veel moet gebeuren. De organisatie kenmerkt zich door veel samenwerking en een hoge betrokkenheid. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en er is veel doe kracht en enthousiasme. De senior beleidsmedewerker voegt in bij het cluster zorgen en leren.

Functie | Interim Senior Beleidsmedewerker onderwijs, sport en cultuur

De opdracht is ter overbrugging van een vaste invulling van een vacature. We zoeken een senior in beleidsadvisering voor het bestuur en een sparringpartner en aanspreekpunt voor collega’s. Je werkt aan de strategische ontwikkeling van de beleidsterreinen onderwijs, sport en, in mindere mate, cultuur. Je bent gesprekspartner en adviseur voor de wethouders, voor inwoners, schoolbesturen en verenigingen. Je houdt van complexe vraagstukken en bent sterk in strategische beleidsontwikkeling en advisering. Je weet verbinding te maken tussen de participatieve omgeving, de bestuurlijke kaders én besluitvorming op de terreinen onderwijs, cultuur en sport.

De thema’s zijn:

Sport

 • Tot stand brengen van de sportagenda, in een adequaat proces van interactieve beleidsvorming en politieke besluitvorming.
 • Implementatie van de sportagenda met alle betrokken partijen.
 • Vraagstukken daarin zijn onder andere positionering combifunctionarissen, proces subsidiebeleid en verordeningen, incidentele vraagstukken rond accommodaties

Onderwijs

 • Visie op de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan en dit, met goed gevoel voor verhoudingen, in het juiste perspectief en tempo verder brengen.
 • Strategisch adviseur voor de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting (nieuwbouw) voor het voortgezet onderwijs.
 • Praktische afwikkeling van voorkomende werkzaamheden rond beheer, exploitatie en contracten of beschikkingen en facturatie met diverse scholen in de gemeente.
 • Incidenteel ben je klankbord of adviseur voor je collega’s voor gebouw-gerelateerde zaken (samen met collega’s van beheer).

Cultuur

 • Aanspreekpunt en monitoring voortgang culturele organisaties

 

Communicatief Samenwerken Inventief Politiek-bestuurlijk Sport Onderwijs Beleid Denken-en-Doen Lef Participatie

Profiel

Je bent snel inzetbaar voor 16 uur per week voor de periode van een half jaar. De vereisten zijn:

 • HBO/WO niveau
 • Kennis en ervaring met projecten / advisering op snijvlak huisvesting onderwijs, sport, verenigingen.
 • Stevige adviseur voor management en bestuurders.
 • Stevige gesprekspartner voor maatschappelijk partners (schoolbesturen, ervaring bij gemeente op dit gebied).
 • Adviesvaardigheden (mondeling, schriftelijk en stevigheid)
 • Gevoel voor verhoudingen
Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk dinsdag 27 april, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-43873326. Vermeld in je motivatie je beschikbaarheid en je uurtarief.
Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Interim Senior Beleidsmedewerker onderwijs, sport en cultuur
Interim
16 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.