Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht voor de Bibliotheek Lek & IJssel

Positief kritische vragensteller
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

De Bibliotheek Lek & IJssel

In de “Blije visie” heeft iedereen die dat wil zonder beperking toegang tot inspiratie, kennis en ontspanning in boeken en andere media.

Bibliotheek Lek & IJssel is dé lokale kennispartner in de gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden. Bij deze stichting werken 50 medewerkers naast 400 actieve vrijwilligers. De Bibliotheek biedt haar inwoners vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur, zodat de inwoners bewust, kritisch en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Bibliotheek zet zich actief in om de taalvaardigheid en digitale vaardigheden van al haar inwoners (van 0 tot 100 jaar) te ontwikkelen. De focus ligt op het ontwikkelen van leesvaardigheden, leesplezier en mediawijsheden bij kinderen, met projecten zoals BoekStart, de Voorleesexpress en de Bibliotheek op School. Met het laatste project ondersteunt de Bibliotheek actief de kinderen, gezinnen, de kinderopvang en de basisscholen. In het Taalhuis organiseert de organisatie programma’s voor volwassenen op het gebied van taal en digitale vaardigheden.

De Bibliotheek Lek & IJssel biedt laagdrempelig toegang tot een breed basisaanbod, waarbij de boeken en andere media toegespitst zijn op de plaatselijke behoeften en voorkeuren. De leden hebben toegang tot de collectie van andere bibliotheekorganisaties en de landelijke online Bibliotheek.

De gebouwen zijn vrij toegankelijk. De bibliotheken in Houten-Centrum, IJsselstein, Leerdam en Vianen hebben werkplekken met gratis internet en WiFi en een leestafel met kranten en tijdschriften. De bibliotheek Houten-Schoneveld is een jeugdbibliotheek. De bibliotheekpunten in Ameide, Lexmond en Meerkerk hebben een collectie voor kinderen en volwassenen. Andere bibliotheekpunten voor de jeugd vind je in Schalkwijk (Houten), Everdingen, Hagestein en Zijderveld (Vijfheerenlanden).

Op haar eigen wijze draagt de Bibliotheek Lek & IJssel bij aan de drie grote opgaven voor de Bibliotheek in Nederland:

 1. Een geletterde samenleving – het bevorderen van geletterdheid en leesplezier.
 2. Participatie in de informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
 3. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.

De Bibliotheek Lek & IJssel kent voor de komende jaren als eigen beleidsspeerpunten:

 1. Continuïteit: handhaven van het bestaande dienstenpakket en in financiële en operationele zin gezond blijven, waarbij kosten, de schaalgrootte en samenwerking belangrijke punten zijn.
 2. Innovatie: landelijke formules toepassen en voldoende proceskennis van innovatie in de organisatie verzamelen.
 3. Samenwerking: fungeren als platform voor diverse partijen, ontwikkelen van samenwerkingen (binnen en buiten de sector), allianties en deze tot en met fusie te verkennen.

Functie

Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht

De stichting Bibliotheek Lek & IJssel wordt geleid door een directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad bestaat uit vijf leden. Er wordt binnen de RvT prettig samengewerkt en ook de samenwerking met de directeur-bestuurder is goed. Recent zijn twee nieuwe leden benoemd, ter vervanging van bestuursleden waarvan de termijn afloopt. Een van hen zal in 2023 het voorzitterschap op zich zal nemen. De Raad van Toezicht zoekt nu een nieuw lid die tevens de rol van vicevoorzitter op zich zal nemen.

Strategisch Communicatief Faciliterend Procesmatig Bestuurlijk Teamspeler Betrokken Motivator Vertrouwenwekkend Rolvast

Profiel

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over bestuurlijke kennis en/of ervaring als adviseur/leidinggevende in complexe organisaties op strategisch niveau. Ze beschikken over een relevant netwerk en zijn maatschappelijk betrokken, met kennis van het openbaar bestuur en/of de lokale/regionale politiek. Als lid en vicevoorzitter heb je affiniteit met (regionale) maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen tussen Toezicht en Operatie. Je bent in staat tot zelfreflectie en evaluatie van het eigen functioneren. Je vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Je brengt als lid en vicevoorzitter mee:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Goede kennis van de governance en bekend met het toezichtsproces
 • Een brede, integrale blik
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Je kan structureren, processen bewaken en relativeren
 • Je bent een tegenspreker en hebt humor
 • Een bestuurskundige of juridische achtergrond is een pré
 • Ook kennis van het aandachtsgebied Educatie en/of Sociaal Domein en/of de Culturele Sector is een pré

Aanbod

TOEZICHTHOUDENDE ROL MET EEN ONDERNEMENDE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we je uit te reageren. We zoeken naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht (culturele achtergrond, leeftijd en gender).

De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar; daarnaast ben je betrokken bij een aantal interne en/of externe bijeenkomsten en spar je met de directeur-bestuurder (stewardship). De vergoeding is € 1.700,– per jaar; er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

DE PROCEDURE IS GERICHT OP EEN GOEDE SAMENWERKING

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en een oriënterend gesprek bij K+V (in week 40 – 43). De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van de Stichting. De presentatie van kandidaten aan de selectiecommissie is op 26 oktober 2022; de gesprekken zijn in november.

Het streven is om in het vierde kwartaal 2022 tot een benoeming te komen.

Geïntereseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan snel maar uiterlijk 4 oktober 2022 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06 22 698 599) die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.