Lid Raad van Bestuur voor Gewoon Speciaal Onderwijs

Lenige leider en een eerlijke onderwijsondernemer
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Gewoon Speciaal Onderwijs

Waar speciaal onderwijs alle ruimte krijgt 

Gewoon Speciaal Onderwijs is een middelgrote stichting die negen scholen voor gespecialiseerd onderwijs (sbo, so en vso) en een (gedeeld) expertisecentrum in zich verenigt. De stichting heeft als doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. Daarnaast streeft de stichting ernaar de eigen expertise met anderen te delen opdat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs hun opleiding kunnen volgen. Bij de uitvoering van haar onderwijs- en ondersteuningstaak werkt Gewoon Speciaal Onderwijs nauw samen met collega schoolbesturen, gemeentebesturen en andere stakeholders, zoals zorginstellingen. De scholen geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op elke school werkt een team van deskundige en gepassioneerde professionals met een groot hart voor de leerlingen. Dit team ondersteunt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en bereidt hen voor op een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving. Leren en ontwikkelen zit in het DNA van Gewoon Speciaal Onderwijs. Medewerkers leren continu ván en mét collega’s. Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en krijgt alle ruimte om te groeien als mens en als professional. KANS in onderwijs is het expertisecentrum.

Het uiteindelijke doel is leerlingen te leren hoe zij later als zelfstandige en zelfbewuste burgers kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Om deze visie te verwezenlijken zoeken we actief naar de verbinding met ouders, scholen, besturen, jeugdhulp, onderzoeksinstituten, universiteiten, gemeenten en andere organisaties.

In de besturingsfilosofie van Gewoon Speciaal Onderwijs draait het om de leerling en het onderwijs dat hij of zij krijgt. Onderwijs en ondersteuning krijgen primair gestalte binnen de scholen, de organisatie daaromheen is dienend aan dit principe. Daar past ook een collegiale Raad van Bestuur.

Binnen Gewoon Speciaal Onderwijs is sprake van directe communicatie tussen de verschillende verantwoordelijkheidslagen en is het gebruikelijk om bottom-up te werken. Oprechte belangstelling en hart voor onderwijs, maar ook nuchtere zakelijkheid en een “hands-on”-mentaliteit zijn van belang en wordt gevraagd van ieder die zijn bijdrage levert aan de organisatie.

GSO werkt vanuit de visie dat leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. De leerlingen leren hoe zij als zelfstandige en zelfbewuste burgers functioneren in de samenleving van morgen. Hiervoor biedt GSO lesplaatsen, arrangementen en ondersteuning. GSO zorgt dat ouders en professionals nauw samenwerken aan de ontwikkeling van de leerling. Er is ook maximale afstemming tussen alle instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling.

Naar buiten is GSO voor haar partners een constructieve samenwerkingspartner. Transparant, eerlijk en zakelijk. Altijd in contact en altijd met elkaar op zoek naar de beste plek voor iedere leerling. Samen in het netwerk ook op zoek naar kansen en vernieuwingen. Innovaties die het onderwijs versterken. Dat is Gewoon Speciaal Onderwijs.

GSO is met ruim 1.400 leerlingen, ruim 300 fte en een jaarexploitatie van € 27 mln, een stevige én gezonde organisatie.

Functie

Lid Raad van Bestuur

GSO vindt dat leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Bij Gewoon Speciaal Onderwijs leren de leerlingen hoe zij als zelfstandige en zelfbewuste burgers functioneren in de samenleving van morgen. Hiervoor biedt GSO lesplaatsen, arrangementen en ondersteuning. Ouders en professionals werken nauw samen aan de ontwikkeling van de leerling. Ook is er maximale afstemming tussen alle instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling.

Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden met de best mogelijke medewerkers. Onze professionals zijn gepassioneerd en deskundig. Zij willen van elkaar leren en voelen zich verbonden als team. Elk team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, specialisten en een schoolleiding. Zij ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Zo is de kwaliteit die wij leveren een echte teamprestatie!

In dit beeld past ook het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. Een collegiaal team lid dat het andere lid aanvult en waar tegenspraak georganiseerd wordt en waar je samen echt verantwoordelijk wil zijn. Waar de aandachtsgebieden gebieden in domeinen verdeeld worden en je elkaar altijd informeert. Je stuurt samen, open en kwetsbaar en met een mooie menselijke maat. “Met hoge verwachtingen en lage drempels”.

Voor de komende periode ligt de opdracht in de uitvoering en realisatie van het strategisch beleidsplan. Verder uitbouwen van de open samenwerking op alle lagen in de organisatie en buiten de organisatie in het grote netwerk. Met een lichtvoetige zakelijkheid die nodig is om focus te houden en echte stappen te zetten.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Samen Collegiaal

Profiel

Lenige leider en een eerlijke onderwijsondernemer

Een lenige leider

In de cultuur van GSO past een lenige leider. Bereikbaar, aanspreekbaar, energiek. Een leider die ruimte geeft en creëert en die vertrouwen geeft en stimuleert. Die vragen stelt, kennis wil opdoen en rust brengt als het nodig is en snelheid als het gevraagd is. Met beweging als constante om je heen wil je een team dat daarop kan inspelen. Open voor elkaar en voor de kennis en vaardigheden van anderen. Sturen met zachte hand en sterke doelen. “Wij laten geen kind staan”.

Een eerlijke onderwijsondernemer

Onderwijs is wat ons samenbrengt. In dat onderwijs durf jij te vernieuwen. Ruimte te geven aan ideeën en te ondernemen. Dat mag met goede zakelijke afwegingen maar met de mentaliteit van de ondernemer, laten we het doen. En als niet, dan graag een open en eerlijk afwegen. Met partners transparant samen werken omdat samen slimmer is, doelmatiger. Je kunt faciliteren en stimuleren en bent een sparringpartner voor de directies. Een aantrekkelijke partner om mee en voor te werken. Jij weet dat deze omgeving medewerkers echt aanspreekt en in een spannende arbeidsmarkt deze medewerkers echt de kern vormen van de succesvolle organisatie. Jij bindt en verbindt de medewerkers en bent een optimistisch voorbeeld. Je bent eerlijk naar jezelf, leert en reflecteert.

De collegiale leider

Jij bent de collegiale leider, samenwerken zie je als een de natuurlijke manier om te werken en het beste te bereiken. Je wil samen werken met de zittende bestuurder en datzelfde samenwerken breng je over en deel je met de directeuren. Daarin nemen ook de directeuren integraal verantwoordelijkheid en stimuleer je dat ook iedere dag. Collegiaal is niet saai, collegiaal is scherp, doorvragen, samen volledige verantwoordelijkheid dragen en alle inzichten op tafel leggen. Dat sparren zoek je op en maakt jou en GSO beter.

Aanbod

Voel jij je aangesproken en pas jij op dit profiel? Heb jij het om echt het verschil te maken voor onze leerling? Dan ben jij wellicht de nieuwe bestuurder voor Gewoon Speciaal Onderwijs. De beloning is conform de bestuurders CAO PO.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op maandag 5 september. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 12 september. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op dinsdag 20 september. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de lenige leider en een eerlijke onderwijsondernemer bent.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 oktober af te ronden.

Geïntereseerd

Ben jij geïnteresseerd en ben jij het nieuwe lid van de Raad van Bestuur voor GSO? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 25 augustus aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie maar in de vakantieperiode van 25 juli tot 15 augustus is dat wat lastiger.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.