Lid Raad van Toezicht voor MBO Amersfoort

Creatieve denker, ondernemend en betrokken
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

MBO Amersfoort

MBO Amersfoort is een innovatieve onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort en omgeving. MBO Amersfoort onderscheidt zich doordat het onderwijs in de daadwerkelijke praktijk uitgeoefend wordt. Dit uit zich onder andere in het onderwijsconcept Onderwijs In Bedrijf. Door pionieren en lef te tonen, brengt MBO Amersfoort het onderwijs op unieke wijze een stap dichter bij de arbeidsmarkt. De organisatie wil dat studenten zich thuis voelen en leerwensen centraal staan. MBO Amersfoort heeft nu 8.300 studenten en 730 medewerkers. Vanuit de interconfessionele wortels staat MBO Amersfoort open voor studenten en medewerkers van alle levens- en geloofsovertuigingen waarbij wordt gehecht aan waarden als respect, toegankelijkheid, kansengelijkheid, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

De Ambitie

MBO Amersfoort richt zich in de komende bestuursperiode op een verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei. “Lerend werken en werkend leren” kenmerkt het onderwijs van MBO Amersfoort. Eigentijds hybride onderwijs, dat nooit stil staat. Integraal onderwijs, praktijk in theorie en theorie in de praktijk, op alle niveaus voor alle studenten. Daar hoort een besturingsfilosofie bij die eigentijds en integraal is. In lijn met de nieuwe besturingsfilosofie van MBO Amersfoort vormen de scholen van MBO Amersfoort de kernen van waaruit groei plaatsvindt.

Functie

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van MBO Amersfoort. De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het 2-hoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit leden die vanuit de open dialoog op thema’s elkaar en de organisatie willen inspireren en motiveren.

Pluriformiteit

De Raad van Toezicht is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit persoonlijkheden met diverse achtergronden, opdat discussies verrijkt worden en onderwerpen op verschillende manieren belicht kunnen worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken is het wenselijk dat het nieuwe lid expertise heeft opgebouwd op HR en/of juridisch gebied. Daarnaast zou het brengen van (duurzaam) ondernemerschap ook een mooie toegevoegde waarde hebben. Omdat het nieuwe lid deelneemt aan de commissie onderwijs, vragen we visie en bevlogenheid als het gaat om (praktijkgericht) opleiden en ontwikkelen van mensen.

Communicatief Energiek Onderzoekend Prikkelend Teamspeler Ondernemend Reflecterend Ontwikkelingsgericht

Profiel

Creatieve denker, ondernemend en betrokken

Creatieve denker

Je kan originele perspectieven brengen en je ziet scherp de samenhang van dingen en processen. Je maakt graag nieuwe inzichten en (maatschappelijke) ontwikkelingen bruikbaar en zet de ander aan tot vrijer denken en breder kijken naar oplossingen. Op zoek naar de inbreng van de ander. Op zoek naar de eigen-wijsheid van de mensen. Je bent zelf ook creatief en weet te manoeuvreren tussen wat er moet gebeuren en mag gebeuren, binnen en buiten de kaders die het onderwijs met zich meebrengt. Je stelt het oordeel even uit om te kunnen onderzoeken. Bij jezelf en in dialoog met anderen.

Ondernemend

Je bent graag op de hoogte van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Daarbij zie je kansen en maakt deze bespreekbaar. Je daagt daarbij anderen uit mee te doen en durft het ambitieniveau ter discussie te stellen. Risico’s benader je positief en je vraagt kritisch door om te onderzoeken wat wel mogelijk is. Om nieuwe wegen naar de toekomst toe samen te ontdekken, met behoud van het goede dat aanwezig is.

Betrokken

Je bent sensitief, mensgericht en ondersteunt graag anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking en de harmonie op. Je voelt je betrokken bij de opgave die MBO Amersfoort zichzelf ten doel heeft gesteld. Betrokken bij het beroepsonderwijs, de ontwikkeling van mensen. Nu en in de toekomst. Met passie en energie laat je dit zien door de organisatie, de studenten en de medewerkers te willen leren kennen. Door op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de mbo-sector en zitting te nemen in commissies.

Aanbod

Mooie toezichthoudende rol

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van MBO Amersfoort jou uit te reageren. Gezien de wens tot hoge pluriformiteit wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Zodat de RvT samen met het CvB als team MBO Amersfoort krachtig en vernieuwend kan sturen, nu en straks.

De vergoeding is conform de richtlijnen van de MBO-raad en de WNT en het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op tien per jaar.

Procedure

gericht op persoonlijkheid en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) derde of vierde week juni. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT en (advies)commissies op 30 juni en 5 juli. Het streven is de procedure voor de zomervakantie af te ronden. Flexibel en zorgvuldig, digitaal waar het kan en live waar het moet.

Geïntereseerd

Waarderende en eigentijdse toezichthouder?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 16 juni door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351) die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.