Nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken

Kampen
Organisatie |

PC V(SO) Kampen

Kansrijk onderwijs voor ieder kind!

De Stichting Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 20 jaar. Onder de verantwoordelijkheid van deze stichting vallen de scholen Prisma, voor gespecialiseerd primair onderwijs en de Spanker, voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs. De stichting is een stichting die ruimte geeft, flexibel en continu in ontwikkeling is. Een stichting met lef waarbij autonomie belangrijk is voor iedereen, leerling en medewerkers, en dus verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staan.

Op beide scholen geven wij eigentijds onderwijs, waarbij we uitgaan van de specifieke behoefte van de leerling. Binnen de scholen is er de afgelopen jaren een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds een goede sfeer en anderzijds heel professioneel werken. Er is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers, innovatie en vernieuwing binnen de scholen. Dit heeft geresulteerd in een goede naam van de Stichting in de regio waar mensen graag werken en komen werken. Het draait op onze scholen om talenten en mogelijkheden. Omdat iedere leerling en iedere medewerker waardevol is.

 

Functie | Lid Raad van Toezicht

Stichting PC (V)SO Kampen heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van onderwijs. De RvT is graag dichtbij en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Zij is de kritische vriend die iedereen graag om zich heen heeft. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Governancecode.

Bestuur en toezicht

De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en is gebaseerd op vertrouwen. Er heerst een open en ontspannen sfeer tussen RvT en bestuurder. Een sfeer waarin je elkaar goed kan bevragen, zonder daarbij de rollen uit het oog te verliezen.

Ontwikkelingen en doelstellingen

Voor de organisatie en daarmee ook de Raad van Toezicht staan de komende jaren een aantal ontwikkelingen en doelstellingen centraal. Extern is deze gericht op samenwerking, het veranderende onderwijslandschap en nieuwe mogelijkheden in sterke samenwerkingen. Intern zal met name huisvesting, onderwijskwaliteit, eigenaarschap en het financieel gezond houden van de stichting centraal staan. Daarnaast zal de Raad zelf ook aandacht besteden aan hoe zij modern toezichthouderschap wil invullen met elkaar. Welke visie op toezicht en bestuur gedragen, uitgevoerd en duidelijk zichtbaar zal worden.

We zoeken een nieuw lid met als deskundigheidsgebied onderwijs en kwaliteit. Daarnaast vinden we binding met de regio en het verzorgingsgebied van de scholen heel belangrijk. Die binding is bij voorkeur via werken en/of wonen.

Communicatief Nieuwsgierig Toegankelijk Onderzoekend Energiek Professioneel Teamspeler Rolvast Betrokken

Profiel | Nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken

Nieuwsgierig en betrokken

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Medewerkers, leerlingen, jouw omgeving, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Vanuit verbinding bespreek je de diverse standpunten. Je kijkt altijd verder dan de dag van vandaag en hebt oog voor het lange termijn perspectief.

Onderzoekend

Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT. Door vragen te stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Onderzoekend haal je de feiten samen boven tafel. Daarbij scan je de omgeving en verzamel je relevante informatie om deze vervolgens te analyseren. Je brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Je zorgt voor concentratie op hoofdzaken en goed onderbouwde conclusies en besluitvorming. Je bent pragmatisch, handelt gestructureerd en brengt graag kop en staart in beeld zodat het proces dat doorlopen wordt voor iedereen duidelijk is.

We zoeken een toezichthouder met besturingservaring, een vanzelfsprekende autoriteit met wijsheid. Je hebt visie op en kennis van het onderwijslandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen. Jouw affiniteit met de doelgroepen en leerlingen van PC (V)SO Kampen is zichtbaar. Je onderschrijft de doelstellingen en de grondslag van protestants christelijk onderwijs.

Aanbod | Een mooie rol met een sterke maatschappelijke relevantie

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van PC (V)SO Kampen jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Zodat de RvT samen met het bestuur krachtig en vernieuwend kan sturen, nu en straks.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 19/20. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT op donderdag 3 juni. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor benoeming in de RvT vergadering in juni. Flexibel, dus digitaal waar het moet, live waar het kan en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Wil je graag een bijdrage leveren aan PC (V)SO Kampen?

Herken jij jezelf in de functie en ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 16 mei door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets (06-1026 0480) of Tamara Wijnja (06-8395 2012) die graag voor je klaar staan in deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting in te vullen.

Lid Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
5 tot 10 vergaderingen per jaar en voorbereidingen

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.