Manager Uitkeren

Zelfstarter, die met frisse energie oplost en realiseert
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

UWV Arnhem

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Meedoen betekent voor het UWV deelnemen aan de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning voor mensen voor wie dat tijdelijk -om wat voor reden dan ook- niet lukt. UWV speelt een rol richting werkgevers om hun rol in de samenleving in te vullen. Het UWV staat voor twee grote uitdagingen (in de strategie 2021 – 2025) om de menselijke maat terug te brengen in de organisatie: de mens vormt het uitgangspunt. Daarnaast staat preventie centraal: samen met vele partners richt dit zich op het voorkomen van werkloosheid en op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Deze ambities staan vast, er worden stappen gezet, management en medewerkers hebben het vertrouwen dat met hun inspanningen deze ambities worden gerealiseerd.

Voor management en medewerkers van het district Gelderland Midden en Zuid is er werk aan de winkel om deze ambities te realiseren. De Divisie Uitkeren zorgt voor een efficiënte en snelle verwerking van uitkeringsaanvragen van klanten en uitbetalingen aan klanten. Wanneer werken niet of niet direct mogelijk is, verzorgen we een uitkering.

De missie van UWV is: “Wij willen samen met onze partners verschil maken door werken te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is”. Uitkeren levert hieraan een bijdrage. De opdracht is het snel en correct verzorgen van uitkeringen, wanneer werk niet of niet direct mogelijk is. Als motto hanteert UWV “snel, eenvoudig en betrouwbaar”. De divisie Uitkeren handelt vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbetering, Deskundigheid en Resultaat.

Ze stropen er binnen Uitkeren graag hun mouwen voor op om persoonlijke service te leveren, de dienstverlening goed toegankelijk te maken en om efficiënter en wendbaar te worden. Onder leiding van een districtsmanager werken 250 vakprofessionals verdeeld over 10 teams dagelijks aan deze verbeteringen. De medewerkers zijn doordrongen van de impact van hun dagelijkse werkzaamheden voor de mensen, die -mede- afhankelijk zijn van hun dienstverlening. Een voorspelbare tijdelijke uitkering brengt – net als een dak boven je hoofd- rust om de eigen verantwoordelijkheid te pakken en klaar te zijn voor werk (via het Werkbedrijf en andere partners).

Dit kan alleen omdat Uitkeren een heel goed productiebedrijf is, met grootschalige administratieve processen, waarin mensen en ICT samenkomen als de behoefte aan inkomen zonder werk aan de orde is. In een omgeving waarin permanent wet- en regelgeving en toeslagen veranderen vraagt het alertheid en veel vakkennis van de medewerkers om goed en rechtmatig uitkeringen (WW/AW) toe te kennen. Het gaat om een flink volume, oplopend tot zo’n 40.000 betalingen op jaarbasis. Een grote verantwoordelijkheid die om goed leiderschap vraagt.

Functie

Manager Uitkeren

Je geeft als manager integraal leiding aan ongeveer 20 medewerkers. Het zijn vakkundige professionals, die goed worden opgeleid om de werkzaamheden uit te voeren, ondersteund met mentoren, praktijk-begeleiders en expertdeskundigen. De inzet is om medewerkers te begeleiden om voldoende lef en inzicht te ontwikkelen om af te wijken van het beleid en terug naar de bedoeling van de wet/beleid. Je bent één van de 10 managers, dus er is voldoende houvast om van elkaar te leren om de voorgenomen veranderingen door te voeren om de menselijke maat terug te brengen. Ook houvast in de vorm van een benchmark en stuurinformatie. Met veel ruimte om met je medewerkers de visie te doorleven en het samen voor elkaar te krijgen. Aan jou als manager om hen te binden en boeien en daar de passende thema’s bij op te pakken.

Je bent lid van het managementteam van het district, waar ook de andere managers lid van zijn, net als de manager Business Control & Kwaliteit en de HR business partner. Je rapporteert aan de districtsmanager op basis van maand- en kwartaalrapportages, resultaten, trends inclusief interventies om de contractafspraken te realiseren. In deze organisatie kun je niets in je eentje; met vele collega’s kun je het verschil gaan maken.

De belangrijkste opgaven voor de manager zijn:

 • Het implementeren en doorleven van de visie, het belang en de ambities van Uitkeren en hierin zelf het goede voorbeeld te zijn.
 • Het binden en boeien van je medewerkers om de maximale dienstverlening te realiseren en te faciliteren en hen aan te spreken door de dialoog aan te gaan.
 • Het mensgericht ontwikkelen van de medewerkers met focus op ontwikkeling en groei.
 • Het bieden van vertrouwen aan medewerkers om verantwoordelijkheden te nemen en lef te tonen.
 • Het verbinden van mensen binnen de divisie en het district.
 • Het handelen naar de gedragsmatige visie op verzuim.
 • Het vinden van de juiste balans tussen aandacht voor de mens en het resultaat.
zelfstarter verbinder inspirator sensitief communicator moedig resultaatsgericht zichtbaar nieuwsgierig klantgericht en netwerker

Profiel

Reisleider

Je bent integraal verantwoordelijk voor een team van deze mooie, betekenisvolle organisatie. Met jouw drive, passie en inlevingsvermogen breng je je team en de medewerkers verder.

 • Ruime ervaring met het leiding geven aan teams in een complexe organisatie.
 • Aanpakker met stevige drang om resultaten te behalen en te starten en afmaken van verbeteringen.
 • Schakelvermogen tussen verschillende stijlen: bewaken en verbeteren en coachen van medewerkers, teams en organisatie.
 • Uitstekende communicatieve en scherpe adviesvaardigheden, creatief.
 • Teambuilder, inspirator, bouwer van een hecht team: enthousiast.
 • HBO werk- en denkniveau.

Aanbod

Past deze baan bij je?

Een fantastische uitdaging bij een organisatie die van grote maatschappelijke betekenis is samen met vakinhoudelijke professionals. De organisatie biedt je volop kansen om je blijvend te ontwikkelen om in welk opzicht dan ook ‘fit for the job’ te blijven. Hybride werken behoort tot de mogelijkheden; met twee dagen per week op kantoor.

UWV/Arnhem biedt een contract voor bepaalde tijd met een wettelijke proeftijd (maximum salaris is € 5.283,54). De aanstelling is fulltime (38 uur). Vind jij de organisatie net zo leuk als zij jou, dan wordt de tijdelijke aanstelling na een jaar met wederzijdse instemming omgezet in een vast dienstverband.

Procedure

Gesprekken in september

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en heb je je gesprekspartners nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in twee verschillende rondes bij de opdrachtgever. Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie.

Geïntereseerd

Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk – uiterlijk maandag 5 september – tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-22 698599) of Micha van Aart (06 46 390312), behalve (in verband met vakantie) tussen 29 juli en 15 augustus.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is op deze positie van toepassing.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.