Onafhankelijk Voorzitter - SWV VO de Meierij

Uitnodigende voorzitter en sensitieve regisseur
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Samenwerkingsverband VO De Meierij

Passend onderwijs, zo kan het wel!

Het samenwerkingsverband bestaat uit 25 v(s)o scholen en 12 besturen in de regio Meierij. We streven ernaar dat jeugdigen alle kansen hebben op een gezonde, normale en veilige ontwikkeling in een ononderbroken schoolloopbaan op weg naar betekenisvolle participatie uitgaande van de kracht en mogelijkheden van de jeugdige.

Concreet richten we ons op een goede samenwerking tussen de reguliere en speciale scholen. Een uitstekende, dekkende ondersteuningsstructuur binnen het voortgezet onderwijs is daarbij van groot belang. Dat lukt in onze regio steeds beter, hetgeen ook blijkt uit de vele initiatieven én resultaten van deze samenwerking. Schoolleiders, bestuursleden, ondersteuningscoördinatoren, ondersteuners passend onderwijs, ambulante ondersteuners, overige medewerkers van het SWV en alle medewerkers van de scholen werken op basis van onderling vertrouwen aan het behalen van de gewenste doelstellingen.

Ook het betrekken van de gemeenten bij het passend onderwijs is intensiever en tastbaarder geworden in het afgelopen jaar. Daarbij moeten nieuwe wegen bewandeld en creatieve, innovatieve oplossingen gezocht worden, mede om integrale ondersteuning mogelijk te maken voor alle leerlingen die zorg en onderwijs moeten combineren om hun toekomst vorm te geven.

Het bestuur bestaat uit bestuurders van de 12 schoolbesturen en fungeert als intern toezichthouder van het samenwerkingsverband.

Functie

Onafhankelijk Voorzitter

In verband met het vertrek van de huidige onafhankelijk voorzitter van het bestuur is het bestuur op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter.

De onafhankelijk voorzitter draagt zorgt voor het toezien op de toezichthoudende rol van het bestuur, fungeert als technisch voorzitter van de vergaderingen, is sparringpartner van de directeur en bewaakt mede de naleving van de statuten, het toezichtskader en het managementstatuut.

De vergaderingen vormen een belangrijke schakel in het tot stand komen van samenwerking tussen de besturen in het belang van goed passend onderwijs. Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor alle betrokken stakeholders, het juiste proces te volgen en het doel, iedere leerling het juiste onderwijs, altijd voorop te zetten.

Het vereist samenwerking en sensitiviteit om in dit complexe netwerk mooie zaken voor de leerlingen voor elkaar te krijgen.

De omvang en reikwijdte van het samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit vragen om een kandidaat met vakmanschap, tact en aantoonbare voorzitterskwaliteiten.

Sensitief Communicatief Uitnodigend Professioneel Teamspeler Betrokken Onafhankelijk Onderzoekend Transparant

Profiel

Uitnodigende voorzitter en sensitieve regisseur

Sensitieve regisseur

Je bent een prettige adviseur en sparringpartner. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Je speelt in op de behoefte, kunt makkelijk overbrengen wat goed en nodig is om tot keuzes te komen. Je brengt scherpte door de goede vraag te stellen. Daarbij breng je makkelijk structuur aan en kan je snel analyseren. Jouw samenvattingen zijn goed onderbouwd en altijd zorgvuldig. Dit is een rol met maatschappelijke impact maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en invoelend. Je bent intermediair, verbinder en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen, transparant en eerlijk. Luisteren en durven het moeilijke gesprek aan te gaan. Zo ontstaat ruimte voor dialoog, creatie en initiatieven.

Uitnodigende voorzitter

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving en de mensen om je heen. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Ook zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist de blikken. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling en de ambitie om het verschil te willen maken voor elke leerling.

Daarnaast vragen we van de voorzitter ervaring met complexe, bestuurlijke besluitvormingsprocessen en sterke affiniteit met het (inclusieve) onderwijs. Omdat de rol met grote vrijheid en autonomie moet worden uitgevoerd mag de voorzitter geen zakelijk of anderszins belang hebben bij de samenwerkingsverbanden en besturen in de regio of werkzaamheden uitvoeren bij de aangesloten schoolbesturen die tot belangenverstrengeling kunnen leiden.

Aanbod

Je draagt bij aan de ontwikkeling van de mensen en met name jongeren om je heen in een omgeving waar jij inspiratie en verbinding kan brengen en halen. Daarvoor is een bedrag van € 6.000,- beschikbaar.

Procedure

Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving is in handen van K+V. Samen met de remuneratie commissie wordt een eerste selectie gemaakt. Daarna start de selectie procedure met een ontmoeting met verschillende bestuursleden en de directeur van het samenwerkingsverband op 20 juli aanstaande.

 

Geïntereseerd

Uitnodigende voorzitter?

Ben jij de onafhankelijke voorzitter? Dus geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor de functie? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 10 juli aanstaande, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480).

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.