Operationeel Directeur voor BreedSaam

Energieke, daadkrachtig leider die overzicht behoudt
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Operationeel Directeur

Als leider bij deze maatschappelijke vastgoedorganisatie ben je het gezicht naar buiten toe en werk je samen met veel stakeholders in de bouw- en vastgoedsector, met de gemeente, directies van scholen en daarbij behorend personeel. Een van de uitdagingen is om relaties op te bouwen, te onderhouden en nieuwe relaties aan te gaan. Stakeholdermanagement en het schakelen op meerdere niveaus is de rode draad in deze functie. Je zorgt voor het optimaliseren van de professionele samenwerking en je blijft samenwerkingen opzoeken.

Een andere belangrijke uitdaging is het professionaliseren van de organisatie en het vastleggen van werkprocessen als stevige basis. In meer en mindere mate zijn hier de afgelopen tijd al stappen in gezet en dit moet verder worden doorontwikkeld. De nieuwe operationeel directeur pakt dit op en bouwt hierop samen met de medewerkers verder door.

De organisatie heeft een leider nodig die medewerkers kan inspireren om zich bewust te laten zijn van de eigen talenten en hen kan motiveren om deze in te zetten. Anderzijds nodigt de operationeel directeur medewerkers uit om kritisch naar zichzelf te kijken en hierop te reflecteren. Jij geeft hierin het goede voorbeeld. Je stimuleert een cultuur waarin samenwerken en leren bij elkaar komen.

De operationeel directeur is de eerstverantwoordelijke voor de operationele organisatie en opereert in de netwerken van de bouw- en vastgoedsector om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hij/zij adviseert het bestuur, levert bijdragen aan het strategisch beleid en vertaalt het bestuursbeleid in korte- en langetermijndoelen. De operationeel directeur is ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting, de administratieve organisatie en de interne controle op basis van efficiency en resultaat en legt verantwoording af aan het bestuur.

Profiel

Stakeholdermanagement als sleutel voor succes

Objectief vasthoudend
Je hebt de stip op de horizon op je netvlies. Je bent koersvast in het nemen van besluiten en maakt de juiste vertaalslag van besluitvorming naar uitvoering op de werkvloer. Je durft risico’s te nemen, stelt bij, legt uit en neemt mensen mee in dit proces. Hierdoor creëer je draagvlak. Je gelooft dat je elkaar nodig hebt om al het werk te verzetten. Daarom opereer je als spin in het web. Stakeholdermanagement is cruciaal in deze functie en daar geniet je ook van. Je begrijpt de verschillende belangen van de diverse partijen en je blijft objectief vasthoudend binnen het veld van verschillende meningen en belangen. Je bent open en transparant, altijd met het doel voor ogen om op te blijven komen voor de gezamenlijke belangen van de stakeholders.

Meedenken en meebewegen, altijd in verbinding

Je bent een toegankelijk leider die luistert, meebeweegt en meedenkt. Je stimuleert en motiveert. Je houdt rekening met verschillende verwachtingen. Jij behoudt te allen tijde het overzicht, grijpt in wanneer nodig en blijft altijd in verbinding.

Wat neem je verder mee?

  • Minimaal Hbo werk- en denkniveau met een bedrijfskundige en/of vastgoedrichting.
  • Actuele kennis van en inzicht in (toekomstige) ontwikkelingen in de vastgoedsector.
  • Relevante kennis en vaardigheden in het aansturen van een projectenorganisatie met meerdere belangen en stakeholders.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering: kunnen werken met budgetten, begrotingen, administratie, analyses, contracten en je hebt gevoel voor financiën.
  • Je brengt een regionaal of landelijk netwerk mee.

Over de organisatie

BreedSaam

BreedSaam is een maatschappelijke vastgoedonderneming, in 2014 opgericht door de gezamenlijke schoolbesturen ter realisatie van de volledige doorcentralisatie van onderwijshuisvesting in Breda. BreedSaam werkt als een regie-organisatie voor 11 schoolbesturen, 54 scholen en 70 gebouwen in het primair onderwijs. Het dagelijks bestuur zorgt voor de richting en koers van de organisatie, stelt de visie vast en bereidt de besluitvorming voor. De ALV van BreedSaam is het hoogste besluitorgaan.

Deze nog relatief jonge organisatie ontzorgt de scholen en wil op basis van samenwerking komen tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen van Breda. Er is grote ambitie voor de komende jaren. Samen zetten ze zich in voor de toekomst van de kinderen, want goed onderwijs begint bij een goed gebouw. De projecten die worden uitgevoerd zijn divers: projectmanagement, bouw, renovatie, onderhoud, alle vormen van verduurzaming en het afsluiten van contracten. Aan dat hoofdstuk mag jij als nieuwe directeur meeschrijven! Om al dat werk te verzetten is een energiek leider nodig. Een operationeel directeur die de 8 vaste medewerkers en de flexibele schil van 12 medewerkers stimuleert en motiveert om optimaal samen te werken. Als operationeel directeur zorg je voor een lerende omgeving waar iedereen bij BreedSaam kennis wil delen, ophalen en binnenhalen. Een dynamische organisatie met veel uitdagingen en reuring, daar word jij blij van.

In september verhuist BreedSaam naar een nieuw pand; ze krijgen een nieuwe huisstijl en een nieuwe website (de website is daarom nu nog onder constructie) als onderdeel van de rebranding van de organisatie en zo kan er verder worden voortgebouwd op de fase waarin ze verkeren. In de bruisende start-up cultuur van het nieuwe BreedSaam is er aandacht voor fijne samenwerkplekken in het open, transparante gebouw, een vrijdagmiddagborrel en er is ook ruimte voor een potje tafelvoetbal.

Aanbod

We hebben de juiste kandidaat nog niet gevonden, daarom wordt de vacature opnieuw opengesteld.

Als nieuwe operationeel directeur zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor huisvesting van scholen in Breda. Dit is een mooi moment om in te stappen bij deze maatschappelijke vastgoedorganisatie. BreedSaam is een mooie organisatie waar je echt iets kunt betekenen en tegelijkertijd met je voeten in het vastgoed staat! Het jaarsalaris  bedraagt maximaal € 100.000,- afhankelijk van je ervaring en senioriteit. Inschaling is conform CAO primair onderwijs.  4 x9 uur werken is mogelijk.

Procedure

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. Na een oriënterend gesprek met K+V, volgen, bij wederzijds enthousiasme, gesprekken met de organisatie op donderdag 21 juli en een tweede ronde zal plaatsvinden op vrijdag 22 juli.

 

Geïntereseerd

Werken bij een vastgoedorganisatie met maatschappelijke relevantie?

We zien graag jouw reactie uiterlijk 17 juli aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Micha van Aart (06-4639 0312) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Micha en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te doen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.