Ouderadviseur Passend Onderwijs voor Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
Onbevooroordeeld met een open blik
Organisatie |

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Passend Onderwijs Rijnstreek voor het Primair Onderwijs heeft als missie voor ieder kind een passende plek te vinden binnen het basisonderwijs. Samen met de ouders en de basisschool werken wij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerling. Leerlingen in de Rijnstreek kunnen zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Binnen Passend Onderwijs Rijnstreek kom je in een team te werken die zich elke dag bevlogen inzet om samen met de ouders/verzorgers (lees verder als ouders) ervoor te zorgen dat kinderen de juiste ondersteuning krijgen. Er wordt samengewerkt met verschillende partners zoals gemeenten, jeugdhulp, ministerie van onderwijs en alle samenwerkende scholen. De basis van de samenwerking in het team is gelijkwaardigheid. Iedereen wordt gewaardeerd om zijn inbreng. Het oudersteunpunt is een breed gedragen ontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband. Het ondersteunen van ouders met een kind met extra behoeften blijkt veelal helpend om soepeler en in minder tijd tot oplossingen te komen waar zowel ouders als de school achter staan. Binnen ons team zetten we graag een stapje extra als het om de kinderen gaat.

Functie | Ouderadviseur Passend Onderwijs

We zijn op zoek naar een ouderadviseur, naast de bestaande rollen in het team, die zich in het bijzonder richt op ouders. Dit is een nieuwe functie binnen Passend Onderwijs Rijnstreek. Niet alles staat vast. Landelijk gezien is Passend Onderwijs Rijnstreek een van de eerste samenwerkingsverbanden die bemensing zoekt voor het oudersteunpunt. Een klein deel van de taken zijn nu verdeeld onder de collega’s. Het team heeft gezamenlijk goed nagedacht over deze rol – die nog verder zal ontwikkelen in de komende jaren – en kijkt uit naar een betrokken collega.

Er is een mooie fase aangebroken waarin je als ouderadviseur mee kan denken, mee kan bewegen en mee kan bouwen. Daar hebben we jou ook voor nodig! Het steun- en informatiepunt voor ouders is een nieuw initiatief van Passend Onderwijs Rijnstreek met als voornaamste doel ouders te informeren en te steunen in hun zoektocht naar een passende ondersteuning/plek voor hun kind binnen het basisonderwijs. In deze rol ben je het aanspreekpunt voor ouders met uiteenlopende vragen en zorgen. Je kunt goed luisteren, bent in staat te nuanceren en je gaat altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Je richt je daarbij op het verder helpen van de ouder in het proces, met als doel te verbinden en niet te strijden. Soms zijn er complexe, emotionele trajecten waar je mee te maken krijgt. Hoe je dat doet? Dat staat niet vast. We zoeken iemand die dit kan uitzoeken, die weet wat hij/zij het beste kan doen met de verschillende vragen. Soms gaat dit om een telefonisch consult, soms is het nodig om mee te gaan naar een gesprek met de ouder. Einddoel is om vragen van ouders te beantwoorden en uiteindelijk door te verwijzen naar de juiste partij. Je bent je in je rol ben je altijd bewust van je rol en van de rollen om je heen. Je collega’s in het team. Je stemt af en overlegt. Samen weet je immers meer. Je probeert te achterhalen wat de ouder nodig heeft om verder te komen in het proces. Daarnaast onderhoud je ook nauwe contacten met de scholen, maar ook de zorg, gemeenten, voorschoolse opvang, voortgezet onderwijs en verschillende ouderinitiatieven in de regio Rijnstreek. Netwerken, daar word je blij van!

Sensitief Ontrafelen Toegankelijk Energiek Onbevooroordeeld Professioneel Compassie Rolbewust Betrokken Open blik Nuanceren Relativeren
Profiel

Onbevooroordeeld en met een open blik
In deze functie heb je te maken met heel veel verschillende ouders met verschillende achtergronden. Je hebt een open blik. Voor jou is elk verhaal een nieuw verhaal met als gemene deler dat je ervan uitgaat dat alle ouders het beste willen voor hun kind. Onbevooroordeeld en vol compassie kun je luisteren naar deze verhalen, nuanceren en relativeren en stel je soms grenzen. Aan de ouder, maar ook aan jezelf. Je vraagt makkelijk om hulp als je het antwoord zelf even niet weet.

Rolvast en objectief
In deze functie ben je bewust van je rol. Hierdoor zoek je makkelijk de samenwerking op met collega’s uit je team en geef je makkelijk taken uit handen. In je rol ben je onafhankelijk en objectief. Je wilt ouders op een goede manier doorverwijzen.Daarnaast signaleer je ook terugkomende vragen en definieer je verbeterpunten om het oudersteunpunt zo succesvol mogelijk te laten werken.

Ondernemende netwerker

Als ouderadviseur in deze nieuwe functie mag nog heel veel bedacht worden. Hoe ga je de ouders het beste informeren? Hoe doe je dat online? Hoe werk je samen met de stakeholders? Hoe geef je bekendheid aan het oudersteunpunt? Netwerken vind je dan ook erg leuk om te doen. Je snapt dat je het netwerk nodig hebt om je werk steeds beter vorm te kunnen geven en optimaal samen te kunnen werken.

Aanbod

Als ouderadviseur bieden we je een geweldige kans binnen een organisatie volop in ontwikkeling en steeds weer gericht op vernieuwing. Een fijne omgeving om in te werken! Als ouderadviseur bepaal je je eigen agenda waarbij we wel flexibiliteit verwachten. Een keer werken in de avonden kan erbij horen. Een dienstverband van 3 tot 5 dagen is bespreekbaar. In de meeste schoolvakanties ben jij vrij! Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring volgens de geldende cao PO in schaal 11.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op 19 oktober. Het streven is de procedure voor eind oktober af te ronden, maar ook met zorg en veiligheid voor iedereen en passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd

Ben jij nieuwsgierig en geïnteresseerd? Wil je graag samen met het team gaan bouwen en ontwikkelen? Dan zien wij graag uiterlijk 11 oktober jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012) Natuurlijk is Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Ouderadviseur Passend Onderwijs
Vast
24-40 uur

SOLLICITEER DIRECT