Penningmeester provinciaal bestuur voor ZijActief Limburg

Betrokken deskundige bestuurder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Vereniging ZijActief

 Vrouwen bouwen aan de samenleving!

ZijActief Limburg is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen, die iets voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving willen betekenen.

Met ruim 5.000 leden in 67 afdelingen is ZijActief Limburg het grootste vrouwennetwerk van Limburg. Bij ZijActief Limburg staat samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het delen van ervaringen centraal. ZijActief geeft hier vorm aan door lokaal, regionaal en provinciaal gevarieerde activiteiten en boeiende themabijeenkomsten te organiseren.

Bij ZijActief Limburg is elke vrouw van harte welkom. Je voelt je snel thuis in de club, waar je in je eigen omgeving vrouwen ontmoet. Lekker bijkletsen tijdens een creatieve activiteit of actuele onderwerpen en taboes aan de orde stellen: het kan bij ZijActief. De afdelingen stellen zelf een jaarprogramma samen voor hun leden. De provinciale koepelorganisatie ZijActief Limburg ondersteunt en faciliteert deze lokale verenigingen die regionaal zijn geclusterd in kringen. Ook stimuleert ZijActief Limburg de leden graag bij hun persoonlijke ontwikkeling of hun inzet voor de gemeenschap, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Functie

Penningmeester Provinciaal Bestuur

Het bestuur van ZijActief Limburg houdt zich bezig met het besturen van de vereniging, het bewaken van de doelstellingen en het toezicht houden op de uitvoering. Het bestuur bestaat uit acht leden: vijf gekozen leden door de kring en drie leden op basis van expertise. Ieder bestuurslid participeert of stuurt een van de provinciale projectgroepen aan. Medewerkers van het servicebureau ondersteunen daarbij.

De penningmeester doet niet de boekhouding. Dit gebeurt door de financiële administratie (die deels in eigen huis en deels is outgesourced bij de LLTB). De penningmeester controleert wel de betalingen / kas, maakt de begroting, licht de kwartaalrapportages toe aan de overige bestuursleden, is eerste contactpersoon voor de accountant in het proces van de jaarrekening en licht het financiële resultaat toe in de kringvergaderingen, die dienen als voorbereiding voor de ALV (algemene vergadering in november). De penningmeester ziet vervolgens ook toe op het financiële beleid en de financiële meerjarenkoers van ZijActief Limburg.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Betrokken financiële vakvrouw

Als financiële vakvrouw breng je inzicht en ervaring mee voor het bestuur en de vereniging. Deskundigheid brengt rust en overzicht. Je bezit de kunde om met weinig woorden veel te zeggen. Voelt aan wanneer het nodig is om er even echt te zijn en kan ook loslaten aan medewerkers, accountant en mede bestuursleden. Je bent ook een betrokken speler. Lid van het bestuur en verbonden aan de doelen van ZijActief. Je professionaliteit gaat samen met de doelen en je hebt zichtbaar plezier om hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Je hebt ervaring als financial met bestuurlijke processen, beleidsplannen, begrotingen. Bent de vakvrouw en een samenwerker die het hele bestuur sterker maakt.

Aanbod

Interesse?

Voor jouw als penningmeester ligt een mooie rol klaar in een actief en betrokken bestuur. De onkosten en reiskosten vergoeding is maximaal € 1.800,- per jaar.

Procedure

Wij helpen ZijActief door deze vrijwilligers vacature uit te zetten in ons netwerk. Wij zorgen ervoor dat geïnteresseerden worden geïntroduceerd bij het bestuur die vervolgens de communicatie overnemen.

Geïntereseerd

Als jij interesse hebt dan neem kun je reageren door je cv en brief op te sturen door op reageer direct te klikken. Heb je vragen dan neem contact op met Ans Christophe (voorzitter van het bestuur) 06-53686728 / a.christophe1@home.nl

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.