Penningmeester voor Sportvisserij MidWest Nederland

Verantwoordelijk en analyserend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland is een regionale koepelorganisatie van ongeveer 100 hengelsportverenigingen die samen ruim 155.000 sportvissers vertegenwoordigt. Het gebied beslaat Noord Holland, Utrecht, Flevoland en delen van Zuid Holland en Gelderland. Met een professionele werkorganisatie gehuisvest in Heiloo, een bestuur en vele vrijwilligers zet de federatie zich in voor de spotvissers en verenigingen. De federatie is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, lid van NOC*NSF, waarmee nauw wordt samengewerkt. Samen met de andere zes federaties en Sportvisserij Nederland vormen we het kenniscentrum voor de hengelsport.

De dagelijkse werkzaamheden van Sportvisserij MidWest Nederland worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Heiloo. Hier werken meer dan vijftien medewerkers onder leiding van de directeur aan de sportvisserij in de regio. Het gaat hierbij om:

  • Ondersteuning van verenigingen, hoofddoelstelling van de federatie.
  • Het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren in MidWest Nederland.
  • Het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de wateren van MidWest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van hengelsport.
  • Een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van de viswateren in MidWest Nederland.
  • Het werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid en het imago van de sportvisserij en het vergroten van de controle en handhaving.

Het bestuur bestaat uit een achttal bestuurders dat leiding geeft aan en verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van Sportvisserij MidWest Nederland.

Wij zoeken een penningmeester die vanuit visie en analyse werkt aan een solide financiële organisatie. Ben jij deze persoon?

Functie

Penningmeester

De rol van de penningmeester is altijd belangrijk. Sportvisserij MidWest Nederland is een financieel gezonde organisatie. Samen met de financiële afdeling, directeur en accountant zorg je voor de F&C cyclus. Op hoofdlijnen en afstand. Daarnaast ben je met medebestuurders bezig met de regionale zaken en de stabilisatie van de werkorganisatie. Hoe richten we de werkorganisatie in om de service te bieden die nodig is en hoe gaan we het beleid goed uitvoeren in samenwerking?

De rol is bezoldigd en kost ongeveer 2 uur per week aan tijd.

Communicatief Visie Delegerend Leidinggeven Professioneel Onderzoeken Structureren Servicegericht Initiatief Sturen Commitment

Profiel

Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten, je bent van nature benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele en sociale vaardigheden. Je bent een strategisch denker, die oog heeft voor incidenten, maar vast houdt aan de visie en (middel)-lange termijndoelstellingen. Altijd gericht op de bedoeling van de ledenorganisatie. De penningmeester:

  • Is primair verantwoordelijk voor de Finance & Control cyclus in samenwerking met de directeur, financiële afdeling, accountant en audit commissie.
  • Draagt, samen met overige bestuursleden en de directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie, het werkplan en de begroting.
  • Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op en met onze organisatie.
  • Is betrokken bij de ontwikkeling van een groeiende, professionele, autonoom werkende werkorganisatie.
  • Heeft ervaring met een organisatie, bij voorkeur een vereniging, in transitie en werkt vanuit de bedoeling.

Aanbod

Ben jij die betrokken bestuurder die samen met de andere bestuursleden en de werkorganisatie richting en inhoud wil geven aan de financiën van de federatie? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, die verlengd kan worden. Het bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij MidWest Nederland is een bezoldigde rol inclusief een onkosten- en reiskostenvergoeding. Daarnaast wordt kleding ter beschikking gesteld.

Procedure

De sollicitatietermijn sluit op 2 oktober. De werving wordt begeleid door K+V. Na het verstrijken van de reactie termijn bekijken K+V en Sportvisserij MidWest Nederland alle binnengekomen reacties en worden geïnteresseerden uitgenodigd om kennis te komen maken met een selectie commissie die bestaat uit vijf mensen afkomstig uit het bestuur en twee aangesloten verenigingen. We streven naar een divers samengesteld bestuur.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Hij begeleidt deze werving.

Kandidaten die worden uitgenodigd kunnen worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een goedgekeurde VOG (gericht op informatie, geld, zakelijke transacties en aansturen van organisatie en kwetsbare personen) is vereist.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.