Interim professional

Oost Nederland
Functie | Procesbegeleider Nationaal Programma Onderwijs

De procesbegeleider NPO verricht de volgende werkzaamheden:

Planmatig en gestructureerd vormgeven van het proces met als onderleggers de brief van de minister van 23 maart en het zogenaamde “stappenplan bij de schoolscan VO”.
Toezien op de vorderingen en waar nodig fungeren als aanjager. Op een zo effectief mogelijke wijze samenwerken met de Samenwerkingsverbanden en de gemeentes.
Vorderingen en acties wekelijks met de schoolleiding afstemmen, gedeeltelijk bijwonen van de vergaderingen van de schoolleiding.

  • Organiseren van sessies met de medezeggenschapsraad en de afzonderlijke geledingen (personeelsgeledingen, leerlingengeleding, ouderraad) om hen optimaal te betrekken bij het proces
  • Organiseren van sessies voor teams, functionele groepen (werkgroepen, secties, OOP, zorgbureau) en individuele medewerkers om tot een zo goed mogelijk NPO-plan te komen
  • Bewaken van de samenhang van het NPO met de eenheidskaderbrief en ons vernieuwde onderwijsconcept
  • Zorgdragen voor duidelijke communicatie aan medewerkers en leerlingen/ouders
  • Schrijven van het NPO-plan (penvoering)
  • Als sparringpartner regelmatig het gesprek voeren met directie en de portefeuillehouder in de schoolleiding
    • Inhoudelijke thema’s samen of namens de schoolleiding uitwerken
    • De schoolleiding begeleiding en ondersteuning bieden bij de uitvoering van hun werkzaamheden t.a.v. het NPO

Opdracht

Profiel | Ervaren projectleider, zelfstandig en teamspeler

Wij zoeken projectleiders met een grote professionaliteit die makkelijk invoegen en ontzorgen. Hands-on waar het moet, strategisch waar het kan. Gesprekspartners voor bestuur, directie en schoolleiding. Direct inzetbaar voor dagdelen en waar het kan ook bij meerdere relaties. Zelflerend en zelfsturend maar zeker altijd in contact met de opdrachtgever. Thuis in organiseren, trainen, workshops, schrijven. Projectleiders met een gevoel voor urgentie en pragmatiek in een omgeving waar het allemaal om de leerling gaat.

Je levert resultaten. Snapt een deadline en helpt anderen om die deadlines te halen. In een drukke omgeving kun jij ontzorgen en lucht brengen. Jij bent nergens te goed voor en kunt desondanks de hoofdlijnen vasthouden.

Jij hebt natuurlijk project- en programma-ervaring. Kunt bogen op ervaring in bestuur en directie en bent toch de helper. Je weet wat speelt in het klaslokaal en verplaatst je makkelijk in de docent, schoolleiding en de huidige uitdagingen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Resultaatgericht

Voorwaarden

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je te reageren door bij “solliciteer direct” je cv, motivatie én een indicatie van je uurtarief te uploaden. Je kun je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Procesbegeleider Nationaal Programma Onderwijs
Interim
4-8 dagdelen

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.