Programmaleider

Richting geven aan professionalisering van de expertise
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza wil het verschil maken voor mensen met een beperking, door hen kansen, mogelijkheden en ervaringen aan te bieden die hun leven verrijken. De Siza-organisatie en haar medewerkers zijn volop in beweging om meer vanuit “regie naar vermogen” te gaan werken en doen daarbij een groter beroep op het vakmanschap van collega’s en het geloof in het methodische en cyclische werken. Centraal staan daarbij de thema’s: focus aanbrengen in ondersteuning, versterken van vakmanschap van zorgprofessionals en samenhang creëren in de organisatie. Siza beschikt over 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant en biedt zorg aan ongeveer 3500 cliënten.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een leven vóór en een leven ná. Een ernstige gebeurtenis heeft hersenletsel veroorzaakt, met blijvende gevolgen. Voor henzelf en hun omgeving. Fysiek en mentaal zijn ze niet meer wie ze waren, en hun gedrag en emoties zijn veranderd. Aanvaarden wat niet meer is en daarmee leren omgaan. Ontwikkelen wat nog kan om zo weer de balans te vinden. Siza ondersteunt hierbij op de momenten dat het nodig is. Hoe we dat doen, varieert van een duwtje in de rug tot 24-uurs zorg in een woonvoorziening. En van dagbesteding op een activiteitencentrum tot het helpen vinden van een betaalde baan. In onze zorg- en dienstverlening dagen we mensen uit om hun grenzen te verleggen, als dat kan. En als innovatie en techniek daarbij kunnen helpen, maken we daar dankbaar gebruik van.

Voor Siza is K+V op zoek naar een programmaleider NAH die het inhoudelijke boegbeeld wil zijn voor het integrale zorgprogramma NAH binnen Siza en daarbuiten. Deze programmaleider is de houder van het zorgprogramma NAH waarmee er doelstellingen zijn geformuleerd die onderdeel zijn van het meerjarenplan bij Siza. Daarmee ben je inhoudelijk de rechterhand van de zorgdirecteur en ga je gezamenlijk met de managers, de programmaleiders en de directie de inhoud strategisch verder ontwikkelen.

Functie

Programmaleider NAH

Als programmaleider NAH binnen Siza geef je op inspirerende wijze richting aan het realiseren van de professionalisering en vorming van expertise binnen het gevormde kader, het zorgprogramma NAH. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende expertisecentra. Samen met je collega’s geef je vorm en inhoud aan de programmatische aanpak van bijvoorbeeld de ontwikkeling op Het Dorp in Arnhem en werk je intensief samen met ook onder andere Stichting Academy Het Dorp. Je stuurt hierin meerdere projectleiders en projectleden aan zodat je hiermee realiseert wat in het zorgprogramma en de daarbij behorende zorgconcepten beschreven staat. Je zorgt voor positionering en profilering van Siza als expert op gebied van NAH en als onderdeel van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van NAH+, NAH++ en kenniscentrum. Als mede ook binnen Hersenz en het NAH Trainingshuis.

Je bent voorzitter van de Kenniscirkel NAH, waarin zorg en behandeling samenkomt om vakmanschap te vergroten. Hierin fungeer je als spin in het web tussen het primair proces en het management. Je adviseert en stuurt op de programmaresultaten en -implementatie op tactisch en strategisch niveau. Ook kan er buiten Siza sprake zijn van het leveren van een bijdrage aan de (landelijke) ontwikkeling door het opstellen van beleidsnotities naar aanleiding van de programmaresultaten.

Kortom; werken in een zorglandschap dat volop in ontwikkeling is en vraagt om gezamenlijke aanpak met partners binnen de gehandicaptenzorg, revalidatie, GGZ en VVT. Daarin neem jij als programmaleider de positie in van regisseur, projectleider of participant. Zo vertegenwoordig je Siza in de breedste zin van het woord.

Natuurlijk overzicht menselijk inzicht strategisch conceptueel communicatie relatiegericht overtuigend autonoom

Profiel

Dit grootste inhoudelijke wens van Siza is dat ze jou mogen verwelkomen als WO afgestudeerde GZ- of Neuropsycholoog. Deze functie biedt veel kansen vanwege de flexibiliteit omdat er de mogelijkheid is de functie zelf in te richten en de combinatie van het ontwikkelen van strategisch beleid en van wetenschappelijk onderzoek direct toegepast in een (bedrijfsmatige zorgpraktijk).

Heb je toch interesse maar voldoe je niet 100% aan deze inhoudelijke wens neem dan toch contact op met K+V om af te stemmen of jouw ambitie toch mogelijkheden voor een vervolg geeft. Daarbij is de wens dat je dan heel veel inhoudelijke kennis en ervaring meeneemt op het gebied van NAH, NAH+ en NAH++.

In algemene zin bezit je leiderschapskwaliteiten en hebt je de ambitie om deze verder te ontwikkelen en in te zetten. Je kunt goed omgaan met verandermanagement en kritische reflectie op jezelf en derden. Je bent continu in staat om te signaleren op en te adviseren omtrent langetermijneffecten van trends en ontwikkelingen. Waarbij jij in staat bent om het zorgprogramma en de concepten tot leven te laten komen in multidisciplinaire samenwerkingsnetwerken.

Ben jij toevallig iemand die binnen deze functie ook onderzoek wil uitvoeren naar het effect van ons trainingsconcept in samenwerking met Stichting Academy Het Dorp? Dan is hier ruimte voor binnen deze functie.

Wil je jezelf verder ontwikkelen, dan kan dat. Er is voldoende ruimte voor groei als persoon en in carrière. Zo krijg je bij Siza de mogelijkheid deel te nemen aan scholingen, symposia en congressen.

Aanbod

Een veelzijdige organisatie van enthousiaste medewerkers met een hoge kwaliteitsstandaard. Iedereen helpt en ondersteunt elkaar en heeft ook oog voor elkaar. De erkenning krijgen voor inspanningen, gezien worden en groeien dat leer je en geven we elkaar.

• Een uitdagende baan voor 32-36 uur per week beginnend met een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
• Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 65: € 5772,- bij een fulltime dienstverband), inschaling wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.
• Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit een volledige 13e maand , studiekostenfaciliteiten en een Persoonlijk Budget Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren.
• Vakantietoeslag van 8%.
• Een zeer goede pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en deelname in diverse collectieve zorgverzekeringen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming eind oktober 2022 af te ronden. Je start met een online gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Siza, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijke volgen in deze vacaturetekst.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk 2 oktober aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Een referentiecheck is voor de benoembare kandidaat standaard onderdeel.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.