K+V werving selectie interim management

Toekomstgerichte verbinder

Zuid Holland
Functie | Programmamanager

Voor een mbo afdeling zijn wij per direct op zoek naar een ervaren programmamanager voor de beroepshavo. Heb je kennis van het beroepsonderwijs, ervaring met gepersonaliseerd leren en ben je op de hoogte van de innovatieve ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van flexibel onderwijs en de gevolgen daarvan voor de onderwijslogistiek? Dan is dit de functie waarin je deze kennis kunt combineren en toepassen.

De afdeling werkt vanuit een vernieuwde visie waarbij tijd en aandacht voor onze student centraal staat. Met onze kernwaarden deskundigheid, veiligheid, bevlogenheid en zelfontplooiing, werken we aan gepersonaliseerd onderwijs. Hiermee komen we tegemoet aan het niveau, de mogelijkheden en de behoeften van de student. We vinden het belangrijk dat de student gekend, gewaardeerd en ondersteund wordt bij het behalen van een diploma/certificaat op het niveau vmbo-t/havo of vwo.

Opdracht | Ervaren programmamanager

Je bent verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling van de beroepshavo en de afstemming hierover met de betrokken interne en externe stakeholders. Je stuurt een team aan van projectleiders en docenten en werkt samen met collega’s vanuit de stafdiensten. Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van de projecten binnen aangegeven tijdslijnen en budget.

Het gaat om:

  • een kwalitatieve en tijdige realisatie van de beroepshavo in samenwerking met mbo afdeling (studiejaar 21/22)
  • het op de voet volgen van het eerste cohort beroepshavo binnen de mbo afdeling en waar nodig vraagstukken in de uitvoering/logistiek oplossen
  • voorbereidingen treffen middels proeftuinen/pilots met de MBO colleges voor de implementatie van de beroepshavo binnen die MBO afdelingen (studiejaar 22/23)
  • opzetten van een communicatie campagne beroepshavo

Je bent als programmamanager intern het aanspreekpunt en het gezicht naar buiten voor de externe stakeholders (met name vo-scholen en bedrijven). Je borgt de inhoudelijke en didactische kwaliteit van de beroepshavo, zorgt dat project- doelstellingen worden behaald en geeft sturing aan de samenwerking tussen de verschillende colleges. Je rapporteert periodiek aan de Stuurgroep beroepshavo.

Samenwerken met hogescholen voor afstemming over de invulling van de beroepshavo met het oog op goede doorstroom naar het HBO hoort ook bij jouw verantwoordelijkheid.

Profiel | Ondernemend en verbindend
  • Je hebt een ondernemende houding;
  • Je bent een bruggenbouwer, een verbinder die met gemak de mbo afdelingen, de stafdiensten en externe partijen verbindt om gezamenlijk de beroepshavo verder te ontwikkelen en uit te breiden;
  • Managen is echt jouw ding. Je hebt het overzicht op het grote geheel, je enthousiasmeert iedereen die betrokken is, je stuurt mensen aan, je bewaakt de voortgang van het programma en waar nodig stuur je bij;
  • Je hebt ervaring met de recente ontwikkelingen van het onderwijs zodanig dat je in staat bent deze mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe flexibele onderwijsconcept;
  • Je bent een goede gesprekspartner;
  • Je bent een kei in netwerken.

Het is een pre als je ervaring en/of kennis hebt over het vavo.

Verbinder Ondernemend Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Toekomstgericht Betrokken Inspirerend

Voorwaarden

De opdracht is voor een periode van 12-18 maanden en 24-32 uur per week.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je zo snel mogelijk (uiterlijk 8 april te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden en in je brief het tarief te vermelden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Gerard van Rij (06-2824 6127).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Programmamanager
Interim
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.