Programmamanager Zorg voor Siza
Daadkracht, empathisch, relatiegericht en ondernemend
Organisatie |

Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza wil het verschil maken voor mensen met een beperking, door hen kansen, mogelijkheden en ervaringen aan te bieden die hun leven verrijken. De Siza-organisatie en haar medewerkers zijn volop in beweging om meer vanuit “regie naar vermogen” te gaan werken en doen daarbij een groter beroep op het vakmanschap van collega’s en het geloof in het methodische en cyclische werken. Centraal staan daarbij de thema’s: focus aanbrengen in onze ondersteuning, versterken van vakmanschap van zorgprofessionals en samenhang in de organisatie creëren. Siza beschikt over 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

Voor Siza Tilburg is K+V op zoek naar een relatiegerichte en gedreven Programmamanager Zorg.

Functie | Programmamanager Zorg

Siza Tilburg bevindt zich in een transitiefase. Een fase waarbij er gerichte expertise nodig is om de gewenste verandering te bewerkstelligen. De programmamanager Siza Tilburg participeert in en draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van het organisatiebeleid op strategisch niveau, en weet dit binnen kaders zelfstandig te (laten) vertalen op tactisch en operationeel niveau. Als rechterhand van de directeur Zorg en samen met de andere teamleiders worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld waarbij het cliëntenbelang voorop staat. Dit gebeurt onder meer door verantwoordelijkheid te nemen en de dialoog aan de gaan, om in gezamenlijkheid de gewenste ontwikkeling door te voeren. Daarbij ondersteunt de programmamanager de noodzakelijke verandering bij Siza Tilburg naar een meer resultaatgerichte cultuur, de volledige bezetting van de bedden en teams met medewerkers in vaste dienst.

De programmamanager werkt samen met de teamleiders aan het behalen van afgesproken resultaten binnen Tilburg. Draagt binnen het lokale MT bij aan een veilige omgeving op basis van vertrouwen en in alle openheid, om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen. In samenwerking met de directeur zorg bouwt en onderhoudt de programmamanager in de regio Tilburg uitstekende samenwerkingsrelaties met externe samenwerkings- en ketenpartners. De programmamanager legt verantwoording af aan de directeur Zorg.

Ondernemend Probleemoplossend Toegankelijk Inlevend Gestructureerd netwerker

Profiel

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de cliënten van Siza Tilburg.
 • Het ontwikkelen van de verbetercultuur in samenwerking met de diverse specialisten.
 • Implementatie en uitvoer van de zorgprogramma’s en zorgconcepten NAH en K&J i.s.m. de programmaleiders en regiebehandelaren .
 • De coördinatie van het werkgebied Tilburg t.a.v. van het (meer-jaren)beleid en de koersontwikkeling, kwaliteit, financiën, bedrijfsvoering.
 • Een optimale match tussen zorgverlening en inzet van mensen, middelen en materialen.
 • De optimale organisatorische inrichting van het werkgebied.
 • Het proactief adviseren over strategische thema’s en beleidsaangelegenheden binnen Siza Tilburg.
 • Het voorbereiden van investeringsvoorstellen.
 • Het vertalen van strategie en beleid naar praktische uitvoerbaarheid voor het werkgebied.
 • Het op een coachende, verbindende en steunende wijze begeleiden van de teamleiders.
 • Een optimale bemensing van de onderdelen samen met de teamleiders.
 • Het scheppen van een inspirerende omgeving om te werken, waarin mensen zich veilig voelen.
 • Adequate scholings- en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Een uitstekende transparante communicatie, die leidt tot duurzame besluitvorming.
 • Het waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang, zowel intern als extern.
 • Zorgvuldige aandacht voor betrokkenheid van de medezeggenschap.
 • Verbeteren en onderhouden lokaal netwerk.

Gevraagd wordt:

 • Een academisch werk- en denkniveau en een relevante academische opleiding.
 • Kennis van en ruime ervaring in het werken in de zorg, bij voorkeur in de gehandicaptenzorg.
 • Uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten.
 • Minimaal 5 jaar (indirect) leidinggevende ervaring in een complexe omgeving.
 • Bereidheid zich verder te verdiepen in de NAH gehandicaptenzorg.
 • Bedrijfskundig goed onderlegd: P&O, financiën, kosten en procesinnovatie.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten.
 • In staat om mensen te motiveren en mee te nemen in verandering.
 • Sterke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg.
 • In staat om de dialoog aan te gaan en om te gaan met de dynamiek van uiteenlopende belangen.
 • Kennis van het zorglandschap in Tilburg is een pré.
Aanbod
 • Een uitdagende baan voor 24 uur per week (32 uur is bespreekbaar) beginnend met een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris is ingeschaald volgens de CAO gehandicaptenzorg conform de zwaarte van de functie.
 • Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit een volledige 13e
 • Vakantietoeslag van 8%.
 • Een zeer goede pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en deelname in diverse collectieve zorgverzekeringen.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand augustus 2022 af te ronden. Je start met een online gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Siza, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijke volgen in deze vacaturetekst.

Een referentiecheck is voor de benoembare kandidaat standaard onderdeel.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk 23 juli aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Programmamanager Zorg
Vast
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT