Programmamanager Zorg VB - Stichting Siza

Daadkrachtig, conceptueel, relatiegericht en ondernemend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De dienstverlening van Siza is breed en loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep, en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza wil het verschil maken voor mensen met een beperking, door hen kansen, mogelijkheden en ervaringen aan te bieden die hun leven verrijken. De Siza-organisatie en haar medewerkers zijn volop in beweging om meer vanuit “regie naar vermogen” te gaan werken en doen daarbij een groter beroep op het vakmanschap van collega’s en het geloof in het methodische en cyclische werken. Centraal staan daarbij de thema’s: focus aanbrengen in onze ondersteuning, versterken van vakmanschap van zorgprofessionals en samenhang in de organisatie creëren. Siza beschikt over 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

Voor Siza Arnhem en omgeving is K+V op zoek naar een gedreven Programmamanager Zorg.

Functie

Programmamanager Zorg VB

Siza bevindt zich in een transitiefase. Een fase waarbij er gerichte expertise nodig is om de gewenste verandering te bewerkstelligen. De programmamanager participeert in en draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van het organisatiebeleid op strategisch niveau, en weet dit binnen kaders zelfstandig te (laten) vertalen op tactisch en operationeel niveau. Als rechterhand van de directeur Zorg en samen met teamleiders worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld waarbij het cliëntenbelang voorop staat. De programmamanager speelt een rol in de verbinding van deze inhoud met de vastgoedopgaven die de komende jaren gepland staan. Dit doet hij/zij samen met de programmaleider zorgtypering VB (verstandelijke beperking) en de programmamanager Vastgoed. Tezamen vormen zij het programmateam voor de zorgeenheid VB. In samenwerking met de directeur Zorg bouwt en onderhoudt de programmamanager in de regio uitstekende samenwerkingsrelaties met externe samenwerkings- en ketenpartners. De programmamanager legt verantwoording af aan de directeur Zorg.

Ondernemend Probleemoplossend Toegankelijk Inlevend Gestructureerd netwerker

Profiel

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Het vertalen van de strategie op de zorgtypering VB in de werkprocessen, programma’s, samenwerking en vastgoedopgaven.
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van de verbetercultuur in samenwerking met de diverse specialisten.
 • Implementatie en uitvoer van de zorgprogramma’s en zorgconcepten VB i.s.m. de programmaleiders en regie behandelaren.
 • Het voorbereiden van investeringsvoorstellen.
 • Het vertalen van strategie en beleid naar praktische uitvoerbaarheid voor het werkgebied.
 • Het op een coachende, verbindende en steunende wijze begeleiden van de teamleiders bij de bovengenoemde opgaven. Het betreft een functionele samenwerkingsrelatie met de teamleiders. De zorgdirecteur is de hiërarchisch leidinggevende van de teamleiders.
 • Een uitstekende transparante communicatie, die leidt tot duurzame besluitvorming.
 • Het waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang, zowel intern als extern.

Gevraagd wordt:

 • Een academisch werk- en denkniveau en een relevante academische opleiding bij voorkeur bedrijfskunde.
 • Kennis van en ruime ervaring in het werken in de zorg, bij voorkeur in de gehandicaptenzorg.
 • Affiniteit c.q. ervaring in de vertaling naar vastgoedopgaven
 • Uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten.
 • Vermogen tot conceptueel denken en dit te vertalen naar concrete stappen en resultaten.
 • Minimaal 5 jaar (indirect) leidinggevende ervaring in een complexe omgeving.
 • Bereidheid zich verder te verdiepen in de VB gehandicaptenzorg.
 • Bedrijfskundig goed onderlegd: P&O, financiën, kosten en procesinnovatie.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten.
 • In staat om mensen te motiveren en mee te nemen in verandering.
 • Sterke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg.

In staat om de dialoog aan te gaan en om te gaan met de dynamiek van uiteenlopende belangen.

Aanbod

 • Een uitdagende baan voor 32 uur per week, beginnend met een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris is ingeschaald volgens de CAO gehandicaptenzorg conform de zwaarte van de functie.
 • Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit een volledige 13e maand
 • Vakantietoeslag van 8%.
 • Een zeer goede pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en deelname in diverse collectieve zorgverzekeringen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming zo spoedig als mogelijk af te ronden. Je start met een online gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Siza, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijke volgen in deze vacature tekst.

Een referentiecheck is voor de benoembare kandidaat standaard onderdeel.

Geïntereseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk maandag 19 september aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.