Vacature Programmaregisseur Wonen

Enthousiaste verbinder

Hengelo (Gld)
Organisatie |

Gemeente Bronckhorst

Bronckhorst is een verrassende gemeente in de Achterhoek. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 ha. is Bronckhorst één van de grootste plattelandsgemeenten en op allerlei fronten actief binnen en buiten de eigen regio. Daarom prominent lid van de P10. De gemeente straalt voortvarendheid, openheid en ambitie uit, wil innoveren en lef tonen. In Bronckhorst is men niet bang om fouten te maken en te leren. Het is een aantrekkelijke gemeente voor experimenten, proeftuinen en pilots.

De organisatie is vooruitstrevend, proactief inspelend op de voortdurend wisselende maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie gaat uit van de kracht van de samenleving, onderhoudt een goed netwerkcontact met uiteenlopende partijen in de 44 kernen en vervult een verbindende rol tussen inwoners, organisaties en andere overheden. Die rol wordt ingevuld door te faciliteren, kansen te verkennen en expertise te delen met inwoners en met andere initiatiefnemers.

Meer informatie over de visie en werkwijze van de gemeente Bronckhorst zie je in het filmpje ‘Samen maken we Bronckhorst’ op YouTube.

Je bent een enthousiaste verbinder, die er voldoening uit haalt om samen met inwoners en collega’s de fysieke leefomgeving van Bronckhorst te verbeteren en nog mooier te maken.

Logo gemeente Bronckhorst
Functie | Programmaregisseur Wonen

Wonen is een belangrijk en urgent onderwerp in de gemeente Bronckhorst. Bouwen, verbouwen, verkopen, aanpassen, jong en oud zoekt naar passende oplossingen. Het cluster Wonen en Werken zet zich met 20 collega’s in voor meerdere uitdagende opgaven in het fysieke domein zoals Wonen, toerisme, Economie, Landschap, Monumenten, Verkeer, duurzaamheid. De Programmaregisseur Wonen houdt zich grotendeels bezig met werkzaamheden,  die het aandachtsveld Wonen vraagt. Recent is de Woonvisie 2019-2025 vastgesteld. Prioriteit in de woningbouw hebben met name starters en senioren. Voorbeelden daarvan zijn kleinschalige projecten om starterswoningen voor jongeren en ‘grondgebonden woonvoorzieningen’ voor ouderen, naast de splitsing van woningen. Ook andere doelgroepen vragen steeds mee aandacht door de toenemende krapte op de woningmarkt. Het is een vakgebied waar veel gebeurt. De regio is in trek, er zijn meerdere initiatieven en er is veel animo.

De programmaregisseur heeft een actieve coördinerende rol in het realiseren van de woonvisie. Belangrijk onderdeel zijn de processen met stakeholders, inwoners en vele partijen. Het gebeurt in de kernen en daar breng je uiteenlopende belangen, meningen en feiten in beeld en zet je deze in voor bestuurlijk-politieke besluitvorming. Je haalt daarmee concrete resultaten, creëert draagvlak. Je hebt  oog voor continue veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij projectontwikkelaars, bewoners(organisaties), woningcorporaties belangrijke spelers zijn. Daarnaast ben je een belangrijke sparringpartner op het gebied van duurzaamheid, grondzaken en ruimtelijke processen in relatie tot woningbouw. Je bent duidelijk en alert, je bent flexibel en je zegt wat je doet en doet wat je zegt.

Als lid van het cluster rapporteer je aan de clustermanager. Al naar gelang de behoefte van inwoners, marktontwikkelingen, prioriteiten en maatschappelijke vraagstukken die spelen, kun je ook voor de andere aandachtsgebieden werken.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je voert de regie op de woningbouw samen met betrokken medewerkers Volkshuisvesting en collega’s van andere clusters bijvoorbeeld RO. Je creëert samen met collega’s de randvoorwaarden voor het realiseren van plannen.
 • Je hebt een proactieve rol bij het doorontwikkelen en uitvoeren van de woningbouwstrategie en het woonbeleid.
 • Je bent projectleider voor diverse projecten zoals wonen en eventueel andere projecten in het fysieke domein.
 • Je werkt samen met verschillende stakeholders zoals coöperaties en verenigingen.
 • Je organiseert mede de aanpak van de kernen samen met de dorpsbelangenorganisaties en betrokken inwoners.
 • Je ondersteunt in het vermarkten van gemeentelijke locaties om woningbouw te realiseren.
 • Je levert een bijdrage aan participatietrajecten, bijvoorbeeld als gespreksleider.
 • Je bent betrokken bij het verbeteren van processen van woningbouwinitiatieven.
 • Je adviseert het College van B&W over het woonbeleid en de uitwerking.

Je hebt:

 • Universitair werk- en denkniveau.
 • Strategisch en tactisch inzicht.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Ruime ervaring met project- en procesmatig werken.
 • Ervaring met participatieprocessen.
 • Kennis van de markt van woningbouw en ruimtelijke procedures.
 • Ervaring met voorzitten en begeleiden van bijeenkomsten.

Verbinder en stevig Alert en flexibel  Strategisch met integrale blik bestuurlijk sensitief enthousiasmerend Communiceert duidelijk en open Netwerker creatief Resultaatgericht

Profiel | Je bent...
 • Een stevige gesprekspartner zowel intern als met alle betrokken partijen op het gebied van wonen (projectontwikkelaars, woningcorporaties, particulieren, provincie, regio).
 • Je laat je zien wanneer het moeilijk wordt.
 • Sparringpartner voor je collega’s en aanjager voor procesmatig werken.
 • Bedreven in het strategisch handelen in het speelveld van stakeholders, bestuurders, inwoners.
 • Overtuigend; teamspeler en werkt integraal samen.
 • Verbindend en creëert draagvlak, sensitief.
 • Open, duidelijk en vriendelijk (zowel mondeling als schriftelijk) in je communicatie.
 • Multidisciplinair en kunt diverse partijen in beeld brengen.
 • Een proactieve en krachtige adviseur.
 • Creatief en analytisch sterk.
 • Omgevings- en klantgericht.
Aanbod | Een zelfstandige positie

Een zelfstandige positie in een platte en mensgerichte organisatie, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris dat past bij schaal 12 CAO Gemeenten, 32 – 36 uur per week. Met een reiskostenvergoeding van € 0,09 per km woon-werkverkeer; een individueel keuzebudget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kan je vrij inzetten voor aanschaf van vrije dagen, aanvulling op je salaris, fiscale ruimte woon-werkverkeer, enzovoort; pensioenopbouw bij het ABP; de mogelijkheid om hybride te werken, deels vanuit huis, deels vanuit kantoor. De eerste periode verwachten wij grotendeels nog vanuit huis te werken.

Je kunt gebruik maken van het leerprogramma Bronckhorst Leert Door, dit zijn inspirerende bijeenkomsten en een online platform met e-learnings en korte filmpjes die je kunt volgen.

Procedure | Gesprekken in juni 2021

De begeleiding van deze werving- en selectieprocedures is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. De procedure start in Veenendaal bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur; hetzij live, hetzij digitaal.

Hierna volgt, bij geschiktheid, gesprekken bij de gemeente Bronckhorst op dinsdag 16 juni, verdiepende gesprekken op dinsdag 22 juni en de afronding op donderdag 24 juni.

Geïnteresseerd | Ben jij de Programmaregisseur Wonen die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk donderdag 3 juni aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een korte online persoonlijk profielmeting te maken.

Programmaregisseur Wonen
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.