Communicatief en procesmatig

Deurne
Organisatie |

Gemeente Deurne

In het hart van De Peel ligt de gemeente Deurne. Deurne is een bruisende gemeente met een sterke centrale kern, goede ‘stadse’ voorzieningen en verbindingen. Ze is gelegen in een gevarieerd landelijk gebied met veel natuur en landbouw. De levendige kerkdorpen hebben een rijk verenigingsleven en een sterke gemeenschapszin. Bij Deurne past het “tuinpad van mijn vader” en tegelijkertijd het onderdeel zijn van Brainport Eindhoven en Greenport.

De gemeente Deurne kent een aantal grote opgaven en ontwikkelingen op het gebied van  duurzaamheid, de transitie van het buitengebied en stedelijke versterking en innovatie. Daarnaast richt Deurne zich op passende economische dragers en gezondheid. En meer specifiek is er een groot aantal woningbouwopgaven, waaronder veel complexe inbreidingsvraagstukken.

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Het werken in een gemeente van deze omvang is dynamisch en elke dag anders. Deurne zoekt een nieuwe collega die past bij de eigen BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken. Deurne gelooft in ambitie, talent en groei. Derhalve bieden we graag ruimte aan talent om te groeien in dit domein. Ben je ambitieus? Ontdek jouw mogelijkheden en ga de uitdaging aan.

Functie | Projectleider / Adviseur Fysieke leefomgeving

Als Projectleider / Adviseur Fysieke leefomgeving ga je aan de slag met de ruimtelijke opgaven die zich binnen Deurne voor doen. Dit zijn zowel ontwikkelingen in de transitie van het landelijk gebied als de meest stedelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave en een toekomstbestendig centrumgebied. Op basis van beleid, wet- en regelgeving beoordeel je initiatieven en begeleid je de ruimtelijke procedure. Dit vanuit een integrale benadering waarbij je zowel lokale maatschappelijke als politieke belangen meeweegt.

De Omgevingswet zal binnenkort van kracht worden. Deze wet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving vanuit een samenhangende aanpak, lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd van burgers en ondernemers. Het  voorbereiden en coördineren van ruimtelijke initiatieven en advisering over ruimtelijke vraagstukken behoort ook tot jouw takenpakket. Je werkt nauw samen met collega’s en je overlegt met bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners, ondernemers en (externe) juristen. Je kiest voor een integrale benadering van de projecten.

In Deurne is het buitengebied groot en hier liggen forse opgaven. De omvorming van agrarische bedrijven naar andersoortige activiteiten, de strikte beperkingen vanuit het beschermde Natura 2000 gebied De Peel. Het krachtenveld is enorm. Een gebied waar veel plaatsvindt en samenkomt. Een gebied met kansen, mogelijkheden, gevoeligheden en  belangen: persoonlijke, gemeentelijke, provinciale en rijks belangen.

Jij werkt in het middelpunt van een politiek-bestuurlijke omgeving en de praktijk. Jij geniet van het samenbrengen van partijen, je bent zeer communicatief en hebt een brede blik. Je houdt van creatief denken, buiten de gebaande wegen opereren en samenwerken. Je wilt graag bijdragen aan een mooi Deurne door evenwicht te creëren tussen het beschermen en het benutten van de leefomgeving.

Samenwerken Communicatief Inventief Sensitief Strateeg Initiatief Relaties-Opbouwen Analytisch Sturen Discipline Lerend vermogen Eigenaarschap

Profiel | Wie ben je en wat breng je mee?

Als Projectleider / Adviseur Fysieke leefomgeving ben je verantwoordelijk voor de advisering en afhandeling van ruimtelijke vraagstukken en het begeleiden van ruimtelijke bestemmingsplanprocedures. Daarnaast lever je een bijdrage aan andere beleidsmatige vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Je bent verantwoordelijk voor een integrale afstemming. Hierbij betrek je actief je collega’s maar ook organisaties buiten de gemeente, zoals provincie, waterschap en omgevingsdienst. Daarbij ben jij ook verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe wet en regelgeving. Je voelt je eigenaar.

Je brengt een vernieuwende en frisse blik mee vanuit een flexibele denkrichting. Daarnaast vind je het ook enorm interessant om bezig te zijn met projecten als de transitie buitengebied, de Omgevingswet, integrale centrumvisie en/of projectregie van ontwikkellocaties of woningbouw. Jij kunt zelfstandig werken maar weet als geen ander dat integraal werken bij dit soort projecten van groot belang is en je hebt het daarom hoog in het vaandel staan. Omdat je op veel verschillende niveaus communiceert (inwoners, organisaties, collega’s, bestuur, enz.) helpt het als je over goede communicatieve vaardigheden beschikt en sensitief bent.

Binnen deze afwisselende functie lever je een bijdrage op diverse niveaus: operationeel, tactisch én strategisch. Met jouw proactieve houding, je vermogen om te verbinden en je aantoonbare kennis en affiniteit met ruimtelijke ordening wil jij bijdragen aan een effectieve en participatieve overheid.

Wat ga je doen?

 • Het begeleiden en beoordelen van en inhoudelijke advisering op ruimtelijke procedures / projecten en andere inhoudelijke vraagstukken op het gebied van fysieke leefomgeving.
 • Het begeleiden van de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet.
 • Het behandelen van (complexe) individuele ruimtelijke verzoeken.
 • Beleidsadvisering op specifieke vraagstukken samenhangend met de fysieke leefomgeving.
 • Publiceren van ruimtelijke plannen.

Het cluster Ruimte Ontwikkeling vertegenwoordigt de gemeente bij gerechtelijke procedures en is een onderdeel van de afdeling Ruimte waar 30 mensen werken. Het cluster werkt aan een breed scala van onderwerpen als ontwikkelingen in het ruimtelijke domein (Omgevingswet), bestemmingsplannen, woningbouw, duurzaamheid, transformatiecentrum buitengebied en mobiliteit en bestaat uit totaal zes mensen.

Wat breng je mee?

 • Ambitie en talent, én de wil je (verder) te ontwikkelen als adviseur fysieke leefomgeving.
 • Een afgeronde studie planologie, ruimtelijke ordening, sociale geografie óf een afgeronde juridische opleiding op tenminste HBO niveau gericht op omgevingsrecht en aantoonbare affiniteit met vraagstukken op het terrein van Ruimtelijke ordening.
 • Bij voorkeur rond de 3 jaar ervaring – of langer – op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Je moet in staat zijn de complexe materie mondeling en schriftelijk te vertalen in een voor bestuur, collega’s en inwoners te begrijpen verhaal. Jouw schrijfstijl is kort, bondig en helder.
 • Gevoel voor bestuurlijke afwegingen, belangen en politieke verhoudingen. Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet tot gedragen compromissen te komen.
 • Je signaleert kansen, denkt in creatieve oplossingen en neemt het initiatief om ideeën om te zetten in concrete acties.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Je bent gedisciplineerd.

Wie ben je?

 • Inzicht in en gevoel voor de politieke en maatschappelijke context.
 • Je bent een goede sparringpartner voor collegae en externe partijen.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied.
 • Integrale en interactieve beleidsvorming zijn voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je bent in staat verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en dan onderbouwde keuzes te maken.
 • Je bent analytisch en gestructureerd van aard.
Aanbod | Wil je graag de ruimte om te ontwikkelen?
 • Een verantwoordelijke en dynamische functie met flexibele werktijden.
 • Mogelijkheden om jezelf op zowel professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen.
 • Salaris tussen de € 3.277,– en € 4.831,– bruto per maand (bij fulltime dienstverband) (schaal 10 / 10A CAO gemeenten, HR21- medewerker ontwikkeling II).
 • Individueel keuzebudget bestaand uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05% en een tegemoetkoming ziektekosten.
 • Een team waar met veel plezier en de nodige humor hard wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.
Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever in twee rondes. Hierna volgt een afrondend gesprek. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Wil jij bijdragen aan het mooie Deurne?

Wil jij bijdragen aan het mooie Deurne? Dan ontmoeten we je graag! De functie biedt voor veel mensen mooie mogelijkheden om te groeien en te leren. Neem gerust contact op om even te sparren hierover. Mocht je willen reageren, doe dat zo snel als mogelijk door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op 8 augustus. Je kunt je al je vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326).

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Projectleider / Adviseur Fysieke leefomgeving
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.