Toegankelijke en strategische onderwijskundige leider

Amersfoort
Functie | Rector 't Atrium

‘t Atrium, dé school in Amersfoort voor sport en Wereldburgerschap

De nieuwe rector van ‘t Atrium staat voor een mooie opdracht. ‘t Atrium maakt in een paar jaar tijd een sterke omslag naar onderwijs met meer maatwerk en persoonlijke ontwikkeling, eigen regie van de leerling en eigenaarschap van de docenten. Het flexrooster, de langere leseenheid en daardoor andere didactiek en de tweejarige meer heterogene brugklas zullen bijdragen aan meer kansengelijkheid voor alle leerlingen.

In deze opdracht zijn we op zoek naar een rector die de komende jaren haar/zijn focus zal richten op het verder brengen van de school. De inzet naar gedeeld eigenaarschap verder te vergroten en natuurlijk de tevredenheid van leerlingen te vergroten, medewerkerstalent in de school te activeren en, waar nodig het pedagogisch didactisch handelen verder te versterken. Het afgelopen jaar zijn hierin al mooie stappen gezet samen met de interim rector. Nu is het het moment om het stokje over te dragen.

De nieuwe rector van ‘t Atrium maakt samen met andere rectoren en directeuren van voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van de directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort. De rector neemt deel aan vergaderingen van deze directieraad, die worden voorgezeten door het bestuur. In de directieraad staan beleidsontwikkeling en het maken van beleidskeuzes centraal. Verder wordt de uitvoering van het beleid geëvalueerd ook met het oog op de onderlinge samenhang van het, op de scholen gevoerde, beleid. Elke rector/directeur heeft een schooloverstijgende portefeuille of taak. Binnen deze overlegstructuur zal de aan te trekken rector een échte teamspeler moeten zijn, die als belangenbehartiger van het mavo-havo-vwo naast het belang van ’t Atrium ook oog heeft voor de belangen van de andere onderdelen van de Onderwijsgroep Amersfoort en de organisatie als geheel.

De rectoren/directeuren zijn op schoolniveau integraal eindverantwoordelijk en dragen bij aan een strategisch meerjarenplan. Ze geven leiding en sturing aan het onderwijs, de onderwijsondersteunende en bedrijfsmatige processen. De rectoren/directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur zowel op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en op het gebied van financiën en beheer.

 

Profiel | Verbindende bouwer en transparante leider

Verbindende bouwer

Je bent altijd nieuwsgierig naar de ander, onderzoekt en stelt de juiste vragen. Samen koers maken is altijd samen iets voelen. Jij kunt die snaar raken en je bent wendbaar genoeg om verschillende stijlen te hanteren. Je bent in verbinding en in contact. Samen bouwen aan een school die toekomstbestendig is en de ander weet te vinden, intern en extern. Mt leden en docenten zet je in hun kracht. Je geeft geeft ruimte en verantwoordelijkheid en laat medewerkers groeien.

Jij doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Als ervaren, onderwijskundige rector weet je wat er moet gebeuren om de school op een gezonde manier sterker te maken en deel je inzichten en de eventuele consequenties voor de school. Je bent vaardig als veranderaar. Weet procesgericht de verbeteringen voelbaar te maken voor leerlingen en docenten. Delegeert daarin makkelijk en stuurt op resultaat.

Transparante leider

Jij bent een prettige sparringpartner voor je MT. Je staat open voor de ander, bent transparant en je bent bereikbaar. Je bent daarin vasthoudend en hebt altijd de lange en korte termijn doelen scherp voor ogen. Uitdagingen pak je met humor en een grote dosis uithoudingsvermogen aan. Je kan vertragen waar nodig en versnellen waar het moet. Daarbij communiceer je helder en eerlijk over de stappen die genomen moeten worden en de perspectieven die dit biedt. Naar buiten ben je zichtbaar. Communicatief sterk en sta je voor ‘t Atrium en voor Onderwijsgroep Amersfoort. Natuurlijk ben je een sterk en loyaal teamlid voor je collega directeuren.

Je hebt een academische achtergrond. Verandervaardigheid is een voorwaarde en het (VO) onderwijs is jouw vakgebied en leefgebied, fijn als je al haar geheimen al kent.

Samenwerkend Verbindend Toegankelijk Onderwijskundig Koersvast Nieuwsgierig Strategisch Transparant Betrokken Inspirerend

Organisatie |

't Atrium

’t Atrium is een openbare scholengemeenschap in Amersfoort met bijna 1.000 leerlingen. ‘t Atrium valt onder Onderwijsgroep Amersfoort. Goede lessen en prettige sfeer vinden wij belangrijk. Wij kennen onze leerlingen. Door middel van intensieve begeleiding, duidelijke regels en een open, eerlijke en duidelijke omgang tussen docenten, leerlingen en ouders zorgt ’t Atrium voor een prettig leer- en leefklimaat voor de leerlingen.

Binnen de school heerst een sfeer van saamhorigheid waarbij medewerkers hart voor onderwijs en leerlingen hebben. We hebben korte lijntjes met elkaar, we houden elkaar goed op de hoogte en we zorgen met zijn allen voor een veilig klimaat. We kennen elkaar. We zeggen wat we vinden en we gaan voor de leerlingen. Initiatieven van docenten worden enthousiast ontvangen en de docent krijgt de vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen. Zo zijn er nieuwe vakken onderzocht en binnen een jaar wordt er al in lesgegeven. Big History, Explorer en Kunststudio zijn hier mooie voorbeelden van.

Voor alle leerlingen biedt de school een uitgebreid activiteitenprogramma. ’t Atrium is bijvoorbeeld een van de eerste scholen in Nederland die van internationalisering een speerpunt maakte. Iedere leerling gaat in zijn schoolloopbaan in ieder geval één keer naar het buitenland. De sportief ingestelde leerling kan voor de Sportklas kiezen. Dit jaar zijn we uitgeroepen tot tweede sportiefste school van Nederland. En daar zijn we trots op! Op ’t Atrium zijn we ambitieus. We willen altijd meer en we willen het altijd beter. Iedere docent mag een scholing per jaar doen op een gebied waar hij/zij zich betrokken bij voelt. Zo heeft iedereen naast zijn/haar vakgebied nog een extra specialiteit. Daar heeft iedereen weer profijt van.

’t Atrium, de Amersfoortse Berg, Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het Trivium College, het Vathorst College en het Axia College vormen samen de (Stichting) Onderwijsgroep Amersfoort. De scholen verzorgen openbaar onderwijs in Amersfoort en omgeving, variërend van speciaal onderwijs tot categoriaal gymnasium.

De Onderwijsgroep Amersfoort biedt alle niveaus van voortgezet onderwijs aan voor leerlingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving of die bereid zijn naar Amersfoort te reizen. Het streven is om leerlingen zoveel mogelijk op reguliere scholen onderwijs te laten volgen; voortgezet speciaal onderwijs wordt aangeboden voor leerlingen die niet genoeg baat hebben bij de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs. De scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken nauw samen om zo hun pedagogisch en didactisch handelen steeds verder te verbeteren.

Aanbod

Ben jij de bouwer die ‘t Atrium verdiend? Dan hebben we een mooie uitdaging voor je liggen. De functie is gewaardeerd in schaal 15 CAO VO.

Procedure | Veilig en flexibel en snel en concreet

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in de ochtend met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op maandag 12 juli.

Geïnteresseerd | Werken op dé school voor sport en wereldburgerschap?

Ben je geïnteresseerd in deze functie waarin je je kunt inzetten voor leerlingen en docenten? Dan zien wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 7 juli jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012) en Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk zijn Tamara en Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Rector ‘t Atrium
Vast
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.