Coachend leidinggevende

Verbinder en motivator
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Teammanager Werk en Inkomen

Het hebben van werk en inkomen zorgt ervoor dat inwoners blijven participeren en deel uitmaken van de samenleving. De visie op het sociaal domein is vooral gericht op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het team zet zich met passie in voor de mensen uit Venray, hun werk en inkomen.

Voor het Werkplein zoeken we een nieuwe teammanager Werk en Inkomen die leiding geeft aan 25 professionals waarvan een deel nog te werven collega’s. Het team houdt zich onder meer bezig met de intake, het beoordelen en toekennen van uitkeringen maar ook de rechtmatigheid hiervan, het samen met de aanvrager bekijken welke mogelijkheden van participatie er zijn, begeleiding hierin, begeleiding van jongeren binnen het thema, statushouders, juridische zaken en de sociale recherche. In de dienstverlening is contact en communicatie met de inwoners een belangrijk onderdeel van het werk.

Na een periode van samenwerking met een regiogemeente worden de taken van het Werkplein weer zelfstandig binnen Venray uitgevoerd. Het Werkplein is nog in ontwikkeling en in gezamenlijkheid wordt gekeken hoe de taken zijn belegd. Tevens vindt er op dit moment ook een herijking plaats van de organisatie van de toegang gericht op Wmo en Jeugdzorg waar ook bepaalde taken van de Participatiewet (uitgevoerd door het Werkplein) onderdeel van gaan uitmaken. De vorm waarin wordt nog nader uitgewerkt en in dit traject heeft de teammanager Werk en Inkomen ook een rol.

De verantwoordelijkheid wordt laag in de organisatie gelegd en er is ruimte voor initiatief. Medewerkers worden op een coachende manier aangestuurd. Naast het coachen is het belangrijk dat jij als teammanager duidelijke kaders geeft en dat je de organisatiedoelen niet uit het oog verliest.

Opgaven:

 • in verband met de recente overheveling van de taken is het team nog in ontwikkeling, met als speerpunten het aantrekken van nieuwe collega’s, zorgdragen voor rust en structuur en het team verder bouwen, doorontwikkelen en duurzaam bestendigen.
 • medewerkers faciliteren, enthousiasmeren en motiveren om in gezamenlijkheid te kunnen groeien.
 • het inbedden van de werkprocessen om het Werkplein een stevige basis te geven voor de toekomst.
 • de balans houden tussen enerzijds informeel samenwerken en anderzijds zakelijk, resultaatgericht volgens gemaakte afspraken.
 • de verbinding zoeken met de andere teams en de teammanagers, zodat het team zowel intern als extern goed op de kaart wordt gezet en anderen je weten te vinden.

Profiel

Je zet teams in beweging

Met jouw enthousiasme en energie breng je je team in beweging en ga je samen doelen realiseren. Je hebt oog en oor voor het potentieel van je medewerkers en je laat zien dat je er daadwerkelijk bent voor je team. Je bent bereid om je voor langere tijd te committeren. De organisatie staat open voor creativiteit en het nemen van initiatieven.

Dit neem je mee:

 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • enkele jaren ervaring met leidinggeven en coachen van een team. Het is een pre als je in een politiek bestuurlijke omgeving hebt gewerkt maar dat is niet per se noodzakelijk.
 • Je haalt energie uit het coachen en doorontwikkelen van medewerkers en om samen als team groei door te maken.
 • je hebt affiniteit met het vakgebied Werk en Inkomen en je wilt graag een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • je schakelt makkelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • je bent resultaat- en ontwikkelingsgericht en een verbindend leider. Je stuurt op goede wijze op het behalen van korte en lange termijn doelen.
 • je hebt natuurlijke senioriteit.
 • je hebt humor, toont lef en je bent zakelijk ingesteld.

Over de organisatie

Gemeente Venray

Venray is een plattelandsgemeente in Noord-Limburg met een stedelijke kern en daaromheen dertien dorpskernen. In de stedelijke kern wonen ongeveer 30.000 mensen. De overige 13.500 inwoners wonen in de dertien dorpen (variërend van 200 tot ruim 2000 inwoners per dorp). Venray is na Venlo de tweede stedelijke kern van Noord-Limburg en de plaats heeft een vooraanstaande rol in de regio. Bij de gemeente werken ruim 350 medewerkers.

De gemeente heeft een koers uitgezet waarin flexibiliteit, samenwerking en de vraag van de klant kernwoorden zijn. Venray heeft nadrukkelijk een eigen ambitie en koers, maar die alleen in samenwerking met vele (externe) partners gerealiseerd kan worden. De gemeente stimuleert de kracht van de samenleving, faciliteert initiatieven en werkt aan zaken waar ze zelf voor aan de lat staan. Deze ambitie heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering en de manier waarop medewerkers hun werk doen: zelfstandig, met een duidelijk beeld van de klantvraag, gericht op samenwerking én op het behalen van concrete resultaten.

Medewerkers werken aan concrete organisatiedoelen en aan de toekomst van Venray. De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen en een stafafdeling. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsmanager en is onderverdeeld in vier à vijf teams met een teammanager. Samen vorm je een Afdelings Management Team.

Aanbod

Venray is een moderne organisatie waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei. De gemeente is vooruitstrevend en staat in de regio bekend als innovatief. Venray biedt een aantrekkelijke en dynamische functie in een politiek-bestuurlijke omgeving met grote ontwikkelingen en opgaven. Je krijgt ruimte, eigenaarschap en verantwoordelijkheid om op een professionele manier samen te werken. Je gaat werken in een prachtig en bijzonder pand met een rijke geschiedenis en allure. Door te kiezen voor Venray kies je niet voor een baan maar voor een carrière.

De functie is ingedeeld in schaal 12: maximaal € 6.103,- bruto per maand. De inschaling vindt plaats op grond van opleiding en ervaring. Daarnaast kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder het Individueel Keuzebudget, 17,05% van het jaarsalaris, een reiskostenvergoeding en thuiswerkfaciliteiten. Deze functie wordt structureel ingevuld, in eerste instantie voor de duur van een jaar en bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het gaat hier om een fulltime functie.

Procedure

Gesprekken begin september

 • de (digitale) gesprekken met K+V zijn gepland op dinsdag 23 en woensdag 24 augustus.
 • de gesprekken bij de gemeente Venray vinden plaats op donderdag 8 september tussen 8.30 en 12.30 uur.
 • een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • we ronden de procedure af voor het eind van de maand september.

Geïntereseerd

Spreekt deze mooie uitdaging je aan? Dan zien we uit naar je reactie. Wil je eerst bellen en je vragen stellen? Neem telefonisch contact op met Micha van Aart (06-4639 0312), behalve in de periode tussen 29 juli en 15 augustus, dan kun je haar per mail bereiken (aart@kv.nl).

Je hebt tot en met 15 augustus de tijd om te reageren, met toezending van je cv en motivatie, door onderaan ‘Klik hier om te reageren’ te klikken.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.