Betrokken verbinders en positief kritische professionals

Zutphen
Organisatie |

Isendoorn College

Weten, Warmte en Waarden

Studeren aan het Isendoorn is meer dan de kortste weg naar een diploma. School mag volgens het Isendoorn nooit alleen maar gericht zijn op examens, toetsen en cijfers. Dit zou namelijk betekenen dat leerlingen trucjes aanleren. En dat doen we hier niet. Wat we wel willen? Betekenisvol leren! Leerlingen moeten begrijpen waarom ze iets leren en moeten de samenhang tussen de stof en de link met de wereld om hen heen zien.

Daarnaast willen we dat iedereen zich op het Isendoorn ontwikkelt als mens. Dat de leerling leert wie zij of hij is en wie je kan worden. Het Isendoorn bereidt de leerling zo goed mogelijk voor op een plek in de wereld.

Leerlingen, docenten en alle medewerkers van de school leren van en met elkaar. Zij inspireren, stimuleren en staan open voor de inbreng van de ander. Iedereen werkt veel samen om er nog meer uit te halen. In zo’n omgeving gaat iemand pas écht groeien.

Leerlingen werken bij het Isendoorn aan hun kennis, inzicht, vaardigheden en algemene ontwikkeling. Daarnaast leer je steeds beter wie je bent, waar je als mens voor staat, wat je plek is en wordt in de maatschappij, waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt. Om deze facetten allemaal tot uiting te laten komen, baseert het Isendoorn de visie op drie pijlers, de drie W’s: Weten, Warmte en Waarden.

De missie sluit dan ook exact op de drie pijlers aan:

Wij bieden iedere leerling uit de regio een degelijke en uitdagende opleiding aan. Ze verlaten de school als zelfstandig denkende en handelende personen met een internationale oriëntatie.

Dus degelijk als het gaat om (basis)vaardigheden, inzicht en kennis die iedere leerling nodig heeft. Op het Isendoorn is dat een belangrijke randvoorwaarde. En uitdaging gaat over ontdekken van talenten, inspireren en prikkelen om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Maar ook: leerlingen stimuleren om na te denken over zichzelf, hun omgeving en hun plek daarin.

Het resultaat na het Isendoorn: Zelfdenkende (jong)volwassenen die nadenken over zichzelf en de omgeving waar ze zich in bevinden. Zelfbewuste leerlingen met een passend diploma die weten welke richting ze uit willen. Daarbij denken ze niet in grenzen, maar weten ze dat de hele wereld binnen handbereik ligt. En juist met die wereld hebben ze uitgebreid kennisgemaakt bij het Isendoorn.

Het Isendoorn College is een zelfstandige stichting in Zutphen met regulier en tweetalig onderwijs. Een stichting met 1.720 leerlingen en 170 medewerkers. De stichting kent een Algemeen bestuur met een dagelijks bestuur in de vorm van de rector. Inmiddels is gekozen om aan het einde van dit schooljaar over te gaan naar een Raad van Toezicht met een rector bestuurder. Het Algemeen bestuur telt nu 5 leden (inclusief de rector). De voorzitter neemt eind van het jaar afscheid en een lid heeft wegens het aflopen van de termijn recent afscheid genomen.

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van het Isendoorn College. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief kritische en professionele cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van het onderwijs voor de leerlingen en openheid in de samenwerking. De Raad van Toezicht is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden. De discussies worden daardoor verrijkt, onderwerpen kunnen op diverse manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van het Isendoorn College, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De algemene dagelijkse leiding van het Isendoorn College is in handen van de rector-bestuurder.

Binnen de RvT gaan er twee vacatures ontstaan waaronder de rol van Voorzitter. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken, zoeken we twee leden met een uiteenlopend profiel die een aanvulling zijn op elkaar en het team. Het Isendoorn College zoekt twee leden met echte betrokkenheid bij het Isendoorn College, het onderwijs en de leerling. Daarnaast wordt bij de vacature van de Voorzitter gevraagd een goede bestuurlijke antenne en ervaring op strategisch niveau. Daarnaast vragen wij voor het lid nadrukkelijk een onderwijs achtergrond. Combinaties van onderwijs en bestuur zijn natuurlijk ook mogelijk.

Communicatief Weten Verbindend Toegankelijk Sensitief Positief Warmte Professioneel Teamspeler Inspirerend Kritisch Waarden

Profiel | Betrokken verbinder en positief kritische professional

Verbindend sensitieve voorzitter

Je bent een toezichthouder die mensen bij elkaar houdt. Je bent sensitief en transparant. Zorgt voor een goede sfeer en bent positief aanwezig. Je hebt aandacht voor de inhoud en aandacht voor je mede toezichthouders. Je bent scherp, vraagt door en laat de ander groeien. Je bent respectvol naar anderen en wat bereikt is. Daarbij zet je het team in zijn kracht en laat de rector-bestuurder in zijn rol. Voor de rector-bestuurder ben je ook gevraagd en ongevraagd sparringpartner, zelfkritisch en optimistisch.

Positief kritische professional

Jij bent een moderne toezichthouder. Je geeft ruimte. Je bent scherp op de inhoud, durft aan te spreken en vindt het niet erg om te confronteren maar ook geconfronteerd te worden. Je werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer en met een professionele blik ben jij een goede sparringspartner. Door je kennis vanuit het onderwijs ben je een prettige gesprekspartner voor de bestuurder, de andere leden en je netwerkpartners. Je bent op de hoogte van onderwijsontwikkelingen en stelt op het juiste moment de juiste vragen.

Je brengt altijd betrokkenheid met onderwijs mee. Dat kan als onderwijskundige maar ook in een andere context. Bestuurlijk en strategische ervaring is noodzakelijk voor de voorzitter en fijn voor het nieuwe lid, dat kan ook een eerste stap voor je zijn in bestuursland.

Aanbod | Toezichthouders met verbindingskracht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol bij deze zelfstandige school? Dan nodigt de RvT van het Isendoorn College jou van harte uit om te reageren.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start samen met de Raad van Toezicht met een eerste ontmoeting op vrijdag 2 juli. Daarna volgt een verdere verdiepende kennismaking. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor midden juli 2021. Flexibel, live waar het kan en digitaal waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Betrokken en bevlogen

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT ieder vanuit zijn rol, het Isendoorn College krachtig en vernieuwend laten doorontwikkelen, voor nu en straks. Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 27 juni door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk rol jij je het meest herkent. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 of Tamara Wijnja 06-8395 2012 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting in te vullen.

Twee leden Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.