Denkers met lef, onderzoekend en verbindend

Heerlen
Organisatie |

Innovo - Onderwijs op Maat

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs, sbo en (v)so in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9000 leerlingen bezoeken onze scholen. Wij hebben 1100 medewerkers in dienst. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.

Onze missie = inspireren om te leren
Onze missie luidt: `inspireren om te leren` en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

Wie het weet, mag het zeggen
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

KV_Opdrachten_INNOVO
Functie | Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden; vertrouwen, verbinding en vakmanschap van Innovo. De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het 2-hoofdig College van Bestuur.

Pluriformiteit
De Raad van Toezicht is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, opdat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.
Door het aflopen van de zittingstermijn zijn er twee vacatures binnen de RvT ontstaan. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken zoeken we leden met een uiteenlopend profiel die een aanvulling zijn op elkaar en het team. Een van de leden heeft een onderwijskundig(primair)/zorg (passend onderwijs) achtergrond en een lid heeft een brede maatschappelijke achtergrond, die nieuwe inzichten met zich meebrengt. Kennis van digitalisering en automatisering is ook zeer welkom. Minimaal 1 van de 2 nieuwe leden van de raad van toezicht beschikt ook over ervaring in een toezichthoudende rol.

Innovo staat de komende tijd voor uitdagingen die zowel intern als extern spelen.
Intern staan er bestuurlijk een aantal wijzigingen op de rol. De huidige voorzitter van de RvT zal na afloop van zijn zittingstermijn per juli ’22 de raad verlaten. Daarnaast zal de huidige voorzitter van het CvB per augustus ’22 met pensioen gaan. De basis van de stichting staat goed. Natuurlijk zijn er aandachtspunten. Een mooi vertrekpunt om in de nieuwe samenstelling met elkaar het toezicht verder vorm te geven. Extern zijn het vooral de maatschappelijke ontwikkelingen die de aandacht vragen. De kern van de ontwikkeling is de kansenongelijkheid en grote steden problematiek in combinatie met veranderende leerlingenpopulatie.

Ontwikkelingsgericht Verbinder Samenwerker Communicatief Toegankelijk Creatief Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Denkers met lef, onderzoekend en verbindend

Ontwikkelingsgericht en verbindend
Je hanteert een stijl van toezicht houden waarin vertrouwen, verbinding en vakmanschap tot zijn recht komen. Je wilt inspireren en stimuleren in de verbeteringen naar wat goed is en waar mogelijkheden liggen voor de organisatie. Vertrouwen zit in een goede en open communicatie. Je communiceert zonder dat je daarbij de ander uit het oog verliest. Je durft open te kijken naar anderen en jezelf en reflecteert hier op.

Rijnlands denken
Je bent een Rijnlander, de toezichthouder die rolmodel durft te zijn. Moedig en dienstbaar om de ander sterker te maken. Daarbij help je de ander te sturen en keuzes te maken en gaat het niet zelf overnemen. Waarbij je inspirerend en creatief bent en de ander de ruimte geeft en uitdaagt dit ook te zijn. Je bent iemand die de organisatie verder brengt met het Rijnlandse denken en werken, zodat mensen elkaar weten te vinden, focus aan te brengen en weten hoe ze het met elkaar gaan doen.

Onderzoekend
Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen. Bewegen en wendbaar worden kan alleen als er ruimte is. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Je zet de ander aan het denken zonder te oordelen. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen gedeeld kunnen worden.

“Wijsheid begint met verwondering” – Socrates (de vragensteller)

Aanbod | Toezichthouder met verbindingskracht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van Innovo jou uit te reageren. Gezien de wens tot pluriformiteit en het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT en het CvB ieder vanuit zijn rol, Innovo krachtig en vernieuwend laten door ontwikkelen, voor nu en straks.

De vergoeding is conform de richtlijnen van de PO-raad en de WNT en het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op twaalf per jaar (6 RVT vergaderingen en 6 commissie vergaderingen).
De aanstelling van leden van de RvT is voor 2 keer 4 jaar.

Procedure | met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 16/17. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT en (advies)commissies in week 18/19. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor half mei 2021. Flexibel, digitaal waar het kan, live waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | wie komt Innovo versterken?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan uiterlijk 20 april door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk profiel jij je het meest herkent. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-5060 3351) of Gerard van Rij (06-2824 6127) die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Twee leden Raad van Toezicht
Toezicht
Zittingstermijn van 4 jaar (maximaal 8 jaar)

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.